ÖĞrenmek nediR, neden öĞreniyoruz, nasil öĞreniyoruz


BİR MODELE BAKARAK ÖĞRENMEYüklə 1,64 Mb.
səhifə66/78
tarix31.10.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#23473
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   78

BİR MODELE BAKARAK ÖĞRENMEBütün bunları öğrenme süreci açısından ele alırsak da olayı şöyle ifade edebiliriz: Nesneyi (gözetlediğimiz olayı ya da kişiyi) temsil eden aksiyon potansiyeli çalışma belleğine girerek burada bir çıktı şeklinde kendini ifade edebilme olanağını bulduğu sürece, bu, organizma açısından, nesneye ilişkin olarak elde edilen (onun iç dünyasına-duygularına ilişkin) bir informasyondur.113 Ve bu informasyon da, diğerleri gibi, daha önceden sahip olunan bilgilerle karşılaştırılarak değerlendirir. Eğer bu değerlendirme sonunda ortaya çıkan sonuçlar bu informasyonların organizma açısından durum değişikliğine neden olabilecek derecede “yeni ve önemli” oldukları şeklinde olursa, o zaman, diğer informasyon işleme süreçlerinde olduğu gibi, hemen bir reaksiyon modeli oluşturularak bozulma eğilimi gösteren dengenin yeniden inşaası için çaba sarfedilmeye başlanır ve ortaya “kendimizin” de içinde yer aldığımız duygusal bir deneyim çıkar. Olay, yeni sinapslarla kayıt altına alınır, duygusal bir deneyim olarak öğrenilmiş olur. Yani, başkalarının deneyimlerine ilişkin olarak ayna nöronları aracılığıyla (empati yoluyla) aldığımız informasyonlar, bizde hemen-otomatikman bir reaksiyon uyandırarak, bizim de, izlemekte olduğumuz olayın içine girmemizi gerektirmez (her empati otomatikman bir rezonansla sonuçlanmaz). Ya da, ortada rezonansa neden olacak bir durum söz konusu olmadığı halde, sırf iş olsun diye, boşu boşuna, bu olayları tekrarlayarak kendimize iş yaratmayız! Gözlediğimiz olaylar (başkalarının deneyimleri), bizim için, sanki bunlar bizim kendi deneyimlerimizmiş gibi, otomatikman sahip olduğumuz deneyimler-bilgiler yerine geçmezler. Bu nokta çok önemlidir. Tekrar ceviz kırma deneyine dönersek, evet o an cevizi kıran maymunla onu seyreden maymunun beyninde prämotorische Cortex’te aynı nöronlar aktif halde bulunuyorlar. Bu doğrudur. Ama, cevizi kıran maymun açısından bu olay bizzat onun kendisinin içinde yer aldığı bir deney iken, gözlemci maymun için bu, sadece gözetlemeye bağlı olarak elde edilen bir informasyondur. Arada ne fark mı var? Çok fark var! Cevizi kıran maymunun beynindeki faaliyet (hem prämotorische, hem de motorische Cortex’teki) onun “kendisinin” de içinde yer aldığı bir deneyimde, kendini gerçekleştirmesi iken, onu gözetleyen maymunun beynindeki faaliyet, benliğin oluşmasına neden olacak bir reaksiyona işaret etmez. Gözetleme eylemi esnasında, alınan informasyonlar olduğu gibi yansıtılırlar. Bunların işleme tabi tutularak bir reaksiyona neden olabilmeleri için, organizmayı “ilgilendirmeleri”, organizma açısından bir durum değişikliğine neden olabilecek derecede “önemli” olmaları-sayılmaları gerekir. Yoksa, yansıtıldıkları haliyle bunlar sadece birer ham maddedir. Eğer böyle olmasaydı, o zaman, önümüze çıkan her eylem modelini (örneğin televizyonda gördüğümüz her şeyi, ya da çevremizde başkalarının deneyimlerine ait şahit olduğumuz her olayı), sanki bunlar kendi deneyimlerimizmiş gibi hazır bilgi kalıpları olarak, üzerinde hiç düşünmeden alıp benimser, daha sonraki süreçlerde kullanmak üzere kayıt altına alırdık (yani öğrenmiş olurduk)! Örneğin, televizyonda seyrettiğimiz her filmi kendi deneyimlerimizin bir parçasıymış gibi düşündüğümüzü, ya da görüp duyduğumuz her şeyi bunlar sanki objektif gerçeklermiş gibi ele alarak hafızamızda kayıt altına aldığımızı düşünün! Bu korkunç bir şey olurdu! Eğer her seferinde, her olayın karşısında rezonans haline geçseydik bu felaket olurdu. Ama böyle olmuyor işte. Bir müzik aletinin teli bile öyle her durumda rezonansa neden olmuyor! Çünkü, empati yoluyla da olsa, gelen informasyonun mutlaka, daha önceden sahip olduğumuz bilgilerle (kafa yapımızla) uyum içinde olması gerekir. Eğer bir Hrant Dink olayı bizde empati ve rezonans yaratıyorsa, bu, bizim kafa yapımızla ilgilidir. Nitekim bir sürü insan da farklı düşündü. Ne empati hissi uyandı onlarda, ne de rezonasa neden oldu bu olay. İzlediğimiz bir olayda-başkalarının deneyimlerinde- bizim için “önemli” ve “yeni” birşey varsa, bunları ancak bu durumda kendi deneyimlerimiz haline getirerek öğreniriz. Bunun dışında kalan diğer informasyonlar için beynimizin çöp kutusunda yeteri kadar yer vardır. Bir modele dayanarak öğrenme olayının esası budur. Ama bir istisnayla!
Präfrontaler Cortex’in (kişiliğin) henüz daha yeterince gelişmemiş olduğu dönemde, çocuklar açısından, onların en yakınında bulunan kişi ya da kişilerin (önce anne, baba ve kardeşlerin, daha sonraki dönemlerde de tabi arkadaşların) davranışları, bir “model” olarak, öğrenme süreci açısından özel bir anlama sahiptir. Bu durumda, çocuğun kişiliği henüz daha yeterince gelişmemiş olduğu için (yani onun dışardan gelen informasyonları değerlendirerek bunlara karşı kendine özgü reaksiyon modelleri hazırlama yeteneği henüz daha yeterince gelişmediği için, daha başka bir ifadeyle de präfrontaler Cortex henüz daha yeterince gelişmemiş durumda olduğu için), o, kendisine en yakın duran güvenilir kişilerin (kendisi için referans oluşturan kişilerin) davranışlarını örnek olarak alır ve hiç farkında olmadan bunları olduğu gibi benimser (öğrenir), bunları, çevreyle ilişkilerinde hazır bilgi kalıpları-modeller olarak kullanmaya başlar. Böyle birşey o dönemde çocuk için hayatı devam ettirebilme mücadelesinde son derece elverişlidir. Ancak bunlar, bilinç dışı olarak alınarak benimsenmiş programlar oldukları için, daha sonra bunları değiştirmek de pek mümkün olmaz. Gerçi çocuğun kişiliği geliştikçe bu türden bilgileri temsil eden sinapsların üzerine oluşan yeni sinapslarla bu davranış biçimleri de değişikliğe uğrarlar ve ortaya çıkan yeni kişiliğe uygun unsurlar haline gelirler, ama bu şekilde de olsa, bunlar gene de varlıklarını sürdürmüş olurlar. Bu nedenle, yetişkinler için, işlenilmesi gereken bir informasyondan daha fazla değer taşımayan başkalarının davranışlarına ait modeller, çocukların öğrenme sürecinde çok daha fazla öneme sahip olurlar. Örneğin, kendilerini meşgul etmesin diye aileleri tarafından rasgele televizyonun karşısına oturtulan çocuklar, seyrettikleri filmleri, referans olarak aldıkları aileleri tarafından zararlı bulunmayan programlar olarak değerlendirecekleri için (çünkü referans kişiler güvenilir kişilerdir, onlar zararlı bir şeye müsade etmezler, onlardan kötülük gelmez), bu filmlerde gördükleri birçok şeyleri kendilerine örnek olarak almaya, empati yoluyla bunları içselleştirerek bunlarla rezonans haline girmeye-bunları taklit etmeye başlarlar. Ya da, arkadaşlarından gördükleri her davranışı, onlardan geri kalmamak endişesiyle (onlarla rezonans halini kaybetmemek için) hemen benimseyiverirler. Yetişkinler, gözlemci olarak katıldıkları süreçlerin sonunda elde edilen informasyonları işlenilmeleri gereken ham maddeler olarak ele alırlarken, çocuklar bunları kolayca, üzerlerinde hiç düşünmeden, taklit edilmesi gereken örnekler olarak kullanabilirler. Çocukları, başkalarının davranışlarını “taklit ederek” öğrenmeye (İmitations-lernen) yönelten en önemli neden, bu davranışların görünürde “başarılı” (Belohnend) olmalarıdır. Çocuklar bunların uzun vadeli olarak gerçekten yararlı olup olmayacaklarına, bunların toplumsal sonuçlarının neler olacağına dikkat etmezler (bu kadar bilgi birikimine sahip değillerdir). O an için elverişli görünen sonuçlar, onlara, ulaşılması gereken ve kolayca ulaşılabilecek amaçlar olarak görünürler. Ki bu da direkt olarak bilinç dışı “motivasyon sistemini” aktif hale getirir. Dopamin sisteminin yönlendirmesiyle üzerinde hiç düşünülmeden “taklit edilen” bu davranışlar ise, bir süre sonra kişinin kendi deneyimleri haline gelirler ve bu şekilde kayıt altına alınarak “öğrenilirler”. “Üzüm üzüme bakarak kararır”, ya da “körle yatan şaşı kalkar” sözlerinin altında yatan anlam budur.
Taklit ederek öğrenmeyle kişiliğin oluşup-gelişmesi süreci arasındaki ilişki çok iyi kavranılmalıdır. Sadece taklite dayalı öğrenmede kişilik fazla bir rol oynamaz. Bu durumda, karşı taraftan gelen informasyonlar yansıtılıp benimsenirler. Bunlara uygun davranış biçimleri geliştirilir ve bunlar kayıt altına alınırlar. Olay bu kadar basittir! Burada, “benimsenen” davranış modelleri, dışardan gelen informasyonlara karşı organizma tarafından oluşturulan reaksiyon modelleri değildir. Yani işin içinde benlik-self- yoktur. Çocuklar açısından son derece normal olan bu mekanizmada şaşılacak bir şey aramamak gerekir. Çünkü, çocuklarda benlik-kişilik henüz daha gelişme aşamasındadır. Bilinç dışı olarak taklit edilen davranış modelleri, farkında olmadan hafızaya kazınırlar. Daha sonra, kendi benliğini üretme süreçlerinde, diğer bilgilerle birlikte bunlar da (arada bir fark olmaksızın) “sahip olunan bilgiler” olarak kullanılırlar. Bu durumda taklit, kişiliğin gelişmesi sürecinde bir tür sıçrama tahtası rolü oynar. Bluğ çağıyla birlikte, kişiliğin gelişmesine paralel olarak, kendin olma süreci ağırlık kazandıkça da, ipler benliğin-self-eline geçer. Daha sonra da tabi, präfrontaler Cortex daha çok devreye girer, süreci daha ağırlıklı olarak kontrol altında tutmaya çalışır vb.
Yetişkinler açısından öğrenmek, hangi biçimde olursa olsun, çevreden gelen informasyonlara karşı kendin olarak reaksiyon modelleri üretebilme esasına dayanır. Kendin olarak karar verebilmenin, bağımsız bir kişiliğe sahip olabilmenin en önemli dayanağı ise, şüphesiz toplumsal olarak kendini üretebilmektir. Bu da kişiliğin toplumsal üretim ilişkileri içinde gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Üreten, kişiliğini toplumsal üretim süreci içinde oluşturan ve geliştiren insanlar daha iyi öğrenirler, öğrendiklerini yaşam süreci içinde daha iyi değerlendirecekleri için, bu, onlara başarının yolunu da açar. Bu durumda “mükâfat sistemiyle” öğrenme süreci ve kendi kendini üretme süreçleri bir ve aynı bütünün parçaları haline geleceği için, insan isteyerek, motive olarak öğrenir. Çünkü, her aşamada, “ne için öğreniyorum” sorusunun açık bir cevabı vardır.
“Taklit ederek öğrenme”nin, sapma olmadan, başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için, bu sürecin mutlaka präfrontaler Cortex’in denetimi altında, kontrollü bir şekilde gelişmesi gerekir. İşte bu yüzdendir ki, yani çocuklarda präfrontaler Cortex henüz daha yeterince gelişmemiş olduğu içindir ki, bu boşluğun mutlaka yetişkinlerce doldurulması gerekir. Hani, “çocuk istiyor”, “çok sevdiğim çocuğumu üzmeyeyim” diye çocuğun her istediğini yaparsanız, hiç bir sınırlama koymadan çocuğunuzun sabahtan akşama kadar televizyonun önünde oturmasına müsade eder, onun her türlü ortama girip çıkmasına, her türlü arkadaş çevresiyle düşüp kalkmasına izin verirseniz, hiç kuşkunuz olmasın, o çocuk ilerde sizin çocuğunuz olmaktan çıkacak, başınıza büyük işler açacaktır! Bütün mesele, çocuklarla, onların seviyesine inerek karşılıklı saygı-sevgi esasına dayanan iyi bir diyalog kurabilmeye bağlıdır. Yetişkinlerin çocuklara verebilecekleri en önemli şey, onların, kendi kişiliklerini üretme sürecinde, doğru bir yola girebilmelerine yardımcı olabilmektir. Ki bu da, öğrenerek kendini üretmek, öğrenerek kendin olmak sürecinden başka bir şey değildir. Çocuk bir kere bunun, yani öğrenmeyle kendin olma süreci arasındaki ilişkinin farkına varınca artık maya tutmuş demektir. Çünkü çocuklar için en önemli hedef büyümek, yetişkinler gibi kendin olabilmektir.


Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə