Ohizko osoko bilkuraYüklə 40,46 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü40,46 Kb.
#23540

UDALBATZA ERATZEKO BILKURA


PLENO DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO

Akta zkia


9/2015

TOKIA

EGUNA

Hasiera-ordua

Amaiera-ordua

Udalbatza-aretoan


2015eko ekainaren 13an

9:00

9:30BERTARATUAK – ASISTENTES:

EUSKO ALDERDI JELTZALEA (EAJ-PNV)

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia Jn.

Zorione Fundazuri Urkidi And.

Oskar Koka Lorente Jn.

Itxaso Garamendi Eguren And.

Julian Gorospe Artabe Jn.

Ainhoa Albizuri Bernaola And.
BILDU


Amaia Zarrabeitia Salterain And.

Liher Aiartzaguena Brabo Jn.

Eskarne Jaio Magunazelaia And.

Xabier Rodriguez Larrinaga Jn.PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA

(PSOE)


Mª. Angeles Muñoz Llamas And.

IDAZKARIA

Aizbea Atela Uriarte And.

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Maribel Arrizabalaga Salgado And.


Goiko zerrendan adierazi diren zinegotziak bertaratu dira eta zinegotzi hautetsien gehiengo osoa dira, 11 izanik bilerara 11 etorri direlako Udal berriaren eraketaren ekintza egiteko eta ekainaren 19ko 5/85 Lege Organikoaren 195. artikuluan eta hurrengoetan ezarri dena betetzeko.

Los concejales asistentes arriba relacionados, constituyen la mayoría absoluta de los concejales electos, ya que siendo estos 11 han concurrido a la sesión en número de 11 con objeto de celebrar la sesión pública de constitución del nuevo Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio.BAT.- ADINezko MAHAIAREN ERAKETA.
Bileraren hasiera adierazi da eta Adin Mahaia eratu da, hau da, ekintzan dauden kiderik zaharrena eta gazteena dituena; Idazkaria Udal Batzarrekoa bera izango da eta Julian Gorospe Artabe jauna, zinegotzirik zaharrena, eta Liher Aiartzaguena Brabo jauna, zinegotzirik gazteena dira kideak; Idazkari lanak Udal Batzarrekoak egin ditu, Aizbea Atela Uriarte andreak.

uno.- constitucion de la mesa de edad.
Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, y de la que será Secretario el que lo sea de la Corporación, quedando constituida la mesa de edad por don Julian Gorospe Artabe, concejal de mayor edad, como Presidente; don Liher Aiartzaguena Brabo, concejal de menor edad, y por doña Aizbea Atela Uriarte, Secretaria de la Corporación.BI.- AGIRIAK EGIAZTATZEA.

Jarraian Adin Mahaiak aurkeztu diren agiriak egiaztatu ditu, aurrez Udaleko Idazkariak ere aztertu dituenak eta Eskualdeko Hauteskunde Batzarrak hautetsien aldarrikapenaren aktarekin erkatuta dagoena.
DOS.- COMPROBACION DE CREDENCIALES.
A continuación, se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la comprobación de las credenciales presentadas y previamente verificadas por la Secretaria del Ayuntamiento que procedió a su cotejo con el acta de proclamación de electos remitida por la Junta Electoral de Zona, hallándose conformes.HIRU.- ZINEGOTZIEN ZIN EGITEA EDO PROMESA.
Gero Udaleko Idazkariak 707/79 Errege Dekretuan ezarri diren zin egiteko edo agintzeko formulak irakurri ditu eta EAJ-PNV eta BILDU-ko zinegotziek legeak agintzen duelako onetsi dute.

TRES.- JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES.
Acto seguido, la Secretaria del Ayuntamiento da lectura a la formula de juramento o promesa establecida en el Real Decreto 709/79, siendo aceptada por imperativo legal por los concejales electos del EAJ-PNV y de BILDU.LAU.- UDALBATZA ERAKETAREN ADIERAZPENA

Aurreko tramite horiek bete ondoren eta ekintza honetan legeak eskatzen dituen zinegotzi hautetsiak baino gehiago egonik. Mahaiburuak Udal Batzarra eratutzat jo du eta ondoko kide hauek zinegotzien karguaren jabe egin dira:CUATRO.- DECLARACION DE CONSTITUCION DE LA CORPORACION.
Cumplidos los trámites anteriores, y al haber concurrido al presente acto el número de concejales electos requerido por la Ley, el Presidente declara constituida la Corporación Municipal, tomando posesión del cargo de concejal los siguientes:


EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)

 • Iñaki Totorikaguena Sarrionandia Jn.

 • Zorione Fundazuri Urkidi And.

 • Oskar Koka Lorente Jn.

 • Itxaso Garamendi Eguren And.

 • Julian Gorospe Artabe Jn.

 • Ainhoa Albizuri Bernaola And.


BILDU

 • Amaia Zarrabeitia Salterain And.

 • Liher Aiartzaguena Brabo Jn.

 • Eskarne Jaio Magunazelaia And.

 • Xabier Rodriguez Larrinaga Jn.


PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)

 • Mª. Angeles Muñoz Llamas And.
BOST.- ALKATEA aukeratzea.

Une horretan Mahaiburu jaunak Alkatea hautatzeari ekingo zaiola esan du eta hori ezkutuko botazioaren bidez egingo dela; hautagaiak zerrendaburuak izango dira, hau da:CINCO.- ELECCION DE ALCALDE.
Llegado el presente momento, el Sr. Presidente anuncia la elección de Alcalde mediante votación secreta, siendo los candidatos los cabeza de lista de las diferentes candidaturas, es decir:


Iñaki Totorikaguena Sarrionandia jauna (EAJ-PNV)

Amaia Zarrabeitia Salterain (BILDU)

Mª. Angeles Muñoz Llamas andrea (PSOE)


Botazioa bukatu eta zenbatu egin dira; emaitza hau izan da:

Eman diren botoak hamaika (11)

Balio duten botoak hamaika (11)

Baliogabeko botoak zero (0)

Boto zuriak zero (0)
Balioa izan duten txartelak honela banatu dira:

Terminada la votación, se procede seguidamente al escrutinio, que arroja el siguiente resultado:
Votos emitidos once (11)

Votos válidos once (11)

Votos nulos cero (0)

Votos blancos cero (0)


Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma:


Iñaki Totorikaguena Sarrionandia jauna (EAJ-PNV) 6 boto/votos

Amaia Zarrabeitia Salterain andrea (BILDU) 4 boto/votosMª. Angeles Muñoz Llamas andrea (PSOE) 1 boto/voto


Beraz, gehiengo osoa egon da, beraz, eta ekainaren 19ko 5/85 Lege Organikoaren 196.b) artikuluarekin bat etorriz, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia jauna hautatu dute (EAJ-PNV); mahaiburu jaunak esan du Alkate aldarrikatzen duela.

En consecuencia, existiendo mayoría absoluta, y según el artículo 196.b) de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, resulta electo don Iñaki Totorikaguena Sarrionandia (EAJ-PNV) y el Sr. Presidente manifiesta que queda proclamado Alcalde.


SEI.- ALKAtEAren ZIN EGITEA EDO promesa ETA KARGUAz JABETZA, horela balegokio.
Kargua onetsi ondoren Idazkariak zin egiteko edo agintzeko formula irakurri du eta Iñaki Totorikaguena Sarrionandia jaunak onartu egin du legeak horrela agintzen duelako eta Iurretako Udaleko Alkatearen karguaren jabetza hartu du.


SEIS.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESION del cargo, en su caso.
Aceptado el cargo, se procede por parte de la Secretaria a dar lectura a la formula del juramento o promesa que es aceptada por don Iñaki Totorikaguena Sarrionandia por imperativo legal, tomando posesión del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Iurreta.Udalbatzaren eraketa amaitu ondoren, Lehendakariak zinegotziak hitz egitera gonbidatzen ditu:
Amaia Zarrabeitia (BILDU) zinegotzi jaunak hitza hartze du honako hau esanez:
Lehenengo eta behin zorionak Iñakiri eta aprobetxau gureko nuke eskerrak emoteko be bai guri boto eman doskuen seiehun eta hirurogei emakume eta gizonezkoei.
Lanerako konpromisoegaz gatoz eta konpromiso hori berrestu nahi dot hemen danon aurrien. Oinguen be urte luzez boterean egon dan alderdiak gehiengoak lortu dau eta zorionak horregatik eta espero dugu elkarlanean lan egitea. Halan da be, bai uste dugu edozein erakundetan erregenerazioa ona dala eta datozen lau urtetan lan egingo dogu hurrengo hauteskundeetan hori lortu ahal izateko.

Espero dogu Udaletxe honetako ateak herritar danontzako zabalik egongo direla. Badakigu erakunde publikoetan parte hartzen ez dala oso erreza kultura horretarako galduta dekogule. Kontziente gara be bai hori lortzeko eta buelta emoteko saiakera eta ahalegina asko egin behar dela, gure ustez partaidetza sustatzeko bide guztiak erreztu egin behar dira eta herritarrei parte hartzeko gonbidapena luzatu behar jakie. Guk, besteak beste, hori izango da oposiziotik bai herri mailan zein udaletxetik landuko dugun ildorik inportanteena eta bide horretan alkarregaz ibiltzea gustatuko leijaku. Beste barik, zorionak.”
Amaitzeko, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia jaunak, Iurreta Udaleko Alkateak, hitza hartzen du, honako hau esanez:

Zinegotziok, jaun-andreok: Lehenik eta behin, eskerrak etorri zareten guztioi.


Ziur nago guztiok partekatzen dugula herrian zinegotzi izatearen, eta, nire kasuan, Iurretako alkate izatearen emozio, harrotasun eta erantzukizuna. Iurretarrek nigan eta gu guztiongan jarritako konfiantza dela-eta, karguan hirugarren aldiz egoteak ez ditu nire emozio sentipenak aldatuko.

Hori guztia dela-eta, aurreko maiatzaren 24an heldutasun demokratikoaren eredu izan ziren iurretar guztiei zorionak eta eskerrak eman nahi dizkiet.
Lehenik eta behin, nola ez, zinegotzi guztiak hautaketagatik bihotz-bihotzez zoriondu behar ditut. Ongietorria guztiei eta bereziki udal honetara gehitzen diren horiei: Xabier, Eskarne, Amaia, Julián, Itxaso, Oskar eta Zorione. Erronka eta betebehar garrantzitsua daukazue, are gehiago gaur egun, politika kontuak errezelo eta mesfidantzarekin begiratzen baitira. Guztion artean frogatu behar dugu gure asmo bakarra erakunde hau hobetzea dela, eta motibatzen gaituena gure herritarren interesa baino ez dela

Alkate naizenez gero, zuen esanetara egoten jarraituko dut, are konpromiso handiagoarekin, posible bada, eta beti gehien behar duten horien alboan egonez. Nire ahalegin eta gaitasun guztiak gure udalak Iurretako gizarte- ekonomia- eta kultura-dinamizatzaile nagusi bezala duen rola sendotu eta indartzera zuzenduko ditut, betiere, baliabide publikoak era eraginkor, arduratsu eta gardenean kudeatuz. Gainerako taldeak hobekuntzarako betebehar honetara batzera gonbidatzen ditut. Geure gobernu programa iurretar guztien esku dago, eta prest gaude programa horri dagokionez gainerako oposizioko talde politikoekin lan egitera, ahaleginak eginez ahalik eta akordio kopuru handienera heltzeko. Hemendik eskua luzatu nahi diet gainerako taldeei, eta geure gogoaren gidari beti elkarrizketa izango dela ziurtatu nahi diet, nahiz eta desadostasunetik izan, eta seguru nago horrela izango dela aipatutako taldeentzat ere.
Iurretarrei udaleko gaietan parte-hartze aktiboa eskatuko nieke, antolatzen diren foroak aprobetxatuz, edo beste edozein bideren bidez. Orain arte bezala nire posta elektronikoa zabalik egongo da kexak, iradokizunak, ekimenak proposatu nahi dituen edozein herritarrentzat eta nire bulegoko atea ere zabalik egongo da nahi duenak egokitzat jotako oharrak egin ditzan.


Hitzaldia bukatzeko kargua utziko duten zinegotziak oroitu nahi ditut, eta eskerrak eman nahi dizkiet azken lau urteetan egindako lanagatik: Nacho, Alberto, Amatza, Mikel, Zorion eta Txomin. Eskerrik asko zuen lan eta dedikazioagatik.
Zuen baimenarekin, Iñaki Gil bereziki aipatu nahiko nuke, 12 urtez zinegotzi gisa lanean aritu ondoren hark ere uztea erabaki du-eta. Denbora honetan, une zailetan (eta horrelakoak ere izan dira) asko lagundu dit; nire alboan egon da beti ni lasaitzeko edo, nire gustukoa izan ez bada ere, iritzirik egokiena emateko. Eskerrik asko Iñaki, abentura berri honetan faltan botako zaitut.
Eskerrik asko denoi zuen laguntzagatik, eta jakin ezazue aurretik lan egiteko dauzkagun lau urteetan zuen esanetara egongo naizela edozertarako. Eskerrik asko.”

Finalizada la constitución del Ayuntamiento, el Presidente invita a los concejales a intervenir.
La edil doña Amaia Zarrabeitia (BILDU), toma la palabra señalando lo siguiente:
Primeramente felicidades a Iñaki y quisiera aprovechar también para dar las gracias a los seiscientas sesenta mujeres y hombres que nos han votado.
Venimos con el compromiso de trabajar y quiero ratificar ese compromiso aquí delante de todos. Esta vez también, el partido que ha estado en el poder durante muchos años ha conseguido la mayoría y felicidades por ello y esperamos trabajar en colaboración. Asi todo, creemos que la regeneración de las instituciones es bueno y trabajaremos durante los próximos cuatro años para poder conseguirlo en las próximas elecciones.
Esperamos que las puertas de este Ayuntamiento estén abiertas para todos los ciudadanos. Sabemos que tomar parte en las entidades públicas no es muy fácil ya que hemos perdido la cultura para ello. Somos conscientes que para conseguirlo y para darle la vuelta hay que intentarlo muchas veces y hacer un gran esfuerzo, a nuestro parecer hay que facilitar todos los medios para promover la participación y hay que invitar a los ciudadanos a tomar parte. Nosotros vamos a trabajar desde la oposición a nivel del pueblo como desde el ayuntamiento en este sentido y nos gustaría que fuera conjuntamente. Sin más, felicidades.”
Por último, toma la palabra don Iñaki Totorikaguena Sarrionandia, Alcalde del Ayuntamiento de Iurreta, con la siguiente intervención:
Señores concejales y señoras concejalas: Primeramente gracias a todos los asistentes.
Estoy seguro de compartir con todos vosotros la emoción, orgullo y la responsabilidad que supone ostentar el cargo de concejal de tu pueblo y en mi caso el de alcalde de Iurreta. El hecho de ser la tercera vez que voy a ostentar este cargo no atempera para nada mis sentimientos de emoción ante la confianza que nuestros vecinos han deposito en mí y en todos nosotros.
Por todo ello, quiero felicitar y dar las gracias a todos los vecinos que el pasado día 24 de mayo dieron un ejemplo de madurez democrática.

Como no podía ser menos, debo felicitar sinceramente a todos los Concejales por su elección, bienvenidos todos y especialmente a los que se incorporan a este ayuntamiento: Xabier, Eskarne, Amaia, Julián, Itxaso, Oskar y Zorione.- Tenéis un reto y una tarea importante, más en estos momentos en los que la labor política se mira con cierto recelo o desconfianza. Tenemos la obligación entre todos de demostrar que nuestro único interés es la mejora de esta institución y que lo único que nos motiva son los intereses de los vecinos/as de nuestro pueblo.
Como alcalde continuare estando a disposición de todos con más y mayor compromiso si cabe y al lado de los que más lo puedan necesitar. Todo mi esfuerzo y mi capacidad irán dirigidos a fortalecer y potenciar el papel de nuestro ayuntamiento como principal dinamizador social, económico y cultural de Iurreta, siempre desde una gestión de los recursos públicos eficaz, responsable y transparente. Invito, al resto de grupos, a que se unan a esta tarea de mejora. Nuestro programa de gobierno está a disposición de todos los vecinos, y sobre ese programa estamos dispuestos a trabajar con los grupos de la oposición para intentar llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles. Quiero desde aquí tenderles la mano y asegurarles que el diálogo, aunque sea desde la discrepancia, será siempre el que presida nuestro talante, como estoy seguro que así será también para dichos grupos.


También quisiera reclamar a los vecinos una participación activa en los asuntos municipales, aprovechando los foros que se organizan, o por cualquier otro medio, como hasta ahora nuestro correo electrónico estará abierto a cualquier ciudadano que quiera formular quejas, sugerencias, proponer iniciativas y por supuesto, la puerta de mi despacho estará abierta a los vecinos, para que el que lo desee me formule las observaciones que estime pertinentes.
Quiero concluir la intervención, recordando a aquellos concejales que lo dejan, felicitarles por su labor en estos últimos cuatro años: Nacho, Alberto, Amatza, Mikel, Zorion, Txomin. Gracias por vuestro trabajo y vuestra dedicación.
Con vuestro permiso, quiero hacer una especial mención a Iñaki Gil, que ha decidido dejar el Ayuntamiento después de 12 años como concejal. Durante ese tiempo, en los momentos difíciles me ha ayudado mucho, siempre ha estado a mi lado para tranquilizarme o para darme su opinión, a pesar de no ser de mi gusto. Gracias Iñaki, te echaré en falta en esta nueva aventura.

Gracias a todos por vuestra ayuda y que sepáis que en los próximos cuatro años estaré a vuestra disposición para cualquier cosa. Gracias”.

***********************
Eta besterik gabe, fede ematen dut idazkari moduan eta nirekin batera Alkate jaunak eta Zinegotziek izenpetzen dutelarik.

ALKATEA

**********************
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de la que como Secretario, doy fe, firmando conmigo el Alcalde y los Concejales.

IDAZKARIA


Yüklə 40,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə