Özel tekniK ŞartnameYüklə 17,7 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü17,7 Kb.
#30973

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında “Manisa-Dumlupınar hat kesimine ait düşey ve yatay güzergah planlarının hazırlanması işinde” Manisa Gar (Km.67+000) - Dumlupınar İstasyonu (Km.357+000) arasında mevcut rayların ve sabit tesislerin halihazır ölçülerinin alınarak bu ölçü üzerinden mevcut hattın yatay ve düşey güzergahın oluşturulması işine ait özel teknik şartnamedir. Bu özel teknik şartname sözleşmenin tabii bir eki olup, Yüklenici özel teknik şartname hükümlerine uymayı aynen kabullenir.

 1. Bu şartname sözleşmenin tabii bir ekidir.
 1. Bu şartnamede açıklanmamış konular “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış konuyla ilgili şartnameler,birim fiyat tarifleri ve tanımları geçerlidir.
 1. Yüklenici, çalışması esnasında, 30.01.1988 gün ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmenliğine uymak zorundadır.
 1. Yüklenici; Etüt-Proje Müh. Hizmetleri esnasında tesis edilen mevcut ölçü noktaları (nirengi,poligon) ve , halihazır alım ölçülerini, aynen kullan

acaktır.(Memleket koordinat sistemine göre)


 1. Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmenliğine uygun olarak poligonlar demiryolu kenarında tesis edilecektir. Nirengi ağı yeterli olmayan kesimlerde ilave nirengi ağı tesis ederek, ilgili Kadastro Müdürlüğüne onaylatılacaktır.
 1. Yüklenici; oluşturulacak güzergaha ait bilgisayar datalarını Netcad programlarına uyumlu olarak (ITRF ve ED50 formatında) hazırlayacaktır.
 1. Güzergah çalışmaları sırasında İstasyon yollarının tamamının halihazır haritası da alımı yapılacaktır.
 1. Mevcut hatta hazırlanacak olan; Yatayda +/- 20 cm. ve Düşey güzergahta + 10 cm. toleranslar içerisinde kalarak hat oturtulacaktır. (Bu şartları taşımayan özel durumlar için idarenin onayı alındıktan sonra çalışmalara devam edilecektir.)
 1. Yüklenici, Elektrifikasyon projesine altlık teşkil edecek bu çalışmada; demiryolunun üzerindeki sabit tesislerinin de ayrıntılı ölçülerini alıp (Tünel, Köprü ve Menfezlerde beton ve diğer ayrıntılar ile üstgeçit köprülerinde ray üstünden köprü alt kotu belirlenecek ve sabit tesislerin tüm bilgileri profilin üzerinde gösterilecektir.)

  1. Yüklenici çizilecek halihazır ve profil üzerinde oluşturulacak yatay ve düşey kurpların tüm bilgileri gösterilecektir.

  2. Profilde; kırmızı kot, sabit tesislerde gösterilecektir.
 1. Oluşturulacak boy kesit üzerinde siyah kot, kırmızı kot, kilometre, yolun eğimi, düşey ve yatay kurp bilgileri, ara mesafeler gibi değerler gösterilecektir.
 1. Yüklenici, GPS yöntemiyle ölçü ve hesabı yapılan Yer Kontrol Noktaları için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Arazi ve Büro kontrollerini yaptırıp, tüm evrakları Kontrol Mühendisine imzalatacaktır.

13. TCDD bu projeleri ihtiyaç duyduğu her yerde ve zamanda projeciden izin almadan ve herhangi bir ad altında projeciye bedel ödemeden istediği biçimde imalatı, etüd ve ek projeler yaptırabilir ve Projeci bunu kayıtsız ve şartsız kabul eder.


14. Yüklenici uygulama projesini İdare onayına sunarken idarenin vereceği antet normlarına uygun olarak projelerini 5(Beş)’er adet çıktı ve CD olarak teslim edilecektir.
15. Projelerin ve eklerinin doğruluğu proje müellifine aittir. Bu sorumluluk işin ifa edilmesiyle sona ermez.
16. Proje ve ekleri bu şartnamedeki şartlara uymakla beraber ilgili meslek odalarının asgari hizmet şartnamelerine ve diğer yerli ve yabancı teknik mevzuata, ilgili standartlara uymak zorunda olup sorumluluk proje müellifine aittir.
17. Bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü; ulaşım, taşıma, ölçüm, konaklama, iş güvenliği ve işçi sağlığı, işçilik ve malzeme masrafları, harçlar, belge bedelleri ve mevzuat değişikliğinden kaynaklanabilecek ilave masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18. İhaleyi alan firma veya şahıs taahhüt ettiği elemanları işin süresi boyunca çalıştırmak zorundadır. Çalışma koşullarına uygun bulunmayan personel idarenin uyarısı ile yüklenici tarafından değiştirilecektir.
19. Yüklenici, çalıştırılan elemanların çalışma süresini ve koşullarını idarenin çalışma programına göre düzenler. Yüklenici tarafından çalıştırılan elemanlar görevli Teknik nezaretçinin talimatları doğrultusunda çalışacaktır.
20. Yüklenici, çalışmalar sırasında gereken iş güvenliği tedbirlerinin alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup, meydana gelebilecek her türlü can ve mal kaybından yüklenici sorumlu olacaktır.
21. Halihazır harita alımı sırasında Demiryolu kenarında ve yakınında iş süresince herhangi bir kazaya meydan vermemek için, hertürlü emniyet tedbirinin alınarak TCDD.ce verilecek teknik nezaretçi gözetiminde dikkat çekecek fosforlu kıyafetler giyip, ölçüm çalışmalarını yapacaklardır.
22. Yüklenici “Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında 3.Şahıslar Tarafından Yapılacak

Yol, Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 2701 No.lu Genel Emir” e uyacaktır. Ayrıca bu Genel Emir şartlarına uymadığı taktirde yer teslimi yapılmış olsa dahi işe başlayamayacağını, başlamış olsa dahi devam edemeyeceğini, bu Genel Emir’in getirdiği tüm mali ve idari sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder ve Genel Emir kurallarına harfiyen uyacağını taahhüt eder.


23. Mevcut Hattın Yatay ve Düşey Güzergahının oluşturulması için arazide yapılan ölçümlerinin büroda doğru bir şekilde kontrolünün yapılabilmesi için idarenin de onayını alarak en az bir(1) kullanıcılı ve lisanslı harita çizim programı (idarenin istediği modülleriyle birlikte) alıp, idareye teslim edecektir.


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 17,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə