Olamdagi boshqa biologik mavjudotlardan ajralib turadigan muhim xususiyatlarga EGA buYüklə 18,71 Kb.
tarix25.01.2023
ölçüsü18,71 Kb.
#122569
11- sinf tarbiya test choraklik


1. Arabcha — unutmoq — olamdagi boshqa biologik mavjudotlardan ajralib turadigan muhim xususiyatlarga ega - bu
A) Inson B) Fuqaro C) Shaxs D) Odam
2. Vatandoshimiz mutafakkir Abu Nasr Forobiy insonning bergan ta`rifini ko’rsating.
A) aql-idrokliligida B) inson buyuk xilqat
C) xudo tomonidan yaratilgan
D) dunyodagi eng asosiy mavjudot
3. Ma’naviyat bu nima?
A) inson, xalq, jamiyat va davlatning intellectual salohiyati, ma’rifiy kuch-qudratidir
B) axloqiylikni, insonparvarlikni shakllantirishidir.
C) barcha axloqiy sifatlarning yig‘indisidir.
D) axloqiy mezonlari inson tarbiyasi va kamolotidadir
4. Eshik ochiq, ammo kirmaydi. U kim? Chiston.
A) Kitoblarni javonga terib qo‘ygan, lekin birontasini o‘qimagan kishi.
B) Fozil insonlar
C) Toshbag‘ir kimsa.
D) Nodon, noshud kimsa
5. Movarounnahr so’zining ma`nosi
A) Arabcha ,daryoning narigi tomoni
B) Arabcha ,daryoning chap tomoni
C) Forscha ,daryoning narigi tomoni
D) Arabcha ,daryoning o’ng tomoni
6. «Bizning eng katta boyligimiz — bu xalqimizning ulkan intellectual va ma’naviy
salohiyatidir».teran fikrlar kimga tegishli
A)Sh.Mirziyoyev B)I.Karimov C)Epikur D)Aristotel
7. Badavlat emas, ammo hamisha hurmat va izzatda. U kim? Chiston.
A) Fozil insonlar
B) Kitoblarni javonga terib qo‘ygan, lekin birontasini o‘qimagankishi.
C) Toshbag‘ir kimsa.
D) Nodon, noshud kimsa
8. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun uch narsa kerak degan Jaloliddin Rumiy.
A) diqqat, intizom va harakat
B) diqqat, intizom va bilim
C) aql,diqqat, intizom
D) diqqat,reja, intizom
9. Ma’naviyatni shakllantiruvchi asoslarni dastlab qaerdan oladi?
A) Oilada B) Mahallada C) Maktabda D) Ta`lim va tarbiyada
10. Ma’naviyatning ijobiy sifatlari noto’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
A) Buzg‘unchilik, yolg‘onchilik, zo‘ravonlik, rasmiyatchilik, loqaydlik
B) Ezgulik,mehr-muruvvat, halollik
C) Vijdon, oriyat, jasurlik, sahiylik
D)kaltabinlik, badfe’llik, mehribonlik, odillik,
11. «Xazon sipohig‘a, ey bog‘bon, emas mone’,
Bu bog‘ tomida gar ignadin tikan qilg‘il», vaqt qadri haqidagi bayt kimning qalamiga mansub.
A) Alisher Navoiy B) Umar Hayyom
C) Z.M.Bobur D) S.Sheroziy
12. Doimo jozibali, sirli, umrni tikishga arziydi. Ular nimalar? Chiston
A) Ona-Vatanga muhabbat tuyg‘usi, qobil farzand tarbiyasi mas’uliyati, hayotni munosib yashab o‘tish yo‘lidagi harakat
B) Go‘zal tarbiya. C) Tabiat ofatlari.
1. Arabcha — unutmoq — olamdagi boshqa biologik mavjudotlardan ajralib turadigan muhim xususiyatlarga ega - bu
A) Inson B) Fuqaro C) Shaxs D) Odam
2. Vatandoshimiz mutafakkir Abu Nasr Forobiy insonning bergan ta`rifini ko’rsating.
A) aql-idrokliligida B) inson buyuk xilqat
C) xudo tomonidan yaratilgan
D) dunyodagi eng asosiy mavjudot
3. Ma’naviyat bu nima?
A) inson, xalq, jamiyat va davlatning intellectual salohiyati, ma’rifiy kuch-qudratidir
B) axloqiylikni, insonparvarlikni shakllantirishidir.
C) barcha axloqiy sifatlarning yig‘indisidir.
D) axloqiy mezonlari inson tarbiyasi va kamolotidadir
4. Eshik ochiq, ammo kirmaydi. U kim? Chiston.
A) Kitoblarni javonga terib qo‘ygan, lekin birontasini o‘qimagan kishi.
B) Fozil insonlar
C) Toshbag‘ir kimsa.
D) Nodon, noshud kimsa
5. Movarounnahr so’zining ma`nosi
A) Arabcha ,daryoning narigi tomoni
B) Arabcha ,daryoning chap tomoni
C) Forscha ,daryoning narigi tomoni
D) Arabcha ,daryoning o’ng tomoni
6. «Bizning eng katta boyligimiz — bu xalqimizning ulkan intellectual va ma’naviy
salohiyatidir».teran fikrlar kimga tegishli
A)Sh.Mirziyoyev B)I.Karimov C)Epikur D)Aristotel
7. Badavlat emas, ammo hamisha hurmat va izzatda. U kim? Chiston.
A) Fozil insonlar
B) Kitoblarni javonga terib qo‘ygan, lekin birontasini o‘qimagankishi.
C) Toshbag‘ir kimsa.
D) Nodon, noshud kimsa
8. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun uch narsa kerak degan Jaloliddin Rumiy.
A) diqqat, intizom va harakat
B) diqqat, intizom va bilim
C) aql,diqqat, intizom
D) diqqat,reja, intizom
9. Ma’naviyatni shakllantiruvchi asoslarni dastlab qaerdan oladi?
A) Oilada B) Mahallada C) Maktabda D) Ta`lim va tarbiyada
10. Ma’naviyatning ijobiy sifatlari noto’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
A) Buzg‘unchilik, yolg‘onchilik, zo‘ravonlik, rasmiyatchilik, loqaydlik
B) Ezgulik,mehr-muruvvat, halollik
C) Vijdon, oriyat, jasurlik, sahiylik
D)kaltabinlik, badfe’llik, mehribonlik, odillik,
11. «Xazon sipohig‘a, ey bog‘bon, emas mone’,
Bu bog‘ tomida gar ignadin tikan qilg‘il», vaqt qadri haqidagi bayt kimning qalamiga mansub.
A) Alisher Navoiy B) Umar Hayyom
C) Z.M.Bobur D) S.Sheroziy
12. Doimo jozibali, sirli, umrni tikishga arziydi. Ular nimalar? Chiston
A) Ona-Vatanga muhabbat tuyg‘usi, qobil farzand tarbiyasi mas’uliyati, hayotni munosib yashab o‘tish yo‘lidagi harakat
B) Go‘zal tarbiya. C) Tabiat ofatlari.
D) Ezgu ishlar yoki yovuz amallar natijasi
13. Insonni e’zozlash, hayotni sevish, burch, sadoqat,ajdodlarga hurmat, vatanparvarlik, adolat, ma’rifatparvarlik, tinchlik, totuvlik,do‘stlik, hamkorlik singari fazilatlarni ifoda etadigan tushuncha bu-
A) Umuminsoniy qadriyatlar B) Milliy qadriyatlar
C)Mafkuraviy immunitet D) Ommaviy madaniyat
14. Millat, shu yurt xalqlari tomonidan tarixdan e’zozlab kelinayotgan, inson ma’naviyatini boyitishga xizmat qiladigan qadriyatlarbu-
A) Milliy qadriyatlar B) Ommaviy madaniyat
C) Umuminsoniy qadriyatlarga D)Etnografiyadir
15. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni _______bo‘lmaydi
A) majburlab singdirib B) O’rgatib
C) Shakllantirib D) Yod oldirib
16. Go‘zal ta’limning odob kiyimi. U nima?Chiston.
A) Go‘zal tarbiya. B) Tabiat ofatlari.
C) Ezgu ishlar yoki yovuz amallar natijasi D)Ma`naviyat
17. Millat hayotining turli sohalarida namoyon bo‘ladigan belgilar, xususiyatlar, qadriyatlar,
faoliyat turlari, odatlar va xislatlarning avloddan avlodga o‘tishi hamda meros bo‘lib qolishini ifodalovchi tushuncha bu -
A) M illiy an’analar B) Umumbashariy qadriyatlar
C) milliy urflar D) Tarixiy meros
18. “Sen o‘tmishga tosh otma. O‘tmishga tosh otish, o‘likni tepkilash demakdir.O‘lik tirilib, xatolari uchun sendan kechirim so‘ramaydi” bu fikrni kim bildirgan?
A) Demokrit B) Aristotel C) Suqrot D) Arastu
19. «Ezgu fikr,ezgu so‘z, ezgu amal» g‘oyasi qaysi asarda keltirilgan?
A) «Avesto» B) «Qutadg‘u bilig»
C) “Qobusnoma” D) “Xamsa”
20. Uning asarlarining umumiy soni 450 dan oshadi, lekin bizgacha 242 tasi (ayrim ma’lumotlarga ko‘ra 160 tasi) yetib kelgan. Olimning bizgacha ma’lum bo‘lgan katta asari «Kitob ash-shifo» 4 qismdan iborat bo‘lib, undan mantiq, fizika, matematika, metafizika kabi masalalar o‘rin olgan. Ma`lumotlar kim haqida?
A)Abu Ali ibn Sino B) Abu Nasr Farobiy
C) Abu Rayhon Beriniy D) Mahmud Qoshg’ariy
21.Ma`naviyatni shakllantirishda nazarda qanday boyliklar tutilgan?
A) Ma`naviy va moddiy B) Ma`naviy va aqlliy
C) Intelektual va mulkiy D)Moddiy va tarixiy
22. U o‘z kitobida ikkita o‘yma naqshli surat keltirgan, ularda Ulug‘bek turli davrlarda yashagan jahonning buyuk astronomlari davrasida tasvirlangan.Polyak astronomi kim edi?
A) Yan Geveliy B) Kopernik
C) Jak Iv Kusto D)Leonardo deVincho
23.Mirzo Ulug’bek nechta yilduzning xaritasini tizimlab bergan?
A) 1018 ta B) 2018 ta C) 1118 ta D) 1328 ta
24. Buyuk qomusiy olimlarimizdan Ahmad Yugnakiy oila haqida qaysi asarida bayon etgan?
A) «Hibbat ul-xaqoyiq» B) «Tadbir al-manozil»
C) «Axloqi muhsiniy», D) «Mahbub ul-qulub»
25. A.Navoiy qaysi asarida bolalar va yoshlar tarbiyasining uslublari,ota-onaning oiladagi vazifalari, farzandning ular oldidagi burchi, oilaviy tarbiyaning mazmun-mohiyati har tomonlama sharhlab bergan?
A) “Mahbub ul-qulub» B) «Tadbir al-manozil»
C) «Axloqi muhsiniy», D) «Qutadg‘u bilig»
D) Ezgu ishlar yoki yovuz amallar natijasi
13. Insonni e’zozlash, hayotni sevish, burch, sadoqat,ajdodlarga hurmat, vatanparvarlik, adolat, ma’rifatparvarlik, tinchlik, totuvlik,do‘stlik, hamkorlik singari fazilatlarni ifoda etadigan tushuncha bu-
A) Umuminsoniy qadriyatlar B) Milliy qadriyatlar
C)Mafkuraviy immunitet D) Ommaviy madaniyat
14. Millat, shu yurt xalqlari tomonidan tarixdan e’zozlab kelinayotgan, inson ma’naviyatini boyitishga xizmat qiladigan qadriyatlarbu-
A) Milliy qadriyatlar B) Ommaviy madaniyat
C) Umuminsoniy qadriyatlarga D)Etnografiyadir
15. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni _______bo‘lmaydi
A) majburlab singdirib B) O’rgatib
C) Shakllantirib D) Yod oldirib
16. Go‘zal ta’limning odob kiyimi. U nima?Chiston.
A) Go‘zal tarbiya. B) Tabiat ofatlari.
C) Ezgu ishlar yoki yovuz amallar natijasi D)Ma`naviyat
17. Millat hayotining turli sohalarida namoyon bo‘ladigan belgilar, xususiyatlar, qadriyatlar,
faoliyat turlari, odatlar va xislatlarning avloddan avlodga o‘tishi hamda meros bo‘lib qolishini ifodalovchi tushuncha bu -
A) M illiy an’analar B) Umumbashariy qadriyatlar
C) milliy urflar D) Tarixiy meros
18. “Sen o‘tmishga tosh otma. O‘tmishga tosh otish, o‘likni tepkilash demakdir.O‘lik tirilib, xatolari uchun sendan kechirim so‘ramaydi” bu fikrni kim bildirgan?
A) Demokrit B) Aristotel C) Suqrot D) Arastu
19. «Ezgu fikr,ezgu so‘z, ezgu amal» g‘oyasi qaysi asarda keltirilgan?
A) «Avesto» B) «Qutadg‘u bilig»
C) “Qobusnoma” D) “Xamsa”
20. Uning asarlarining umumiy soni 450 dan oshadi, lekin bizgacha 242 tasi (ayrim ma’lumotlarga ko‘ra 160 tasi) yetib kelgan. Olimning bizgacha ma’lum bo‘lgan katta asari «Kitob ash-shifo» 4 qismdan iborat bo‘lib, undan mantiq, fizika, matematika, metafizika kabi masalalar o‘rin olgan. Ma`lumotlar kim haqida?
A)Abu Ali ibn Sino B) Abu Nasr Farobiy
C) Abu Rayhon Beriniy D) Mahmud Qoshg’ariy
21.Ma`naviyatni shakllantirishda nazarda qanday boyliklar tutilgan?
A) Ma`naviy va moddiy B) Ma`naviy va aqlliy
C) Intelektual va mulkiy D)Moddiy va tarixiy
22. U o‘z kitobida ikkita o‘yma naqshli surat keltirgan, ularda Ulug‘bek turli davrlarda yashagan jahonning buyuk astronomlari davrasida tasvirlangan.Polyak astronomi kim edi?
A) Yan Geveliy B) Kopernik
C) Jak Iv Kusto D)Leonardo deVincho
23.Mirzo Ulug’bek nechta yilduzning xaritasini tizimlab bergan?
A) 1018 ta B) 2018 ta C) 1118 ta D) 1328 ta
24. Buyuk qomusiy olimlarimizdan Ahmad Yugnakiy oila haqida qaysi asarida bayon etgan?
A) «Hibbat ul-xaqoyiq» B) «Tadbir al-manozil»
C) «Axloqi muhsiniy», D) «Mahbub ul-qulub»
25. A.Navoiy qaysi asarida bolalar va yoshlar tarbiyasining uslublari,ota-onaning oiladagi vazifalari, farzandning ular oldidagi burchi, oilaviy tarbiyaning mazmun-mohiyati har tomonlama sharhlab bergan?
A) “Mahbub ul-qulub» B) «Tadbir al-manozil»
C) «Axloqi muhsiniy», D) «Qutadg‘u bilig»

Yüklə 18,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə