ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: halil göRGÜn doğum TarihiYüklə 74,87 Kb.
tarix22.08.2018
ölçüsü74,87 Kb.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: HALİL GÖRGÜN

Doğum Tarihi: 01 01 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Dicle Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1992

Doktora

Department of Civil Engineering

The University of Nottingham, U.K.

1997

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Orhan AKSOĞAN.Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Semi-Rigid Behaviour of Connections in Precast Concrete Structures. Supervisors: Dr. Kim S. Elliott, Dr. Gwynne Davies (Reader in Structural Engineering).Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

İnşaat Müh.

Akpınar Grubu Akpınar Yapı Sanayii A.Ş.

1988-1989

Ar.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1989-1989

Ar.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

1989-1992

Visiting Student

Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University

1992-1992

Research Student

Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Nottingham University

1993-1997

Dr.Ar.Gör

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1997-1998

Yar.Doç.

Mühendislik Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1998-2013

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Dicle Üniversitesi

2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi, Senem YILMAZ, 2008.

 2. Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan ve Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Nonlineer Analizi, Sevgi Seval KARACAN, 2011.

 3. Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan Elastik Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Stabilite Analizi, Sercan KAYMAK, 2012.

 4. Kesme Kuvvetini Hesaba Katarak Uçlarında Rijit Bölgeler Bulunan ve Düğüm Noktalarına Dönel Yaylarla Bağlı Çubuklardan Oluşan Düzlemsel Çerçevelerin Geometrik ve Malzeme Bakımından Nonlineer Analizi, Asım ÇELİK, 2012.

 5. Timoshenko Kiriş-Kolon Elemanlardan Oluşan Yarı-Rijit Bağlı Düzlemsel Çerçevelerin Stabilite ve İkinci-Mertebe Analizi için Matris Yöntemi, Serpil ÇELİK, 2013.

 6. Hızlı Sismik Performans Değerlendirmesi için Yeni Bir Yöntem, Derman KAYA, 2016

Projelerde Yaptığı Görevler :

1) D.Ü. Araştırma Projeleri Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Halil GÖRGÜN, “Bağlantıları Elastik Olan Düzlemsel Olmayan Boşluklu Perdelerin Analizi” T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri, DÜBAP-04-MF-61 nolu projesi, 2007. Yürütücü.
2) Özel Sektör
Akpınar Grubu, Akpınar Yapı Sanayii A.Ş. - Ünal Akpınar İnşaat, İmalat, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şanlıurfa Tüneli ve Tesisleri İkmal İnşaatı, İnşaat Mühendisi, 1988-1989.
3) AB
Semi-rigid connections in precast concrete structures. School of Civil Engineering, The University of Nottingham, Researcher, 1994-1998.
İdari Görevler :

 1. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

 2. Yapı Anabilim Dalı Başkanı

 3. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

 4. Mühendislik Fakültesi Kurul üyesi

 5. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul üyesi

 7. DÜADEK: Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFOM) Kurulu üyesi

 8. DÜADEK: Uluslararası İlişkiler ve Projeler (UİP) Kurulu üyesi

 9. DÜADEK: Bologna Eş Güdüm Komisyonu (BEK) Kurulu üyesi

 10. Erasmus Bölüm Koordinatörü

 11. Mühendislik Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı

 12. Kentsel Dönüşüm İtiraz komisyon üyesi

 13. Sigara İç Denetim Ekibi üyesi

 14. Fen Bilimleri Etik Kurulu üyesi (Dicle Üniversitesi Senatonun 23.09.2016 tarih ve 2016/8-28 sayılı kararı)

 15. Geçici Akademik Teşvik Komisyonu yedek üyesi (Dicle Üniversitesi Senatonun 23.09.2016 tarih ve 2016/8-29 sayılı kararı)


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. İnşaat Mühendisleri Odası, 1988.
 1. COST European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research COST C1–Concrete Structures Working Group 1.

Ödüller :

  1. EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council,

Grant and Duration.

£34,201 1.11.94 to 30.04.96
  1. Henry Adams Award, Institution of Structural Engineers, 2004.
  1. Altın Kiriş Ödülü, Türkiye Prefabrik Birliği, 2004.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

İMZ 405 Betonarme II

İMZ 400 Proje3

4


2

4

506007 İleri Yapı Statiği

606005 Uzmanlık Alan Dersi3

3


0

0

İlkbahar

İMZ 308 Betonarme I

İMZ 400 Proje4

4


2

4

506008 Elastik Stabilite

Teorisi


606006 Uzmanlık Alan Dersi

3
3

0
0
2015-2016

Güz

İMZ 405 Betonarme II

İMZ 400 Proje3

4


2

4

506007 İleri Yapı Statiği

606005 Uzmanlık Alan Dersi3

3


0

0

İlkbahar

İMZ 308 Betonarme I

İMZ 400 Proje4

4


2

4

506008 Elastik Stabilite

Teorisi


606006 Uzmanlık Alan Dersi

3
3

0
0
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun, M.R. Adlparvar “The stability of precast concrete skeletal structures”, PCI Journal, 43/2, 42-57, 1998.

A2. S.O. Degertekin, M.S. Hayalioglu, H. Gorgun “Optimum design of geometrically non-linear steel frames with semi-rigid connections using a harmony search algorithm”, Steel & Composite Structures, Volume 9, Number 6, 535-555, 2009.A3. H. Gorgun, S. Yilmaz, S.S. Karacan “Nonlinear analysis of frames composed of flexibly connected members with rigid end sections accounting for shear deformations”, Scientific Research and Essays, 7(27), 2390-2408, 2012.

A4. H. Gorgun, S. Yilmaz “Geometrically nonlinear analysis of plane frames with semi-rigid connections accounting for shear deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 4, 539-569, 2012.
A5. H. Gorgun “Geometrically nonlinear analysis of plane frames composed of flexibly connected members”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 45, No. 3, 273-305, 2013.
A6. H. Gorgun “The Stability of Semi-Rigid Skeletal Structures Accounting for Shear Deformations”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 57, No. 6, 1065-1084, 2016.

A7. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Notes, The Institution of Structural Engineers, 11 Upper Belgrave Street, London SW1X 8BH, England, 3, 6-12, 1997.

A8. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 1 - The experimental evidence”, Structural Engineer, v 81, n 16, 14-27, 2003.

A9. K.S. Elliott, G. Davies, F. Marcelo, H. Gorgun, A.A. Mahdi “Can precast concrete structures be designed as semi-rigid frames? Part 2 - Analytical equations and column effective length factors”, Structural Engineer, v 81, n 16, 28-37, 2003.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Determination of moment-rotation in semi rigid precast concrete connections using the component method”, Semi-rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections. COST C1 Proceedings of the Second State of the Art Workshop, Prague, 31-40, European Commission, Brussels, 1994.
B2. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Component method validation tests in precast concrete semi rigid connections”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 299-308, Hönggerberg, Zürich, 1996.
B3. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Effective length factors in precast concrete frames”, Semi-Rigid Structural Connections, Proc. IABSE Colloquium, İstanbul, Vol. 75, 349-358, Hönggerberg, Zürich, 1996.
B4. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun ”Semi-rigid connections in precast concrete frames”, FIP Symposium, Johannesburg, Vol. 2, 463-475, Concrete Society of Southern Africa, 1997.
B5. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy ”Precast concrete semi-rigid beam-to-column connections in skeletal frames”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 45-54, European Communities, 1999.
B6. K.S. Virdi, P. Ragupathy, K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid frame analysis using rigorous and simplified methods”, COST C1 Control of the Semi-Rigid Behaviour of Civil Engineering Structural Connections, Proceedings of the international conference, Liege, 75-84, European Communities, 1999.
B7. K.S. Elliott, G. Davies, A. Mahdi, H. Gorgun “Strength and stiffness relationships for semi–rigid precast concrete connections”, XVII Symposium on Nordic Concrete Research, Proceedings Nordic Concrete Research Meeting, Reykjavik, Island, 226-228, Solli, Oslo, 1999.
B8. H. Görgün “On effective length factor of sway columns in the TS 500 Building Code”, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, Şanlıurfa, Vol. 2, 859-866, Turkey, 26-28 April 2006.
B9. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of frames with semi-rigid connections and shear deformations”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-13, Greece, 2-5 September 2008.
B10. E. Emsen, O. Aksogan, R. Resatoglu, M. Bikçe, H.M. Arslan, H. Görgün “Non-planar coupled shear walls with stiffening beams”, Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 1-24, Greece, 2-5 September 2008.
B11. H. Görgün “On effective length factor of sway framed structures in the BS 8110 and TS 500 Building Code”, Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 107-114, North Cyprus. 15-17 September 2008.
B12. H. Görgün, S. Yılmaz “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members considering the shear effect on the bending”, Proceedings of the 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, 141-149, North Cyprus. 15-17 September 2008.
B13. H. Görgün, S. Kaymak “Stability analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, 1-9, Turkey. 17-19 October 2012.
B14. H. Görgün, S. Çelik, A. Çelik, “Nonlinear analysis of semi-rigid frames with rigid end sections accounting for shear deformations”, Proceedings of the Conference SMAR 2013, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey. 9-11 September 2013.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. O. Aksoğan, H. Görgün “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.8, No.2, 117-129, 1993.
D2. M.S. Hayalioğlu, Ö. Değertekin, H. Görgün “Design of semi-rigid planar steel frames according to Turkish Steel Design Code”, Yıldız Technical University, Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma 2004/2, 101-116, 2004.
D3. O. Aksoğan, S.S. Akavcı, H. Görgün “Analysis of frames with nonlinear flexible connections”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.1, 1-11, 2005.
D4. H. Görgün, S.S. Akavcı “On effective length factor of framed columns in the TS 500 Building Code”, Cukurova University Journal. Fac. Eng. Arch. Vol.20, No.2, 1-13, 2005.
D5. E. Emsen, O. Aksoğan, M. Bikçe, H. Görgün “İki sıra boşluklu deprem perdelerinde tek güçlendirici kiriş konumunun toplam perde eğilme momentine etkisi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 81-93, 2005.
D6. E. Emsen, H. Görgün, O. Aksoğan “Kiriş-duvar bağlantıları esnek olan iki sıra boşluklu perdelerin statik analizi”, Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-109, 2005.
D7. H. Görgün, S. Yılmaz, O. Aksoğan “The linear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 1-14, 2008.
D8. H. Görgün, S. Yılmaz, O. Aksoğan “The nonlinear analysis of planar frames composed of flexibly connected members taking shear deformations into consideration”, Ç.Ü J. Fac. Eng Arch., 23(1), 15-28, 2008.
D9. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 5-17, 2011.
D10. H. Görgün, S. Yılmaz, S.S. Karacan “Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 19-31, 2011.
D11. S.Ö. Değertekin, M.S. Hayalioğlu, H. Görgün “Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 2(1), 45-56, 2011.
D12. H. Görgün, S. Kaymak, A. Çelik “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(1), 5-19, 2012.
D13. H. Görgün, A. Çelik, S. Kaymak “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal olmayan analizi”, D.Ü. Müh. Fak. mühendislik dergisi, 3(2), 61-74, 2012.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. H. Görgün, S. Yılmaz “Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında dönel yaylar bulunan çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin nonlineer analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana.
F. Diğer yayınlar :

F1. K.S. Elliott, H. Gorgun “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University, February 1994.
F2. K.S. Elliott, H. Gorgun, K.S. Virdi, P. Ragupathy “Report to the Precast Concrete Frames Association, on analysis and design of a - 3 storey precast concrete sway frame”, Dept. of Civil Eng. Nottingham University & Dept. of Civil Eng. City University, August 1994.
F3. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 1, No. SR 95 029. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, September 1994, 82 pp.
F4. H. Gorgun, K.S. Elliott, G. Davies “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Progress Report 2, No. SR 95 030. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, April 1995, 102 pp.
F5. H. Gorgun “Semi-rigid behaviour of connections in precast concrete structures”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 96-001, University of Nottingham, February 1996, 344 pp.
F6. K.S. Elliott, G. Davies, H. Gorgun “Semi-rigid connections in precast concrete frames”, Report to EPSRC. Grant No. GR/K17286. Dept. of Civil Eng. Nottingham University, October 1996.
F7. H. Gorgun “An Experimental study of the behaviour of double sided welded plate connection in precast concrete frames”, Dept. of Civil Engineering Report No SR 97-001, University of Nottingham, January 1997, 160 pp.


Alıntı endeksleri

Hepsi

2011 yılından bugüne

Alıntılar

106

61

h-endeksi

6

4

i10-endeksi

6

2


Yüklə 74,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə