Ondokuz mayis üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ DİNİ danişmanlik ve rehberlik anabiLİm dali meciTÖZÜ ve çevresinde yaşayan alevilerin sosyal ve diNİ yaşam açisindan incelenmesi


Alevi Dedelerinin Aleviliği Yeterince Anlatıp Anlatmadığı İle İlgili TutumlarYüklə 486,93 Kb.
səhifə5/6
tarix01.11.2017
ölçüsü486,93 Kb.
#24840
1   2   3   4   5   6

3.9.Alevi Dedelerinin Aleviliği Yeterince Anlatıp Anlatmadığı İle İlgili Tutumlar
Tablo 22- Alevi Dedelerinin Aleviliği Yeterince Anlatıp Anlatmadığı İle İlgili Tutumların Dağılımı

Alevi dedeleri Aleviliği yeterince anlatabiliyor mu?

Sayı

Yüzde

Evet, çok iyi anlatıyor

26

19,4

Evet, ama yeterli değil

51

37,6

Hayır, anlatamıyor

45

33,3

Kararsızım

7

5,5

Fikrim yok

6

4,2

Toplam

135

100

“Alevi dedelerinin Aleviliği yeterince anlatıp anlatamadığı” konusun da katılımcıların % 19,4’ü çok iyi anlattıklarını belirtirken, % 37,6’sı dedelerin anlattıklarını yeterli bulmadıklarını ifade etmişlerdir. % 33,3’ ü dedelerin Aleviliği anlatamadıklarını belirtmişlerdir. % 5,5’i kararsız kalırken, % 4,2’si fikrim yok diyerek düşüncelerini belirtmemişlerdir.

Tabloyu incelediğimiz de Alevi dedelerinin Aleviliği yeterince anlatamadığı düşüncesini taşıyan örneklem grubunun % 70,9 düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Bu durumun Alevi dedelerinin sosyal statüsünü tartışılır hale getirdiği şeklinde yorumlanabilir.

3.10.Aleviler İle Sünniler Arasında Sorunların Olup Olmadığı İle İlgili Tutumlar

Tablo 23- Aleviler İle Sünniler Arasında Sorunların Olup Olmadığı İle İlgili Tutumların Dağılımı

Aleviler ile Sünniler arasında sorunlar var mıdır?

Sayı

Yüzde

Çözümsüz sorunlar var

13

9,1

Sorunlar var ama çözümsüz değil

79

58,8

Aralarında herhangi bir sorun yok

37

27,3

Fikrim yok

6

4,8

Toplam

135

100

“Aleviler ile Sünniler arasında sorunlar var mı?” sorusuna katılımcıların % 9,1’i “çözümsüz sorunlar var”, % 58,8’i ise “sorunlar var ama çözümsüz değil” şeklinde cevap vermiştir. Aleviler ile Sünniler arasında sorun olmadığını belirten katılımcıların oranı % 27,3’dür. % 4,8 düzeyindeki katılımcı fikrim yok şeklinde düşüncesini belirtmiştir.

3.11.Günlük Hayatta Sünni Komşu Ve Arkadaş İlişkileri İle İlgili Tutumlar
Tablo 24- Günlük Hayatta Sünni Komşu Ve Arkadaş İlişkileri İle İlgili Tutumların Dağılımı

Günlük hayatta Sünni komşu ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl?

Sayı

Yüzde

İyi

111

83

Kötü

1

0,6

Orta

21

15,2

İlişkim yok

2

1,2

Toplam

135

100

“Günlük hayatta Sünni komşu ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl?” sorusuna katılımcılar % 83 oranında “iyi”, % 15,2 oranında “orta” cevabını vermiştir. Katılımcıların % 0,6’sı “kötü”, % 1,2’si ise “ilişkim yok” şeklinde düşüncesini belirtmiştir.

Alevi-Sünni ilişkilerinin % 98,2 oranında olumlu olması kültürümüzün ve dini etkenlerin varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3.12.Diyanet İşleri Başkanlığı İle İlgili Tutumlar
Tablo 25- Diyanet İşleri Başkanlığı İle İlgili Tutumların Dağılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sayı

Yüzde

Kaldırılmalı

29

20,6

Kaldırılmamalı fakat Alevilere temsil hakkı verilmeli

79

58,8

Bugünkü durumunu korumalıdır

11

8,5

Fikrim yok

16

12,1

Toplam

135

100

Araştırma da yer alan katılımcıların Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ki düşünceleri, % 20,6’sı “kaldırılmalı”, % 58,8’i “kaldırılmamalı fakat Alevilere temsil hakkı verilmeli”, % 8,5’u “bugünkü durumunu korumalıdır” şeklindedir. % 12,1’i ise “fikrim yok” seçeneğini tercih etmişlerdir3.13.Okullarda Zorunlu Din Dersi İle İlgili Tutumlar
Tablo 26- Okullarda Zorunlu Din Dersi İle İlgili Tutumların Dağılımı

Okullarda zorunlu din dersi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sayı

Yüzde

Doğru bir uygulama, değişikliğe gidilmeden aynen uygulanmalı

17

12,1

Doğru bir uygulama ama Alevilik ile ilgili bilgilere de yer verilmeli

80

59,4

Kaldırılmalı

30

22,4

Fikrim yok

8

6,1

Toplam

135

100

Katılımcıların “okullarda zorunlu din dersi hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna % 12,1’i doğru bir uygulama, değişikliğe gidilmeden aynen uygulanmalı, % 59,4’ü doğru bir uygulama ama Alevilik ile ilgili bilgilere de yer vermelidir, % 22,4’ü kaldırılmalı derken, % 6,1’i fikrim yok diyerek görüş belirtmemiştir.3.14.Okullarda Aleviliğin Seçmeli Ders Olarak Verilmesi İle İlgili Tutumlar
Tablo 27- Okullarda Aleviliğin Seçmeli Ders Olarak Verilmesi İle İlgili Tutumlar

Okullarda Alevilik ile ilgili seçmeli bir ders konulmasına nasıl bakıyorsunuz?

Sayı

Yüzde

Okullarda ders olarak verilmesine gerek yok

21

15,8

Ayrı bir ders olarak değil de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde konu olarak verilmeli

69

50,9

Alevilik dersi zorunlu olmalıdır

12

9,1

Alevilik dersi seçmeli olarak verilmelidir

25

18,8

Fikrim yok

8

5,5

Toplam

135

100

“Okullarda Alevilik ile ilgili seçmeli bir ders konulmasına nasıl bakıyorsunuz?” tutumuna ilişkin katılımcıların % 15,8’i “okullarda ders olarak verilmesine gerek yok”, % 50,9’u “Ayrı bir ders olarak değil de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde konu olarak verilmeli” düşüncesinde olmasına karşın, % 9,1’i “Alevilik dersi zorunlu olmalıdır”, % 18,8’i “Alevilik dersi seçmeli olarak verilmelidir şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. % 5,5’i ise fikir belirtmemiştir.3.15.Türkiye’nin Problemleri İle İlgili Tutumlar
Tablo 28- Türkiye’nin Problemleri İle İlgili Tutumlar

Türkiye’nin en önemli problemi nedir?

Sayı

Yüzde

Terör

60

44,2

Ekonomik sorunlar

27

20

İnsan hakları

6

4,8

Alevi-Sünni ayrımı

6

4,8

Eğitim

21

15,2

Diğer

15

10,9

Toplam

135

100

Araştırmamızda yer alan katılımcılar, “Türkiye’nin en önemli problemi” konusunu % 44,2’si terör, % 20’si ekonomik sorunlar, % 15,2’si eğitim, % 4,8’i insan hakları, % 4,8’i Alevi-Sünni ayrımı olarak değerlendirmiş, % 10,9 oranında katılımcı ise farklı problemleri ifade etmişlerdir.3.16.İman Esaslarına İnanç İle İlgili Tutumlar
Tablo 29- İman Esaslarına İnanç İle İlgili Tutumlar

İman esaslarından inandıklarınız?

Sayı

Yüzde

Allah’a

22

16,4

Meleklere

0

0

Kitaplara

0

0

Peygamberlere

1

0,6

Ahiret gününe

0

0

Kaza ve kadere

0

0

Hepsine

110

81,2

Hiçbirine

2

1,8

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların “İman esaslarından inandıklarınız?” sorusuna, % 81,2’si “hepsine”, % 1,8’i ise “hiçbirine”, % 16,4’ü “Allah’a”, % 0,6’sı da “Peygamberlere” ifadesini kullanmıştır.3.17.Kur’an’da Emredilen Hükümlere İnanç Konusu İle İlgili Tutumlar
Tablo 30- Kur’an’da Emredilen Hükümlere İnanç Konusu İle İlgili Tutumlar

Kur’an da emredilen hükümlerin ne kadarına inanıyorsunuz?

Sayı

Yüzde

Tamamına

81

60

Bir kısmına

28

20,6

Çoğuna

23

16,4

Hiçbirine

3

3

Toplam

135

100

“Kur’an-ı Kerim’de emredilen hükümlerin ne kadarına inanıyorsunuz?” konusunda katılımcıların % 60’ı “tamamına, % 16,4’ü “çoğuna, % 20,6’sı “bir kısmına” inanıyorum ifadesini kullanmışlardır. % 3 oranında katılımcı “hiçbirine” diyerek görüşünü belirtmiştir.3.18.Alevilik-Bektaşilik Kelimesinin İfade Ettiği Anlam İle İlgili Tutumlar
Tablo 31- Alevilik-Bektaşilik Kelimesinin İfade Ettiği Anlam İle İlgili Tutumlar

Alevilik-Bektaşilik kelimesi hangi anlama gelmektedir?

Sayı

Yüzde

Ayrı bir din

3

2,4

İslami bir mezhep veya tarikat

31

23

İslam’ın özü

39

28,5

Bir düşünce ve yaşama biçimi

60

44,8

Diğer

2

1,2

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların “Alevilik-Bektaşilik kelimesi hangi anlama gelmektedir?” şeklindeki soruyu, % 44,8’i “bir düşünce ve yaşama biçimi” olarak algılarken % 28,5’i “İslam’ın özü”, % 23’ü “İslami bir mezhep veya tarikat”, % 4’ü “ayrı bir din” olarak gördüklerini ifade ederken, % 1,2’si ise “diğer” seçeneğini tercih etmişlerdir.
SONUÇ
Türk toplumunun dini inanç ve ritüel zenginlikleri, yaşanılan sosyal, ekonomik, kültürel ve dinsel süreç içerisinde kültürümüzü ve toplumsal yapımızı çeşitlendiren Alevilik, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı özellikler arz edebilmektedir. Bu çalışmada Mecitözü yöresindeki Anadolu Aleviliği, inanç yapıları, hayata bakışları ve sosyal yaşama katılma tutumlarının anlaşılması noktasında katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Alevilik ile ilgili araştırmalar da köy Bektaşilerine “Alevi” denildiği halde şehir Bektaşilerine sadece “Bektaşi” denilmektedir.42 Mecitözü ve çevresinde yapmış olduğumuz görüşmelerde köyde yaşayan katılımcıların kendilerini önce Alevi olarak gördüklerini ifade edebiliriz. Kırsal alanda kendisini Alevi olarak ifade eden katılımcıların bu köyde kent Alevilerinin kullandığı şekliyle kendilerini Bektaşi olarak nitelendirmeleri oldukça dikkat çekicidir.

Araştırmada yer alan katılımcıları bağımsız değişkenler açısından değerlendirdiğimizde; çoğunluğu “erkek”, “26-50” yaş grubu, yaşamlarının büyük bir kısmının geçtiği yer ilçe ve köyler, “ilkokul/ilköğretim” mezunu, “evli”, “çiftçi-ev hanımı,” kimliksel dışavurumları “İslam/Alevi” katılımcılardan oluştuğu görülmektedir.

Yöredeki Alevilerin, Alevilik ile ilgili bilgileri çoğunlukla “aileden” öğrendikleri saptanmıştır. Yine dini eğitim aldıkları yer olarak çoğunlukla “aile” olarak görmekteyiz. Toplumumuzda “eğitim aileden başlar” sözü bu doğrultuda ki düşüncelerin doğruluğunu ispatlar derecededir. Dini eğitim yanında katılımcıların ahlaki eğitime de çok önem verdikleri gözlemlenmiştir.

Katılımcıların çoğunlukla Alevi olduklarını rahat bir şekilde ifade edebildiklerini, Sünni birisiyle evliliğe karşı olmadıkları, çocuklara ibadet etmeyi öğretmek gerektiği, büyüklere karşı saygıyı önemsedikleri, dinen başörtü takılmasının gerekli olmadığı, sosyal problemlerin dini kurallara uyulmamasından kaynaklanmadığı görüşlerini taşımaktadırlar. Ülkemizde farklı görüşler taşıyan insanların bir arada yaşama olgusallığının sonuç açısından güzel bir örneğidir.

Televizyon ve radyoda ki dini programların özel olarak takip edilmediği, dini cemaatlerin dini yaşama konusunda insanlara rehberlik etmediği, “Ali’siz Alevilik” olmayacağı, çocuklara Aleviliği iyi bir şekilde öğrettikleri düşüncelerini ifade etmişlerdir.

Günümüzde iletişim araçlarının hayatımızın her evresinde olması, bu iletişim araçlarından faydalanma konusunda insanların her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmesiyle, tercihlerine uygun yayınlara ulaşmaları mümkündür. Alevilikle ilgili yapılan yayınları Alevilerin daha fazla önem vererek izledikleri saptanmıştır.

Aleviliğin öğretilip yaşatılabilmesi için “dedelere” ihtiyaç olduğu savunulmuş fakat Alevi Dedelerinin, Aleviliği yeterince anlatamadıkları saptanmıştır.

Yörede Dedelerin olmadığı, başka şehirlerde yaşadıkları için Cem törenlerini sıkça yapamadıkları ve Cem törenlerinin genel olarak kış aylarında yapılırken bir kaç gözlemlenmiştir. Alevi Dedelerinin yöredeki halkı az görmesinden dolayı Aleviliği anlatma konusunda yöre halkına yeterli bilgi aktaramadıkları tespit edilmiştir.

Araştırmada yer alan katılımcılar Aleviler ile Sünniler arasında sorunlar olduğunu fakat bunların çözümsüz olmadığını, Sünni komşu ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Sünniler ile ilgili söylenen kalıp sözleri çoğunluk kabul etmemektedir. Mecitözü’nde Alevi/Sünni ayrımının belirgin olabilecek ölçüde olmadığını, insanların birbirleriyle iletişim kurdukları ve bu iletişimde samimi oldukları gözlemlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılmasından yana olmadıklarını fakat başkanlıkta Alevilere temsil hakkı tanınması arzusunda olduklarını, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin verilmesinin doğru olduğunu, yine bu derslerde Alevilik ile ilgili bilgilere de yer verilmesi gerektiği düşüncesini taşımaktadırlar. Okullarda Alevilik dersinin seçmeli olarak verilmesi düşüncesi çoğunlukla kabul görmezken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde konu olarak yer alması düşüncesi hakimdir.

Günümüzde Avrupa Birliği eksenli yönlendirmeler Alevi toplumunun isteklerini çeşitlendirmiş olmasına rağmen, genel anlamda Aleviler kendilerine temsil hakkı ve kültürlerinin yaşatılması konusunda siyasi mecralarda görüşmeler yapmaktadırlar. Son yıllarda Alevilik ile ilgili yapılan çalıştaylar da bu niteliktedir.

Alevi gençlerin sosyal problemi olarak çoğunlukla eğitimsizlik ifade edilirken, Türkiye’nin en büyük problemi terör olarak görülmüştür. Düşkünlük sistemini çoğunluğun kabul ettiği ve zina edenlerin düşkün sayılması tutumu yaygın olarak benimsenmiştir.

Musahiplik konusunda katılımcıların net bir bilgisi olmadığını ve çoğunluğun ikrar verip görgüden geçmediği görülmektedir.

İman esaslarına inanç ile ilgili tutumlarda birkaç istisna haricinde tüm katılımcılar, Allah inancı taşıdıklarını ve iman esaslarını kabul ettiklerini ifade etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de ki hükümlerin tamamına katılımcıların büyük çoğunluğu inandıklarını belirtmişlerdir.

Hacı Bektaş’ı ziyaret eden katılımcılar çoğunluktadır. “On iki imam” isimlerini çoğunluk sayabilmektedir. Katılımcıların Hacı Bektaş’ı ziyaret etme konusunda, imkânları ölçüsünde gidebildiklerini fakat köylerde imkanı olmayan kişilerin bu arzularını gerçekleştiremediklerini gözlemliyoruz.

Alevilik/Bektaşilik kavramını katılımcıların çoğunluğunun “bir düşünce ve yaşama biçimi olarak” kabul ettikleri görülmektedir. Bu cevap genel olarak Alevilik kavramının tanımı eksenine oturabilecek bir düşünce olarak kaşımıza çıkmaktadır. Görüştüğümüz Alevilerin tamamına yakını da ayrı bir din ya da mezhep olarak görmediklerini ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak araştırmamıza konu olan Mecitözü ve çevresinde yaşayan Alevilerin sosyal hayat ve sosyal kimlik tutumları bu şekildedir.


KAYNAKÇA
ARABACI, Fazlı, Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutları (Çorum Örneği), Samsun, Etüt Yayınları, 2000.

ATSIZ, Hüseyin Nihal, Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler, Ankara, M.E.B Yayınları, 1990

AYDIN, Ayhan, Alevilik-Bektaşilik Söyleyişileri (Akademisyenlerle), İstanbul, Horasan Yayınları, 2006.

BULUT, Faik, Ali’siz Alevilik, İslam da Özgürlük Anlayışı, Ankara, Doruk Yayınları, 1997.

BOZKURT, Fuat, Çağdaşlaşma Sürecinde Alevilik, İstanbul, Doğan Kitap Yayınları, 2000.

CEBECİOĞLU, Ethem, Cem Vakfı Çalışmaları ve Vakıf Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın Görüş ve Düşünceleri, İstanbul, Cem Vakfı Yayınları, 1998.

ÇAMUROĞLU, Reha, Değişen Koşullarda Alevilik, İstanbul, Kapı Yayınları, 2005.

ÇETİNKAYA, Nihat, Kızılbaş Türkler, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2004.

Çorum İl Yıllığı, Ankara, 1997.

ERKOÇ, Ethem, 21. yy. da Çorum İli ve İlçeleri, Çorum, Yeni Zamanlar Dağıtım, 2001.

ERÖZ, Mehmet, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara, Selçuk Yayınları, 1990.

EVLİYA Çelebi, Seyahatnâme, Cilt III, (Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı) İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999.

FIĞLALI, Ethem Ruhi, Ana hatlarıyla Alevilik-Günümüzde Alevilik Bektaşilik, Ankara, TDV Yayınları, 1995.

_____Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, Ankara, Selçuk Yayınları, 1991.

_____Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2006.

GÜNGÖR, Özcan, Araf’taki Kimlik: Aleviler-Bektaşiler, Ankara, Akasya Kitap, 2007.

GÜRSOY, Şahin – KILIÇ, Recep, Türkiye Aleviliği (Sosyo-Kültürel Dinsel Yapı Çözümlemesi, Ankara, Nobel Yayınları, 2009.

GÜRSOY, Şahin, Türkiye Abdalları (Kırşehir Örneğinde Sosyo-Kültürel Yapı Çözümlemesi, Ankara, Platin Yayınları, 2006.

KESKİN, Yahya M., Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Aleviliği, Ankara, İlahiyat Yayınları, 2004.

KUTLU, Sönmez, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2006.

MELIKOFF, Irene, Uyur İdik Uyardılar (Çev.: Turan ALPTEKİN), İstanbul, Cem Yayınları, 1994.

______ Hacı Bektaş’ın Tarihsel Kimliği, (Der. İbrahim Bahadır), Ankara, Bielefeld Alevî Kültür Merkezi Yayınları, 2003.

OCAK, A. Yaşar, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul, İletişim Yayınları 1996.

______ “Bektaşilik İslam Ansiklopedisi, Cilt V, İstanbul, TDV yayınları, 1992.

OKAN, Murat, Türkiye’de Alevilik, Ankara, İmge Kitapevi Yayınları, 2004.

ÖZMEN, İsmail, Simgeler Kenti Bektaşilik, Ankara, Matsa Basımevi, 2000.

ÖZTÜRK, Eyüp, Alevi Dedesi, Mehmet Dede Tekke Köy, d. 1934.

SİNANOĞLU, A. Faruk, Türk Düşüncesi ve Kültüründe Alevi-Bektaşi Hareketi (Malatya Örneği), Malatya, Nehir Yayınevi, 2007.

TOPUZ, Mehmet, Alevi Dedesi, Baltacı Mehmet Paşa Köyü, d. 1945.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği, İstanbul, Timaş Yayınları, 1995.

YAMAN, Ali, Yesevilik, Alevilik, Bektaşilik (Orta Asya’dan Anadolu’ya) Ankara, Elips Kitap, 2006.

_____Alevilikte Dedelik ve Ocaklar, İstanbul, Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları, 2004.

YILMAZ, Nail, Kentin Alevileri (Reşadiye-İkitelli Örneği), İstanbul, Kitabevi, 2005.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 486,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə