O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti


Umumiy pedagogika fanidan talabalar biliminiYüklə 50,18 Kb.
səhifə13/13
tarix18.09.2023
ölçüsü50,18 Kb.
#129036
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Umumiy pedagogika fanidan talabalar bilimini
BAHOLASH MEZONLARI
“Umumiy pedagogika” fanidan talabalar bilimini baholash O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 9 avgustdagi 19-2018-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risida”giNizom asosida amalga oshiriladi.
Mazkur fandan talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.
Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi.
Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida:
talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 5 (a’lo) baho;
talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 4 (yaxshi) baho;
talaba olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 3 (qoniqarli) baho;
talaba fan dasturini o‘zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega emas deb topilganda — 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o‘tkazish
JADVALI

5 baholik shkala

100 ballik shkala
5 baholik shkala

100 ballik shkala
5 baholik shkala

100 ballik shkala

5,00 — 4,96

100

4,30 — 4,26

86

3,60 — 3,56

72

4,95 — 4,91

99

4,25 — 4,21

85

3,55 — 3,51

71

4,90 — 4,86

98

4,20 — 4,16

84

3,50 — 3,46

70

4,85 — 4,81

97

4,15 — 4,11

83

3,45 — 3,41

69

4,80 — 4,76

96

4,10 — 4,06

82

3,40 — 3,36

68

4,75 — 4,71

95

4,05 — 4,01

81

3,35 — 3,31

67

4,70 — 4,66

94

4,00 — 3,96

80

3,30 — 3,26

66

4,65 — 4,61

93

3,95 — 3,91

79

3,25 — 3,21

65

4,60 — 4,56

92

3,90 — 3,86

78

3,20 — 3,16

64

4,55 — 4,51

91

3,85 — 3,81

77

3,15 — 3,11

63

4,50 — 4,46

90

3,80 — 3,76

76

3,10 — 3,06

62

4,45 — 4,41

89

3,75 — 3,71

75

3,05 — 3,01

61

4,40 — 4,36

88

3,70 — 3,66

74

3,00

60

4,35 — 4,31

87

3,65 — 3,61

73

3,0 dan kam

60 dan kam

VI. Asosiy va qo’shimсha o’quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari
Asosiy adabiyotlar:

 1. Pedagogika (Pedagogika nazariyasi va tarixi) O‘qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani sohasi: bakalavriat yo‘nalishi uchun darslik//prof.M.X.Toxtaxadjaevaning umumiy tahriri ostida, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – Toshkent “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” nashriyoti, 2010.

 2. B.X.Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sanostandart” nashriyoti. Toshkent 2017 y.

 3. R.A.Mavlonova, O.To’rayeva, K.M.Xoliqberdiyev, Pedagogika. Darslik T:. O’qituvchi 2018 yil.

 4. Pedagogika \\Nopedagog oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. U.Inayatov, N,Muslimov, D.Ro’ziyeva, M.Usmanbayeva.-Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti, 2013 y

 5. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. Darslik. - T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2008.

 6. Yuzlikayeva Y., Madyarova S. Теория и практика общей педагогики. – Т.: TDPU, 2014.

 7. Калдыбекова Л.С, Жалпы педагогика теориясы жене практикасы. Педагогика теориясы. – Т.: ТДПУ, 2013.

 8. K.Hoshimov, S.Ochilov. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. O‘quv qo‘llanma.T:.O‘qituvchi 2010-yil

 9. K.Hoshimov, Nishonova S. Pedagogika tarixi / Darslik. – Toshkent: “Istiqlol” nashriyoti, 2005.

 10. K. Hoshimov, S.Ochil O’zbek pedagogikasi antologiyasi. T.: O’qituvchi 1999 y.

 11. K. Hoshimov, S.Ochil O’zbek pedagogikasi antologiyasi. T.: O’qituvchi 2010 y.

 12. N.N.Azizxujayeva Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: Fan, 2006y.

 13. Omonov X., Xo’jayev N., Madyarova S., Eshchonov E., Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.-T.:IQTISOD MOLIYA, 2009.

 14. A.Xoliqov Pedagogik mahorat.T.: Iqtisod-moliya, 2011.

 15. Подласый И.П. Педагогика. Москва. Высшего образования, 2003Qo’shimcha adabiyotlar

 1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy lavobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O‘zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istikbollariga bag`ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11

 2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O’zbekiston”, 2017.

 3. J.Hasanboyeva., K.Turaqulov X., Pedagogika fanidan izohli lug’at. T.: Fan va texnologiya.

 4. Kaldibеkova A.S. Umumiy pеdagogika nazariyasi va amaliyotidan laboratoriya mashg‘ulotlari. – T., 2013.

 5. Niyozov G‘., AxmedovaM. Pedagogika tarixidan Amaliy mashg‘ulotlari. – Т.: NOSHIR, 2011.

 6. Ma’naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar).-T.: 1999y

Internet saytlari

 1. www. tdpu. uz

 2. www. pedagog. uz

 3. www. Ziyonet. Uz

 4. www. edu. Uz

 5. tdpu-INTERNET. Ped


Yüklə 50,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə