Odbor školství ÚMČ Praha 13Yüklə 0,72 Mb.
səhifə4/5
tarix22.01.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#40016
1   2   3   4   5

Další vědomostní soutěže

 • Předveď, co umíš na PC

kategorie 1.stupeň 6. místo

kategorie Grafika 2.místo


kategorie Prezentace 2.místo • Do mezinárodního kola chovatelské olympiády postoupili z naší školy žákyně ze 3. třídy a žák z 5. třídy a umístili se na 1. a 7. místě
 • Soutěž v Aj pro páťáky (FZŠ Bronzová) – 5. místo
 • Rétorická soutěž Mladý Demosthenes - celopražské kolo 3. a 4. místo
 • Přírodovědný klokan: vítězka 88 bodů ze 120


Sportovní soutěže


Pořadatel

Obor

Počet žáků,

u jednotlivců jména

Umístění

Měst. policie. P-13

Dozvuky Ekoslunovratu

8 žáků

1. místo

R team -Jaroš

PB pohár

13 žáků

3.-10.místo

DDM Stodůlky

Přespolní běh

6.-7.tř.H-5 žáků

1. místo

DDM Stodůlky

Přespolní běh

4.-5.tř,D- 5 žákyň

2. místo

DDM Stodůlky

Přespolní běh

4.-5.tř.H- 5 žáků

3. místo

DDM Stodůlky

Přespolní běh

6.-7.tř.D- 5 žákyň

4. místo

DDM Stodůlky

Přespolní běh

8.-9.tř.D -5.žákyň

2.pol.st.pole

DDM Stodůlky

Přespolní běh

8.-9.tř.H -5 žáků

2.pol.st.pole

DDM Stodůlky

Minikopaná

8.-9.tř.H -10 žáků

5. místo

DDM Stodůlky

Minikopaná

6.-7.tř.H -10 žáků

5. místo

R team-Jaroš

PB pohár

7 žáků

4.-10.místo

DDM Praha

Přespolní běh - finále

6.-7.tř.H - 5 žáků

6. místo

DDM Stodůlky

Stolní tenis

8.-9.tř.D –4 žákyně

3. místo

DDM Stodůlky

Stolní tenis

6.-7.tř.H – 4 žáci

2. místo

DDM Stodůlky

Stolní tenis

4.-5.tř.H – 4 žáci

5. místo

DDM Stodůlky

Stolní tenis

8.-9.tř.H – 4 žáci

6. místo

DDM Stodůlky

Florbal

8.-9.tř.H – 9. žáků

4. místo

DDM Stodůlky

Florbal

6.-7.tř.D – 9 žákyň

7. místo

DDM Stodůlky

Florbal

8.-9.tř.D – 10 žákyň

5. místo


DDM Stodůlky

Florbal

6.-7.tř.H – 10 žáků

1. místo

DDM Stodůlky

Florbal

4.-5.tř.H – 10 žáků

2. místo

DDM Stodůlky

Košíková

8.-9.tř.D – 10 žákyň

2. místo

DDM Stodůlky

Košíková

8.-9.tř.H – 10 žáků

5. místo

R team-Jaroš

PB pohár

10 žáků

5.-10.místo

DDM Praha

Florbal-finále

6.-7.tř.H - 10 žáků

3.-4.místo

FZŠ O.Chlupa

3.ročník Vánoč.turnaje ve florbalu 1.st.

135 žáků 1.stupně

20 žáků 2. stupně
10 smíšen. družstev

DDM Stodůlky

košíková

6.- 7.tř.H - 10 žáků

6.- 7.tř.D – 10 žákyň
5.místo

5.místoDDM Stodůlky

přehazovaná

6.-7.tř.D – 10 žákyň

4. místo

DDM Stodůlky

vybíjená

4.-5.tř.D – 11 žákyň

5. místo

DDM Stodůlky

vybíjená

4. - 5.tř.H – 11 žáků

5. místo

McDonald’s Cup

kopaná

4.- 5.tř.H – 11 žáků

4. místo

McDonald’s Cup

kopaná

1.- 3. tř. H – 11 žáků

4. místo

R-team Jaroš

PB pohár

13 žáků -směsice

2. - 8. místo

DDM Stodůlky

vybíjená

6. třída H – 11 žáků

7. místo

DDM Stodůlky

vybíjená

6. třída D – 10 žákyň

7. místo

DDM Stodůlky

nohejbal

6.-7.tř.H - 5 žáků

5.-6.místo

DDM Stodůlky

nohejbal

8.-9.třída H – 5 žáků

5..-6.místo

R team - Jaroš

PB pohár

směsice – 11 žáků

1.místo

Nejlepší školní sportovní kolektivy ve školním roce 2012/2013 (pohár DDM) celkové výsledky:.Žáci 1.stupně se mezi všemi školami umístili na 6. místě.

Žáci druhého stupně se v celkovém hodnocení umístili na 4. místě, kdy, kromě účasti na všech soutěžích s výjimkou volejbalu, postoupili i do krajského kola ve florbale a stolním tenise 6. a 7. tříd.Umělecké soutěže

 • pěvecká soutěž Butovický zvoneček - obv. kolo

kat. 2. stupeň 1., 2., 3. místo

kat 1. stupeň 1. místo


 • Pražské poetické setkání (obv. kolo)1x postup do celopražského kola, 2x čestné uznání
 • soutěž o nejhezčí vánoční přání (MÚ Praha 13) 3. místo
 • O nejlepší ztvárnění budovy MÚ Prahy 13 – nejlepší technické řešení
 • regionální kolo celostátní soutěže pěveckých sborů DPS Kulíšci, umístění: stříbrné pásmo

Naše vlastní školní soutěže


 • Florbalový turnaj – již 4. ročník vánočního turnaje, kdy družstva tvoří žáci napříč 1. stupněm a soutěží pod vedením žáků z 2. stupně.
 • Matematická olympiáda – celoroční soutěž pro zájemce z 2. - 9. tříd, jedno kolo trvá 14 dní, vyhodnocení 2x ročně.
 • Počítáme o chlup více – matematická soutěž pro žáky 2. stupně
 • Vědomostní kvíz – celoroční soutěž pro žáky 4. a 5. tříd
 • Podzimní běh – tradiční podzimní běžecká soutěž, letos se uskutečnil jubilejní 20. ročník
 • Prázdninové cestovatelské a čtenářské deníky – každoroční soutěž o nejhezčí a neoriginálnější prázdninový deník pro všechny žáky. Letos se sešlo 102 cestovatelských a 7 čtenářských deníků z 1. - 5. třídy.
 1. Prezentace školy na veřejnosti a další akce

Pro výuku na naší škole je charakteristická řada projektů různého charakteru a rozsahu. Projekty směřují především k rozvoji klíčových kompetencí žáků a umožňují integrovat učivo z různých vzdělávacích oblastí. Realizujeme projekty krátkodobé i dlouhodobé, v rámci jedné třídy, ročníku, meziročníkové i celoškolní. Některé projekty se pravidelně opakují, jiné vznikají na základě potřeb dané skupiny žáků. Výsledkem výukových projektů jsou konkrétní výstupy. Vyvrcholením je často závěrečná akce např. konference, výstava, společná prezentace výstupů apod.

Na 1. stupni směřujeme k výuce integrací zejména témat z oblasti Člověk a jeho svět. Charakteristická pro tento způsob výuky je práce v blocích, kdy se žáci věnují jednomu tématu z několika různých pohledů po delší dobu. Častá je meziročníková spolupráce, kdy si děti ze dvou tříd (např. 2. + 4. ročník) navzájem připravují tzv. dílny - integrované bloky na nejrůznější témata.

Dalším typickým druhem projektu jsou celoročníkové či celostupňové dílny (např. vánoční, velikonoční, evropské), kdy se žáci pohybují po škole bez ohledu na věk a vybírají si z nabízených aktivit podle svého zájmu. Vyvrcholením je často celoškolní výstava pro děti, rodiče i veřejnost, při které žáci prezentují výsledky své práce.Všechny tyto výstavy se konají v prostorách školy, nejčastěji ve vestibulu, ale i na chodbách, ve třídách apod. Jsou přístupné jak žákům, tak rodičům.

Jak se o těchto akcích dozvídá veřejnost

 • Často je přítomna TV Prahy 13

 • Informujeme o nich denně na školním webu www.fzs-chlupa.cz

 • Máme vlastní YOUTUBE TV kanál ww.fzs-chlupa.cz/rubrika/aktuality/skolni-media

 • Vydáváme školní časopis Chlupík, který odráží dění na 1.stupni, materiály vybírá redakční rada, která se schází jednou za dva týdny

 • Vedeme elektronickou i klasickou kroniku

 • Dozvídají se o nich pravidelně čtenáři STOPUNa 1. i 2. stupni jsou výlety, exkurze, akce a projekty nedílnou součástí každodenní práce, a proto nelze vyjmenovat všechny, které se konaly, uvedeme proto pouze ty nejdůležitější.

Další nepřeberné množství nejrůznějších akcí s popisem a fotografiemi je možné najít na www.fzs-chlupa.cz v sekcích jednotlivých tříd a v kronice.


Nejdůležitější událostí letošního roku byly oslavy 20. výročí založení školy, ke kterému se vztahovalo hned několik akcí.


 • Abychom se na to slavnostně naladili, rozhodli jsme se pro letošní podzimní tematický týden zvolit téma Dvacet je jen začátek. Po celý týden 29.10. - 2.11. se výukou ve všech třídách a ve všech hodinách toto téma prolínalo nejrůznějšími způsoby. Výsledkem byla velkolepá dvoutýdenní výstava ve vstupní hale školy a v chodbách přízemí určená žákům, učitelům, rodičům a návštěvníkům školy.

Na výstavě bylo možno vidět několik obrovských narozeninových dortů, Zlatou bulu chlupovskou, průřez prvními dvaceti lety v životě člověka, modely staré i nové „Chlupovky“, modely dvacetistěnů a molekul, nejrůznější mapy, plakáty, grafy a ankety. To vše v češtině a angličtině. Návštěvníci si také mohli postavit modely z kostek podle plánů, podívat se na natočené filmy a poslechnout si dvacet čtených příběhů. Žáci 8.-9. tříd se v rámci tématu dvacátá léta 20. století naučili twist a zatančili si ho na party ve stylu dvacátých let. Děti z družiny zase jedno odpoledne soutěžili ve dvacetiboji.


 • Dáme si dvacet (společných minut) – od prosince do května se každý měsíc kolem dvacátého konalo krátké vystoupení některé třídy ve vestibulu školy pro rodiče a další třídy – viděli jsme divadla, hudební vystoupení, pásma, taneční vystoupení, a to v češtině i angličtině. Některá vystoupení si připravily třídy, jiné vznikly spoluprací více tříd, zpívání v angličtině bylo určeno všem zájemcům z 1.stupně.
 • Také letošní zápis se nesl v duchu oslav. Hned na začátku cesty vítal děti obrovský dort, pokračovaly přes balení dárečků a vyrábění čapek ke slalomu, prostírání…..Soutěže si tradičně připravili a dětem pomáhali žáci 4. tříd. Za všechny úkoly získávaly děti razítka do soutěžní karty. Na toho, kdo to všechno zvládl, čekal na konci kus opravdového dortu. Ve dvou dnech jsme zapsali více než 150 dětí.

 • Nově založená CHTV (Chlupíkova televize) věnovala svůj první a poslední pořad také 20. výročí založení školy.
 • Reklamní spoty a pozvánky na Festival vznikaly při oborových dnech Reklama.
 • Festival – vyvrcholením oslav byl celodenní program 16. 5. 2013

Za slunného počasí odstartoval v atriu 16. května 2013 ve 14 hodin Festival k 20. výročí založení školy. Paní ředitelka a pan místostarosta Prahy 13 pozdravili všechny přítomné a pak už se v rychlém sledu střídaly živé obrazy, které v podání dětí stručně rekapitulovaly historii školy – paní ředitelka obíhala úřady, stavitelé stavěli, přišly nás navštívit nejrůznější osobnosti, přestěhovali jsme se do nového a znovu se rekonstruovalo a stavělo. Historii proložily tance dětí z 5. D a 8. A. Celým programem provázeli dva moderátoři a působiví bubeníci. Na závěr úvodní části se plocha atria do posledního místečka zaplnila žáky a učiteli školy, kteří se rozloučili společně nacvičeným tancem „Ua, uaa“.

V následujících hodinách si už každý mohl vybrat podle svého – k vidění byla divadla, nejrůznější vystoupení, výstavy, dílny, mikroskopování, dvacet panelů seznámilo návštěvníky s prací školy ve všech oblastech, k dispozici bylo i občerstvení a každý si mohl zakoupit upomínkové předměty a brožuru školy. Všichni šikulové, co něco umí, se mohli zapojit do soutěže Chlupovka má talent.Závěr patřil rockovému koncertu skupiny žáků 8. C a taneční „afterparty“ pro všechny zájemce z 2. stupně. A protože jsme stále neměli dost, druhý den jsme si hlavní body programu zopakovali ještě jednou, aby všechna vystoupení mohli vidět i ti, kteří den před tím ukázněně čekali mimo atrium. Akce měla obrovský úspěch a zaznamenala ji i TV13 ve dvoudílném pořadu.


Další akce, projekty a programy


 • Adaptační kurz pro žák 6. ročníku - První školní týden strávili šesťáci v RS Loužek na Orlické přehradě. Cílem bylo seznámení dětí mezi sebou i s třídními učiteli. Zároveň se učily spolupracovat, dohodnout se, součástí byl i blok seznámení s prací na 2. stupni (týdenní plány, diáře…).
  Turnaj v přehazované, petanqueu, sportovní soutěže, exkurze v přehradní hrázi Orlík, soutěže a hry, postřehový závod, táborák s pečením buřtů, noční stezka odvahy – to vše musely děti zvládnout, než byly slavnostně pasovány do stavu žáků a žákyň 2. stupně. Na závěr byli všichni účastníci kurzu slavnostně pasováni do stavu žáků 2. stupně.

 • Tradiční Halloween si pro své mladší spolužáky nachystali žáci 7. a 9. tříd. Skupinky luštily halloweenské šifry, kreslily podle anglického diktátu, hrály pexeso, hádaly z pantomimy, vybarvovaly strašidelný hrad…Každý musel projít stezkou odvahy, na jejímž konci čekalo občerstvení. Závěr patřil diskotéce v maskách.
 • Naše škola je zapojena do projektu Příběhy bezpráví, v jehož rámci každý rok organizujeme besedu s pamětníkem a projekci dokumentárního filmu. Letošním tématem byl listopad 1989. Z filmů, které společnost nabízela k projekci, jsme si vybrali film Nikomu jsem neublížil, který se zabývá tématem spolupracovníků a agentů STB. Na besedu přijal pozvání pan Petr Uhl, který po společném zhlédnutí filmu vyprávěl dětem o svých zkušenostech s STB, z věznění, práce před listopadem, ale i po něm. Žáci pak dostali možnost zeptat se na to, co je zajímá.

 • V rámci projektu Jeden den na školách se zúčastnili osmáci projekce dokumentárních filmů o lidských právech.
 • Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, ve kterém jsou zástupci všech tříd, a z jejich středu je zvolený devítičlenný Senát. Scházejí se pravidelně každý týden. Pod vedením předsedajícího nastolují problémy, které se týkají celé školy, snaží se je pojmenovat, hledají jejich řešení. Vše probíhá demokratickou cestou, hlasováním. Děti se učí řešit problémy, naslouchat názorům druhých, umět prosadit rozumnými argumenty názory vlastní, diskutovat a to nejen mezi sebou, ale i s dospělými, a při tom udržovat pravidla slušnosti. Zástupci parlamentu pravidelně informují o své činnosti nejen ve svých třídách, ale i na schůzích pedagogického sboru a na webových stránkách školy.V letošním roce pokračoval parlament ve spolupráci s parlamenty v dalších školách. Členové školního parlamentu navštívili své kolegy v Poděbradech, cílem bylo prohloubit spolupráci a vyměnit si zkušenosti.
 • Série besed s neslyšícími – v rámci e-Twinning projektu měli letos další třídy možnost seznámit se se životem neslyšících, naučit se několik jednoduchých znaků a dozvědět se vše, co je o neslyšících zajímá.
 • Každý měsíc se již tradičně konalo odpolední hudební setkání pro mladší děti, jejich rodiče, prarodiče a mladší sourozence v rámci cyklu Chlupíkův vestibul.
 • Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do projektu Studenti píší knihu. Nejprve měli možnost si pohovořit s novinářem, zeptat se na to, co je zajímá a telefonicky se spojili s dalšími novináři. V závěru dostali za úkol napsat krátký článek na jakékoli téma, které je tíží. Nejlepší práce budou otištěny ve společné knize studentů, na jejíž obálce bude fotografie pořízená během projektu právě u nás ve škole.
 • I letos využilo více než sedmdesát rodičů možnosti si vyzkoušet výuku u nás na vlastní kůži při dílnách pro rodiče. Ve třech dílnách dostali příležitost ochutnat co je párové sdílení, řízené čtení, metody RWCT, „frausovskou“ matematiku, činnostní učení, „běhačku“ a další metody aktivního učení a mohli se při tom zeptat učitelů na to, co je zajímá. Dílny následovaly týden po dnu otevřených dveří, při kterém mají rodiče možnost si školu prohlédnout a pí ředitelka jim zodpoví všechny dotazy. Letos se zúčastnilo přes 120 rodičů.

 • Již tradičně si mikulášskou nadílku pro děti z celé školy připravili žáci 9. ročníku. Obcházeli školou, rozdávali dárky a hudrali na nezbedy. Všichni si Mikuláše užili a hodné děti získaly malou odměnu.

 • Předvánoční čas je ve škole tradičně nabytý akcemi – předvánoční setkání a dílny na výrobu adventních věnců, zdobení perníčků, výroby svíček, adventní zpívání, při kterém se v čase adventu každý týden setkáváme ve vestibulu školy ke zpívání koled, návštěvy jesliček, příprava vánočních besídek, adventní výlety, zpívání před školou a množství adventních koncertů sborů DPS, tradiční předvánoční florbalový turnaj…jen vyjmenování všech akcí by bylo na samostatnou zprávu.
 • Letos jsme se poprvé zapojili do soutěže Mladý Demosthenes – celostátní soutěže v komunikaci. Vítězové třídních kol se 11.12. sešli v divadle VEŠkole, aby změřili své síly a bojovali o postup do dalšího kola. Všichni účastníci si museli připravit řečnické vystoupení na libovolné téma, které splňuje předem daná kritéria – hodnotí se originalita témat, technika práce s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikace a celkový dojem. Dva nejlepší nás reprezentovali v pražském kole a získali skvělé 3. a 4. místo, a to i přesto, že oba vítězové onemocněli a museli je zastoupit jen náhradníci.
 • Hned první týden v lednu patřil tradičně zimní škole v přírodě na Černé hoře. Celkem na zimní školy v přírodě během letošního školního roku vyjelo 12 tříd. Jsme rádi, že v době, kdy na některých školách musí zimní zájezdy rušit pro nedostatek zájemců, u nás máme co dělat, abychom v několika zájezdech uspokojili všechny zájemce. Mnoho ze zimních škol je spojeno s lyžováním a dalšími zimními sporty.

 • Obě 6. třídy letos adoptovaly zvířátka v pražské ZOO. 6. A sponzoruje želvu stepní a 6.B kombu ušatou.
 • I letos pokračovalo několik projektů, při kterých spolupracují starší děti s menšími.

Patří mezi ně třeba patronát 7. A nad 2. C. Na škole v přírodě si třeba sedmáci připravili pro své mladší kamarády soutěžní večer. Druháci se zaujetím soutěžili a sedmáci dokázali, že už umí samostatně zorganizovat akci. Třeťáci zase uskutečnili několik setkání s prvňáky nad knížkami, kdy si nejen navzájem četli, ale také si o knížkách povídali.


 • Nobelova cena pro N. Wintona. Skutek Nicholase Wintona, který zachránil před pravděpodobnou smrtí více než 600 židovských dětí, neustále oslovuje mnoho lidí. Kdyby jeho žena náhodou při úklidu půdy nenarazila na krabici svědčící o tomto činu, upadl by lehce v zapomnění. Náš žákovský parlament se rozhodl zapojit do projektu, který podporuje nominaci tohoto člověka pro Nobelovu cenu za mír. Ve dvou týdnech si připravil pro žáky naší školy semináře, které se jim snažily přiblížit skutek Nicholase Wintona a význam Nobelovy ceny za mír. Některé třídy v rámci projektu zhlédly film Nickyho rodina. Každý návštěvník školy mohl podepsat petici přímo na recepci školy. Podařilo se nám nasbírat 720 podpisů. Projekt navázal na akci, kdy jsme před dvěma lety jsme u nás uvítali tři z tzv. Wintonových dětí – tři ženy, které jako děti odjely jedním z vlaků vypravených Sirem Nicholasem do Velké Británie.
 • Již podruhé se konala akce Knihomolové, při které se na tři hodiny žáci školy přerozdělí do věkově smíšených skupin, aby se po tři hodiny čtením a knížkami. Celkem se uskutečnilo 29 dílen na nejrůznější témata (např. David a Goliáš, Obrázky mluví, Hrátky na pohádky, J.Lada, Báječné O, Staň se detektivem, Mé příběhy z dětství, Fimfárum a další).

 • Pravidelně se ve výuce objevují výukové projekty věnované učivu Čjs (historii i geografii). Jsou jimi například projekty Pravěk ve 2. ročníku, Cestovní kancelář ve 3. ročníku, Rudolf II. a jeho doba ve 4. ročníku, Vesmír v 5. ročníku a mnoho dalších. Většinou mají několik součástí a jsou zakončeny výstavou, kde děti prezentují výsledky své práce jak ostatním dětem, tak rodičům a návštěvníkům školy. Typická je i spolupráce v ročníku, kdy jsou akce připravovány společně a děti se při nich promíchávají, navzájem se poznávají a mizí mezitřídní rivalita.
 • Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny Cesta k finanční nezávislosti. V rámci projektu získala škola moderní pomůcky a metody k výuce finanční gramotnosti, které bude využívat při běžné výuce zejména v 9. ročníku. V tomto školním roce se proškolili učitelé a žáci 8.ABC dostali možnost si pomůcky vyzkoušet při dvoudenním projektu 20.-21.3. 2013. Žáci se naučili hrát strategickou hru, s jejíž pomocí si osvojili základní prvky finanční gramotnosti. Druhý den projektu se uskutečnil turnaj v hraní této hry.

 • Děti z 1.B,C; 2.A,C,D; 3.B; 4.C,D; 5.A,B a D prožily Noc s Andersenem. Pohádky děti nejen četly, ale i ilustrovaly, dramatizovaly nebo něco v dílnách vyráběly. Byly to pohádky: Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Pasáček vepřů, Císařovy nové šaty, Křesadlo, ilustrátoři a filmová podoba pohádek H.CH.Andersena, O hloupém Honzovi, Slavík, O Malence, O statečném cínovém vojáčkovi a Létající kufr. Také si zahrály noční hru při baterkách. Nakonec se rozešli všichni do svých tříd a připravili se ke spánku. Noc s Andersenem si užily i starší děti (6., 7. A 8. roč), ale o den dřív.
 • Každoročně jsou čtyři dny výuky věnovány Oborovým dnům, kdy si žáci mohou vybrat kterýkoli z nabízených oborů, takže vznikají věkově smíšené skupiny, které se hlouběji zabývají daným tématem. Letos jsme oborové dny soustředili do jednoho týdne v dubnu a závěrečná konference v posledním týdnu školy. Pondělí a úterý v posledním školním týdnu patří už tradičně konferenci oborových dnů. I tentokrát jsme ve dvou dnech dostali možnost vidět prezentace jednotlivých oborů a výsledky čtyřdenní práce.

V pondělí přišel jako první na pořad obor Navzájem si pomáháme, který se věnoval zvířatům jako pomocníkům člověka v nouzi. Obor Příroda zmapoval faunu a floru celého světa, Pražské kopce již podruhé patřily průzkumu kopců v Praze a okolí. Obor Sedm divů světa zmapoval starověké i novověké divy světa a vytvořil nejen plakáty a prezentaci, ale i trojrozměrné modely. S oborem Ostrovy jsme se proměnili v námořníky a objeviltele.

V úterý zahájil den obor Patchwork a quilování, při kterém dívky předvedly nejen prezentaci, ale hlavně každá svůj překrásný polštář. Obor Omyly vědy se věnoval nejrůznějším vědeckým objevům. Při prezentaci oboru Dobrodružství kriminalistiky nám jeho účastníci názorně vysvětlili, kdo je kdo a co je co při vyšetřování trestných činů a podívali jsme se i k soudu. Poznávačka naruby narazila na nezodpovědnost některých členů a musela si pomoci, jak to šlo. Nakonec jsme se ale přeci jen dozvěděli leccos zajímavého o několika pražských technických památkách.

Obor Reklama promítl své spoty k propagaci festivalu, plakáty a prezentaci, při které jsme se dozvěděli, jak vzniká reklama. Poté jsme shlédli spot Nemyslíš, zaplatíš na téma běhání po chodbách, který vytvořili členové parlamentu. Závěr konference patřil již podruhé oboru Survival. Opět jsme si přisedli k opravdovému táboráku přímo na jevišti a ve skoro půlhodinové prezentaci prožili se všemi členy letošní dobrodružství.
 • V pátek 24.5. 2013 jsme si zopakovali již tradiční akci Čtení pod lampou pro děti z 1. stupně. Jde o přehlídku autorského čtení. Autoři mohou přihlásit svůj text a posluchači si mohou týden dopředu vybrat, který si chtějí poslechnout.
  Po přečtení vlastního dílka se mohou posluchači autorů ptát na cokoli, co je zaujalo a nakonec napíší posluchači autorům ocenění, kde vyzdvihnou, co se jim líbilo nejvíc.

 • Den dětí jsme oslavili jízdou YESNEYES s Jirkou Mádlem, která je věnována zdravému životnímu stylu. Jirka Mádl sice bohužel onemocněl, ale i tak se jízda vydařila. Dětem se moc líbili tanečníci, kolaři a zejména jednokolka. Kuchaři se činili, diskdžokej vyhrával a hodina uběhla neuvěřitelně rychle. Na podzim se těšíme na Jirku Mádla, který alespoň přes telefon přislíbil účast na Chlupíkových debatách.

 • V červnu zažily postupně všechny 8. a 9. třídy velmi interaktivní hodinu chemie. S názvem Hodina moderní chemie předvedly vtipnou i poučnou formou studentky VŠCHT v Praze pokusy, které všechny zaujaly. Experimenty se nejdříve týkaly světla a barev, nechybělo trochu starodávné i moderní pyrotechniky a nakonec jsme se trochu přiblížili k teplotě absolutní nuly.

 • V týdnu od 17.6. do 21.6. se uskutečnil již 6. ročník nesoutěžního divadelního festivalu Chlupíkovo divadelní léto. V pondělí jsme přehlídku zahájili třemi představeními v angličtině, od úterý už předváděly svá představení jednotlivé třídy z naší školy. Poděkování patří nejen organizátorce pí uč Strculové, ale zejména moderátorům, organizátorům a zpravodajům z řad parlamentu a dalších dětí ze školy.

Závěr patřil jako vždy divadelnímu spolku OCH pedagogů naší školy, kteří zahráli představení z dvacetileté historie školy Jak Chlupík ke kvalifikaci přišel. • Těsně před koncem školního roku přišel čas na tradiční setkání budoucích prvňáčků, při kterém se seznámí s novou paní učitelkou i spolužáky a užijí si trochu zábavy. Všechny stanoviště si pro ně připravili žáci 5. ročníku.
 • Po prvním roce ve škole byli všichni prvňáčci králem Janem pasováni na čtenáře. Po slavnostní fanfáře pronesl král krátkou řeč. Po proslovu předstupovaly před krále jednotlivé třídy a společně vyslovily slavnostní slib. Poté přicházeli jednotliví čtenáři a čtenářky k dvořanům (starší spolužáci), od nichž obdrželi Královský glejt čtenáře a drobný dar. Tímto se dostali až ke králi (pan učitel), který svým vzácným mečem pasoval každého na čtenáře.
 • Návrat do minulosti, návštěva budoucnosti – letos již podruhé měli žáci 9. ročníku možnost se v posledním týdnu vrátit zpět v čase a navštívit na hodinu svou paní učitelku z 1. stupně. Naopak páťáci si mohli vyzkoušet výuku na 2. stupni a setkali se se svou budoucí třídní.
 • Žáci 9. ročníku se tradičně rozloučili slavnostním šerpováním předposlední den školy. Za školu se s nimi rozloučili nejen vedení školy a jejich učitelé, ale i mladší spolužáci, kteří je doprovázeli k převzetí šerpy. Po slavnostních projevech a fotografování je čekalo malé občerstvení a pak už vyrazili do světa. Poslední školní den je ještě čekala tradiční cesta školou s posledním zvoněním.

 • První prázdninový týden patřil již po šestnácté Cykloturistickému kurzu. Celkem se ho zúčastnilo 45 dětí ve věku od deseti do sedmnácti let. Pro velký úspěch jsme opět byli na Lipně v hotelu Fontána. Počasí nám přálo, kromě cyklovýletů jsme absolvovali Stezku mezi korunami stromů, svezli jsme se na „dračích lodích“ pro 22 osob, proběhli si postřehový závod hlídek a zahráli si mnoho sportovních a zábavných her.

 • Mnoho tříd na 1. stupni využívá blízké haly v FZŠ Bronzová k bruslení, třeťáci absolvují základní kurz plavání v bazénu gymnázia J.Heyrovského.
 • Ve škole pracují aktivně dětské pěvecké sbory DPS (Kulíšci, Noctuella), které kromě pravidelných týdenních setkání absolvovaly i množství vstoupení a akcí:

17.9.2012 Liga proti rakovině – Kulíšci a Noctuella

6.12.2012 vystoupení na Staroměstském náměstí – Kulíšci a Noctuella

10.12.2012 vystoupení flétnových oddělení v divadelním sále školy

13.12.2012 vystoupení v kostele sv. Prokopa - všechny sbory a flétnová oddělení

20.12.2012 zpívání před školou - všichni

12.4. 2013 soustředění bývalých členů Noctuelly

15.4.2013 otvírání výstavy sov – Noctuella

20.4.2013 regionální kolo celostátní soutěže pěveckých sborů – Stříbrné pásmo

25.4.2013 koncert k 20. výročí pokřtění sboru v Muzeu české hudby – všechny sbory a flétnová oddělení

15.5.2013 již po sedmé vystoupila všechna oddělení DPS Noctuella a 3. flétnové oddělení v Obřadní síni na Radnici Prahy 13 při příležitosti Českého dne Ligy proti rakovině. Všichni se pokusili pomoci těm, kteří to doopravdy potřebují. Na konto Ligy proti rakovině jsme připsali 15 803,- Kč a 1 euro.

10.6.2013 závěrečný koncert v divadelním sále školy – Sovičky a flétnová oddělení

17.6.2013 závěrečný koncert v divadelním sále školy - Kulíšci, Noctuella a 3. flétnové oddělení


 • Kroužky – i v letošním roce měli žáci možnost navštěvovat přes 40 kroužků z nejrůznějších oblastí (jazykové, sportovní, hudební, ICT, umělecké…), které vedou jednak učitelé z naší školy a jednak jsou organizovány dalšími subjekty. Mezi nejoblíbenější patří Sportovní klub, Pohybové hry, Angličtina, Francouzština, Programování s Baltíkem, Počítače, Hry a hlavolamy, Tance, Basketbal, Dětské pěvecké sbory, Flétny, Šachy, Dovedné ruce, Loutkové divadlo, Divadelní kroužek, Věda nás baví, Keramika a další. Mnoho z nich několikrát do roka pořádá vystoupení pro rodiče, kterými prezentuje svou celoroční práci. Kroužek Věda nás baví zorganizoval v prostorách naší školy také dva týdenní příměstské tábory.
 • KMD – letos poprvé se zapojili žáci 8.-9. ročníku do Klubu mladých diváků a navštívili v průběhu roku čtyři večerní představení v pražských divadlech. Celkem se členem klubu stalo 39 žáků. Vzhledem k velkému zájmu a spokojenosti počítáme s pokračováním i v příštím roce.
 • Akce pro rodiče a děti – mnoho akcí je určeno nejen pro děti, ale i pro rodiče, většina z nich se koná mimo vyučování a učitelé na ně věnují svůj volný čas. Kromě tradičních dílen na výrobu adventních věnců, které se tradičně konají v několika termínech, třídy uspořádaly například tyto akce:

5.A Čas nezastavíš – společná akce s rodiči (výstava, grilování)

5.C Po stopách génia (Cimrman) – rozlučková akce pro děti a rodiče (odpoledne a večer)

Dílna pro maminky a děti – výroba dárků ke Dni otců 4.roč5 x sobotní akce pro děti a rodiče – hra po Praze o Praze 4.B

19. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, mezinárodní spolupráce
(názvy programů, druh zahraniční spolupráce – název partnerských subjektů, stát)


 • Letos jsme ukončili tříletý e-Twinning projekt Connecting Classrooms se zaměřením na integraci a inkluzi realizovaný ve spolupráci s Britskou radou. Opět jsme zorganizovali několik besed s neslyšícími, školní televizní klub natočil rozhovor s neslyšícím, který je zaměstnán jako recepční v naší škole a společně všechny české školy spolupracující v projektu vydaly DVD o životě neslyšících. Bohužel se nám ale v tomto roce nepovedla naplánovaná spolupráce se zahraničními školami. Na příští podzim plánujeme zájezd do Anglie s výukou přímo v základní škole v jižní Anglii, kde doufáme ve větší spolupráci.
 • Zažádali jsme o přijetí do projektu Comenius, ale náš projekt bohužel nebyl přijat kvůli nedostatku financí v české sekci.


20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států

EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců

do prostředí ZŠ

Stát

počet žáků k 30.6.2012

počet žáků k 30.9.2012*

počet žáků k 30.6.2013

a) ze států EU celkem :

6

6

7

v tom:


Slovenská republika

4

3

3

Rakouská republika

2

2

2

Bulharská republika

0

1

2

b) z ostatních států celkem

28

31

31

v tom:


Ruská federace

5

9

9

Ukrajina

13

13

13

Arménská republika

2

2

2

Běloruská republika

2

2

2

Vietnamská socialistická republika

3

2

2

Čínská lidová republika

1

1

1

Bosna a Hercegovina

1

1

1

Moldavská republika

1

1

1

Celkem a) + b)

34

37

38

* dle statistických zahajovacích výkazů
21. Multikulturní výchova

V poslední době se stává škola prostředím, kde se potkávají žáci z nejrůznějších sociálních a kulturních zázemí. Pedagogický sbor společně s provozními zaměstnanci se snaží zabezpečovat takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně. Klima v naší škole je založeno na partnerském vztahu mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, mezi školou a rodinou.

Multikulturní výchova se v naší škole prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zvláště v českém jazyce, v předmětu člověk a jeho svět, v informační a komunikační technologii a v průřezovém tématu Multikulturní výchova, např. v projektu Národnostní menšiny v České republice atd. Letos naši školu navštívila dívčí hudební skupina z Bosny s názvem Raspberry Universe (Malinový vesmír). Skupina hrála ve složení kytara, housle, djembe, jedna dívka zpívala a jedna tančila.

Naším cílem je, aby většina žáků poznávala kulturu svých spolužáků z menšin a naopak, aby se tak vzájemně poznávali, aby je to vedlo ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“.

Významnou součástí multikulturní výchovy je výuka angličtiny a dalších cizích jazyků, výjezdy do zahraničí (v letošním roce 2 zájezdy do Velké Británie) a účast v mezinárodním programu e-Twinning.

.
22. Environmentální výchova, ekologické aktivity • Vedeme žáky ke třídění odpadů a v celé škole jsou nádoby na tříděný odpad.
 • Během roku jsme několikrát zorganizovali sběr papíru a drobných elektrospotřebičů. Výtěžek jsme věnovali na dovybavení tříd, nákup cen za soutěže. Celkem jsme uspořádali 6 sběrů a sebrali 11 850 kg starého papíru. Ve škole je sběrné místo pro baterie, sbíráme i víčka od plastových lahví.
 • Akce a projekty s vysloveně ekologickým zaměřením (při mnoha dalších projektech, zejména přírodovědných, se ekologické téma prolíná nebo je tato tématika součástí, i když není projekt primárně ekologický):

Ornitologické vycházky (3. ročník)

Šelmy českých lesů – ekoprogram Lesů Praha (4. ročník)

Býložravci českých lesů - ekoprogram Lesů Praha (4. ročník)

Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase zpátky (8. ročník)

ÚMČ Praha13 - výstava dětských prací

dětský dobrodružný muzikál ekologického divadla Kapsa (8. ročník)


 • V letošním roce začal pracovat přírodovědný/ekologický kroužek. Členové se zapojili do projektu Jaro ožívá 2013, který mapuje přílet vzácných druhů stěhovavých ptáků. Jako „rorýsí škola“ jsme podali zprávu o tom, jestli se u nás letos objevili rorýsi, kdy a v jakém počtu www.springalive.net. Za podanou zprávu jsme pak byli odměněni diplomem a dalšími materiály.
 • V tomto roce jsme také vyčlenili samostatnou velkou nástěnku k ekologické tématice, která je věnována jak dětem, tak učitelům.


23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 13Počet žáků

k 1.9.2012

k 1.9.2013

celkem

z toho nově přijatí

Celkový počet žáků

720

724

119

z toho : jiné MČ hl.m.Prahy celkem

662

676

111

v tom :

Praha 1

Praha 2

Praha 3

Praha 4

Praha 5

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Praha 13

1

00

7

17116

0

03

1

463


1

00

6

19117

0

13

0

457


0

00

0

331

0

10

0

78z toho : jiné kraje celkem

58

48

8

v tom : *

Středočeský

Beroun

Buštěhrad

Dobříš

Dolní Bezděkov

Horní Bezděkov

Horoměřice

Hostivice

Choteč

Chýně

Chýnice

Jinočany

Karlštejn

Klobuky

Kojetice

Kosoř

Králův Dvůr

Mníšek pod Brdy

Nehvizdy

Nučice

Ořech

Rudná

Řevnice

Týnčany u Petrovic

Unhošť

Vonoklasy

Vráž

Všenory

Zbuzany

Zrůč nad Sázavou

Zvánovice
Karlovarský kraj

Královehradecký kraj

Ústecký kraj

Plzeňský

Pardubický

Zlínský

1

01

1

11

6

26

2

21

0

11

1

21

2

48

1

11

1

02

1

11
2

1

11

0

00

01

0

02

4

25

2

40

0

01

1

21

2

15

1

00

1

11

1

11
2

1

11

1

10

00

0

01

1

00

0

20

0

00

0

00

0

10

0

00

0

10

0

00
0

0

00

1

1
* Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký,

Moravskoslezský, Olomoucký,Pardubický, Plzeňský, Středočeský (u tohoto kraje uvést

jmenovitě i název obce), Ústecký, Zlínský

Děti, které bydlí mimo území Prahy 13 bereme z několika důvodů    1. rodič má ze zákona právo vybrat si školu pro své dítě

    2. jejich sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval naši školu v dřívějších letech

    3. v předchozím škol. roce jsme dítěti povolili odklad

    4. u rodičů, kteří věnují maximum času výběru školy a rozhodnou se pro naši, je předpoklad, že s nimi navážeme výbornou spolupráci (zapojí se přirozeně do života školy a školu budou po všech stránkách podporovat)

    5. některé děti mají v jiných krajích trvalou adresu, ale korespondenční adresu mají

v Praze 13, kde také skutečně bydlí - u zápisu rodiče doložili bydliště (např. potvrzením ÚMČ Praha 13)

    1. jde o děti našich zaměstnanců


24. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem,

případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky

V letošním roce nebyla provedena žádná kontrolní činnost. Poslední kontrola ČŠI byla v loňském roce.
25. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost
1. Hospodaření základní školy


 1. za kalendářní rok 2012 (str.51-52)

 2. za 1.pololetí 2013 (str. 51-52)

c) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2012v Kč

Druh dotace

UZ

Poskytnuto

použito

vráceno

Školní vybavení pro žáky 1.ročníku

33 017

383.130

383.130

0

Výuka č.j. – cizinci z tzv.třetích zemí

33 024

0

0

0

Kompenzační pomůcky pro žáky ZP

33 025

0

0

0

Posílení platové úrovně ......

33 027

0

0

0

Pokusné ověřování -psych.inkluze

33 036

0

0

0

Podpora soutěží a přehlídek .....

33 166

0

0

0

Podpora multikulturní výchovy

33 339

0

0

0

Asistent pro žáky soc.znevýhodněné

33 457

0

0

0
příp.uvést další dotaced) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v 1.pololetí 2013

v Kč

Druh dotace

UZ

Poskytnuto

použito

Vráceno

Podpora soutěží a přehlídek .....

33 166

0

0

X

X

X

X

příp.uvést další dotace


X


26. Závěr


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə