Okul geliŞİm yönetim ekiBİ (ogye) T. C sarikamiş kaymakamliği kazim karabekir ortaokulu toplam kalite yönetiMİ geliŞİm yönetim ekiBİYüklə 155,74 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü155,74 Kb.
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

T.C

SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ


Vizyonumuz

HedeflerimizMisyonumuz

PolitikamızDeğerlerimiz

Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE)İlkelerimiz

OGYE Nedir?İyileştirme Ekiplerimiz

Okul İyileştirme Ekibi ÇalışmaTakvimi /Planı
OGYE ve TKY Dokümanları

2015-2016
@
SARIKAMIŞ


ÖNSÖZ

Değişim ve yenileşme sistemin işleyişinde yer alan bütün bireylere, görevleri ile ilgili yeni yaklaşımlar, ,yeni ufuklar ve planlı bir çalışma sistemi kazandırarak sağlanabilir.


Bu değişen ve gelişen okul yapısı, okul toplumunu oluşturan bütün bireylerin sürekli bir gelişim anlayışına sahip olmasını gerektirmektedir.’’Planlı Okul Gelişimi’’ ile okulumuzun sürekli
gelişimi yakalayacağını öngörüyoruz.
Günümüzde, eğitim alanında kullanılan teknolojiler ile yöntem ve tekniklerde değişimler yaşanmaktadır. Bireylerin gelişmeleri, gönenç ve mutlulukları için eğitimi temel öğe olarak algılayan bütün toplumlar, belirledikleri hedefe ulaşabilmek için eğitim sistemlerini yenileştirme doğrultusunda planlı ve programlı çalışmalar yapmaktadırlar.
Kazım Karabekir Ortaokulu olarak, öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onlara
sağlayacağımız eğitimin, çağın gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve onların bireysel farklılıklarını da dikkate alacak şekilde olması gerektiğine inanıyoruz. Okulumuzun fiziksel ve donanım yeterliliklerinin geliştirilmesi, Hizmet içi eğitim yoluyla eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, çalışanlarımıza kalite bilincinin kazandırılması, ortak aklı kullanarak, eğitim öğretim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için çalışıyoruz.
Kazım Karabekir Ortaokulu olarak tüm faaliyetlerimizin Atatürk İlke ve İnkılâpları, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler doğrultusunda planlanması temel amacımızdır.
Eğitim-Öğretime yönelik olarak hazırlamış olduğumuz bu OGYE çalışmaları, okul toplumunu oluşturanların bütününe yön verecek, kararların alınmasında bütün bireylere ortak bir bakış açısı kazandıracaktır.

Yapacağınız çalışmalardan dolayı sizleri şimdiden kutlar, teşekkür ederim.Mete YILDIRIM OKUL MÜDÜRÜ


MİSYONUMUZ


Öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, ülkesini seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, toplumla barışık, milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, geleceğe güvenle bakabilen, üst öğrenim kurumlarına geçişte hedef koyabilen ve koyduğu hedefleri gerçekleştirmede azami çaba harcayan niteliklerle yetiştirip evrensel insani değerleri benimsemelerine önderlik etmek okulumuzun temel misyonudur.
VİZYONUMUZ


Okulumuzu, ilkelerimize bağlı kalarak, başta Kars olmak üzere bölgesel ve ulusal ölçekte bilinen, tercih edilen, imrenilen eğitim, kültür ve bilim merkezi yaparak bütün öğrencilerimizi hayata ve üst öğrenim kurumlarına en iyi şekilde hazırlamak temel vizyonumuzdur.
İLKE VE DEĞERLERİMİZ

İLKELERİMİZ

Katılımcı, demokratik, sürekli gelişim ve değişimden yana olan yönetim anlayışımız. Sevgiye dayalı disiplin anlayışı hâkimdir.
Öğrenmeyen öğrenci yoktur.” Anlayışıyla hareket edilir.
Bilimin ışığında aklın yolunda; yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ön planda tutarız.
Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve imkânlarımız dâhilinde uygularız.
Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven duygusu esastır.
Ben” yerine “Biz” felsefesine inanırız.
Doğru ve etkili bir iletişimin eğitimde başarıyı artıracağına inanırız.

DEĞERLERİMİZ

Katılımcı, demokratik, sürekli gelişim ve değişimden yana olan yönetim anlayışımız.
Sevgiye dayalı disiplin anlayışı hâkimdir.
Öğrenmeyen öğrenci yoktur.” Anlayışıyla hareket edilir.
Bilimin ışığında aklın yolunda; yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ön planda tutarız.
Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve imkânlarımız dâhilinde uygularız.

Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven duygusu esastır.

Ben” yerine “Biz” felsefesine inanırız.


Doğru ve etkili bir ileti imin eğitimde başarıyı artıracağına inanırız.

HEDEFLERİMİZ
1- Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, Temel İlkeleri ve Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, bireyler yetiştirmek.
2- Bilimsel düşünme ve proje geliştirme felsefesi kazandırmak.
3- Kurumumuzda Eğitim Öğretim ve Yönetim kalitesini yükseltmek.
4- En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak.
5- Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.
6- Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Otokontrol, Öz değerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.

7- Bir üst okula tüm öğrencilerin en üst performansla yerleşmelerini sağlamak.

8- Öğrencilere evrensel değerleri kazandırmak.
9- Öğrencilerin ” Kendilerini Gerçekleştirmelerine “ imkân sağlamak.

10- Kaliteyi arttırarak örnek ve lider bir okul olmak.

POLİTİKAMIZ
Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, Kanun, Yönetmelik, genelge ve yönergeler
çerçevesinde:


 • Birlikte yönetme anlayışıyla,
 • Paydaşların etkin katılımı,
 • Teknolojiden yararlanarak,
 • İşbirlikleriyle,
 • Tarafların ihtiyaçlarına bağlı eğitim etkinlikleriyle,
 • Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,
 • Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek, • Performans değerlendirme sistemini kurarak,
 • İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,
 • İş birliği ve güven ortamını oluşturarak tarafların memnuniyetini


sağlamaktır.


DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME
2015-2016 KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

OKUL GEŞİM YÖNETİM EKİBİ

OKUL MÜDÜRÜ

METE YILDIRIMMÜDÜR YARDIMCISI

CANAN VARIŞLIÖĞRETMEN

TURHAN KOÇAŞÖĞRETMEN

ESEN ŞAHİNÖĞRETMEN

ÖZGE URLUNREHBER ÖĞRETMEN

ESRA TÜRKERÖĞRETMEN

HAMDİYE BELGEÖĞRETMEN

EYLEM TAŞDEMİRÖĞRENCİ

ÖZGÜ AYÇA YILDIZÖĞRENCİ

EMİR TAHA KESENVELİ

BURHAN AYDINVELİ

İSMET YILMAZOGYE NASIL BİR EKİPTİR


 • Okul toplumunu temsil eden planlı, okul gelişiminden sorumlu bir ekiptir. • Ayrıca her öğretim yılı için hazırlanacak olan okul gelişim planının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
 • Okul toplumu temsil ettiğinden, okul toplumunu oluşturan bütün birimlerin temsil edilebileceği üyelerden oluşur.


OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ

OKUL MÜDÜRÜ


 • Plânlı Okul Gelişimi için gerekli plânlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar,
 • İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar,
 • Okul-aile işbirliğini sağlar,
 • Okul personelinin mesleki gelişimini destekler.


PROJEDEN SORUMLU KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN ( MÜDÜR YARDIMCISI )


 • OGYE’nin toplantılarını düzenler. Üyeleri toplantıya çağırır. Kullanılacak dokümanları çoğalttırıp dağıtımını yapar.
 • Okul Müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar. • Çalışma Grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar. Çalış malarını takip eder, izler.
 • Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilmesini sağlar.
 • Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmet içi ihtiyacını belirler ve katılımlarını sağlar.

ÖĞRETMEN
Çalışma Grupları’nın amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamada onlara rehberlik ve liderlik yaparlar. Çalışma Grupları’nın planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar. Çalışma Grupları’nın planlamalarındaki zamanlamayı izlerler.

REHBER ÖĞRETMEN
Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütür.Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalarda rehberlik eder. Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütür. Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür. Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.


VELİ
Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler. Okulun çevre ve veliler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütürler. Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler. Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler. Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler.

ÖĞRENCİ
Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler. Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ ye iletirler.

SIRA NO

ÇALIŞMANIN ADI

SORUMLU EKİP

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

BİTİŞ TARİHİOkul kalorifer sisteminin doğalgaz dönüşümü
15.09.2012

15.10.2012TKY ( Ders Zili Veliler için Çalıyor) Veli-Okul İşbirliği Semineri

Okul-Veli, Okul-Çevre ve İşbirliğini Geliştirme Ekibi

06.11.2012

-Okul stratejik planının gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi


Okulun Fiziki ve İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Ekibi

01.10.2015

07.10.2015Sınavlara yönelik kurslar açılması

Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekibi

05.10.2015

17.06.2015Okulun ve Çevresinin Temizlenmesi

Okulun Fiziki ve İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Ekibi

15.10.2015

30.10.2015Okul Şiddet Eylem Planının hazırlanması

Kriz Vaka Müdahale Ekibi

26.10.2015

09.10.2015Kültürel Etkinlikler için okula sahnesinin etkin duruma getirilmesi

Okulun Fiziki ve İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Ekibi

01.11.2015

-Meslek Tanıtım Günleri

Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekibi

01.11.2015

-Sosyal Etkinlikler

‘’Fotograf’’Turhan KOÇAŞ

02.11.2015

-Sosyal etkinlikler

‘’Folklor’’Eylem TAŞDEMİR

Esen ŞAHİN02.11.2015

30.05.2015TKY ( Ders Zili Veliler için Çalıyor) Aile-Çocuk İlişkileri Semineri

Okul-Veli, Okul-Çevre ve İşbirliğini Geliştirme Ekibi

02.11.2015

30.11.2015Öğrenci Memnuniyet Anketleri


Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekib

09.11.2015

13.11.2015Sınıf Yönetimi konulu öğretmen seminer çalışması

Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekibi

12.11.2015

-Öğretmen Memnuniyet Anketleri


Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekib

16.11.2015

20.11.2015Anket sonuçlarının değerlendirilmesi


Okuldaki Eğitimin Niteliğini ve Öğretimin Etkinliğini Geliştirme Ekib

26.11.2015

30.11.2015Veli Ziyaretleri

Okul-Veli, Okul-Çevre ve İşbirliğini Geliştirme Ekib

01.12.2015

-Bep öğrencileriyle ilgili çalışmalar

Esra TÜRKER

01.12.2015


Okul tanıtım filminin hazırlıklarına ba lanması ve gerekli çalı malar yapılarak okul tanıtım filminin hazırlanması


Esen ŞAHİN

01.03.2016


14.03.2016Sene Sonu Kermesi

Okul-Veli, Okul-Çevre ve İşbirliğini Geliştirme Ekibi2015-2016 KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU OGYE ÇALIŞMA TAKVİMİ


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ

OKULUN FİZİKİ VE İNSAN KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRME EKİBİ
Mete YILDIRIM ( Kordinatör )
Canan VARIŞLI ( Kordinatör )
Esra TÜRKER ( Rehber Öğretmen )
Esen ŞAHİN (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)
Hamdiye BELGE ( Matematik Öğretmeni)

OKUL-VELİ, OKUL-ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME EKİBİ

Mete YILDIRIM ( Kordinatör )
Canan VARIŞLI ( Kordinatör )
Esra TÜRKER ( Rehber Öğretmen )
Turhan KOÇAŞ ( Sosyal Bilgiler Öğretmeni )
Özge URLUN ( Türkçe Öğretmeni )OKULDAKİ EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ VE ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRME
EKİBİ
Mete YILDIRIM ( Kordinatör )
Canan VARIŞLI ( Kordinatör )
Esra TÜRKER ( Rehber Öğretmen )
Firdes SUBAŞI ( 5.sınıflar Sınıf Rehber Öğrt Temsilcisi )
İlknur YOKUŞ (6. Sınıflar Sınıf Rehber Öğrt Temsilcisi )
Selma BUDAKOĞLU ( 7. Sınıflar Sınıf Rehber Öğrt Temsilcisi)
Özlem BAŞAK (8. Sınıflar Sınıf Rehber Öğrt Temsilcisi)
KRİZ – VAKA MÜDAHALE EKİBİ
Mete YILDIRIM


Canan VARIŞLI


Esra TÜRKER (Rehber Öğretmen)


Eylem TAŞDEMİR (Beden Eğitimi Öğretmeni)OGYE VE TKY DÖKÜMANLARI

Yüklə 155,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə