Ortaoğretim matematiK ÖĞretmenliĞİ Lİsans programiYüklə 71,44 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü71,44 Kb.
#98636

ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİI. YARIYILMATE 101 Analiz-I (4-2-5) AKTS: 7

Reel Sayılar ve Fonksiyonlar; cümleler, fonksiyonlar, doğal sayılar, rasyonel sayılar. Reel sayı sisteminin inşası. Kompleks sayılar. Fonksiyonlar. Reel Sayı Dizileri; dizilerde limit, Bolzano-Weierstrass teoremi, Cauchy dizisi, sınırlı ve monoton diziler, iç-içe aralıklar teoremi. Reel Sayı Serileri; reel sayı serileri, Cauchy yakınsaklık kriteri, mutlak yakınsaklık, alterne seriler.Fonksiyonlar; temel fonksiyonlar, limit, süreklilik, düzgün süreklilik.Türev; Türev, Rolle ve ortalama değer teoremleri, Lipschitz koşulu, L' Hospital kuralı. Taylor ve Maclaurin formül ve serileri, ekstremum.


MATE 103 Soyut Matematik (4-0-4) AKTS: 5

Önermeler Cebiri, Bağlaçlar, Boole Polinomları, Matematiksel Kanıt, Niceleyiciler, Teoremler için ispat yolları, Küme kavramı ve kümeler cebiri, Küme aileleri, Çarpım Kümeler, Küme Dizileri, Kartezyen Çarpımlar, Grafikler, İzdüşümler, Bağıntılar, Bağıntıların Bileşkeleri, Bağıntı Türleri, Denklik bağıntıları, Sıralama Bağıntıları, Fonksiyon Kavramı, Örten, Bire-bir Fonksiyonlar, Fonksiyonların Bileşkesi, Ters Fonksiyonlar, Kısmi Sıralı Kümeler, Tam sıralı Kümeler, Kümeler Ailesinin Kartezyen Çarpımı, Sıra korur Fonksiyonlar, Sırasal Eşyapı Dönüşümler, Grup, Halka, Cisim, İzomorfizmler.


MATE 105 Bilgisayara Giriş (2-2-3) AKTS:5

Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Donanım ve yazılım sistemleri. Algoritma ve problem çözme teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri.


ENG 131 Yabancı Dil I (4-0-4)AKTS:5

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.


ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)AKTS:2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.


TÜRK 103 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)AKTS:2

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.


OFME 101 Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)AKTS:4

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.


II. YARIYILMATE 102 Analiz II (4-2-5)AKTS:7

Riemann Anlamında Belirli İntegral; tanım, integralin özellikleri, integral hesabın ortalama değer teoremleri, integral hesabın temel teoremi.Belirsiz İntegral; belirsiz integral hesaplama teknikleri. Belirli İntegral Hesaplama Uygulamaları ; alan hesabı, yay uzunluğu hesabı, dönel yüzeylerin alanları, dönel cisimlerin hacimleri.Belirli İntegralin Yaklaşık Hesabı; yamuklar metodu, Simpson metodu.Genelleştirilmiş integraller. Fonksiyon dizi ve serileri. Fonksiyon serileri, düzgün yakınsaklık, Weierstrass M-test. Fourier Serileri.MATE 104 Analitik Geometri (4-0-4)AKTS:5

Düzlemin temel aksiyomları, düzlemin grup yapısı, düzlemin vektör uzay yapısı, bunlarla ilgili dönüşümler, düzlemde temel dönüşümler, öteleme, homototi, genleşme ve dönme gruplarının yapıları, uzayın yapısı ve uzayda temel dönüşümler, Öklit uzayı, İççarpım, dik altuzaylar, bunlarla ilgili uzaklık bağıntıları, izometri ve benzerlik dönüşümleri grupları, ortogonal ve üniter gruplar.


MATE 106 Bilgisayar Programlama I (2-2-3)AKTS:5

Bilgisayarlar ve Bilgisayar teknolojileri, İşletim sistemleri, Bilgisayar desteğinde problem çözme teknikleri ve algoritmalar. Visual BASIC programlama dilinde program tasarımı ve uygulama yöntemleri. Internet ortamında temel Web sayfasının tasarımı, geliştirilmesi ve eğitimde uygulamaları.


ENG 132 Yabancı Dil II (4-0-4)AKTS:5

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.


ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)AKTS:2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.


TÜRK 104 Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)AKTS:2

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.


OFME 102 Gelişim Psikolojisi (3-0-3)AKTS:4

Gelişim nedir, teorileri, ilkeleri, gelişimi etkileyen etmenler, doğum öncesi- doğum ve doğum sonrası gelişim,algısal gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi.


III. YARIYILMATE 201 Analiz III (4-2-5)AKTS:9

Çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, tam diferansiyel. Jakobiyen. Bileşik fonksiyonların türevleri. Kapalı fonksiyonlar. Ters fonksiyonlar. Eğrisel koordinatlar. Bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğrusu. Doğrultuya göre türev. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonlarda Taylor ve Maclaurin formül ve serileri. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Lagrange çarpanları metodu. Fonksiyonel bağımlılık. Vektör değerli fonksiyonlar. Gradyent, diverjans, rotasyonel.


MATE 207 Lineer Cebir I (3-0-3)AKTS:6

Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer bağımsızlık, eşdeğer matrisler. Vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rankı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, lineer denklem sistemlerin çözümü, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar.


MATE 205 Bilgisayar Programlama II (2-2-3)AKTS:5

Pascal programlama dili. İnput ve output prosedürleri. Koşul ve döngü deyimleri.Procedure ve function alt programları. Karakter dizi fonksiyonları. Pascal’da örnek program uygulamaları.


ENG 295 Yabancı Dilde Okuma Konuşma (4-0-4)AKTS:5

Bir okuma parçasıyla ilgili genel fikir edinme, belirli kimi bilgilere ulaşmak için okuma, ayrıntılı okuma gibi okuma etkinliklerinin gerektirdiği beceriler kazandırılır. Öğrenciler kazandıkları becerileri hangi durumda, nasıl kullanacakları konusunda eğitilir. Öğrenciler, ders dışında da okuma becerilerini geliştirebilmeleri için kendi öğrenme tarzlarını tanımaları ve okuma stratejilerini geliştirmeleri konusunda desteklenir. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri günlük konuşma becerilerinin yanı sıra bir grubu bilgilendirmeye yönelik, önceden planlanmış kısa konuşmalar yapma becerileri kazandırılır


OFME 201 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (3-0-3)AKTS:4

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.


IV. YARIYILMATE 202 Analiz IV (4-2-5)AKTS:9

İki katlı integraller. Üç katlı ve çok katlı integraller. Vektör değerli fonksiyonların integrali. Değişken dönüşümü. Çok katlı genelleştirilmiş integraller. Parametreye bağlı integraller. Leibnitz Kuralı. Düzlemde eğrisel integraller. Green Teoremi. Yoldan bağmsızlık. Üç boyutlu uzayda eğrisel integraller. Yüzey integralleri. Diverjans (Gauss) Teoremi. Stokes Teoremi. Yoldan bağımsızlık.


MATE 208 Lineer Cebir II (3-0-3)AKTS:6

Lineer dönüşümler ve matrisler, bir lineer dönüşümün matrisi. Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı, benzerlik. Determinantlar ve özellikleri, kofaktör açılımları, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, Özdeğer ve öz vektörler, köşegenleştirme, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, reel kuadratik formlar.


MATE 206 Bilgisayar Programlama III (2-2-3)AKTS:5

C program yapısı, Array, Rekorsiyon, Structure, Kütükler, Özel konular.


ENG 296 Mesleki Yabancı Dil I (4-0-4)AKTS:5

Öğrencilerin, akademik çalışmalarında ve gelecekte kariyer-leri için gerekli olan dil becerisiyle donatılması temel hedeftir. Ders, aynı zamanda , öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu davranış geliştirmelerine yönelik yardım etmeyi de amaçlamaktadır. Önceki dönemlerden farklı olarak bu ders, özellikle okuma ve konuşma becerileri üzerinde durmaktadır.


OFME 202 Bilim Tarihi (2-0-2)AKTS:3

Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.


OFME 206 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)AKTS:4

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.


V. YARIYILMATE 301 Karmaşık Analiz I (3-0-3)AKTS:8

Karmaşık sayılar, Karmaşık fonksiyonlar, Karmaşık dizi, Karmaşık fonksiyonlarda limit ve süreklilik, Üstel, Logaritma, Trigonometrik, hiperbolik, ters trigonometrik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, Karmaşık fonksiyonlarda diferansiyellenebilme, Analitik fonksiyonlar, Harmonik fonksiyonlar, Karmaşık fonksiyonların integrali, Cauchy integral teoremi ve Cauchy İntegral, Türev Formülü.


MATE 303 Diferansiyel Denklemler I (3-0-3)AKTS:8

Diferensiyel denklemler ve çözümleri, birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler. Geometrik ve Fiziksel Uygulamalar. Birinci mertebeden doğrusal olmayan denklemler. n inci mertebeden doğrusal denklemler.


MATÖ 305 Sayısal Analiz I (2-0-2)AKTS:5

Polinom Köklerinin hesabı.Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.Doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri, vs.


Genel Kültür Seçmeli (3-0-3)AKTS:5
OFME 301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)AKTS:4

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.


VI. YARIYILMATE 302 Karmaşık Analiz II (3-0-3)AKTS:8

Kuvvet serileri, Laurent serisi ve singüler noktaların sınıflandırılması, Rezidü Teoremi ve uygulamaları, Belirli gerçel integral hesaplaması, Logaritmik rezidü, Konform dönüşümler. Kesirli doğrusal dönüşümler, Analitik devam, Riemann yüzeyleri.


MATE 304 Diferansiyel Denklemler II (3-0-3)AKTS:8

Değişken katsayılı doğrusal denklemler. Legendre, Bessel ve Gauss denklemleri. Serilerle çözüm. Diferansiyel denklem sistemleri. Laplace dönüşümleri ve diferansiyel denklemlere uygulanması.


MATE 306 Sayısal Analiz II (2-0-2)AKTS:5

Öz değerler ve öz vektörler. Sonlu farklar. Sayısal enterpolasyon ve enterpolasyon formülleri Eğri fitleme. Sayısal türev ve optimizasyonu, sayısal integrasyon. Sayısal yaklaşım yöntemleri ve diferensiyel. denklem sistemlerinin çözümleri, vb.


Genel Kültür Seçmeli (3-0-3)AKTS:5

OFME 302 Sınıf Yönetimi (2-0-2)AKTS:4

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).


VII. YARIYILMATE 401 Cebir I (3-0-3)AKTS:8

Kümeler, denklik bağıntısı, ikili işlemler, fonksiyonlar, asal sayılar.aritmetiğin temel teoremi, grup tanımı ve örnekler, alt gruplar, permütasyon grupları, yörünge, devirli permütasyonlar, tek ve çift permütasyonlar, devirli gruplar, homomorfizmalar, kosetler ve Lagrange teoremi, normal alt gruplar, bölüm grupları, izomorfizma teoremleri, p-grupları ve Sylow teoremleri, grup serileri ve çözülebilir gruplar.


MATE 403 Olasılık ve İstatistik I (3-0-3)AKTS:8

Olasılık ve İstatistiğin Dünyası, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Rastgele Değişkenler ve Beklenen Değerler, Bazı Önemli Kesikli Olasılık Dağılımları( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımlar), Bazı Önemli Sürekli Olasılık Dağılımları (Normal, Düzgün, Üstel, Gama, Beta, Cauchy Dağılımları), Moment Üreten Fonksiyonlar, Karakteristik Fonksiyonlar.


OFME 401 Program Geliştirme ve Öğretim (3-0-3)AKTS:6

Program geliştirmede temel kavramlar ve ilişkileri, programın başlıca yararları, programın özellikleri, öğeleri, program geliştirmenin kuramsal temelleri, eğitim felsefeleri.


OFME 403 Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)AKTS:4

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.


Alan Seçmeli (3-0-3)AKTS:5

VIII. YARIYILMATE 402 Cebir II (3-0-3)AKTS:8

Halka tanımı ve örnekler. Alt halkalar, homomorfizmalar. Bazı komütatif olmayan halka örnekleri. İdealer ve izomorfizma teoremleri. Bir tamlık bölgesinin kesirler cismi. Bir halka üzerinde tanımlı polinom halkası, değer homomorfizması.Bir cisim üzerinde tanımlı polinom halkasında çarpanlara ayırma. Eisenestein indirgenmezlik kriteri. Tek türlü çarpanlara ayırma bölgeleri, ebob. TÇAB olmayan tamlık bölgesi örnekleri. Öklid Bölgeleri, Gauss tamsayıları.


MATE 404 Olasılık ve İstatistik II (3-0-3)AKTS:8

Örnek Seçimi, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi( Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri), Örnekleme Dağılımları ve Tahmin (Nokta ve Aralık Tahminleri), Hipotez Testleri, Ki-Kareye Dayanan Anlamlılık Testleri, Regresyon ve Korelâsyon.OFME 402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)AKTS:4

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.


OFME 404 Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)AKTS:4

Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıradışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.


Alan Seçmeli (3-0-3)AKTS:5

IX. YARIYILMATE 501 Reel Analiz (4-0-4)AKTS:6

Kümeler, Sayılabilir kümeler, Reel Sayılar, R’de topolojik kavramlar, Sürekli fonksiyonlar, metrik uzaylar. Cauchy integrali, Fourier serileri ve Dirichlet şartları, Riemann integrali, sıfır ölçülü kümeler, Riemann integralinin varlığı, Riemann integralinin tanımlılığı, Rietz metodu. Basamak (Basit) fonksiyonlar ve onların integralleri, Temel iki lemma, L+ sınıfı, lebesgue integrali, Beppo-Levi ve monoton yakınsaklık teoremleri, Lebesgue yakınsaklık teoremi ve Lp uzayı.


MATE 503 Fonksiyonel Analiz (4-0-4)AKTS:6

Lineer ve normlu uzaylar. Banach uzayları. İç-içe küreler hakkında teorem. I. ve II. kategori cümleler. Hilbert uzayları. Ortonormal ve tam vektörler sistemi. Bessel eşitsizliği. Parseval eşitliği. Sınırlı operatörler ve fonksiyoneller. Düzgün sınırlılık prensibi. Operatörler uzayında yakınsaklık kavramları. Banach-Steinhaus teoremi. Ters operatör hakkında Banach teoremi. Kendine eş operatörler. Simetrik, üniter, izometrik ve kompakt operatörler.


OFME 505 Rehberlik (3-0-3)AKTS:4

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.


OFME 503 Okul Deneyimi (1-4-3)AKTS:8

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.


Alan Seçmeli (3-0-3)AKTS:5

X. YARIYILMATE 502 Topoloji (4-0-4)AKTS:6

Metrik Uzaylar, Topolojik yapı ve topolojik uzay kavramı. Topolojik uzayda açık ve kapalı kümeler. Topolojilerin karşılaştırılması. Topolojik alt uzay kavramı. Reel sayıların, düzlemin, metrik uzayın topolojisi.Komşuluk kavramı, değme noktası, yığılma noktası, kapanış, bir kümenin içi ve dışı. Bir kümenin sınırı. Çarpım ve bölüm uzayları.


MATE 504 Bitirme Tezi (2-0-2)AKTS:6

Matematik Eğitimi ile ilgili, öğrenci tarafından seçilen bir konunun ders sorumlusu danışmanlığında tez kurallarına uygun olarak bir tez hazırlanması ve sunulması.


OFME 520 Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)AKTS:9

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.


OFME 506 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi (2-2-3)AKTS:5

Matematik Eğitimi ile ilgili seçilen bir konuda bir dönem boyunca ders sorumlusunun gözetimi altında bu dersin teorik kısmında vereceği öneriler doğrultusunda araştırma yapılması ve sonuçlarının rapor olarak sunulması.Genel Kültür Seçmeli (2-0-2)AKTS:5

ALAN SEÇMELİ DERSLERMATE 410 Uygulamalı Matematik (3-0-3)AKTS:5

Gamma ve Beta fonksiyonları ve özellikleri, Fourier serileri ve Trigonometrik seriler, Fourier Kosinüs ve Sinüs serileri, Ortogonal seriler, Ortogonal fonksiyonların Fourier serileri. Fourier integralleri ve dönüşümleri.


MATE 411 Matematikte Seçme Konular I (3-0-3)AKTS:5

Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.


MATE 412 Matematikte Seçme Konular II (3-0-3)AKTS:5

Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.


MATE 413 Sayılar Teorisi (3-0-3)AKTS:5

Tamsayıların bölünebilme özellikleri, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, Asal sayılar. Aritmetiğin temel teoremi, Euler fi-fonksiyonu, Fermat, Euler ve Wilson teoremleri. Euler fi-fonksiyonunun özellikleri, kongruensler, Birinci dereceden kongruens denklemlerinin çözümü, Çinli kalan teoremi, n. Dereceden kongruenslerin çözümü, Asal modüle göre kongruenslerin çözümü, Kuadratik kalanlar, Legendre ve Jacoby sembolleri, Kuadratik karşılık teoremi.


MATE 414 Veri Analizi (3-0-3)AKTS:5

Veri tabanı kavramı; (veri, bilgi, kayıt kavramları), (veri, bilgi, kayıt tipleri). Veri tabanı oluşturma, Güncelleme, Veri tabanı komutları, Veri tabanında programlama, Veri tabanında dosya işlemleri, Raporlama, Diğer paket programlar ile veri alışverişi, Veri tabanında proje hazırlama.


MATE 509 Kümeler Teorisi (3-0-3)AKTS:5

İyi sıralı kümeler, Küme Aksiyomlar, Ordinal ve Kardinal Sayılar, Ordinal ve Kardinal Sayıların Aritmetiği.


MATE 513 Matematikte Seçme Konular III (3-0-3)AKTS:5

Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.


MATE 514 Matematikte Seçme Konular IV (3-0-3)AKTS:5

Matematik ile ilgili yeni konular verilecektir.


MATE 515 Kısmı Diferansiyel Denklemler (3-0-3)AKTS:5

Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; lineer ve kuazi-lineer denklemlerin genel çözümleri ve Cauchy problemi, lineer olmayan denklemler, İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve sınıflandırma, kanonik formlar. Bir Boyutlu Dalga Denklemi; Cauchy problemi D'Alembert çözümü, inhomojen dalga denklemi. Eliptik Denklemler; Laplace denklemi, max-min prensibi. Sınırdeğer problemleri ve Green fonksiyonu.Parabolik Denklemler; başlangıç ve başlangıç-sınır değer problemleri, temel çözümler ve Green fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; değişkenlerin ayrılması ve integral dönüşüm teknikleri.


MATE 517 Diferansiyel Geometri (3-0-3)AKTS:5

Koordinat yamaları, E3 te yüzeyler. Yüzeyler üzerinde diferansiyellenebilen fonksiyonlar, tanjant vektörler, diferansiyel formlar. Yüzey dönüşümleri, yüzeyler üzerinde integrasyon, Yüzeylerin topolojik özellikleri. Manifoldlar. Şekil operatörleri, normal eğrilik, Gauss eğriliği. Yüzeyler üzerinde özel eğriler. Birinci ve ikinci esas formları.GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER


ENG 337 Mesleki Yabancı Dil II (3-0-3)AKTS:5

Bu ders öğrencilerin İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye olmak üzere farklı tipte metinleri çevirebilmelerini sağlamayı hedefler.


ENG 338 İş Hayatı için Yabancı Dil (3-0-3)AKTS:5

Gelecekteki iş yaşamında gereksinim duyabilecekleri dil becerileri gereksinim çözümlemeleri temel alınarak belirlenir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için gerekebilecek, telefonla yada yüz yüze görüşme, faks, posta, elektronik posta gibi iletişim araçları ile haberleşme gibi iletişim alanlarıyla ilgili dil becerileri uygun biçimde kazandırılır.


GNK 106 Eğitim Felsefesi (2-0-2)AKTS:4

Eğitimle ilgili temel kavramlar, felsefenin temel soruları ve uğraşı alanları, eğitim felsefesi boyutları, “iyi” felsefenin ölçütleri, temel felsefeler, temel eğitim akımları, Türk Eğitim Sistemi’nin felsefi boyutları, öğretmen ve eğitim felsefesi.


OFME 514 Matematik Tarihi (2-0-2)AKTS:5

M.Ö. 50 000 yıllarından başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, katılar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik sistem, kümeler, integral, bilgisayarlar, sayılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda, matematik üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyografileri.


OFME 509 Araştırma Teknikleri (3-0-3)AKTS:5

Bilimsel yöntem ve araştırma özellikleri, problem seçilmesi ve alt problemler, evren, örnekleme ve örneklemenin tayini, literatür incelemesi, veri, veri toplama araçları ve özellikleri, verilerin toplanması, eğitim araştırmalarında başvurulan başlıca analiz yöntemleri, bulgular, yorumlar ve rapor yazma.-MATE-

Yüklə 71,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin