Outline for iiep work Plan 2011-12Yüklə 64,28 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü64,28 Kb.
OKUL SEÇİMİ İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU

Giriş


Bu kılavuz, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve tüm eğitim kuruluşlarının işbirliğiyle Makedonya Vatandaşlık Eğitim Merkezi (MVEE) tarafından uygulanan USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE)’nin bir parçası olarak Kısım 3 - Okulların teşviki/tadilatı faaliyetleri çerçevesinde okulların seçimine ilişkin başvurunuzu hazırlamanızda yardımcı olacaktır.
Başvurunuzu hazırlarken ve USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu (EGEE) Projesi’ne ibraz ederken, başvurunun şekli ve içeriğine ilişkin iş bu kılavuzda verilen talimatlar yanısıra, kılavuzdaki diğer ek bilgilere de riayet ediniz.
Kılavuz, başvurunun tüm içeriklerini size gösterip bu formatı daha kolay doldurmanızı sağlayacaktır.
Başvuru formunun tüm parçaları, USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu (EGEE) Projesi’ne ibraz edilmeden önce doldurulmalıdır. Eğer bazı bölümler doldurulmamışsa, EGEE Proje takımı okulla irtibata geçecek ve başvuru formu doldurulmak üzere başvuru sahibine iade edilecektir. Başvuru formu İngilizce olarak doldurulmalıdır.
Eğer başvuru formunun doldurulmasıyla ilgili sorularınız varsa lütfen Liri Starova ile 02 3067 981 dahili 116 no’lu telefon üzerinden irtibata geçiniz.
KISIM 3 – OKULLARIN TEŞVİKİ/TADİLATI ÇERÇEVESİNDE OKULLARIN SEÇİMİ İÇİN BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMA KILAVUZU


 1. Okulla İlgili Genel Bilgiler“

Okulun adı:

Okulunuzun resmi adını yazınız. İlgili kutuya okulun tam adı yazılmaktadır.


Yerleşim yeri:

Okulunuzun bulunduğu yerleşim yerini yazınız (köy, şehir).


Belediye:

Okulunuzun ait olduğu belediyenin adını yazınız.


Başvurunun ilgili olduğu okul için bilgiler (okul binası):

İlgili yerlere tam ve doğru bilgileri yazınız: başvurunun ilgili olduğu okulun bulunduğu adres, telefon numaraları ve okulun e-posta adresi (e-mail), okul binasının toplam alanı, okul binasındaki kat sayısı (eğer katları varsa), bölge okul sayısı (eğer bölge okulları varsa) ve eğitimin gerçekleştiği dil (ilgili dil veya dillerin önündeki kutuları işaretleyin).


Tablonun sağ tarafındaki sütunlara şunları yazın: 2017/2018 eğitim ve öğretim yılındaki öğrenci sayısı; okulda çalışan sayısı (eğitim kadrosu ve teknik personel); okuldaki derslik sayısı; devre sayısı; toplam sınıf sayısı. Bilgiler, merkezi okul binası ile bölge okul binaları için uygun sütunlara yazılmalıdır.
Okul koordinasyon birimi üyeleri hakkında bilgiler :

Okul koordinasyon birimi 8 üyeden oluşmaktadır. Bu bölümde üyeler hakkındaki bilgileri yazmalısınız.


Proje kapsamında tadilat için başvuruda bulunan okul müdürünün adı ve soyadı yanısıra, iletişim bilgileri- telefon ve e-posta.
Meslek hizmet temsilcisinin adı ve soyadı ve iletişim bilgileri.
Veliler konseyi temsilcisinin adı ve soyadı ve iletişim bilgileri.
Belediye temsilcisinin adı ve soyadı ve iletişim bilgileri.
Okul topluluğu temsilcisi olan dört (4) öğrencinin adı ve soyadı.
NOT: Proje faaliyetlerine ilkokul altıncı sınıftan dokuzuncı sınıfa kadar olan öğrenciler  ve orta okullardaki tüm öğrenciler dahil edilecektir. 


 1. Kullanıcı yapısı:

Etnik yapı

Tabloya öğrencilerle okul çalışanlarının etnik yapısına ilişkin bilgiler, temsil edilme sayısı ve oranı ile birlikte yazılmaktadır. Okuldaki öğrenciler ile çalışanlar hakkında ayrı ayrı bilgiler verilmektedir.


Cinsiyet yapısı

Tabloya okuldaki erkek ve bayan öğrenciler ile çalışanların sayısına ilişkin bilgiler, temsil edilme sayısı ve oranı ile birlikte yazılmaktadır. Okuldaki öğrencilerle çalışanlar hakkındaki bilgiler ayrı ayrı verilmektedir.
 1. Okul koordinasyon birimi üyeleri tarafından hazırlanan tadilat ihtiyaçları listesi:

Okul koordinasyon birimi üyelerinin teklif etmiş olduğu okul için gerekli tadilat ihtiyaçlarını ve bu tadilatlar için tahmini bütçeyi yazınız. Bu liste, okulun güvenli ve işlevsel olabilmesi için kaçınılmaz olan tüm tadilat ihtiyaçlarını içermelidir. Müdahale edilmesi gereken tüm ihtiyaçları belirtmek için ek sıra gerekiyorsa, ekleyiniz. 1. Ortak okulla/okul içinde gerçekleşen etniklerarası entegrasyon için ortak öğrenci faaliyetleri:

Okulunuzun 2017/2018 eğtim ve öğretim yılı yıllık çalışma programında yer alan ve okuldaki etniklerarası entegrasyonun iyileşmesinde etkili olan uzun vadeli ve kısa vadeli faaliyetleri belirtin.
Ortak okulla/okul içindeki faaliyetlerin uygulanması için planınızı kısaca açıklayınız, herbir faaliyette kaç öğrenci dahil edilmiştir ve faaliyetlerin gerçekleşme dönemi. Bu faaliyetlerin okuldaki etniklerarası entegrasyona ve yerel topluluğa nasıl etkisi olduğunu açıklayınız! 1. Eğitimsel ve eğitim dışı faaliyetlerle (öğrenci kulüpleri/proje faaliyetleri/serbest faaliyetler/gönüllü çalışmalar, afetlerle başetme faaliyetleri)

Okulunuzun 2017/2018 eğitim-öğretim yılı yıllık çalışma programında yer alan hangi eğitimsel ve eğitim dışı faaliyetlerle (girişimler, öğrenci kulüpleri, proje faaliyetleri, serbest faaliyetler, gönüllü çalışmalar, afetlerle başetme faaliyetleri vb.) öğrencilerde vatandaşlık kültürü ile demokratik davranışın gelişimine katkı sağlandığını belirtiniz. Her faaliyeti kısaca açıklayarak, gerçekleşme zamanını, herbir faaliyete toplam kaç öğrencinin dahil olduğunu ve sözkonusu faaliyetin öğrencilerin vatandaşlık kültürü ile demokratik davranışının gelişimine nasıl etki ettiğini belirtin.


 1. Okulun mevcut durumu

Başvurunun ilgili olduğu okul binasının mevcut durumunu kısaca tarif ediniz. Okulun ne zaman inşa edildiği, ne tür bir bina olduğu, geçmiş yıllarda ne tür tadilat faaliyetlerinin yürütülmüş olduğu, okul binasının hangi bölümlerinin iyi durumda olduğu, hangi bölümlerinin kötü durumda olduğuna ilişkin bilgi verin. Okul binasında tadilat görmesi gereken tüm bölümleri kısaca açıklayınız.


 1. Projeye dahil olan tarafların katılımı

Okulun, velilerin ve yerel topluluğun, okulun tadilatı projesinin uygulanmasına nasıl katılım sağlayacağını kısaca açıklayınız. Özellikle, bunların gerçekleştireceği faaliyetlerin hacmi yanısıra, proje uygulaması için gerekli toplam bütçedeki katılım paylarına önem verin.
Tadilat sırasında belediyenin ne kadarlık bütçeyle (yatırım yüzdesi) katkı sağlayacağını belirtin.


 1. Sürdürülebilirlik ve bakım

Tadilatı yapılan tesis için uygulanacak tadilat sonrası bakım faaliyetlerini açıklayınız. İlgili yatırım sürdürülebilir ve mali olarak karşılanabilir midir?
Okulun kriz durumlarıyla nasıl başa çıktığını ve krizlerle başa çıkma planı ile tesisi terketme şeması hazırlayıp hazırlamadığını açıklayın.
Teknik bakımın nasıl sağlanacağını, bakım planının, bakım bütçesinin olup olmadığını ve eğer varsa Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından kabul edilen Okul Tesislerinin Bakımı İçin Elkitabı kılavuzuna uygun olup olmadığını açıklayın.
GEREKLİ EKLER

Aşağıdaki ekler, bu formla birlikte mutlaka ibraz edilmelidir: 1. Belediye başkanı tarafından imzalanan finansal destek mektubu- ekli formatı kullanın

 2. Okul müdürü tarafından imzalanan finansal destek mektubu- ekli formatı kullanın


Not: Eğer, belirtilen tadilatlar için herhangi bir teknik belge hazırlamışsanız, lütfen ibraz ediniz.
Tadilat türü ve özelliklerine bağlı olarak veya başvuru kriterlerinin denetlenmesi ve sağlanması amacıyla Proje, ek belgeler talep edebilir.
BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Okulların tadilatı için faaliyet türleri
Proje, aşağıda belirtilenlerin iyileştirilmesi ve çözülmesine ilişkin olan girişimleri destekleyecektir:

Faaliyet türü

Öncelikler

Çatı

 • Çatının yeniden yapılandırılması

 • Çatı malzemesinin değiştirilmesi

 • Çatı alanına ısı ve nem yalıtımının yapılması

 • Asbest çatı malzemesinin çıkarılması ve ekolojik kaplama malzemeleriyle değiştirilmesi

Elektrik

 • Eski elektrik tesisatının yenilenmesi (eski tesisatın değiştirilmesi, monofazın üç fazlıyla değiştirilmesi vb.)

 • Mevcut ampüllerin, enerji tasarruflu yeni ampüllerle değiştirilmesi

 • Prizlerin, enerji verimliliği yüksek olanlarla değiştirilmesi

Isıtma


 • Eskimiş ısıtma sistemi donanımının değiştirilmesi (ısı kazanları, yakıcılar, pompalar, borular, petekler vb.)

 • Isıtma için yeni su ısıtma sisteminin döşenmesi

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için donanımın konulması (güneş enerjisi-panelleri, fotovoltaik sistemler, jeotermal pompalar vb.)

Pencere ve kapı


 • Eski kapı ve pencerelerin yeni ısı yalıtımlı olanlarla değiştirilmesi

 • Mevcut pencere ve kapıların tamir edilmesi

 • Pencere ve kapılara ısı yalıtımı dahil etmek

Duvarlar

 • Hasarlı duvarların tamiri, sıva yapımı, alçı sıva ve boyanması

 • Enerji tasarrufu nedeniyle ısı yalıtımı konulması (dış cephe, tavanlar)

Yerler

 • Eskimiş yerlerin yenilenmesi

 • Yeni yer döşemelerinin konulması (PVC, seramik fayanslar vb.)

Sıhhı alanlar/tuvaletler

 • Tuvaletlerin tadilatı (eğer yaşam alanını koruma koşullarını sağlıyorlarsa)

 • Tuvaletlerdeki eski gereçlerin değiştirilmesi

 • Su pompalarının tedariki

Okul bahçeleri/spor alanları

 • Oyun alanlarının inşa edilmesi

 • Açık spor alanlarının tadilatı

 • Spor alanlarındaki eskimiş spor aletlerinin değiştirilmesi

 • Spor salonlarının tadilatı

 • Çitlerin konulması

Aşağıdaki faaliyetler Proje tarafından finanse EDİLMEYECEK: • Spor salonlarının inşa edilmesi

 • Isıtma için yakıt tedariği

 • Elektrik faturalarının ödenmesi

 • Foseptik deposu inşa etme veya yenileme

Proje, aşağıdakilerle ilgli projeleri destek ve finanse ETMEYECEK: • Okulların cari bakımı

 • Çalışanların maaşları ve

 • Belediye bütçesinde veya Makedonya Cumhuriyeti bütçesinde ele alınan harcamalar.
USAID’IN EĞITIMDE GENÇLERIN ETNIKLERARASI ENTEGRASYONU PROJESI TARAFINDAN SAĞLANAN MAKSİMUM VARLIK MİKTARI

EGEE projesi, okulların tadilat için yapmış olduğu okul seçim başvurularını önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirecektir.
Bir okulun USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE) tarafından tadilatı için öngörülen bütçe tutarı okul başına en çok 1.200.000 Denarı (KDV hariç) olacaktır, belediyenin/okulun katılım oranı ise toplam tadilat değerinin minimum %10’u kadar olmalıdır.
USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi kapsamındaki varlıkların kullanılma şekli

Onaylanan tadilat işleri için yüklenici seçimi Proje tarafından gerçekleştirilecektir. Gerekli malzemelerin tedariki ve çalışmaların yapılması için gerekli olan varlıkların ödemesi Proje tarafından doğrudan yükleniciye yapılacaktır.


Başvuru formunun gönderileceği adres

Doldurulmuş başvuru formu tüm ekleriyle birlikte elektronik olarak mimo.aplikacii@gmail.com e-posta adresine ve posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir:


Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE)

(K3 için başvuru formu)

Sok. Kozle 1-b

1000 Üsküp


(Posta kodu: 82, 1020 Karpoş, Üsküp)
Başvuru tarihi

Başvuru formlarının EGEE’na teslim edilmesi 13 Aralık’ta başlayarak 27 Aralık 2017 yılı, saat 16:00’ya kadar sürecektir. Bu tarihten sonra ibraz edilecek olan tüm başvurular değerlendirilmeyecektir. Başvurular okul tarafından yapılmakta olup, belediye tarafından da desteklenmiş olmalıdır. Kısım 3 kapsamındaki çalışma grubu, önceden belirlenmiş kriterlere dayalı olarak başvuruları değerlendirecek ve okul seçimini gerçekleştirecektir.


Başvuru formatı

Başvurular, başvuru formunu doldurma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Kılavuza ve verilen forma uygun olarak hazırlanmamış olan başvurular değerlendirilmeyecektir.


Başvurunun değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirmesi Proje temsilcilerinden oluşan Kısım 3 kapsamındaki çalışma grubu, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile ABD’nin Avrupa Komutanlığı tarafından yapılacaktır.


Tadilat görecek okul seçimi başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler

 • Uygun başvuru formatı;

 • Uygun başvuru tarihi ve şekli;

 • Projeye dahil olacak tüm ilgili tarafların net olarak açıklanması;

 • Eğitimde etniklerarası entegrasyon faaliyetlerinin net olarak açıklanması;

 • Öğrencilerin vatandaşlık kültürü ve demokratik davranışlarının gelişim faaliyetlerinin net olarak açıklanması;

 • Tadilat faaliyetleri sırasında belediyenin, okulun ve toluluğun katılımının net olarak gösterilmesi.Kriterler


Açıklama

Maksimum puan

1

Etniklerarası bütünleşmenin geliştirilmesi

Okulun gerçekleştirmeyi planladığı, 2017/2018 eğitim ve öğretim yılı yıllık çalışma programında yer alıp okulda ve yerel toplulukta etniklerarası entegrasyonun güçlendirilmesinde etkili olacak EEE faaliyetleri net olarak belirtilmelidir. Etniklerarası entegrasyona doğrudan etkisi olan planlanan EEE faaliyetlerinin içeriği ve sayısı, okulun kendi ortamında EEE’yi uygulama çabasını göstermektedir.

20

2

Vatandaşlık değerlerinin ve demokratik davranışın geliştirilmesi

2017/2018 eğitim ve öğretim yılı yıllık çalışma programında yer alıp öğrencilerin vatandaşlık kültürü ile demokratik davranışının gelişimine katkı sağlayacak olan öğrenci kulüpleri, proje faaliyetleri, serbest faaliyetler, gönüllü çalışmaları vb. sayınız.

Öğrencilerin vatandaşlık kültürü ile demokratik davranışının gelişimine katkı sağlayan eğitimsel ve eğitim dışı faaliyetlerin içeriği ve sayısı, okulun vatandaşlık toplumunun gelişimini sağlama çabasını göstermektedir.20

3

Mevcut tadilat ihtiyaçları

Tadilat önerileri, sorunları tespit etmekte ve okul tadilatının ne şekilde okuldaki eğitim sürecinin iyileşmesine katkı sağlayacağını göstermektedir. Tadilat sonrası kilit noktalardan biri ise, tadilat gören tesisin bakımı için plan var mı ve nasıl bir plan olduğu yanısıra, bu planın Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından kabul edilen Okul Tesislerinin Bakımı İçin Elkitabı kılavuzuna uygun olup olmadığıdır.

Gerekli tadilatların ekinde sunulan teknik belgeler (teknik açıklama, ön ölçüm-hesaplama, çizimler, izinler ve benzeri), yerel topluluğun bunların başarılı bir şekilde yerine getirilmesine hazır olduğunu göstermektedir.30

4

Tadilat sırasında okul toplulukları ile belediyenin aktif olarak çalışması ve getirilerinin yüzdesi (toplam bütçenin en az %10’u)

Tadilatın belediye, okul ve yerel topluluk tarafından desteklenmesi, okul tadilatı sırasında oldukça büyük önem taşımaktadır.

Tadilata katılım, net olarak detaylandırılmalı, açıklanmalı ve tüm katılımcı tarafların destek mektuplarıyla tasdik edilmelidir.30

Projenin Kısım 3 kaspamındaki çalışma grubu tarafından başvuruları daha yüksek puanla değerlendirilecek ve uygulama için seçilecek olan okulların listesi, kararın getirilmesinin ardından 14 gün içerisinde www.mcgo.org.mk web sitesinde ilan edilecektir.


Not: İhtiyaç duyulması halinde Proje, ek bilgi talep etme hakkına sahiptir.
Eğer okul, sürece aktif olarak katılım sağlamaya hazır değise ve/veya kötü sonuç kaydederse veya proje kapsamındaki çalışma standartları uyarınca çalışmayı beceremezse, Proje işbirliğini bitirme hakkına sahiptir.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 64,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə