Örnek olay 57 çözümüYüklə 44,92 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü44,92 Kb.
#71305

Örnek olay 57 çözümü


OLAY: Yasin Eliaçık 1965 yılında Eliaçık Hırdavat Şirketini kurmuştur. Hırdavatçılık yapanların az olması sebebiyle firma oldukça süratli ve dengeli bir büyüme göstermişti. Akif Atılgan MYO’u tamamladıktan sonra İİBF’ye dikey geçiş yaptı ve orayı da tamamlayarak 1989’da mezun oldu sonra Boğaziçi Üniversitesi İİBF’de yüksek lisansını tamamlayarak 1995 yılında Konya’ya dönüş yaptı. Atılgan, Mustafa Eliaçık’la görüşerek iş aradığını söyledi. Eğer kabul ederlerse şirketi büyüteceklerini belirtti. Gerekli şartları düşünen Eliaçık, Atılgan’ı başkan yardımcısı olarak işe aldı. Şirket 1988 yılında hızla büyüdü krizlerden büyük ölçüde kurtuldu. Şirketin genişlemesi genellikle iç kaynaklardan ve borçlanma yoluyla finanse ediyordu. Eliaçık ailesi şirketi için 1999 yılında 4,025 milyon liralık dağıtılmayan karları imtiyazlı hisse senetlerine dönüştürdü. Ayrıca sabit aktifleri 2012 yılında ipotekli borçları 2.285. 625 liradır. 1997, 2000, 2001, 2008 ve diğer krizler şirketi zor duruma soktu . İnşaat sektörü yavaşladı, hırdavatçıların sayısı gün geçtikte arttı. Şirket siparişleri 2012 yılında durdu ticari alacaklar normal seviyesinden yukarı doğru fırladı. Nakit akışkarındaki bozulmadan dolayı, borçlarını ödemede gecikmeler başladı. Eliaçık Türk inşaat sektörüne girmek isteyen bir Alman şirketi ile tanışır. Alman şirketi Türkiye pazarına girmek için Eliaçık hırdavatla birleşmek ister ve bunun için 2.332.350 liralık yatırım teklifinde bulunur. Eliaçık hırdavatla Alman şirketinin pazarlıkları sürerken Ak Menteşe şirketin icra ve iflası takibatında ısrar ediyordu.

Tespitler:

1-) Şirketin krizlerden kötü etkilenmesinden dolayı öz sermayesinin önemli ölçüde azalması

2-) Şirketin siparişlerinin durduğu için stoklar normal seviyesinin 868.200den 1.888.875 liraya yükselmesi ve ticari alacakların bunu takip ederek 692.300de 1.782.500 liraya yükselmesi, kötü alacakların %3den %11.2 ye yükselmesi.

3-)Hırdavatçılığı gün geçtikçe artması.

4-) Nakit akışlarının bozulmasından dolayı sektörde fon kaynaklarınında kuruması

5-) Alman şirketi, şirkete 2.332.350 liralık yatım yapabileceğini bildirmesi.

6-)Eliaçık hirdavat 2,5 milyon liralık imtiyazlı hisse senedi be 136.850 liralık temettü alacaklarından vazgeçmesi 45000 adet hisse senedinin 23000nini alman şirketine vermeyi kabul ettiler.

7-) Birleşmeden sonra şirketin vergiden sonraki karı %13 olduğu satoşların 11.676.094 lira olarak tahmin edildiği

8-)2013 yılı net karın 1.571.892 lira olarak tahmin edilmedi. F/K oranının 12 olarak uygulanırsa (F/K sektör ortalaması 9) şirketin değieri 13.661.030 lira olacağı belirlendi.

9-)Eliaçık hırdavat defter değerinin %60’ına 8.263.440 liraya satılabilirdi. Bunun 5,75 milyonu sabit aktiflerden geliyor. %20’de satış giderleri olacaktı.

CEVAPLAR

1)Şirketin gelecekte önüne görmeden hareket ederek sabit aktiflerini ipotekli yatırıma vermesi ve bunla kredi alması, şirketin genişlemesi genellikle dış borçlanma yoluyla finanse edilmesi

Kriz çıktıktan sonra ve hırdavatçılığın artmasından dolayı müşteri kaybetmemek için büyük oranda iskonto yapılması

Kriz nedeniyle faizin yükselmesi

Şirketin siparişlerinin 2012 yılında durduğu için stoklar normal seviyesinden 868200 TL‘den 1888875tl’ye fırlaması yani talep düşmesine rağmen üretimi azalmadan devam etmeleri

2) Ak menteşe şirketi ile görüşme yapılarak belli bir oranda faiz artışı ile vade günün uzatılması

Ticari alacaklarımıza belli bir oranda iskonto uygulayıp belli bir miktarda elimiz para geçirilip bunu borçlarımıza yansıtabiliriz.

Talep miktarının azlığından dolayı devam etmekte olan üretimi azaltıp stoklarımızdaki fazla olan ürünleri maliyetleri kurtaracak şekilde satarız.

Kötü alacaklarımızı icra yoluna başvurarak belli bir miktarını ele geçirmeye çalışırız.

Borçların en az yarısını ödeyebilecek durumda olan firmalar alacaklarını razı etmek suretiyle konkordato ilan ederler. Konkordato ilanında genellikle alacakla alacaklarının yarısını tahsil etmekten firma lehine feragat ederler. Kalan yarısını tahsil ederler.

3) Şirket 8.262.440 TL’ye satılıyor.%20 tasfiye gideri yani 1.652.488 TL tasfiye gideri ödeniyor. Bu durumda ;

8.262.440-1.652.488=6.609.952 TL elimizde bulunan paradır.

Şirket borçlarını ödeme sırası şu şekildedir:1. Dereceden kamu alacakları( vergi, Ssk payları vs)

376.050


1. Dereceden ipotekli borçlarımız


2.285.625

Firma çalışanlarının ücret alacakları


63.263

İpoteksiz düz alacakları


1.502.475 920.000

İmtiyazlı hisse senetlerimiz

2.875.000

Toplam

8.022.413

Toplam borcumuz olan 8.022.413 TL’yi şirketin satıldıktan sonraki tasfiye giderini düştüğümüzde elimizde kalan 6.609.952 TL şirketin borcunu tamamını karşılayamamaktadır. Bu durumda ödeme şekli dışarıdan içeriye şeklinde olduğundan dolayı; devlet, ipotekli borçlar, ücret alacakları alacağını alır kalan ortaklara dağıtılır. Devlet ve ipotekli borçlar ödediğinde şirkette para kalmayacağından ortakla para kalmaz.

4)

1 Temmuz 2012 Tarihli Proforma Bilançosu

Nakit

1186688

Ticari Borçlar

1169975

Ticari Alacaklar

1782599

Finansal Borçlar

575000

Stoklar

1888875

Vergi Borçları

376050

Peşin Ödenmiş Giderler

100050

Diğer cari Borçlar

280587

Cari Aktifler Toplamı

5363261

Toplam Cari Pasifler

2401612

Varlıklar,Net

9974525

İpotekli Borçlar

2285675

Toplam Aktifler

14932737

Tahviller

1140800Toplam Borçlar

5828087İmtiyazlı Hisse Senetleri

375000Hisse Senetleri

5175000Dağıtılmayan Karlar

846400Hisse Senetleri

2708250Toplam Pasifler

14932737

Şirketin satın alındığı güne ait proforma tablo yukarıda ki gibidir. Alman şirketi Eliaçık hırdavat A.Ş.’nin bankaya olan 920.000 liralık kısa vadeli borcun 345.000 lirasını, Akmenteşe ait olan 332.350 liralık borcu ödemiştir. Vergi borcu diğer cari borçları aynen kalmıştır.

5) Alman şirketi, defter değeri 13.772.400 lira olan ve iflas noktasına gelen bu yuzden değeri 8.262.450 lira olan Eli Açık hırdavata 2.332.350 liralık yatırım yapıp Eli Açık şirketinin 45.000 adet hisse senedinin 23.000 hisse senedine sahip olacaktı. Bu da şirketin %51’lik hissesi denk gelmekteydi. Ayrıca ücret ödemeleri olan 63.263 lirayı da ödeyerek toplam yatırım 2.708.250’ye ulaşıyordu.

Alman şirketinin burada ki avantajı; Eli Açık hırdavatçılığın eski müşterilerinin olması, Alman şirketinin müşteri arama derdinden kurtaracaktı, ayrıca yüksek bir ödeme yapıp yeni bir şirket kurmak yerine, iflas etmekte olan bir şirkete 2.708.250 liralık bir kredi sağlayarak kendi özsermaye ve borç toplamının 88,55 milyon liraya yükseltecekti.

6) Eğer şirket finansal durumunu düzeltebilirse bunun için yapılması gereken kötü alacaklarının anlaşma suretiyle iskonto yapabilirse, borçların vadesini uzatabilirse, stoklarnıı kısa sürede paraya çevirebilirse, alacaklarını anlaşma yoluyla bir kısmını vazgeçirebilirse, tahvillere karşılık hisse senedi verilirse, borç faizleri indirilirse, maddi duran varlıkların kiralamak şartıyla satılması firmayı finansal yönden çok rahatlatır. Kiraların gider yazılması sebebiyle vergi avantajı sağlar.

Kısacası firma aciz durumuna gelmişse alacaklarına bazı teminatlar verilebilirse veya onları ikna edebilirse ek finansal imkanların tanınması gibi bazı avantajlar gündeme gelebilir. Böylece firma kendisini toparlama sürecine girerek teknik iflastan kurulabilir.

Firmayı da desteklenmesi kararı alınabilir. Bunu da vadesi gelmiş borçların gelecek bir döneme aktarılması yapılabilir ve böyle bir uzatma sözleşmesi yapan bir satıcı genellikle bütün borçlar ödeninceye kadar firmanın yeni alışlarını peşin yapılmasını ister.

Başka bir yöntemde de firmanın borç vadesinin uzatılması yerine konkordato’ya gidebilir. Borçlarımızın yarısını ödeme teklif edilerek firmaların alacaklarına razı olmasını sağlamaya çalışmak.

Bunlar yapıldığında şirket finansal yönden güçlendiremezsek şirketi kurtarmak için firmanın yapısını değiştirebilir ve birleşmeyi onaylarız. Çünkü tasfiyeye gitmek finansal yönden zorda olan bir firmanın yapacağı son işlemdir.

Birleşme olduğunda Eliaçık’ın şirket üzerindeki hakkı %48,9’luk hisse senedine sahiptir. Mustafa Eliaçık şirketin başındaki ve kalan personel çıkarılacak yerine Alman şirketin getirdiği personel yerleştirilecek, eğer şirket finansal yönden kendini kalkındıramazsa şirketin birleşmesi daha iyi bir alternatiftir.

7) Birleşme olsaydı Alman Şirketi Eliaçık hırdavatın 45.000 adet hisse senedinin 23.000 adedine sahip olacak yani şirketin %51.1’lik payına sahip olacaktı. Bu durumda şirketin külli halefi Alman inşaat şirketi olacaktı. Şirketin tamamen satışı söz konusunda borçlarla ilgili durum aynen kalacaktı. Akmenteşe’ye, bankaya olan borçlar aynen ödenecektir. Şirketin eski ortakları %48.9 luk hisseye sahip olduğundan herhangi bir söz sahipliği kalmamıştır. Birleşme durumunda şirketin başına Mustafa Eliaçığı bırakacaklardı.

Yüklə 44,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə