Olaylar arasında sistemli neden/sonuç ilişkisi vardır. Nedensiz olay yoktur. İlişkiler bilimsel yöntemle açıklanabilirYüklə 445 b.
tarix15.01.2018
ölçüsü445 b.
#38321Olaylar arasında sistemli neden/sonuç ilişkisi vardır. Nedensiz olay yoktur. İlişkiler bilimsel yöntemle açıklanabilir

 • Olaylar arasında sistemli neden/sonuç ilişkisi vardır. Nedensiz olay yoktur. İlişkiler bilimsel yöntemle açıklanabilir

 • Olaylar “eşya” gibi incelenebilir. Gerekli yetişmişlik sağlandığında insan duyu organları ve onları genişleten araçlardan yararlanarak olayları ve ilişkileri doğruca gözlemleyebilir.

 • Tümevarım ve tümden gelim sentezi ile geçerli ve güvenilir bilgi toplanabilir.

 • Olaylar metafizik görüşlere dayalı olmaksızın açıklanabilir. (Nihai amaç ve ilk sebeplerini bilmeden)Merak

 • Merak

 • Problem

 • Eldeki veriler

 • Teknik olanaklar: ekipman, malzeme, sporcu

 • Ekonomik kaynak

 • Güncel yaklaşımlarOlayların tanımlanması,sınıflamsı…

 • Olayların tanımlanması,sınıflamsı…

 • Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak

 • Olayları anlamak ve açıklamak

 • Olayların önceden tahmin edilmesi

 • Olayların kontrolü

 • İlişkilerin içindeki sebepleri incelemek • niceliksel araştırma (quantitative research)

 • niteliksel araştırma (qualitative research)Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.

 • Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.

 • Nicel araştırma Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık, Ne kadar yaygın? sorularına yanıt arar.Otoriteden bilgi almak

 • Otoriteden bilgi almak

 • Kişisel deneyimler sonucu bilgi edinmek

 • Bilimsel yöntemle bilgi edinmekDüzenlilik göstermesi gerekir

 • Düzenlilik göstermesi gerekir

 • Verilere dayalı olmalıdır

 • Nesneldir

 • Analitik olmalıdırGüçlüğün seçilmesi,

 • Güçlüğün seçilmesi,

 • Problemin tanımlanması

 • Probleme ilişkin olası çözümlerin ortaya konulması (denenceler)

 • Verilerin toplanması

 • Verilerin çözümlenmesi

 • Sonuç,yargı ve raporlaştırmaproblemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

 • problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.Araştırma problem çözmeyi amaçlar

 • Araştırma problem çözmeyi amaçlar

 • Problemlere güvenilir çözümler bulmalıdır

 • Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdır

 • Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdır

 • Yapılan araştırmada kişisel yanlılık yok edilmelidir.

 • Araştırmalar kayıt altına alınmalıdır.Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan araştırma planı

 • Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan araştırma planı

Temel araştırmalar (kuramsal)

 • Temel araştırmalar (kuramsal)

 • Uygulamalı araştırmalar (bilgiyi kullanma ARGE)Geriye dönük araştırmalar ( Retrospektif)

 • Geriye dönük araştırmalar ( Retrospektif)

 • İleriye dönük araştırmalar (Prospektif)Kütüphane araştırmaları

 • Kütüphane araştırmaları

 • Alan araştırmaları

 • Alan deneyleri

 • Laboratuar deneyleriBetimsel araştırmalar

 • Betimsel araştırmalar

 • Deneysel çalışmalarNE YAPILACAK

 • NE YAPILACAK

 • NİÇİN YAPILACAK

 • NASIL YAPILACAK

 • (plan başkalarınca da anlaşılır ve tekrar edilebilir olmalıdır)

Evrene ilişkin ara değişkenler

 • Evrene ilişkin ara değişkenler

 • Araştırma sürecine ilişkin ara değişkenler

 • Ölçüm aracına ilişkin ara değişkenler

 • Araştırma ortamına ilişkin ara değişkenlersüreksiz değişken (limitlerden birini almak zorundadır erkek-bayan)

 • süreksiz değişken (limitlerden birini almak zorundadır erkek-bayan)

 • Sürekli değişken (limitler arasında yer alabilirlik)Doğruluğu peşinen kabul edilen, varsayılan, kanıtlanmaya gerek olmayan

 • Doğruluğu peşinen kabul edilen, varsayılan, kanıtlanmaya gerek olmayanAraştırma denencesi (araştırmacının denencesi=Ho)

 • Araştırma denencesi (araştırmacının denencesi=Ho)

 • İstatistiksel denence Araştırmanın denencesi H11- Kuramsal bir temele dayanmalıdır

 • 1- Kuramsal bir temele dayanmalıdır

 • Bilinenlerle ciddi çelişkisinin olmaması gerekir

 • Değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamalıdır

 • Test edilebilir olmalıdırAraştırma çerçevesi

 • Araştırma çerçevesiKontrol olasılığı oldukça zayıftır

 • Kontrol olasılığı oldukça zayıftır

 • Guruba ve ölçümün niteliğine ilişkin bilgiler edinmek için uygulanır

 • 1- Tek gurup sontest

 • G1-D1-T1

 • 2- Tek gurup öntest- sontest

 • G1-T1-D-T23- karşılaştırmalı statik model

 • 3- karşılaştırmalı statik model

 • G1-D1-T1

 • G2----- T1

 • Gurupların önceki durumları göz önüne alınmamıştır.Birden fazla gurup kullanılır

 • Birden fazla gurup kullanılır

 • Guruplar tek örneklemden seçilmiştir

 • Kontrol gurubu vardır

 • Deney ve kontrol gurubunda eşleşme vardır

 • Kontrol edilemeyen değişkenler ortaktırAraştırmacının yapması gerekenler

 • Araştırmacının yapması gerekenler

 • 1-İstenmeyen karıştırıcı değişkenlerin kontrolü

 • 2-bağımsız değişkenin deney gurubuna uygulanıp kontrol gurubuna uygulanmaması

 • 3-guruplar arası değişme ve gurup içi değişim hesaplanmalıdır.

 • 4-şanstan kaynaklanan fark olasılığını belirlemek için gurup içi ve guruplar arsı değişime bakılmalıdırT1 T3

 • T1 T3

 • T2 T4Randomize

 • Randomize

 • G1 R- D – T1

 • G2 R- - T2

 • Öntest-sontest Kontrol guruplu model

 • G1 R- T1- D- T3

 • G2 R- T2-- --- T4Dörtlü gurup desenler

 • Dörtlü gurup desenler

 • G1 R- T1- D- T3

 • G2 R- T2- - T4

 • G3 R - - - T5

 • G4 R- - D T6Deneysel desenlerin uygulanamadığı durmlarda uygulanan modellerdir.

 • Deneysel desenlerin uygulanamadığı durmlarda uygulanan modellerdir.

Hareket ve antrenman bilimi

 • Hareket ve antrenman bilimi

 • Antrenman yöntemleri

 • Beslenme

 • Biomekanik

 • Spor fizyolojisi

 • Kinesyoloji

 • Ergojenler vb.Sporda sosyal alanlar

 • Sporda sosyal alanlar

 • Yönetim organizasyon

 • Rekreasyon

 • Spor sosyolojisi

 • Spor psikolojisi

 • Spor tarihi

 • Beden eğitimi ve spor vb.

Alıntı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Alıntı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kaynak Göstermenin Zorunlu Olduğu/Olmadığı Durumlar

 • Metin İçerisinde Kaynak Gösterme

 • Kaynakça Listesini Sıralama veya Gruplama

 • Kaynakça Gösterme YöntemleriNiçin kaynak gösterilmeli?

 • Niçin kaynak gösterilmeli?

  • Başkalarının emeğine saygı
  • Atıfta bulunacak diğer araştırmacıları yanlış yönlendirme
  • Yasal zorunluluklar


Doğrudan Alıntılar

 • Doğrudan Alıntılar

  • Kelimesi kelimesine aynen yapılan alıntılardır ve çift tırnak ( “......” ) işareti içerisine metin yazılır.
  • Örnek: Yıldırım (1966, 21)’a göre, hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır.”
 • Dolaylı Alıntılar

  • Alıntı yapılan metin eğer birebir kaynakla aynı değilse, yazar kendi cümleleriyle ifade ediyorsa, alıntı yapılan kısım tırnak içine alınmaz ya da sıkıştırılmış paragraf gibi özel biçimler kullanılmaz; ancak kaynak göstermek zorunludur.


Başkasının eserinden bir aktarma yapılmış ise,

 • Başkasının eserinden bir aktarma yapılmış ise,

 • Başkasının bulduğu yöntem, sonuç veya amaçtan faydalanılmış ise,

 • Başkasının eserinden rakam, katsayı, şekil, grafik, resim vb. alınarak kullanılmış ise,

 • Az veya çok başkasının eserinden esinlenilmiş ise,

 • Yukarıdakilerin dışında başkasının eserinden doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılmış ise yararlanılan kaynakların bildirilmesi zorunludur.Genel kurallar, prensipler veya uygulamalar konusunda kaynak göstermeye gerek yoktur.

 • Genel kurallar, prensipler veya uygulamalar konusunda kaynak göstermeye gerek yoktur.

  • Örneğin, “yardımseverlik bir erdemdir” ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur.
 • Herkesin bildiği, açık ve seçik olarak fark edilen bilgiler için kaynak göstermeye gerek yoktur.

  • Örneğin, “Almanya Avrupa Birliğinin en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biridir” ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur.


DİPNOTU şeklinde aynı sayfanın sonunda

 • DİPNOTU şeklinde aynı sayfanın sonunda

 • Cümle içerisinde veya cümle sonunda

 • Kitap veya makalenin sonunda

 • Bölüm sonlarında Kaynakça Listesi

 • Kitap veya makalenin sonunda Kaynakça Listesi

 • Bu alternatiflerden bir veya bir kaçı yazının yayınlanacağı derginin veya kitabın yayın politikalarına; veya ödevlerde ise öğretmenin tercihleri doğrultusunda yapılır.Dipnotu Yöntemi

 • Dipnotu Yöntemi

 • Soyadı, Tarih ve Sayfa Yöntemi

 • Soyadı ve Tarih Yöntemi

 • Numaralama YöntemiDipnotu halinde kaynak gösterirken, ilgili kısma veya cümle sonuna parantez içerisinde bir rakam yazılır ve aşağıda sayfanın en altına çizgi ile ayrılmış bölgeye metinde verilen numaranın aynısı eklenerek yazarın soyadı, adı, kitap/makale başlığı, yayıncı, yayın yeri, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi tüm bilgiler verilir1.

 • Dipnotu halinde kaynak gösterirken, ilgili kısma veya cümle sonuna parantez içerisinde bir rakam yazılır ve aşağıda sayfanın en altına çizgi ile ayrılmış bölgeye metinde verilen numaranın aynısı eklenerek yazarın soyadı, adı, kitap/makale başlığı, yayıncı, yayın yeri, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi tüm bilgiler verilir1.

   • Örnek: [1] Arıkan, Rauf, (2005), Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara.


Soyadı, Tarih ve Sayfa Yöntemi

 • Soyadı, Tarih ve Sayfa Yöntemi

  • Örnek: Hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır” (Yıldırım,1966,21).
 • Soyadı ve Tarih Yöntemi

  • Örnek: Hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır” (Yıldırım,1966).
 • Numaralama Yöntemi

  • Örnek: Anket sorularının düzenlenmesinde soru sayısı kadar soru sırası da önemlidir (34)


Yazarın Soyadına Göre Sıralama

 • Yazarın Soyadına Göre Sıralama

 • Kaynak Türlerine Göre Sıralama (Kitaplar, Dergiler, Tezler vb. şeklinde)Nerede yer alır?

 • Nerede yer alır?

  • Yazının metin kısmından hemen sonra Ekler kısmından hemen önce yer alır.
 • Kaynağın türüne göre bir gösterim şekli vardır.

 • Ancak bazı yayıncı kuruluşlar Kaynakça Listesinde ayrı bir gösterim şekli isteyebilir.HAZIRLADIĞINIZ ÇALIŞMALARDA BİLGİYİ NEREDEN ALDIĞINIZI MUTLAKA YAZINIZ.

 • HAZIRLADIĞINIZ ÇALIŞMALARDA BİLGİYİ NEREDEN ALDIĞINIZI MUTLAKA YAZINIZ.

 • BU ŞEKİLDE DAVRANMANIZ, ÖDEVİNİZİN DEĞERİNİ AZALTMAYACAK, TAM TERSİNE ÖDEVİNİZİ DAHA DA DEĞERLİ KILACAKTIR.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin