ÖĞrenmek nediR, neden öĞreniyoruz, nasil öĞreniyoruz


EMPATİ, YA DA AYNA NÖRONLARIYüklə 1,64 Mb.
səhifə64/78
tarix31.10.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#23473
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   78

EMPATİ, YA DA AYNA NÖRONLARI

Nefsin (self), çalışma belleğinde kendini ifade ederken, “hissederek” kendini farkettiğini, bu şekilde kendi varlığının (duygusal olarak) bilincine vardığını söyledik. Ama çalışma belleğinde sadece nefse ilişkin nöronal model yok ki, nesneyi temsil eden nöronal model de var orada, onun karşısında. Peki o da (yani nesneyi temsil eden nöronal model de) burada kendini ifade ederek kendine göre bir “bilinç” yaratabilir mi? Biraz açalım:


Giacomo Rizzolatti, bir İtalyan bilimadamı. 1996 yılında maymunlarla bir deney yapıyor. Beyninde elektrotlar bağlı olan bir maymuna, bir cevizi kırmakta olan başka bir maymunun davranışlarını izlettiriyor. Bu arada da, elektrotlar aracılığıyla, her iki maymunun beyninde hangi bölgelerin aktif hale geldiğini araştırıyor. Sonuç şu: O an, cevizi gerçekten kıran maymunun beyninde, işin planlamasına yönelik olarak hangi nöronlar aktif halde bulunuyorlarsa, gözlemci konumunda olan, yani olup bitenleri sadece monitordan izleyen maymunun beyninde de gene aynı nöronların aktif halde oldukları görülüyor. Gözlemci konumunda olan maymunun kendisi hiçbir iş yapmadığı halde, aynı anda, onun beyninde de, ceviz kırma eylemine ilişkin nöronal faaliyet modelini hazırlayan nöronların aktif hale geldik-leri görülüyor [8].104 Önce şu, “ceviz” nasıl kırılıyor onu bir görelim:
Aşağıdaki şekilde, beyindeki “ceviz kırma” eylemini gerçekleştiren bölümler görülüyor. Ceviz kabuğunun kırılması, onun içindeki cevizin çıkarılarak yenilmesi için yapılması gereken bir iştir. Yani amaç cevizin yenilmesidir. Bu amaç bir istek olarak Hipotalamustaki Homöodinamik mekanizmanın dürtüsüyle oluşur ve buradan da çalışma belleğine gider.105 Bir maymun için cevizin kırılarak yenilmesi eylemi bilişsel bir faaliyet olmadığından, bunun için çalışma belleğinde düşünülerek ayrıca bir plan yapılmasına da gerek yoktur tabi! Beyin kabuğunda-hafızada bulunan daha önceki deneyimlere ilişkin sinapsların aktif hale getirilerek, buralarda kayıtlı olan bilgilerin aşağıya-çalışma belleğine indirilmesi yeterlidir. Daha sonra, bu bilgilerin ve o anki duruma ilişkin informasyonların hepsi, çalışma belleğine bağlı olarak faaliyette bulunan “hareketlerin planlanmasından sorumlu kısma” iletilirler (“prämotorische Rinde”).

Şek.40
Cevizin kırılmasına ilişkin eylem planı burada hazırlanır (daha doğrusu, mevcut bir program burada aktüelleştirilerek aktif hale getirilir). Bu plan (nöronal faaliyet modeli) daha sonra, gerçekleştirilmesi için, bitişikte bulunan bölgeye (“motorische Rinde”) gönderilecektir. Planlama kısmından aldığı talimatları pratik bir eylem modeli haline dönüştüren motor sistem de organlara gerekli aksiyonpotansiyellerini (direktifleri) göndererek, onların söz konusu nöronal modeli gerçekleştirmelerini sağlar.


Tekrar Rizzolatti’nin deneyine dönersek, buradan kolayca, bir eylemi bizzat gerçekleş-tirmekle, sadece gözlemci olarak böyle bir olayı seyretmek arasında, beyindeki nöronal faaliyet açısından (bu eylemin tasarlanması-planlanması aşamasına kadar) bir farkın bulunmadığı sonucunu çıkarabiliriz.106 Gözetleme işini yapan maymun, kendini cevizi bizzat kıran maymunun yerine koyarak (kendini onunla özdeşleştirerek) olayı o an onunla bilikte yaşamış oluyor. Evet, o an o sadece bir gözlemci, yani cevizin kırılması eylemine bizzat katılmıyor, işin motor kısmında yok yani; ama bunun dışında o da, o an cevizi bizzat kıran maymunla aynı ruh halini yaşamış oluyor. Kendini cevizi bizzat kıran maymunun yerine koyarak adeta onunla özdeşleşiyor. Hatta, deneyi zihnimizde daha da geliştirerek diyebiliriz ki, cevizi kıran maymun daha sonra onu yerken, o an gözlemci maymunun da aynı duygularla ağzı sulanacak, mide hücreleri faaliyete geçecektir! Maymunlar bir yana, bizim bile bazan birisi karşımızda birşey yerken ağzımız sulanır. Bu, kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuz an onunla aynı ruh halini yaşamaya başladığımız anlamına gelir. İşte insan ilişkilerinde “empati” olarak tanımlanan olayın özü budur: Kendini karşındakinin yerine koyarak onun duygularını yaşayabilmek-sezebilmektir işin aslı.
Ama bu müthiş birşey! Bununla, tamamen sübjektif (yani kişiye özgü) olduğunu söylediğimiz duyguların (en mahrem olanları da dahil) başkaları tarafından da anlaşılmasının mümkün olduğunu söylemiş oluyoruz! Sadece bu kadar da değil! Eğer bütün bunlar doğruysa, bunun öğrenme sürecine ilişkin olarak da çok önemli sonuçları olacaktır. Çünkü, şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız öğrenme olayı, hep dışardan gelen ve duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız informasyonların işlenmesine-değerlendirilmesine dayanıyordu. Empati yoluyla alınan informasyon ise bütün bunlardan daha farklıdır. Bu durumda söz konusu olan, renk, ses, koku, şekil vb.gibi, bir nesnenin özelliklerine ilişkin objektif informasyonlar değildir. Empati yoluyla elde edilen informasyon, karşımızdakinin o an sahip olduğu nöronal reaksiyon modeline (benliğine-duygularına) ilişkin bir informasyondur. Duygular ise daima yapılan işlerden önce gerçekleştikleri için, bu durumda (yani empati yapma durumunda) karşımızdakinin ne yapmak istediğine dair informasyonları, daha o bunları gerçekleştirmeden önce elde etme olanağına sahip olmuş oluruz. Daha başka bir deyişle, empati yoluyla, bizimle ilişki içinde olan bir insanın veya hayvanın (bu ilişkinin, o anın içinde yaşanan objektif bir ilişki olmasıyla, daha önceden hafızamızda kayıtlı bulunan bir ilişki olması arasında hiçbir fark yoktur) sübjektif olarak sahip olduğu reaksiyon modellerini, kendimizi onun yerine koyup “sezgi” yoluyla “hissederek” normal bir informasyon gibi alabiliriz. Karşımızdakinin “içinden geçenleri okuyabilmemizin”, ya da, halk arasında “altıncı his” olarak adlandırılan olayın özü budur. Bu durumda, beş duyu organı aracılığıyla aldığımız informasyonlara ek olarak, bize karşımızdakinin duygularını-niyetlerini ileten altıncı bir informasyon kanalına daha sahip olmuş oluyoruz ki, bu, insanın hareket kabiliyetini arttıran müthiş bir şeydir.
Şimdi, olayın nöro-biyolojik esaslarına ilişkin olarak akla gelen ve açıklanması gereken bazı soruları ele almak istiyoruz.
Birinci soru şudur: Böyle birşey nasıl mümkün oluyor? Evet, karşımızdakini gözetlerken o an onun beynindeki nöronal aktiviteyi beynimizdeki ayna nöronları (“spiegel Neuronen”) aracılığıyla kendi içimize yansıtabiliyoruz ve bu şekilde bu nöronal faaliyetin ne anlama geldiğini sezerek hissedebiliyoruz. “Altıncı hissimiz” aracılığıyla (beş duyu organına ek olarak) aldığımız bu informasyonlar, diğerlerinin tamamlayıcısı oldukları için de bunlar informasyon işleme-değerlendirme sürecinde bize üstünlük sağlıyorlar.107 Bunları anladık, peki nedir bu işin sırrı, ayna nöronları aracılığıyla sezerek-hissederek informasyon alma olayının özü nedir? Beynimizde gerçekten altıncı bir duyu organı mı var?
Hemen ikinci bir soru daha: Bu, yani empati yapabilme özelliği , herkese özgü, otomatik olarak herkesin sahip olduğu bir yetenek midir?
Daha önceki açıklamalarda, organizmanın reaksiyon modelinin (yani belirli bir anda nefsi temsil eden aksiyonpotansiyelinin), bir girdi olarak çalışma belleğine ulaştığı an, buradaki nöronal ağlarda çıktı olarak gerçekleşerek kendini ifade ettiğini söylemiştik. Nefs, nefsi temsil eden nöronal etkinlik, bir çıktı (aksiyonpotansiyeli) olarak çalışma belleğini bu şekilde meşgul ettiği müddetçe (yani nefs hep kendisiyle meşgul olduğu sürece) nesneyi temsi eden nöronal etkinlik burada (yani çalışma belleğinde) kendini ifade edemez, kapıda (çalışma belleğinin kapısında) bekler durur108. Böyle bir durumda, empatiden, yani karşındakinin duygularını-niyetini-beynini okumaktan da bahsedilemez! İnsan ne zaman ki “kendine”-nefsine- (duygularına) hakim olur109 (kendisinin çalışma belleğini bütünüyle işgal eden bir çıktı olarak gerçekleşmesine engel olur), kendisini bir gözlemci statüsüne sokmayı başarır, ancak bu durumdadır ki, nesneyi temsil eden nöronal model de girdi olarak çalışma belleğine girerek çıktı olarak burada kendisini ifade edebilme olanağını bulacaktır. İşte empati olayının mekanizması budur. Kendini karşındakinin yerine koyma olayının esası budur. Aslında gidipte karşındakinin içine girip, “kendini onun yerine koyarak” onun içine saklanmıyorsun! Kendi benliğini temsil eden nöronal etkinliğin çalışma belleğini bütünüyle işgal etmesine engel olabildiğin oranda karşındakini temsil eden nöronal model buraya girip burada kendisini ifade edebilme olanağını buluyor, olay budur. Peki bu nasıl olacak, yani kendi benliğimizi temsil eden nöronal etkinliğin çalışma belleğini bütünüyle işgal etmesine nasıl engel olacağız?
Empati-yansıtma olayının (Spiegelungsprozess) gerçekleşebilmesi için, nefsin gözlemci konumuna geçmesi gerekir. Çünkü ancak bu durumdadır ki, nefs, bir reaksiyon modeli olarak gerçekleşerek çalışma belleğindeki nöronal ağları kendi varlığıyla işgal eden bir etkinlik olmaktan çıkar. Bu anlamda “gözlemci”110 olmak demek, kendi dışında gerçekleşen bir etkileşmeyi, bu etkileşmeye direkt olarak katılmadan izleyebilmek demektir.

Şek.41
Şek.41: Organizmanın, A ve B gibi kendi dışındaki iki unsur arasında gerçekleşen bir etkileşmeye gözlemci olarak katılması demek, AB sisteminden gelen informasyonların, gözlemci konumunda bulunan organizma açısından, onun mevcut durumunu değiştirmeye yönelik informasyonlar olmaması demektir. İnformasyon geliyor ve alınıyor, ama organizma nesneyle (AB sistemiyle) direkt olarak etkileşme halinde olmadığından, gelen bu informasyonlar organizmanın içinde bulunduğu durumu değiştirebilecek özellikte informasyonlar değildir (bunlar, belirli bir eşiğin altında kalan, onun için direkt olarak “önemli olmayan” informasyonlardır). Bu yüzden de organizmanın gelen bu informasyonlara karşılık bir reaksiyon modeli oluşturma zorunluluğu yoktur. Peki ama, bu durumda eğer nefs (yani organizmanın reaksiyon modeli) oluşmuyorsa, o zaman organizmanın, “gözlemci” olarak da olsa varlığını temsil eden şey nedir, ne olacaktır? Bu soru çok önemli! Gözlemci durumunda iken, hem nefsin, yani organizmal reaksiyon modelinin oluşmayacağını söylüyoruz, hem de bir “gözlemci” kimliğinden bahsediyoruz! Bu bir paradoks değil midir? Ya da nedir bu “gözlemci” kimliği?
Şöyle açıklayalım: Gelen informasyonlar organizma tarafından alınmakta ve değerlen-dirilmektedir. Ama bunlar, o an, direkt olarak organizmayla ilişkili “önemli informasyonlar” statüsünde olmadıkları için (çünkü bu informasyonlar o an organizmanın içinde bulunduğu denge durumunu-Homöostase- etkilemeye yönelik informasyonlar değildir), bunların neden olduğu kimlik de (self), nöronal düzeyde, mevcut dengeyi korumaya yönelik objektif bir reaksiyon modeli değildir. Bu durumda, en fazla, potansiyel bir kimlikten bahsedilebilir. Çünkü organizma, o an, gözetlenen nesneden gelen informasyonları izlerken, bir durum tesbiti yapmakta, sadece, mevcut durum içindeki potansiyel varlığının farkında olmaktadır. Ortada, kendine özgü objektif bir reaksiyon modeli olarak ortaya çıkan, çalışma belleğini işgal edip burada kendini ifade ederek gerçekleşen nöronal bir etkinlik (self) söz konusu değildir. O an, prämotorische Cortex’te meydana gelen nöronal faaliyet de, gene bu potansiyel varlığın kendini objenin yerine koymasından kaynaklanan bir etkinliktir. O an, gözetlenen nesneye ilişkin olarak gelen informasyonlar çalışma belleğinde kendilerini ifade etme olanağı buldukları için, sonuç olarak, kendi dışımızdaki bir olayı, ya da nesneyi kendi içimizde yansıtmış oluruz. Farkında olmadan, kendimizi karşı tarafın (gözetleme nesnesi-nin) yerine koyduğumuz zaman ortaya çıkan “benlik” potansiyel bir benliktir, çünkü, eğer böyle olmasaydı da, bunun yerinde ortada objektif olarak kendini ifadeye yönelik bir benlik olmuş olsaydı, bu durumda, gözlemci olarak sahip olduğumuz “tarafsız” konuma da yer kalmazdı. Yani “kendimizi” işin içine katmaya başladığımız an “büyü” bozulmaya başlıyor! Çünkü, o andan itibaren artık “tarafsız bir gözlemci” olmaktan çıkıyoruz, etkileşmede bir “taraf” haline geliyoruz! Bu durumda artık herşeyi “kendimize göre” (kendimizi temel alan koordinat sistemine göre) görmeye başlıyoruz. Gözlemci konumunda olduğumuz sürece, potansiyel benliğimize ilişkin sıfır noktasını temel alan koordinat sistemiyle, AB sisteminin (gözetleme nesnesinin) merkezini (bu merkezde oluşan sıfır noktasını) temel alan koordinat sistemi arasında hiçbir fark yoktur.
Ama ne zaman ki gözlemci gelen informasyonlardan kendisi için sonuçlar çıkarmaya başlar, bunları girdi olarak alarak bunlara karşı reaksiyon modelleri oluşturmaya, nöronal düzeyde objektif bir benliğe sahip olmaya başlar, buna paralel olarak, artık o, içinde, olayları ve “kendini” birlikte değerlendirmeye başladığı yeni bir koordinat sistemine daha sahip oluyor demektir. İşte, gözlemcinin yerini “ben”in aldığı an bu andır. “Ben” merkezli yeni bir koordinat sistemi oluşmaya başladığı için, gözlemcinin potansiyel varlığını temel alan koordinat sisteminin yerini de bu yeni sistem almaktadır. Bu durumda etkileşmede bir taraf söz konusudur artık; bunu da nefs-benlik temsil eder. Gözlemci kimliğiyle nefs-benlik arasındaki ilişkinin nöro-biyolojik temeli budur.
Gözlemci sıfatıyla başkalarının deneyimlerine ilişkin olarak aldığımız informasyonlar bize yönelik olmadıkları-bizim için önemli olmadıkları- sürece bizi ilgilendirmezler dedik (yani bu durumda, bir reaksiyon oluşturarak olayın içinde gerçekleşip yer almayız). Bu durumda sadece, olayı izleriz ve gelen informasyonları kayıt altına alırız o kadar. Bu arada, gelen informasyon çalışma belleğine girerek (girdi) orada bir çıktı (output) şeklinde kendini ifade etme olanağı bulacağı için, bu şekilde, gözetlemekte olduğumuz kişinin (ya da kişilerin) içinde bulunduğu duygusal hali de yansıtmış oluruz. Yani, gözlemci olarak, sadece kendi dışımızda cereyan eden olaya ilişkin objektif informasyonları almakla kalmayız, bununla birlikte, aynı zamanda, karşımızdaki kişinin (gözetlediğimiz kişinin) ruh haline ilişkin sübjektif informasyonları da ( o kişinin duygularını da) alırız. Öyle ki, karşımızda gözetleme nesnesi olarak yer alan kişi o an hangi duygulara sahip oluyorsa biz de aynı duyguları kendi içimizde hisseder hale geliriz. Yani, “yansıtıcı ayna nöronları” (Spiegelneuronen) sayesinde karşımızdakinin o anki duygularının farkına varırız. Örneğin, birinin elini kestiğini, elinden kanlar aktığını gördüğümüz zaman, o an bu bizim için-direkt olarak bize yönelik “önemli” bir informasyon olmadığı halde, sanki kendi elimiz kesilmiş gibi oluruz ve karşımızdakiyle birlikte aynı acıyı duymaya başlarız. Ya da, bir şeye çok sevinen birinin yanında biz de “sanki aynen kendimiz seviniyormuş gibi oluruz”! Aynı şekilde, üzülmek ve korkmak için de geçerlidir bu. Ama, olup bitenler son tahlilde bizim dışımızda olduğundan, ve o an bizi ilgilendiren başka bir durum da söz konusu olmadığından, olay burada biter. Ayna nöronları aracılığıyla yansıttığımız nöronal etkinlikler (“Erzwungeneschwingungen”), izlediğimiz olaya-ya da kişiye ilişkin etkinliklerin kendi içimizdeki yansımaları olarak kalırlar. Bütün bu süreç boyunca, “aynen kendi elim kesilmiş gibi oldu” derken, ya da, “aynen kendim seviniyormuş gibi oldum” derken dile gelen “kendim” (self) olaya ilişkin olarak gerçekleşen objektif bir kimlik değildir, potansiyel bir kimliktir burda söz konusu olan.

Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə