ÖĞrenme güÇLÜĞÜ İle iLGİLİ BİLGİlendirme kilavuzu (ÖĞretmen ve aileler iÇİN) EditörlerYüklə 0,65 Mb.
səhifə1/8
tarix15.01.2018
ölçüsü0,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkeziimg_5595.jpgÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU (ÖĞRETMEN VE AİLELER İÇİN)

Editörler

Ebru OKUL

Tuğba DEMİRBAĞ

ISBN: 978-975-11-3721-0

Bu yayın Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından “Özgül Öğrenme Güçlüğünde Yeni Yaklaşımlar ve Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımı: Öğretmen-Aile Eğitimi” projesi kapsamında 2017 yılında basılmıştır. Tüm yayın hakları Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne aittir, ücret ile satılamaz.

Proje Ekibi

Mesut TORAMAN (Proje Yetkilisi)

Ebru OKUL (Proje Yürütücüsü)

Gönül AKGÜL

Serpil ÇAĞLAR

Yusuf ÖNCÜ

Kemal BABAYİĞİT

Esra DÖNMEZÇELİK

Beyhan COŞKUN

Filiz ÖZ


Raşide GÖVEBAKAN

Tuğba DEMİRBAĞ

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

“Founded by the Erasmus+Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsable for any use which may be made of the information contained therein”ÖNSÖZ

c:\users\pc\desktop\k_22153904_20161121_091934.jpg

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal  ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir.  Bu süreçte yer alan, bireyin öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan kimi aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmekte ve bu hayatı boyunca kalıcı olabilmektedir.

Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde “Özgül Öğrenme Güçlüklerinden bahsedilir. Günümüzün en önemli sorunlarından biride budur. Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtileri gösteren her çocuk aynı özellikleri taşımaz; bu özelliklerinin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir psikoeğitsel değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

İşte bu kitapçık öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmenlerine ve ailelerine, bu çocukların daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için strateji ve kaynaklar içeren yazdırılabilir, anlaşılır ve kullanımı kolay bir araç sunmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu kılavuz bir Avrupa Projesi olan "Erasmus + KA201" in yenilikçiliği ve iyi uygulama deneyimleri yoluyla "ebeveynler ve öğretmenler için öğrenme güçlükleri üzerine eğitim" adı altında geliştirilmiştir. Projemiz ‘özgül öğrenme güçlüğünde’ yeni stratejiler ve Bilgisayar Destekli Öğretimin katkıları üzerine 2015’ten 2017'ye kadar iki yıl boyunca proje ortağımız ülkeler ve tarafımızdan incelenmiştir.

Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezi olarak her zaman eğitimde ve yaşamın tüm sosyal alanlarında çocukların yüksek yararını gözetmek temel amacımızdır. Projemizin çıktıları özellikle ilkokulda “Özgül Öğrenme Güçlüğü”  yaşayan çocuklarımızın aile ve öğretmenlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği projelerinin, farklı kültürel yapıları olan toplumların, birbirlerinin kültürlerini tanımalarına ve aynı sorun içerisinde uyguladıkları yöntemleri görme açısından yardımcı olduğunu düşünüyorum.

Bu anlamda proje kapsamında hazırlanan kitapçığın özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin veli ve öğretmenleri için yararlı olacağına inanıyor; proje sürecinde ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum.

Mesut TORAMAN

Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü

İÇİNDEKİLER

METODOLOJİ

1. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL KAVRAMI (NÖROLOJİK TEMELLERİ)

2. DAHİL EDİCİ METODOLOJİLER ve E-ÖĞRENİM  1. Çoklu zekâ

2.1.1.Herhangi bir şeyi öğretmek veya öğrenmek için 8 farklı yol (T. Amstrong)

2.2. Proje tabanlı öğrenme
2.2.1.Projelerin ihtiyaçları

2.3.E-öğrenme
2.3.1.İlkokul sınıflarında e-öğrenmeye neden ihtiyaç duyuluyor?

2.3.2.Çocuklar için e-öğrenme faaliyetleri

2.3.2.1. Khan Akademi

2.3.2.2.Günlük hayatta kullanılan matematik

2.3.2.3. Okullar için Duolingo

2.3.2.4. Scratch & Scratch Jr

2.3.2.5. Kod Akademisi

2.4.Problem çözmeye dayalı öğrenme

2.5. İşbirlikçi öğrenme
2.5.1.İşbirlikçi öğrenme türleri

2.5.1.1.Formal işbirlikçi öğrenme


2.5.1.2.Formal olmayan işbirlikçi öğrenme

3.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDA YÖNTEM

3.1. Disleksi nedir ve belirtileri nelerdir?

3.2. Diskografi nedir ve belirtileri nelerdir?

3.2.1. Doğal bozukluk oyunu

3.2.2 Görsel işaretleme

3.2.3. Karışık diskografi

3.3. Disgrafi nedir, belirtileri nelerdir?

3.3.1. Öğretmenlerde olması gereken tutumlar

3.3.2.Materyaller ve kaynaklar

3.3.3.Uygulamalar

4. DİSKALKULİ

4.1. Okullara öneriler

4.1.1.Öğretmenlerin sahip olması gereken tutumlar

4.1.2.Öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesi

4.1.3. Ev ödevleri4.1.4.Anne-babalara öneriler

4.1.5. Öğretmen-aile ilişkisi

4.1.6. Materyaller ve kaynaklar

4.1.7.Uygulamalar

5.DEHB

5.1.Yönetsel fonksiyonlar nelerdir?

5.2.DEHB’li çocukta ne görürüz?

5.3.DEHB sınıflandırma sistemleri

5.4.DEHB değerlendirilmesi

5.4.1.DEHB değerlendirmesi: Eş zamanlı hastalık

5.5.Öğretmenlerin sahip olması gereken tutumlar

6.SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (SOÖG)

6.1.Okulların izlemesi gereken ilkeler

6.1.1.Öğretmenlerin sergilemesi gereken tavırlar

6.2.Temel pedagojik noktalar

6.3. Eğitim için öğrencilere verilebilecek belirli görevler

6.4.Metodolojide ve aktivitelerde eğitsel alanlar ve iletişim uyarlamalarına erişim

6.5.Ev ödevi veya sınıf içi çalışmaların düzenlenmesi

6.6. Öğrencilerin çalışma yoğunluğunu uyarlamak için önlemler

6.7. Farklı dersler için uygulanması gereken ilkeler

6.8.Öğrenmenin değerlendirilmesi

6.9. Kullanılan materyal ve kaynaklar

7.YÖNETİCİ İŞLEMLER (YÜRÜTME FONKSİYONLARI) NELERDİR?

8.İŞLEYEN BELLEK

9.DÜRTÜ KONTROLÜ

10.BİLİŞSEL ESNEKLİK

11.Uygulamalar

Kaynakça


Terimler Sözlüğü

METODOLOJİ

Bu kılavuz, öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmenlerine ve ailelerine, bu çocukların daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için strateji ve kaynaklar içeren yazdırılabilir, anlaşılır ve kullanımı kolay bir araç sunmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu kılavuz bir Avrupa Projesi olan "Erasmus + KA201" in yenilikçiliği ve iyi uygulama deneyimleri yoluyla "ebeveynler ve öğretmenler için öğrenme güçlükleri üzerine eğitim" adı altında geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında yeni stratejiler ve Bilgisayar Destekli Öğretimin katkıları 2015'ten 2017'ye kadar iki yıl boyunca incelenmiştir.

Bu projenin koordinatör ülkesi özellikle Murcia Bölgesi’nde yer alan eyalet eğitim hizmetlerinin bir parçası olan Molina de Segura'nın Eğitim ve Psikopedagojik ekibi olan İspanya’dır. Projede bulunan diğer ülkeler Türkiye’den Ankara Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Polonya’dan Krakow Multikultura Eğitim Şirketi, İtalya’dan Reggio Emilia Psikodografik Hizmetler Kooperatifi ve Litvanya’dan Vilna Psikodografik Ekibi’dir.

Bu projede bir web sayfası geliştirilmiştir ve bu kılavuz geliştirilen web sayfasının bir özetidir. Ayrıca projede öğrenme güçlüğüne sahip olan çocukların daha iyi yönetici işlevleri geliştirebilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir video oyunu da bulunmaktadır. Kılavuz altı bölüm halinde yapılandırılmıştır. Çalışmaları koordine etmek ve geliştirmek için kullanılan dil İngilizce’dir. İkinci olarak İspanya bu projenin koordinatörüdür. Geri kalanı sırasıyla: Lehçe, İtalyanca, Türkçe ve Litvanyacadır.Kılavuzun içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 1. Kılavuzda tüm öğrenme güçlüğü çeşitleri kavramsallaştırılmıştır.

 2. Kılavuzda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere en çok yarar sağlayacağı düşünülen temel stratejiler sunulmuştur. Burada öğretme ve öğrenme metodolojilerinin tüm öğrencilere fayda sağladığını, öğretmenler ve aileler için daha tatmin edici olduğunu ve öğrencilerde daha tutarlı ve uzun süreli öğrenimin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu, dolayısıyla daha verimli ve motive edici olduğunu vurgulamak oldukça önem taşımaktadır. Ne yazık ki, bu metodolojilerin her eğitim sisteminde ve sınıfta tam olarak uygulanması için önümüzde uzun bir yol bulunmaktadır. Bunları uygulayabilmek için birçok engeli aşmak gerekir. Bunlar arasında eğitim sistemi, tüm öğretmenlerin daha iyi eğitim almasına, okulları ve öğretmenleri iyileştirmeye yönelik motivasyon stratejilerine gerçekten destek vermesi gibi yöntemler bulunmaktadır. Tüm bunlar, eğitim sistemlerinde bu metodolojileri uygulamak için yetkili makamlardan gelen gerçek değişimleri gerekli kılmaktadır.

 3. İçerik Disleksi, Disgrafi, Diskografi, Diskalkuli, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Sözsüz Öğrenme Bozukluğu ile ilgilidir. Özellikle öğretmenlerin sınıfta kullanabilecekleri kısa bilgiler, yöntemler ve bilgisayar destekli öğretim kaynakları sunulmaktadır. Öğretmenlerin ve ailelerin öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için bilimsel olarak hazırlanmış dokümanları öğrencilerin yaşına, bilgilerin zorluk durumuna ve kullandıkları teknolojik araca göre kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin bilgisayar, telefon, tablet vb. aracılığıyla internete erişebildiğini ve ona ücretsiz erişim sağlayıp sağlayamayacağını ve kullanılan teknolojik araçla ilgili kısa bir bilgilendirme bulunmaktadır.

 4. Kılavuzda,öğrenme güçlüğü olan çocukların ön lob işlevleri olan yürütme işlevi kavramına odaklanmakta ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenme güçlüğünün iyileştirilmesine katkıda bulunacak kaynaklar sağlanmaktadır.

 5. Son olarak, sınıfta bilgisayar destekli öğretimin kullanımının henüz tam olarak kurulmadığının bilincindeyiz ve hatta bununla ilgili olarak şüpheler ve cevaplanmamış sorular bulunmaktadır (Örneğin, bilgisayar destekli öğretimin denetimsiz bir şekilde kullanılmasının bağımlılık yapabileceğini biliyoruz). Bu kılavuzda, özellikle yeni metodolojik yaklaşımlara yabancı öğretmenleri ve aileleri bilinçlendirmek için, özellikle eğitim ortamında kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretim terimleri için kullanılan bir Terimler Sözlüğü oluşturulmuştur.

 6. Burada amaç 21.yüzyılda Bilgisayar Destekli Öğretimde teknolojik cihazların avantaj ve dezavantajlarını düşünmeden öğrencileri kendilerine sunulan teknolojik araçları en iyi şekilde kullanabilecek sağlıklı ve sorumlu yetişkinler olmaya hazırlamaktır.1. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL KAVRAMI (NÖROLOJİK TEMELLERİ)

Bu metodolojik kılavuz bağlamında, öğrenme güçlüğü kavramını bir çift perspektiften analiz etmek uygundur. Öncelikle bu kavramı düzenleyen eğitim mevzuatından; ikinci olarak ise etiyolojisini tanımlayan nöropsikolojik temellerden ve bunlardan kaynaklanan değişimlerden yararlanılmıştır.

LOE, 3 Mayıs 2002 tarihli ve 71.2. Mdikkat eksikliğiesi 2/2006 Eğitim Hukuku'nda, "özel destek ihtiyacı olan öğrenciler" (İspanyolca'da ACNEAE) şeklinde geniş bir kavramı ifade etmekte olup bunlara aşağıdakiler dahil ederek tanımını tamamlamıştır: Özel eğitim gereksinimleri olan öğrenciler (NEE in Öğrenme zorlukları (DEA İspanyolca), yüksek entelektüel kapasitesi olan öğrenciler (AACC İspanyolca) ve diğer kişisel koşullara sahip olan öğrenciler.

Bu kılavuz, öğrenme güçlüğü çeşitlerine atıfta bulunmaktadır. Bu anlamda, burada sunulan materyaller ailelerin ve öğretmenlerin öğrenme güçlüğü ile ilgili yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve en uygun eğitsel yöntemi kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme güçlüğünü anlamak için ortaya atılan önemli bir fikir, etiyolojinin kendisi ve altında yatan nörofizyolojik bozukluğu ifade etmektedir. "Öğrenme Güçlüğü" terimi 1962'de Kirk tarafından ortaya atılmıştır. Kirk, bilişsel becerilerdeki zorlanmanın beyin işlevlerindeki bozukluklardan kaynaklandığı düşünmekte ve öğrenme güçlüklerini gidermek için uygun eğitim kaynakları geliştirmeyi amaçlamıştır. Bunun sonucunda, öğretmenler ve destek uzmanları, özellikle rehberlik öğretmenleri, aileler ve eğitim yöneticileri ile iş birliği içerisinde çok önemli bir role sahiptir. Bu anlamda öğretmenler için uygun eğitim ve gerekli kaynaklara erişimin sağlanması durumunda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yaşadıkları sorunlara cevap verebilmek mümkün olacaktır.


 1. Kirk SA. Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin; 1978.


2. DAHİL EDİCİ METODOLOJİLER ve E-ÖĞRENİM

Bu metodolojiler, tüm öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran genel metodolojilerdir, ancak bunlar öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için gereklidirler.

Tüm öğretmenlerin sınıflarında geliştirmeleri gereken dahil edici metodolojiler şunlardır:

2.1.Çoklu zeka

2.2.Proje tabanlı öğrenme.

2.3.E-öğrenme

2.4.Problem çözmeye dayalı öğrenme

2.5.İşbirlikçi öğrenme

2.1. Çoklu zekâ

Harvard'dan Howard Gardner, yedi farklı zeka tipi belirlemiştir. Bu teori güncel bilişsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmış ve "öğrencilerin farklı zihinlere sahip olduklarını ve bu nedenle öğrencilerin farklı şekillerde öğrendiklerini, hatırladıklarını, gerçekleştirdiklerini ve anladıklarını göstermekte" dir Gardner (1991). Bu teoriye göre, "Bizler Dünyayı dil, mantıksal-matematiksel analiz, mekansal algılama, müziksel düşünce ile ve vücudu sorunları çözmek ve bir şeyler yapmak için kullanarak, başka insanları ve kendimizi anlayarak anlıyoruz. Bireylerde bu zekâlar farklı seviyelerde olduğunda, bu zekâlar farklı eylemleri yapmak için, farklı problemleri çözmek için ve çeşitli alanlarda ilerleme sağlamak için bu zekâlar kombine edilmeli ve bu zekâlardan yararlanılmalıdır.

2.1.1.Herhangi bir şeyi öğretmek veya öğrenmek için 8 farklı yol (T. Amstrong):

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qÇoklu zeka kuramının en dikkat çekici özelliklerinden biri bu kuramın öğrenmenin ve öğretmenin sekiz farklı potansiyel yolu olduğunu ifade etmesidir. Bir öğretmen, daha geleneksel dilsel veya mantıksal öğretim yöntemiyle bir öğrenciye ulaşmakta güçlük çekiyorsa, çoklu zeka kuramı, materyalin etkili öğrenmeyi kolaylaştırmak için sunulabileceği birkaç başka yol önermektedir. İster bir anaokulu öğretmeni, ister bir lisansüstü okul eğitmeni veya ister ilgilenen herhangi bir konuda kendi kendine-araştırma yapmanın daha iyi yollarını arayan bir yetişkin öğrenci olun aynı temel kurallar geçerlidir. Ne öğrenmek veya öğretmek istiyorsanız, onunla nasıl bağlantı kurabileceğinizi belirleyin.

 • Kelimeler (dilsel zeka)

 • Sayılar veya mantık (mantıksal matematiksel zeka)

 • Resimler (mekânsal zeka)

 • Müzik (müzik zekası)

 • Kendini yansıtma (kişiler arası zeka)

 • Fiziksel deneyim (bedensel-kinestetik zeka)

 • Sosyal deneyim (kişiler arası zeka) ve/veya

 • Doğa deneyimi (Naturalist zeka)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qÖrneğin, ekonomide arz ve talep kanununu öğretiyorsanız veya öğreniyorsanız, bunu okuyabilir (dilsel), bunu ifade eden matematiksel formülleri inceleyebilir (mantıksal-matematiksel), ilkeyi gösteren bir grafik çizelgesini inceleyebilir ( Mekansal), doğal dünyadaki (doğabilimci) yasayı veya ticari dünyada bu işi yapan kişileri (kişilerarası) gözlemleyebilir; yasayı kendi bedeniniz açısından inceleyebilir [ör. Vücudunuza çok miktarda yiyecek tedarik ederseniz, açlık hissetmezsiniz; Çok az miktarda tedarik ederseniz açlık hissedersiniz] (bedensel-kinestetik ve kişiler-arasıl); ve/veya kanunu ifade eden bir şarkıyı (belki de Dylan'ın "Hiçbir Şey Çok Fazlası" mı yazıyorsunuz?) dinleyebilirsiniz. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrsrcb4tnwgujmo2al5e_edd-kjtz6gvvsne84vkfvw-tsopgwtayhm_qSekiz yoldan biriyle veya birkaçıyla bir şeyler öğretmek veya öğrenmek zorunda değilsiniz, ancak olasılıkların ne olduğunu görmeli ve sonra size en çok hangisinin uygun olduğuna karar vermelisiniz Çoklu zeka kuramı o kadar ilgi çekici ki, mevcut öğretim/öğrenme araçlarının ufkunu çoğu okulda kullanılan geleneksel dilsel ve mantıksal yöntemlerin ötesine taşıyor (ör. Konferans, ders kitapları, yazı ödevleri, formüller, vb.). Başlamak için, öğrendiğiniz ya da öğrenmekte olduğunuz konuyu boş bir kağıdın merkezine yazın ve bu konudan yayılan sekiz düz çizgi veya "ok" çizin. Her bir çizgiye bir zeka ismi yazın. Daha sonra bu konuyu öğretmek veya öğrenmek için beyin fırtınası yapmaya başlayın ve her zekanın yanında fikirlerinizi yazın (bu, beyin fırtınasının mekânsal-dilsel bir yaklaşımıdır; bunu bir kaset kaydedici kullanarak, bir gruba beyin fırtınası oturumu yapmak gibi başka yollarla da yapmak isteyebilirsiniz,). İyi eğlenceler!  

emotional intelligence

  1. Proje tabanlı öğrenme (Buck Eğitim Enstitüsü (BIE))

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin, özgün, çekici ve karmaşık bir soru, problem veya meydan okumayı araştırmak ve bunlara tepki vermek için uzun süre çalışarak bilgi ve beceriler kazandığı bir öğretim yöntemidir. Altın Standart PBL'de, Temel Proje Tasarım Öğeleri şunları içerir:

 • Temel bilgi, anlama ve başarı becerileri - Proje, standartlara dayalı içerik ve eleştirel düşünme/ problem çözme, işbirliği ve kendini yönetme gibi beceriler de dahil olmak üzere öğrencilerin öğrenme hedeflerine odaklanmaktadır.

 • Zorlayıcı sorun veya soru - Proje, uygun seviyede zorlama içermek için çözülecek anlamlı bir problem veya cevaplanması gereken bir soru ile çerçevelenmiştir.

 • Sürdürülen soruşturma - Öğrenciler, soru sorma, kaynak bulma ve bilgi uygulama gibi katı, genişletilmiş bir süreçle meşgul olurlar.

 • Özgünlük - Proje,gerçek dünya ile bağlantılı bir konu içermektedir- ya da öğrencilerin kişisel endişelerini, ilgi alanlarını ve yaşamlarındaki sorunları ile ilgilidir.

 • Öğrencilerin katılımı ve seçimleri - Öğrenciler proje hakkında, nasıl çalıştıkları ve ne yaptıkları da dahil olmak üzere bazı kararlar verir.

 • Değerlendirme - Öğrenciler ve öğretmenler, öğrenmeyi, soruşturma ve proje etkinliklerinin etkinliğini, öğrenci çalışmalarının kalitesini, engelleri ve bunların üstesinden gelmedeki başarılarını değerlendirir.

 • Eleştiri ve gözden geçirme - Öğrenciler projelerini ve ürünlerini iyileştirmek için geribildirim alır ve geribildirimi kullanır.

 • Projenin sonucunu sunma- Öğrenciler, projeyi sınıftan başka kişilere açıklamak, göstererek ve/veya sunarak bunu insanlara açıklarlar.

2.2.1.Projelerin ihtiyaçları

 1. Bilme İhtiyacı

 2. Yönlendirme Sorusu

 3. Öğrencilerin Katılımı ve Seçimi

 4. 21. Yüzyıl Becerileri

 5. Sorgulama ve Yenilikçilik

 6. Geri Bildirim ve Düzeltme

 7. Başka İnsanlara Sergilenen Proje Ürünü

  1. E-öğrenme

"Teknoloji sadece bir araçtır. Çocukları bir araya getirip onları motive etmek açısından öğretmen her zaman en önemli kişi olacaktır ". (Bill Gates)

Bu yaklaşım, sanal ve yüz yüze etkileşim arasındaki denge sağlayan harmanlanmış bir öğrenme modelini desteklemektedir. Her aktarım modunun oranı önemli derecede değişecek ve öğrenmeyi kolaylaştırmada öğretmenin rolü ile eleştirel bir biçimde bağlantılı olacaktır. E-Öğrenim, bağımsız çalışma veya uzaktan öğrenme modelleriyle sınırlı değildir, tüm okullar ve öğretmenler için önemli bir konu ve araçtır.2.3.1. İlkokul sınıflarında e-öğrenmeye neden ihtiyaç duyuluyor?

İlköğretim öğretmenleri olarak, işimiz, yaşadıkları dünyada hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları becerilerle, yani gittikçe artan bir şekilde dijital dünyayla ilgili becerilerle çocukları donatmaktır. Bizler dijital kullanıcılar olabiliriz, çocuklar ve gençler dijital vatandaşlar olabilir -çocuklar onlar için bizim yetiştiğimiz gerçek dünya kadar gerçek olan bir dijital dünyanın içinde yaşıyorlar.

• Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de yaşayan 5 ila 16 yaşları arasındaki çocuklar her gün web sitelerinde toplam 13 milyon saat harcıyorlar! Bununla savaşabilir ve eğilimi tersine çevirebiliriz (gerçekten mi?) Veya öğrenme ve öğretme için sağladığı fırsatları kullanabiliriz.

• Müfredat organları, okul müfettişleri ve devlet dairelerinden teknolojiyi birincil müfredatta , aynı bir konu olarak değil temel olarak entegre etmek için baskılar yapılmaktadır.

• Bu entegrasyon, ev-okul ayrımı arasında köprü kurmanın ve formal ve formal olmayan öğrenmeyi bir araya getirmenin bir yoludur

• Aslında bu sayede öğretmenliği daha iyi yapabilir, derslerinizi daha çekici hale getirebilir ve kurumuş olduğunu düşündüğünüz yaratıcılığınızı tekrar keşfedebilirsiniz. Değişmeye karşı biraz direnç hissedebilirsiniz, ancak bir yara bandını sökmek gibi düşünün - ne kadar erken yaparsanız, o kadar az acı verici olacak!2.3.2. Çocuklar için e-öğrenme faaliyetleri

Çocukların öğrenmesine yardımcı olan bir başka çıkar amaçlı olmayan organizasyonda, e-öğrenme faaliyetleridir. Bu faaliyetler anaokulu seviyesinden altıncı sınıfdaki çocuklara kadar kısa, eğlenceli dersler sunmaktadır. Bu organizasyon, volkanların arkasındaki kuvvetlerden hava akımlarına, matematik, bilim, dil sanatları ve bilgisayarlardan ikinci dile, sağlık ve yaşam becerileri konularına kadar 200'den fazla fen dersi sunmaktadır. Biz onların 300 derslik matematik programının Uluslararası Bakaloryayı temel almasını çok beğeniyoruz.resultado de imagen de learning with ict tools images2.3.2.1. Khan Akademi

Matematik, fen, bilgisayar programları, tarih, sanat tarihi ve ekonomi gibi konularda yoğunlaşmış olan Khan Akademi pratik egzersizleri, eğitim oyunları ve öğretim videolarıyla dolu çok iyi bir e-öğrenme kaynağıdır. Khan Academy'yi NASA, Modern Sanatlar Müzesi ve California Bilim Akademisi gibi kurumlarla ortaklaşa dersler geliştirdiği için seviyoruz. Biz ayrıca, Kahn Akademinin çocuğunuzun hangi konularda mükemmel olduğunu ve nerelerde yardıma ihtiyaç duyduğunu bir bakışta görebilmenize olanak sağlayan bir ebeveyn sayfasına sahip olmasını da seviyoruz.Dijital Vatandaşlık: Khan Akademi, 501 (3) (c) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve web sitesinden sağladığı öğrenme olanakları için herhangi bir ücret almamaktadır. 13 yaşın altındaki çocuklar bir hesap oluşturmak için ebeveynlerinin iznine sahip olmalıdır. Çocuklar için e-öğrenme, matematik, fen, okuma ve klavye kullanımı için ücretsiz çevrimiçi dersler sunan bir 501 (c) kar amacı gütmeyen kuruluştur, çocukların yanı sıra ebeveynler ve eğitimciler için de çevrimiçi bir topluluktur. Kurslar, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak, kullanıcıların ders yazılımını yüklemek için bir CD-ROM oluşturabilecekleri bir karşıdan yükleme bağlantısıyla kullanılabilir. Kayıt olmak gerekli değildir. Gizlilik Politikası için Çocuklar için e-öğrenme gizlilik politikasını okuyun: http://www.e-learningforkids.org/privacyEbeveyn olarak Khan Akademiye buradan kayıt olun:https://www.khanacademy.org/signup?isarent=1 Khan akademinin Hizmet koşullarını okuyun:https://www.khanacademy.org/about/tos Gizlilik Politikası: https://www.khanacademy.org/about/privacy-policy
resultado de imagen de learning with ict tools images2.3.2.2.Günlük hayatta kullanılan matematik

Bir başka çok iyi çevrimiçi programda Günlük Hayat matematiğidir’dır. Bu program 6. Sınıf ile anaokulu öncesi çocuklar için Chicago Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Genel Çekirdek Devlet Standartlarına dayanarak, Gündelik Matematik, çocuklara soyut matematik kavramları uygulama konusunda yardımcı olmak için gerçek dünya örneklerini kullanır.Dijital Vatandaşlık Gündelik Matematik, McGraw-Hill Eğitiminin bir bölümüdür. Gündelik matematik dersleri bireysel olarak veya bütün sınıf için olan setler halinde aşağıdaki adresten satın alınabilir  http://www.mheducation.com/prek-12/program/MKTSP-TRA15M0.related.html. Gündelik matematiğin kullanım şartlarını aşağıdaki adresten okuyun http://www.mheducation.com/terms-use.html ve Gizlilik/Çerezler ile politikaları için aşağıdaki adrese bakınhttp://www.mheducation.com/privacy.html

resultado de imagen de learning with ict tools images2.3.2.3. Okullar için Duolingo

Dil Öğrenimi çocukların ekran/monitör başında geçirdiği zamanı azaltan yollardan biridir. Whitby’de, öğrenciler anaokuluna girmeden önce ispanyolca öğrenemeye başlarlar. Okullar için dualingo gibi e-öğrenme uygulamaları çoçukların dil öğrenmelerini geliştirebilir. Apple ve Google tarafından en iyi dil uygulaması olarak tanınan Duolingo, çocukları yabancı dil konuşma ve okuma konusunda teşvik etmek için oyunlar kullanıyor. Bu, Öğrencilerin İspanyolca pratik yapmaları veya hatta yeni bir dille uğraşmaları için mükemmel bir yoldur.Dijital Vatandaşlık: Duolingo, çocukların yeni dil öğrenmelerine yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi program ve indirilebilir bir uygulamadır. Ana Duolingo sitesinde ebeveyn denetimleri bulunmamakla birlikte, Duolingo for Schools, ebeveynlerin web sitesindeki sosyal etkileşimleri devre dışı bırakmasına ve belirli kelimeleri yasaklamasına olanak tanır. Ebeveynler aşağıdaki adresten Duolingoya kayıt olabilir https://schools.duolingo.com/. Duolingodaki Ebeveyn kontrolü için aşağıdaki adresi okuyunuz :https://support.duolingo.com/hc/en-us/articles/206574263-Parental-controls-and-online-maturity ve Duolingo Gizlilik politikası için aşağıdaki adrese bakınız: https://www.duolingo.com/privacy

resultado de imagen de learning with ict tools images2.3.2.4. Scratch & Scratch Jr

Çocuğunuz neden kod yazmayı öğrenmeli? Birinci olarak, Çalışma istatistikleri bürosuna göre yazılım geliştiricilere olan talep bir çok başka meslekten daha fazla olarak önümüzdeki on yılda %17 oranında artacaktır. Bu yegane neden değildir, Tufts Üniversiteindeki araştırmacılar  4.5 yaşında  ve daha genç olan çocukların bir robotu programlayabildiğini ve kod yazmayı öğrenmenin çocukların bilişsel görevlerdeki performansını artırdığını bulmuşlardır .

Whitby'de, öğrencilere anaokulundan itibaren KIBO Robotik gibi oyuncaklar aracılığıyla programlamanın temellerine öğretiyoruz. Kurumumuza devam eden birini veya ikinci sınıf öğrencilerinin bazıları Scratch Jr programını ders programına yardımcı aktiviteler sırasında kullanmaya başlıyor ve üçüncü sınıfta  Scratch ‘a geçebiliyorlar.

Çocuğunuza evde programlamayı denemek için bir şans vermek isterseniz Scratch ve ScratchJr, çocuklara programlama kavramlarınıöğreten indirilebilir uygulamalardır. Her iki uygulama da MIT tarafından çocuklara öykü, oyun ve animasyon yaratma deneyimini yaşatmak için geliştirilmiştir.Dijital Vatandaşlık Scratch ve Scratch Jr, her yaştan çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz bir programdır. Scratch, MIT Medya Laboratuarında Yaşamboyu Anaokulu Grubunun bir projesidir. Ebeveyner Scratch için aşağıdaki siteden kayıt yaptırabilirler https://scratch.mit.edu/about/. Scratch’ın hizmet koşullarını aşağıdaki adresten okuyun : https://scratch.mit.edu/terms_of_use/ ve scratch’ın Gizlikil politikası için aşapğıdaki adrese bakın https://scratch.mit.edu/privacy_policy/

resultado de imagen de learning with ict tools images2.3.2.5. Kod Akademisi

Çocuğunuz belirli kodlama becerileri geliştirdikten sonra, daha fazlasını, yazılım geliştirmenin öğrenilmesi için en iyi ücretsiz e-öğrenme kaynaklarından bir tanesi olan Kod Akademisi daha fazlasını öğrenebilir. Kod Akademisi, profesyonel web geliştiricilerinin favori kaynağıdır ve başlangıçtan ileri seviyeye kadar zorluklarda projeler içermektedir. Çocuğunuz, ücretsiz bir hesap açarak, eğitim videoları izleyerek ve gerçek bir projeyi tamamlayarak kodlama yapabilir.Dijital Vatandaşlık Kod Akademiyi çevrimiçi öğrenme olanağı sunan bir eğitim şirketidir. 13 yaşın altındaki çocuklar, hesap açma ve kayıt olma konusunda ebeveynlerin iznine sahip olmalıdır. Veliler Kod Akademi için ücretsiz bir hesap oluşturabilir: https://www.codecademy.com/register. Kod Akademinin Hizmet koşullarını aşağıdaki adresten okuyun: https://www.codecademy.com/terms ve kod akademinin gizlilik politikası için aşağıdaki adrese bakın: https://www.codecademy.com/policy

resultado de imagen de gamification education

2.4.Problem çözmeye dayalı öğrenme

resultado de imagen de learning based on problems solving images

Problem tabanlı öğrenme, öğrencilerin gerçek bir probleme dahil olmaya zorlayan bir yaklaşımdır. Bu format, öğrencileri, gelecek olacakları yöneticiler ve problem çözücülerin karşılaşacağı problem türlerine benzeyen kötü yapılandırılmış bir durumla karşı karşıya bırakıp etkin role öğrencileri yerleştirerek, hem problem çözme stratejilerini hem de alan ile ilgili bilgi seviyelerini ve becerilerini eş zamanlı olarak geliştiren bir formattır.Problem çözme süreci üç geniş ve yineleyici aşama halinde özetlenebilir.

1.Aşama: İlk olarak, grubunuz bilgi toplayacak ve bunu aşağıdaki başlıkların altında listeleyecektir: "Halihazırda ne biliyoruz?" Bu aşamada sorunu, kendi deneyimlerinizden edinmiş olduğunuz bilgiler ışığında değerlendirirsiniz. Grubunuz sunulduğu gibi sorunu çevreleyen mevcut durumu tartışacaktır. Bu analiz, sorunların çalışma tanımları üzerinde tartışmalara ve anlaşmaya ve durumun hangi konusunun ve yönünün daha ayrıntılı incelemeye layık olduğuna karar verilmesini gerektirir. Bu ilk analiz soruşturmanın başlangıç ​​noktası olarak hizmet eden bir problem bildirimi sunmalı ve varsayımları sorgulamalı ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça gözden geçirilebilir olmalıdır.

2. Aşama: Ardından, ikinci bir başlık altında "Bu konuyu çözmek için bilmemiz gereken şey nedir?" Sorusunu belirleyerek sorunla ilgileneceksiniz. Burada eksik bilgileri gidermek veya soruna ışık tutmak için cevaplanacak sorular veya öğrenme konuları listelenir. Bu aşamada, grubunuz sorunu sorunun bileşenleri halinde analiz edecek, etkileri tartışacak, olası açıklamaları veya çözümleri inceleyecek ve konu ile ilgili hipotezleri geliştirilecektir. Bu etkinlik, sırasında elde edilen bulgular “beyin fırtınası” aşamasında olduğu gibi kağıtlara ve tahtaya yazılır. Grubunuzun öğrenme hedeflerini formüle etmesi, daha fazla bilginin gerekli olduğunu ve bu bilgilerin en iyi nasıl elde edilebileceğini özetlemesi gerekir.

3.Aşama: Yukarıdaki liste, sorunu çözmek için yapmanız gerekenleri grubunuza bildirmelidir. Bu aşamada grubunuz hipotezleri ve geçici hipotezleri tartışır, değerlendirir ve organize eder. Grubunuz "Ne yapmalıyız?" sorusunu cevaplayacak. Bu konularla ilgili formulasyonları listeleyecek, hangi kaynaklarda çözümlerin bulunabileceğini, hangi kişilerle görüşmeler yapılmasının gerektiğini ve takım üyelerinin hangi belirli faaliyetleri gerçekleştirmesinin gerektiğini belirleyecektir. Bu aşamada, grubunuz öğrenme görevlerini belirleyecek, gerekli bilgileri keşfetmek için çalışma planları geliştirecektir. Sınıftan, kaynak okumalarından, metinlerden, kütüphane kaynaklarından, videolardan ve bu konudaki harici uzmanlardan bilgi topluyor olacaksınız. Yeni bilgiler edinildiğinde, grubunuzun problemi uygulamaktaki güvenilirliği ve kullanışlılığı için analiz etmesi ve değerlendirmesi için toplanması gerekecektir. Kısacası, problemi tartışmak, hipotezler üretmek, ilgili bilgileri tanımlamak, bilgi aramak ve kendi öğrenme konularınızı tanımlamak için çok zaman harcayacaksınız. Geleneksel ve standart sınıfların aksine, öğrenme hedefleri ön planda değildir. Bunun yerine, siz ve grubunuzun üyeleri, grubunuzun sorunun analizine dayanarak kendi öğrenme konularınızı veya hedeflerinizi üretmekten sorumlu olacaksınız. Bu süreç boyunca öğrenci olarak, potansiyel çözümleri aktif bir şekilde tanımlayıp inşa edeceksiniz. Eğitmen olarak, rolüm öncelikle sizin ve ekibinizin öğrenme ve değerlendirme süreci boyunca desteklenmesi için modelleme, rehberlik etme ve yönlendirme yapmaktır. Ders süresinin çoğunluğu, kendi kendine yönlendirmeye, PBL küçük grup çalışmalarına ayrılmış olacak. Ders süresinin bir kısmı, "PBL projelerinden çıkan kavramları ve konuları keşfetmek için simülasyonlar, olay çalışmaları ve kısa tartışmalar içerebilecek" Kaynak Oturumlarına "ayrılacaktır.

https://es.pinterest.com/amberchelle/problem-based-learning/2.5.İşbirlikçi öğrenme

Öğrencilerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği, öğretimin ihmal edilmiş bir yönüdür.  Öğretmenlerin öğrencilerle materyaller arasında uygun etkileşimleri (ör. Ders kitapları, müfredat programları) düzenlemelerine yardımcı olmak için çok fazla eğitim süresi ayrılmıştır ve öğretmenlerin öğrencilerle nasıl etkileşime geçmesi gerektiği üzerinde zaman geçirilir ancak öğrencilerin birbirleriyle nasıl etkileşime geçmesi nispeten göz ardı edilir.  Böyle olmamalı.  Öğretmenlerin öğrenci-öğrenci etkileşim modellerini nasıl yapılandırdıkları, öğrencilerin ne kadar iyi öğrendikleri, okul ve öğretmen hakkında nasıl hissettikleri, birbirleri hakkında nasıl hissettikleri ve benlik saygısına ne kadar sahip oldukları hakkında söyleyecek çok şey vardır.2.5.1.İşbirlikçi öğrenme türleri

2.5.1.1.Formal işbirlikçi öğrenme

Formal işbirliğine dayalı öğrenme, paylaşılan öğrenme hedeflerine ulaşmak ve müşterek belirli görev ve görevleri tamamlamak için, bir sınıf döneminde birkaç hafta boyunca birlikte çalışan öğrencilerden oluşur (Johnson, Johnson, & Holubec, 2008).  Resmi kooperatif öğrenme gruplarında öğretmenlerin rolü (bkz. Şekil 4):1.  Ön öğretim kararları almak.  (a) hem akademik hem de sosyal beceri amaçlarını formüle eder, (b) grupların büyüklüğü hakkında karar verir, (c) gruplara öğrenci atamak için bir yöntem seçer, (d) grup üyelerinin hangi rollere atanacağına karar verir, (e) ve (f) öğrencilerin ödevini tamamlamak için ihtiyaç duydukları materyalleri düzenler.  Bu ön öğretim kararlarında, sosyal beceri amaçları, öğrencilerin öğrenmesi gereken kişilerarası ve küçük grup becerilerini belirtir.  Öğrencilerin rolleri belirlenerek rol dengesi kurulur.  Malzemelerin dağılımı, kaynak karşılıklı bağımlılığı yaratabilir.  Odanın düzenlenmesi, çevresel karşılıklı bağımlılık yaratabilir ve öğretmene, her bir grubun gözlemlenmesine kolay erişim sağlayabilir; bireysel hesap verebilirliği artırır ve grup işleme süreci için veri sağlar.

2.  Öğrencilere akademik ödevleri açıklamak, (a) başarı ölçütlerini açıklamak, (b) olumlu karşılıklı bağımlılık oluşturmak, (c) bireysel hesap verebilirlik oluşturmak, (d) davranışları açıklamak (ör. , Sosyal beceriler) öğrencilerin kullanması ve (e) gruplar arası işbirliğine vurgu yapması (bu, öğrenciler arasında rekabet imkânını ortadan kaldırmakta ve bir bütün olarak pozitif hedef bağımsızlığını genişletmektedir).  Öğretmenler ödevin tamamlanması için gereken kavramları ve stratejileri de öğretebilirler.  Derste vurgulanan sosyal becerileri açıklayarak, öğretmenler (f) dersin sosyal beceri amaçlarını ve (g) öğretmenlerin yaratmak istedikleri etkileşim kalıplarını (sözlü prova ve ortaklaşa yapı kavramı çerçeveleri oluşturmak gibi) açıklarlar.

3.   Görevi başarılı bir şekilde tamamlama veya (a) hedeflenen kişilerarası ve grup becerilerini etkili bir şekilde kullanma konusunda öğrencilerin öğrenmesini ve müdahale etmesini gözlemleme. Öğretmenler, dersi verirken her öğrenme grubunu izler ve görev ve takım çalışmasını iyileştirmek için gerektiğinde müdahale eder.  Öğrenme gruplarını izleme bireysel sorumluluk yaratır; Bir öğretmen bir grubu gözlediğinde, üyeler yapıcı üyeler olmak için sorumlu olurlar.  Buna ek olarak, öğretmenler tanıtımsal etkileşim, hedefli sosyal becerilerin kullanımı ve arzulanan etkileşim kalıplarına katılım hakkında özel veriler toplarlar.  Bu veriler, gruplara müdahale etmek ve grup işlemlerini yönlendirmek için kullanılır.

4.  Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek ve öğrencilerin gruplarının ne kadar iyi çalıştığını öğrenmelerine yardımcı olmak.  Öğretmenler (a) dersi bitirmek, (b) öğrenci başarısının nitelik ve niceliğini değerlendirmek ve değerlendirmek, (c) öğrencilerin birlikte ne kadar etkili bir şekilde çalıştıklarını (yani, öğrenme gruplarının etkinliği) dikkatle tartışmalarını sağlamak, ) Öğrencilerin iyileştirme için bir plan yaptıklarını ve (e) öğrencilerin grup üyelerinin zor işlerini kutlamalarında bulunmalarını sağlayın.  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, bireysel ve grup hesap verebilirliğini (diğer bir deyişle her öğrencinin performansını) gösterir ve grubun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösterir (yani, pozitif hedef bağımlılığına odaklanır).  Grup kutlaması ödül karşılıklı bağımlılığın bir şeklidir.  Grup işlemi sırasında alınan geribildirim, sosyal becerilerin kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır ve bireysel hesap verebilirlik biçimidir.  Ayrıca, grubun işlev gören süreçlerini tartışmak, teşvik edici etkileşimin sürekli olarak geliştirilmesini ve etkileşim modellerinin öğrencinin öğrenmesini ve kalıcılığını en üst düzeye çıkarmasını vurgulamaktadır.

2.5.1.2.Formal olmayan işbirlikçi öğrenme

Formal olmayan işbirlikçi öğrenimi, öğrencilerin bir kaç dakikadan bir ders süresine kadar geçici veya kalıcı gruplarda ortak bir öğrenme hedefi elde etmek için birlikte çalışmasını içerir (Johnson, Johnson, & Holubec, 2008).  Bir ders, gösteri ya da film sırasında öğrencilerin dikkatini, öğrenilecek materyal üzerine odaklamak, öğrenmeye elverişli bir ruh haline getirmek, sınıf oturumunda neyin kapsanacağına dair beklentileri belirlemek için öğrencilere yardımcı olmak için gayri resmi kooperatif öğrenimi yapılabilir Öğrenilen materyali bilişsel olarak işleyip prova edin, öğrendiklerini özetleyip bir sonraki oturumda hazırlanın ve bir öğretim oturumunun kapanmasını sağlayın. Öğrencilerin daha aktif olarak entelektüel olarak meşgul kalmalarını sağlamak için formal olmayan işbirlikçi öğrenmeyi kullanan öğretmenin rolü, ders boyunca tartışmalara yoğunlaşmayı ve ders boyunca dağılmaya devam eden tartışmaları toplamayı içermektedir.  Formal olmayan işbirlikçi öğrenme gruplarını kullanmanın iki önemli özelliği, (a) görev ve talimatları açık ve kesin kılmak ve (b) grupların belirli bir ürünü (yazılı bir cevap gibi) üretmelerini sağlamaktır.  Prosedür aşağıda gösterildiği gibidir.1.  Tanıtım Odaklı Tartışma:  Öğretmenler öğrencileri ikili veya üçlü gruplara ayırırlar ve (a) dört ila beş dakika içinde soruları yanıtlama görevini ve (b) fikir birliğine ulaşmanın gerekliliğini açıklarlar.  Tartışma görevi, öğrencilerin sunulacak konuyla ilgili bildiklerinin önceden örgütlenmesini teşvik etmek ve dersin neyi kapsayacağı konusunda beklentiler oluşturmaktır.  Bireysel hesap verebilirlik, grubun küçüklüğü tarafından sağlanmaktadır.  Sözlü provayı, üst düzey mantığı ve fikir birliği oluşturmayı temel alan bir etkileşim modeli gereklidir.

2.  Ayrılık Odaklı Tartışmalar:  Öğretmenler dersi 10 ila 15 dakikalık bölümlere böler.  Bu, motive olmuş bir yetişkinin sunulan bilgilere konsantre olabilmesi için gereken süredir.  Her bölümden sonra, öğrencilerin yanındaki kişiye gitmeleri ve öğrencilerin yeni sunulan materyali bilişsel olarak işlemesini gerektiren bir soruyu cevaplamada (öğrencilerin yaklaşık üç dakika içinde yanıtlayabilecekleri) yanıtlamaları için birlikte çalışmaları istenir.  Prosedür aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Her öğrenci cevabını formüle eder.

 • Öğrenciler cevaplarını eşleriyle paylaşırlar.

 • Öğrenciler eşlerinin cevaplarını dikkatle dinlerler.

 • Eşler, iki cevabın birleştirilmesi ve sentezlenmesiyle her eşin ilk cevabından daha üstün yeni bir cevap oluşturur.

 • Soru öğrencilerin aşağıdakileri yapmasını gerektirebilir:

  • Az önce sunulan malzemeyi özetlemek.

  • Sunulan teori, kavramlar veya bilgilere bir reaksiyon göstemek

  • Sırada ne olacağını tahmin etmek;

  • Problemi çözmek.

  • Materyali geçmişteki bilgilerle ilişkilendirmek ve kavramsal çerçevelere entegre etmek.

  • Sunumla oluşturulan kavramsal çatışmayı çözmek.

Öğretmenler, öğrencilerin sorulara verilen cevaplarla ilgili bir anlaşmaya varmalarını sağlamayı (yani, olumlu hedef bağımsızlığının kurulduğundan emin olun), fikirlerini sadece birbirleriyle paylaşmamaları için sağlamalıdır.  Tartışmalarının 30 saniyelik özetlerini vermek için iki veya üç öğrenciyi rasgele seçiniz.  Bireysel hesap verebilirlik, çiftlerin görevleri ciddiye aldığını ve her ikisinin de cevaplamaya hazır olduğundan emin olmak için birbirlerini kontrol ettiğini gösterir.  Periyodik olarak, öğretmen, çiftlerin birlikte nasıl etkili bir şekilde çalıştıklarını (yani grup işlemi) gözden geçirir.  Grup kutlamaları, çiftlere karşılıklı ödül bağımlılığını da sağlar.

3.  Ders Sonu Odaklı Tartışma:  Öğretmenler, öğrencilere dört ila beş dakika süren bir tartışma görevi verir.  Görev, öğrencilerin dersten öğrendiklerini özetlemelerini ve mevcut kavramsal çerçevelere entegre etmelerini gerektirir.  Görev aynı zamanda öğrencilerin ödevlerin neler kapsayacağı veya bir sonraki sınıf oturumunda neyin sunulacağını da içerebilir.  Bu, dersin uygun bir şekilde bitirilmesini sağlar.

resultado de imagen de cooperation images

3.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDA YÖNTEM

3.1. Disleksi nedir ve belirtileri nelerdir?

Disleksinin tam kelime anlamı “okumada zorluktur”. Bu duruma bazen “kelime körlüğü”de denir Disleksik bireyler genellikle ortalama veya ortalama üstü zekaya sahiptirler, ancak okuma ve yazma ile ilgili belirli zorluklar yaşarlar. Okuma yazma bilmeyen öğrencilerin kısa süreli hafızada, sıralamada ve bilgi işlem sırasındaki hızlarında zayıf yönleri olabilir Bu yetenekler, kalabalık bir sınıfta etkili bir şekilde öğrenmek için herkesin ihtiyaç duyduğu becerilerdir. Yaşam için temel becerilerdir. • Disleksik bireyler karmaşık fikirleri anlayabilir. Ancak bazen bilgilerle çalışmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirler. Bu bireyler ayrıca bu bilgileri işlemek için farklı yöntemlere ihtiyaç duyabilirler, örneğin bir kitabı okumak yerine bir sesli kitap dinlemek gibi.

 • Bu gibi okuma veya diğer konularla mücadele etmek, hayal kırıklığı ve kendine güvensizliği arttırabilir. Disleksik çocuklarda ise okuldaki öğrenme stresiyle mücadele etmek bu çocukların motivasyonunu kaybetmesine neden olabilir.

c:\users\pc\desktop\unknown-2.jpeg

İlköğretimde disleksi belirtileri şunlardır:

• Okuma ve yazma için harf seslerini öğrenmeyle ilgili problemler

• Flaş kartlarda ve listelerde olduğu gibi tek kelimeleri okumada zorluk (kod çözme)

• Akıcılık eksikliği

• Birçok hatayla yavaş okuma (düşük doğruluk)

• Yazım hatası• Zayıf görsel gestalt / kodlama (ortografik kodlama)Disleksi :

 • Son derece kalıtsaldır.

 • Beynin çalışma şekli açısından farklılıklar vardır.

 • Konuşma seslerindeki farkındalığın gelişmesindeki sorunlar fazladır

 • Disleksisi olan bazı çocuklar okuma ve yazma konusunda sorun yaşarlar. Bazıları sağdan sola yazmaya veya söylemeye çabalayabilirler.

 • Bazı çocuklar ilk başlarda okuma ve yazma ile ilgili sorun yaşamayabilirler. Fakat daha sonra, dilbilgisi, okuduğunu anlama ve daha derinlemesine yazma gibi karmaşık dil becerileriyle ilgili sorun yaşarlar.

 • Disleksi, aynı zamanda insanların kendilerini açıkça ifade etmesini zorlaştırabilir. Konuşma esnasında düşüncelerini yapılandırmaları onlar için zor olabilir. Söyleyecekleri doğru kelimeleri bulmakta zorluk çekebilirler.Bu durum özellikle kendilerini ifade ederlerken mantıksız hatalar yaptıklarında diğerlerinin alaylarını ve şakalarını anlamaya çalışırlarken daha çok ortaya çıkmaktadır.

c:\users\pc\desktop\images 3.jpg

Okulöncesindeki belirtiler şunlardır:

 • Alfabedeki harfleri tanımada güçlük çekiyor mu?

 • Harfleri seslere uydurmak için uğraşır, örneğin b veya h harflerinin telaffuzunda hatalar yaparlar.

 • Harf, ses, kelime ilişkisini öğrenmede güçlük çekerler. S-O-H-B-E-T harflerini sohbet sözcüğüne bağlama gibi sesleri sözcüklere karıştırmada güçlük çekerler.

 • “portakal” yerine “porkatal”, “tuvalet” yerine “tulalet” gibi kelimeleri doğru telaffuz etmek için çaba sarfederler.

 • Yeni sözcükleri öğrenmekte güçlük çekerler.

 • Aynı yaştaki diğer çocuklardan daha az kelime hazinesine sahiptirler.

 • Haftanın günlerini ve diğer ortak sözcük dizilerini saymayı, söylemeyi öğrenmede güçlük çekerler.

 • Kafiyeli kelimelerde sorunları vardır.

İlkokul veya ortaokuldaki belirtiler şunlardır:

 • Okuma ve yazma da yaşanan sorunlar.

 • “ve” yerine “ev”, “yok” yerine “koy” gibi harf sırasını karıştırırlar.

 • Olguları ve sayıları hatırlamakta güçlük çekerler.

 • Kalem tutmakta zorlanırlar.

 • Doğru dilbilgisini kullanma konusunda zorluk çekerler.

 • Yeni becerileri öğrenmekte zorlanırlar ve ezberlemeye daha fazla önem verirler.

 • Matematikte terimleri anlayamadığından problemleri çözmekte zorlanırlar.

 • Bilinmeyen, yabancı kelimeleri duyduklarında anlamakta zorlanırlar.

 • Bir dizi yönergeyi takip etmekte sorun yaşarlar.

Lisedeki belirtiler şunlardır:

 • Yüksek sesle okurken zorlanırlar.

 • Sınıf seviyesinde okuyamazlar.

 • Şakaları veya deyimleri anlamakta zorlanırlar.

 • Zamanı düzenlemede ve yönetmekte güçlük çekerler.

 • Bir hikayeyi özetlemek için çok uğraşırlar, zorlanırlar.

 • Yabancı dili öğrenmekte güçlük çekerler.

3.2. Diskografi nedir ve belirtileri nelerdir?

Diskografi, sözde yazım bozukluklarında yazım bozukluğu olarak bilinir. "Yazıyı etkileyen ancak düzeni veya yazımı etkileyen hatalar grubu" olarak tanımlanabilir (García Vidal, 1989). Yazılı kodu doğru bir şekilde yazmanın önemli zorluğuna, yani yazılı kod, yazım kuralları ve sözcük yazım kuralları arasındaki ilişkideki büyük zorluklara atıfta bulunur. Bu güçlükler, ses ve yazım veya yazım kurallarının entegrasyonu ya da her ikisi arasındaki ilişkide yatar.

İşleme bağlı olarak farklı diskografi türleri vardır:

3.2.1. Doğal bozukluk oyunu: dolaylı veya fonolojik yol (en az bileşenleri, fonemleri veya yazıları temel alarak kelimeleri okumak veya yazmak için kullanılan bilişsel bir süreç) kullanımındaki bir eksiklikle karakterize olan yazım kelimeleri, Doğrudan veya sözlü yol. Bu, fonolojik gelişmeyi ve sesli uyarlamanın dönüşüm kurallarını etkiler. Yazılı bir kelimeyi telaffuz etmek için bir harfin değiştirilmesi veya bir ses değişikliğine ilişkin bir mektubun değiştirilmesi ya da eklenmesi, doğal bir yazım hatası olarak kabul edilir.

3.2.2 Görsel işaretleme: Doğrudan yolun (görsel imge varlığı ve yazım denetimi sayesinde genel okuma ve yazmayı sağlayan bilişsel bir süreç) kullanımında bir eksiklik ile karakterize edilen yazının dolaylı yol üzerinde olması gerekir. Ortografik kuralları etkiler. 'H' harfi veya 'b' ile 'v' arasında bir değişiklik yapılması veya eklenmesi keyfi yazım hataları olarak kabul edilir.

3.2.3. Karışık diskografi: Yazılı kelimenin doğrudan ve dolaylı üretimin iki yolunun arızalanmasından kaynaklanan bir problemdir. Dolayısıyla hem doğal diskografi hem de görsel hatalar yapılır.3.3. Disgrafi nedir, belirtileri nelerdir?

•Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır. Disgrafi öğrencinin yazım hızını ve kalitesini etkileyen bir özel öğrenme güçlüğüdür.

• Disgrafi genellikle öğrencinin ilkokul yıllarında ortaya çıkan nerolojik bir rahatsızlıktır. Çocuğun yazı yazabilmesi için dinlemesi, aklında tutabilmesi ve kaslarını düzgün kullanabilmesi gerekir. Fakat disgrafiile karşı karşıya kalan çocuklarda bu yeteneklerden biri ya da hepsi mevcut olmayabilir

Disgrafi belirtileri şunlardır:

• Düzensiz ebat, şekil veya eğik harf ile atlanan harfler ve kelimeler

• Kopyalama, izleme ve yazma yavaş veya zahmetlidir (otomatik görev yok)

• Aynı zamanda düşünme ve yazmada zorluklar ve fikirleri hızlı bir şekilde kağıda dökememek

• Yazılı fikirlerle anlayış arasındaki boşluk konuşma yoluyla gösterilir.

• Kendi yazısını okumada sorun

• Tam cümle şeklinde değilde bir liste formatında yazma ya da yazmadan kaçınma

• Sık silgi kullanımı

.Okunaksız el yazısı

Görsel-mekânsal güçlüklerle ilgili belirtiler şunlardır:

• Şekil ayrımı ve harf aralığı ile ilgili zorluklar

• Kelimeler ve harfler arasındaki düzensiz boşluklar

• Mekansal planlamanın kaotik olarak kâğıda dökülmesi (çizgi ve kenar boşlukları hariç)

• Sayfadaki soldan sağa kelimelerin sorunlu düzenlenmesi

• Çizgi ve şekil çizimi veya çoğaltımındaki güçlüklerİnce motor zorlukları ile ilgili belirtiler şunlardır:

• Bilek, vücut veya kağıdın tuhaf konumu

• Alışılmadık kalem kavrama

• Elin çabuk yorulması

• Kurşun kalem / kalemi doğru olarak tutmanın zorlukları

• İzlemede zorluklar, yiyecek kesme, ayakkabı bağlama, bulmaca yapma, yazı yazma ve klavye kullanma, makas kullanma, çizgiler içinde renklendirmede yaşanan zorluklar.disgrafia_460.gif

3.3.1.Öğretmenlerde olması gereken tutumlar

 • Çocuğun konuşmasını dikkatle dinleyin – duyduklarınıza inanın!

 • Daha yavaş konuşun ve çocukla yüz yüze konuşun.

 • Çocuklar, göz teması da dahil olmak üzere iyi dinleme alışkanlığı geliştirmelidirler. Daire Zamanı: Öğrenciler bir daire halinde toplanırlar ve bir şeyler paylaşırlar. Çocuklar şunları atlayabilir: bir başkası konuşurken dinlemeli, başka kişilerin yorumlarını kesmemeli veya alay etmemeli, isimleriyle hitap etmelidir.

 • Hecelemek için ritm tutma veya alkışlama KULLANIN.

 • Bir çocuğun dilin ritminin farkında olması durumunda çocuk tekerlemeleri, şiirleri ve zaman tabloları daha kolay öğrenilir.

 • Yalnız ritim aracılığıyla iletişim kurma.

 • Çocuğun konuşurken ve okurken ana kelimelerin anlamlarını anlamasını sağlayın. Kelimeleri içeren görsel ipuçları kullanın.

 • Çoğu çocuk, öğretmeni anlamadıklarını itiraf etmekte isteksizdir.

 • Sınıfta yeni bir konu anlatıldığında, zorluk çeken çocuklar başka bir çocuk "öğretmenlik" yapabilir ve yeni bilgilerni bir başkasına veya bir kaset üzerine açıklaması onlara yardımcı olabilir.

 • Bir dizi istek söz konusuysa ayrı ayrı talep edilmelidir, mümkünse ilki gerçekleştirildikten sonra ikincisine geçilip bu şekilde devam edilmelidir.

 • Sınıfta pratik faaliyetlerle alternatif dil etkinlikleri yapmaya çalışın.

 • Çoğu zaman çocukların anlayışlarını pratik yollarla göstermelerine yardımcı olur.

 • Bu çocukların, gerçekten anladıklarından emin olmak için talepler oluşturulmalıdır.

 • Belli bir süre boyunca bir dizi talepteki sayı kademeli olarak artırılabilir.

 • Günlük kelimelerin yanlış kullanımını hassas bir şekilde düzeltin, aksi takdirde yanlış konuşulan dil, yazarken de yanlış olur. Örn: yabapileceğim gibi.

 • Bir tartışmanın çapraz ateşinden bilgi almak çoğu zaman zordur. Çocuğu en az bir kere doğrudan söze dahil edin.

 • Öfkelerini ve kızgınlıklarını belli zamanlarda ifade edemediği için agresif olma eğiliminde olanlar için bir Sosyal Dil Grubu bu durumla baş etmenin çok etkili bir yolu olabilir.

 • Okulda benzer konuşma ve dil işleme problemleri yaşayan bir takım çocukların olması muhtemel olduğu için, konuşma ve dil terapisti ekonomik ve avantajlı olabilir;bu da daha sonra terapist tarafından değerlendirilen çocuğun değerlendirilmesine bakılarak, bu çocuklarla ilgilenen personelle konuşulabilir.

 • Öğretmenler ve Aileler şunu anlamalıdır:


DİSLEKSİK BİR ÇOCUĞA YARDIM ETMEK İÇİN ANNE-BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN DÜZENLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMALARI ÖNEMLİDİR


3.3.2. Materyaller ve kaynaklar

İsim /Web Sitesi

Materyel Türü web, uygulama, oyun videogame, yazılım ...)


Platform (Apple IOS, Windows, Android, PS4, XBOX, ….)

Ücret

Dil

Tanım-Yaş

Personal Reader

E Personal Reader Map+

Software with pendrive

Windows XP Vista, 7, 8 in desktop option (except than RT version),10


239,00 €

İtalyanca

ingilizcePendrive'ı kullanarak, bu yazılım vokal Sentez ile dijital bir metin okumaya izin verir.

Not almak, kavram haritaları oluşturmak ve okumak için "SuperMappe" ile bağlantılı bir sürüm de var (12 yaşından itibaren)

8 yaşından itibaren


Super Quaderno


Software

Windows XP Vista, 7, 8 in desktop option (except than RT version)


279,00 €

Vokal Sentezi

İtalyan


ingilizce

Fransızca

İspanyol

Almanca


Bu özel bir Metin Düzenleyici, okuma ve yazma becerisini geliştirmek için kullanışlıdır. Vokal Sentez Loquendo ile kullanılabilir.

5 ila 12 yaş arası öğrenciler içinSuperMappe Classic e Evo

Software

Windows XP Vista, 7, 8 in desktop option (except than RT version)


79,00 € each

İtalyanca

ingilizce

Fransızca

İspanyolcaBu kavram haritalarını tasarlamak için doğmuş bir yazılımdır.

Supermappe Evo, ePico'nun vokal sentezi ile birlikte çalışıyor !, Carlo mobile Pro e Superquaderno

SuperMappe Classic: 8 ila 12 yaş arası

SuperMappe Evo: 12 yaşından itibarene-Pico!

Software

Windows XP Vista, 7, 8 in desktop option (except than RT version), 10


With fee

Vokal Sentezi

İtalyan


ingilizce

Fransızca

İspanyol

Almanca


Bilginin stratejik yönetimi için beş özel alanı sayesinde, birinde birçok yazılım sunmaktadır: Metin editörü, PDF, Sorular, Reader e la calculator. Vokal Sentez Loquendo ile kullanılabilir.

12 yaşından itibarenCarlo Mobile Pro

Software

Windows XP Vista, 7, 8 in desktop option (except than RT version), 10


279,00 €

İtalyanca

ingilizce

Fransızca

İspanyol


Carlo Mobile okumayı, hesaplamayı ve okumayı destekler: ses sentezine, kitaplarla çalışmak için PDF seçeneği, çevirmen ve konuşma hesaplayıcısına sahiptir.

 

12 yaşından itibarenVue

Software

Windows

Free

İtalyanca

ingilizce

Fransızca

İspanyol


Almanca

Çalışmak için yararlı kavram haritaları oluşturmak

8 yaşından itibarenLeggiXme

Software

Windows

And internet for online dictionariesFree

İtalyanca

İtalyanca'daki seslerle

ingilizce

Fransızca

İspanyol

Almanca


Vokal sentezi ve metinleri ve PDF belgelerini okumak için kullanılan araçlar: yazım denetleyicisi ve hesap makinesini kullanma imkânı vardır

8 yaşından itibaren


Calculator Casio FX-350 ES PLUS


Calculator
With fee

Tüm diller

Hesaplamak için seçenekleri olan hesap makinesi: güçler, kökler, kesirler

11 yaşından itibaren

Simple Mind

APP

Android

Two versions: Free or with fee

Italyanca

ingilizceMetin, çizgi, video, resim ve çok daha fazlasıyla haritalar oluşturmak için doğan uygulama

8 yaşından itibarenPopplet

APP

IOS

Two versions: Free or with fee (4,99€)

İtalyan

ingilizce

Fransızca

İspanyol


Almanca

Metin, çizgi, video, resim ve çok daha fazlası ile kavram haritaları oluşturmak için doğan uygulama

8 yaşından itibarenC-MAP

Software

Windows

Mac OSX


Linux

Solaris


Free

italyanca

Kavram haritaları oluşturmak

11 yaşından itibarenFreemind

Software

Windows

Mac OSX


Linux

Solaris


Free

italyanca

Kavram haritaları oluşturmak


Openoffice

Software

Windows

Mac


Linux

Free

italyanca

Birlikte birçok yazılım: video yazma, tablo ve sunum oluşturma, çizim, veritabanı

Kataloq: images -> downloads
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
downloads -> Ulm, iulie 2015 – „Este de bun augur faptul că am putut să ne începem activitatea de ziua naşterii lui Nelson Mandela“, a declarat Ernst Prost, întemeietorul fundaţiei ernst prost foundation for africa
downloads -> Register of member tribunals of coat

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə