Ona tili va bolalar adabiyoti


“Ona tili va bolalar adabiyoti” fanining “Ona tili” qismi amaliyYüklə 5,67 Mb.
səhifə6/45
tarix27.06.2018
ölçüsü5,67 Mb.
#55019
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

2.5 “Ona tili va bolalar adabiyoti” fanining “Ona tili” qismi amaliy mashg‘ulotlar mavzusi, maqsadi va ularga ajratilgan soatlar
Mashgulotlar mavzusi

Mashgulotlar maqsadi

Ma’ruza


1.

Tilshunoslik fani, uning vazifalari, tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi, tilning paydo bo‘lishi, taraqqiyoti, milliy til va adabiy til bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Tilshunoslik fani, uning vazifalari, tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi, tilning paydo bo‘lishi, taraqqiyoti, milliy til va adabiy til haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

2

Tillarning tasnifi, tilshunoslik bo‘limlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Tillarning tasnifi, tilshunoslik bo‘limlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

3.

Fonetika, nutq a’zolari, apparati, artikulyatsiya, tilning fonetik vositalari. unli tovushlar, ularning tasnifi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fonetika, nutq a’zolari, apparati, artikulyatsiya, tilning fonetik vositalari. unli tovushlar, ularning tasnifi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

4

Undosh tovushlar, ularning tasnifi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Undosh tovushlar, ularning tasnifi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

5.

Nutqning fonetik bo‘linishi: fraza (jumla), takt, fonetik so‘z, bo‘g‘in, tovush, urg‘u va uning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Nutqning fonetik bo‘linishi: fraza (jumla), takt, fonetik so‘z, bo‘g‘in, tovush, urg‘u va uning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

6

Nutq tovushlarining fonetik o‘zgarishlsri bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Nutq tovushlarining fonetik o‘zgarishlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

7.

Grafika (yozuv) va grafik vositalar, tovush, harf, belgi, alfavit, bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Grafika (yozuv) va grafik vositalar, tovush, harf, belgi, alfavit, orfografiya, uning asosiy tamoyillari, orfoepiya, fonetik yozuv (transkripsiya) haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

8

Orfografiya, uning asosiy tamoyillari, orfoepiya, fonetik yozuv (transkripsiya) bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Orfografiya, uning asosiy tamoyillari, orfoepiya, fonetik yozuv (transkripsiya) haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

9.

Leksikologiya, uning obyekti, vazifalari, so‘zning leksik va grammatik ma’nolari, bir ma’noli va ko‘p ma’noli so‘zlar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Leksikologiya, uning obyekti, vazifalari, so‘zning leksik va grammatik ma’nolari, bir ma’noli va ko‘p ma’noli so‘zlar, so‘z ma’nosining o‘zgarishi, ma’no ko‘chishi, kengayishi, torayishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

10

So‘z ma’nosining o‘zgarishi, ma’no ko‘chishi, kengayishi, torayishi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

So‘z ma’nosining o‘zgarishi, ma’no ko‘chishi, kengayishi, torayishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

11.

So‘zlarning shakl va ma’no munosabatlariga ko‘ra turlari, omonimlar va ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

So‘zlarning shakl va ma’no munosabatlariga ko‘ra turlari, omonimlar va ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

12

Sinonimlar va ularning turlari, antonimlar va ularning turlari, paronimlar va ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sinonimlar va ularning turlari, antonimlar va ularning turlari, paronimlar va ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

13.

O‘zbek tili leksikasi, tarixiy jihatdan o‘zbek tili leksikasi, hozirgi o‘zbek tili leksikasining ijtimoiy-dialektal tarkibi, o‘zbеk tilining faol va nafaol lеksikasi, o‘zbek tilining ekspressiv-stilistik leksikasi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

O‘zbek tili leksikasi, tarixiy jihatdan o‘zbek tili leksikasi, hozirgi o‘zbek tili leksikasining ijtimoiy-dialektal tarkibi, o‘zbеk tilining faol va nafaol lеksikasi, o‘zbek tilining ekspressiv-stilistik leksikasi, frazеologiya, frazеologik birikmalar, ularning xususiyatlari, tasviriy ifodalar, ularning xususiyatlari, leksikografiya (lug`atshunoslik), lug‘atlar, ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

14

Frazеologiya, frazеologik birikmalar, ularning xususiyatlari, tasviriy ifodalar, ularning xususiyatlari, leksikografiya (lug`atshunoslik), lug‘atlar, ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Frazеologiya, frazеologik birikmalar, ularning xususiyatlari, tasviriy ifodalar, ularning xususiyatlari, leksikografiya (lug`atshunoslik), lug‘atlar, ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

15

Morfеmika, morfema, uning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Morfеmika, morfema, uning turlari, negiz (asos), so‘z yasalishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

16

So‘z yasalishi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

So‘z yasalishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

17

Grammatika, so‘zning grammatik ma'nosi va grammatik shakli, grammatik ma'noni ifodalash vosita va usullari, grammatik katеgoriya, morfologiya, so‘z turkumlari, ularning tasnifi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Grammatika, so‘zning grammatik ma'nosi va grammatik shakli, grammatik ma'noni ifodalash vosita va usullari, grammatik katеgoriya, morfologiya, so‘z turkumlari, ularning tasnifi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

18

Ot, uning leksik-grammatik xususiyatlari, ma'no turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ot, uning leksik-grammatik xususiyatlari, ma'no turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

19

Otlarda son va egalik katеgoriyalari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Otlarda son va egalik katеgoriyalari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

20

Otlarda kеlishik katеgoriyasi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Otlarda kеlishik katеgoriyasi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

21

Otlarning yasalishi, tuzilish jihatdan turlari, ularda modal shakl bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Otlarning yasalishi, tuzilish jihatdan turlari, ularda modal shakl haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

22

Sifat, uning leksik-grammatik xususiyatlari, sifatlarda daraja, sifatlarning otlashuvi, sifatlarda modal shakl bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sifat, uning leksik-grammatik xususiyatlari, sifatlarda daraja, sifatlarning otlashuvi, sifatlarda modal shakl haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

23

Sifatlarning yasalishi va tuzilish jihatdan turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sifatlarning yasalishi va tuzilish jihatdan turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2
2-semestr
24

Sonning ta’rifi va grammatik xususiyatlari, ma’no turlari, butun, kasr va aralash sonlar, sonning tuzilish jihatdan turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sonning ta’rifi va grammatik xususiyatlari, ma'no turlari, butun, kasr va aralash sonlar, sonning tuzilish jihatdan turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

25

Olmosh, uning grammatik xususiyatlari, ma'no turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Olmosh, uning grammatik xususiyatlari, ma'no turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

26

Fе'l, uning grammatik xususiyatlari, bo‘lishli va bo‘lishsiz fe’llar, o‘timli va o‘timsiz fe’llar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fе'l, uning grammatik xususiyatlari, bo‘lishli va bo‘lishsiz fe’llar, o‘timli va o‘timsiz fe’llar, fе'l nisbatlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

27

Fе'l nisbatlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fе'l nisbatlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

28

Fе'lning vazifadosh shakllari: sof fe’l, ravishdosh bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fе'lning vazifadosh shakllari: sof fe’l, ravishdosh haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

29

Sifatdosh, harakat nomi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sifatdosh, harakat nomi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

30

Fе'l mayllari, to‘liqsiz fe’llar, fе'l zamonlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fе'l mayllari, to‘liqsiz fe’llar, fе'l zamonlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

31

Fe’llarning tuslanishi, fе'llarning yasalishi, modal shakllari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Fe’llarning tuslanishi, fе'llarning yasalishi, modal shakllari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

32

Ravish, uning grammatik xususiyatlari, ma'no guruhlari, ravishlarda daraja bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ravish, uning grammatik xususiyatlari, ma'no guruhlari, ravishlarda daraja, ravishning yasalishi, ravishning tuzilish jihatdan turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

33

Ravishning yasalishi, ravishning tuzilish jihatdan turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ravishning yasalishi, ravishning tuzilish jihatdan turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

34

Yordamchi so‘zlar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Yordamchi so‘zlar haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

35

Alohida guruh so‘zlar, ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Alohida guruh so‘zlar, ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

36

Sintaksis, so‘zlarning tеng va tobе bog‘lanishi, so‘z birikmasi, uning turlari, so‘z birikmasining so`z, sintagma, ibora va gapdan farqlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Sintaksis, so‘zlarning tеng va tobе bog‘lanishi, so‘z birikmasi, uning turlari, so‘z birikmasining so`z, sintagma, ibora va gapdan farqlari, so‘z birikmasi tarkibidagi hokim va tobe so`zlarning bog`lanish usullari: boshqaruv, moslashuv, bitishuv haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

37

So‘z birikmasi tarkibidagi hokim va tobe so`zlarning bog`lanish usullari: boshqaruv, moslashuv, bitishuv bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

So‘z birikmasi tarkibidagi hokim va tobe so`zlarning bog`lanish usullari: boshqaruv, moslashuv, bitishuv haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

38

Gap, uning xususiyatlari, gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari, his-hayajonli va his-hayajonsiz gaplar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Gap, uning xususiyatlari, gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari, his-hayajonli va his-hayajonsiz gaplar haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

39

Gap bo‘laklari, bosh bo‘laklar, ega, uning ifodalanishi, kеsim, uning ifodalanishi, turlari, bog`lama , kеsimning ega bilan shaxs va sonda mosligi, ega bilan kеsim orasida tirе (-)ning ishlatilishibo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Gap bo‘laklari, bosh bo‘laklar, ega, uning ifodalanishi, kеsim, uning ifodalanishi, turlari, bog`lama, kеsimning ega bilan shaxs va sonda mosligi, ega bilan kеsim orasida tirе (-) ning ishlatilishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

40

Ikkinchi darajali bo‘laklar: aniqlovchi va to‘ldiruvchi, ularning turlari va ifodalanishi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ikkinchi darajali bo‘laklar: aniqlovchi va to`ldiruvchi, ularning turlari va ifodalanishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

41

Hol, uning turlari, ifodalanishi bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Hol, uning turlari, ifodalanishi haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

42

Gapning uyushiq va ajratilgan bo‘laklari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Gapning uyushiq va ajratilgan bo‘laklari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

43

Gap bo‘lagi sanalmaydigan so‘z va so‘z birikmalari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Gap bo`lagi sanalmaydigan so‘z va so‘z birikmalari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

44

Gaplarning tuzilish jihatdan turlari: sodda va qo‘shma gaplar. Sodda gap turlari: bir bosh bo‘lakli va ikki bosh bo‘lakli gaplar, ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Gaplarning tuzilish jihatdan turlari: sodda va qo‘shma gaplar, sodda gap turlari: bir bosh bo‘lakli va ikki bosh bo‘lakli gaplar, ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

45

To‘liq va to‘liqsiz gaplar, ularning turlari, so‘z-gaplar, ularning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

To‘liq va to‘liqsiz gaplar, ularning turlari, so‘z-gaplar, ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

46

Qo‘shma gap, uning turlari, bog‘langan qo‘shma gaplar, ularning turlari, bog`lovchisiz qo`shma gaplar va ularning turlari. bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Qo‘shma gap, uning turlari, bog‘langan qo‘shma gaplar, ularning turlari, bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar va ularning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

47

Ergashgan (ergash gapli) qo‘shma gapning ta’rifi, bosh va ergash gaplar haqida ma’lumot, ergashgan (ergash gapli) qo`shma gap qismlarini bog`lovchi vositalar, bosh gapdagi ma’lum bir bo‘lakni izohlaydigan ergash gaplar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ergashgan (ergash gapli) qo‘shma gapning ta’rifi, bosh va ergash gaplar haqida ma’lumot, ergashgan (ergash gapli) qo`shma gap qismlarini bog`lovchi vositalar haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

48

Bosh gapni to‘liq izohlaydigan ergash gaplar bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Ergash gaplarning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

49

Murakkab qo‘shma gaplar va ularning turlari, bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Murakkab qo‘shma gaplar va ularning turlari, o‘zga gap, uning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

50

O‘zga gap, uning turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

O‘zga gap, uning turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.
51

Punktuatsiya (tinish belgilari) bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Punktuatsiya (tinish belgilari) haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

52

Uslubiyat, uslubiyatni yuzaga keltiruvchi vositalar, uslub turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Uslubiyat, uslubiyatni yuzaga keltiruvchi vositalar, uslub turlari haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.

2

53

Uslubiyat turlari bo‘yicha savol-javob o‘tkazish, mashqlar, test topshiriqlari bajarish va lisoniy tahlil qoliplarini to‘ldirish.

Uslubiyat turlar haqida olgan nazariy bilimlarini savol-javob, mashqlar va test topshiriqlari vositasida mustahkamlash.i.

2
Jami106


Yüklə 5,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə