ÖZet interneti nasýl algýlamalý Ne durumdayýz ?Yüklə 77,13 Kb.
tarix21.11.2017
ölçüsü77,13 Kb.
#32479

ÖZET

 • Interneti nasýl algýlamalý

 • Ne durumdayýz ?

 • Yöntem

 • Ulusal boyutta örgütlenme

 • Mekanizmalar

 • Eylem planý modeli

 • Kültürü yayma

ÖZET

 • Aþamalar

 • Rekabete açma

 • Ýnsan gücü

 • Demokrasi

ÖNCELÝKLER

 • (-1) BIT ve STK'larýn örgütlenmesi

 • (0) Toplumun gündemine girme

 • (1) Ulusal boyutta örgütlenme

 • (2) Mekanizmalar

 • (3) Eylem planý

 • (?) Mega proje

 • (?) Seferberlik

ÝNTERNET'Ý NASIL ALGILAMALI

 • Sohbet, e-ticaret ?

 • Devrimsel bir geliþme

 • Stratejik, Generik

 • e-Türkiye = Yeniden yapýlanma

 • e-devlet = Yeniden yapýlanma

 • Dünya ile bütünleþme de vazgeçilmez araç

 • Internet yaþamdýr !

NE DURUMDAYIZ

 • Türkiye Ýnternet'i 10. yýlýnda

 • Siyasal sahip, örgütlenme, mekanizma, eylem p.

 • e-Avrupa+ kriterleri

 • e-Türkiye çalýþmalarý

 • Ýnternet-bilim-demokrasi “iyidir”

YÖNTEM

 • Nasýl? Nerede hata yaptýk? Göstergeler?

 • 1 milyon bilgisayar, Mernis, erken emeklilik
  ( Süreçler yanlýþ ! )

 • Ýnternet bildirgesi, Biliþim Þurasý kararlarý

 • Süreklilik, kararlýlýk

ULUSAL BOYUTTA ÖRGÜTLENME

 • Müsteþarlýk+ (Kaliteli iþgücü, özerk, katýlýmcý)

 • Politika belirleme

 • Çekirdek teknik ekip

 • KamuNET, Danýþmanlýk

 • Proje izleme - koordinasyon - standarlar

 • Yasa + Düzenleme

 • Mekanizmalara sekreterya

 • Kamuoyu görüþleri; Araþtýrma yaptýracak/yapacak

MEKANÝZMALAR

 • Ciddi bir sekreterya ve çekirdek kadro

 • Katýlýmcý, saydam

 • Stratejik - ulusal mekanizma – Eylem planý; “Ulusal bilgi konseyi” Yýlda 2-3 kere toplanmak, BTYK baðlantýlý

 • Yasa / Yönetmelik çalýþma gruplarý

 • e-Devlet konseyi

 • Teþvik mekanizmalarý

MEKANÝZMALAR

 • IK++, e-Türkiye++

 • KamuNET konferansý, teknik

 • Vatandaþa yönelik geri besleme konferansý, anket

 • Yasalarý gözden geçirme “konferansý / forumu”

 • Yasa yapma süreci

EYLEM PLANI

 • e-Avrupa / e-Avrupa+

 • Çok genel

 • Daha somut olmalý

 • Esnek, 6 ayda bir gözden geçirilmeli

 • Küçük, uyumlu parçalardan oluþan projeler

 • Pilot proje, geri besleme bol olmalý

 • Tüm süreç katýlýmcý ve saydam olmalý

AÞAMALAR

 • e-Türkiye ve e-Devlet birer yeniden yapýlanma süreçleridir

 • Eþit olmayan geliþme

 • Tanýþma / Genel kültür aþamasý

 • Otomasyon süreçleri tanýmlama

 • “Web”leþme

 • Geri besleme / deðerlendirme mekanizmalarý

KÜLTÜRÜ YAYMA

 • Hedef: Her yurtaþ bilgi, biliþim, Ýnternet okur yazarý olmasý

 • Emekliler, engelliler, köylüler dahil

 • BT çalýþanlarýnýn Ýnternet kültürü eksik

 • Öðrenmeyi öðrenmek

 • Öðretmen, hukukcu, kamu çalýþaný / yöneticisi, saðlýk, kobi, tarým..... özel projeler

KÜLTÜRÜ YAYMA

 • Okullar

 • Sayýsal uçurum

 • Evrensel hizmet

 • Ýnternet evleri

 • Halk kütüphaneleri

 • Halk evleri

 • Kamu kiosklarý

REKABETE AÇMA

 • 2003'te çok çalýþmak gerekir

 • BIT'de rekabet konferansý ?

 • Ses dýþýnda VoIP dahil 2003'te rekabete açmak

 • KabloNET'i yeniden düzenlemek

 • xDSL, wireless, uydu

 • RTUK mevzuatýný gözden geçirmek

 • Tüketici haklarý

ÝNSAN GÜCÜ

 • Kamu'da BT personel politikalarý

 • Sertifikasyon (kamu / ülke)

 • Universite yapýsýný gözden geçirmek

 • BT önem kazanmalý

 • Hocalarý yeniden eðitmek

 • Bölümler kapanabilmeli

 • “Devþirme biliþimci”

 • Üniversiteye giremeyenlere BT

 • Lise / Meslek okullarý

DEMOKRASÝ

 • Bilim / demokrasi / Ýnternet

 • Öncelikli / Katalizör

 • Kamu yönetiminde saydamlýk

 • Somut öneriler

 • Servet beyannameleri (6 ay / yýl), Özgeçmiþler

 • Atamalar / Ýþten çýkartmalar, Ýhaleler, þartname taslaklarý

 • Yasa yapma süreci

 • Her yerde STK !

 • Yönetime katýlýmYüklə 77,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə