Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 84 test sualları Uşaqlarda ağrılı müalicəvi və diaqnostik əməliyyatları necə aparmaq məsləhətdir?Yüklə 336,08 Kb.
səhifə1/3
tarix21.10.2017
ölçüsü336,08 Kb.
#8733
  1   2   3

Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 184 test sualları
1) Uşaqlarda ağrılı müalicəvi və diaqnostik əməliyyatları necə aparmaq məsləhətdir?
A) Per os ağrıkəsicilərin istifadəsi ilə

B) İnhalyasion anesteziya ilə

C) Yerli anesteziya və sedativ effekt yaratmaqla

D) Lümbal anesteziya ilə

E) Ümumi anesteziya vasitəsilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
2) Kəskin xəstəliklərdə (“ kəskin qarın ” simptomu) ağrının xarakter və intensivliyini müəyyənləşdirmək üçün hansı dərmana üstünlük verilir?
A) Morfi

B) Papaverin

C) Atropin

D) Relanium

E) No-şpa
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
3) Sedativ dərmanlardan fərqli olaraq narkotiklər necə təsir göstərir?
A) Ishala səbəb olur

B) Nəbzi artırır

C) Ağrıya qarşı həssaslığı azaldır

D) Təzyiqi qaldırır

E) Tənəffüsü tezləşdirir
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
4) Yenidoğulmuşlarda narkotik analgetiklərin istifadəsi zamanı hansı təhlükəli əlavə təsir meydana çıxır?
A) Ağrıya qarşı həssaslığın artması

B) Ishal


C) Təzyiqin artması

D) Nəbzin artması

E) Tənəffüsün zəifləməsi
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
5) Ağrılı əməliyyatlarda premedikasiya məqsədi ilə adətən nədən istifadə olunur?
A) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar

B) Barbituratlar

C) Antihistamin preparatlar

D) Qeyri narkotik analgetiklər

E) Qısa təsir müddətinə malik benzodiazepinlər
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
6) Midazolamdan istifadə edərkən nəyə nəzarət etmək vacibdir?
A) Saatlıq diurezə

B) Kapilyar damar dolğunluğuna

C) Eritrositlərin çokmə sürətinə

D) Qanın oksigenlə zənginləşməsinə

E) Bəbəklərin reaksiyasına
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
7) Midazolamdan istifadə edərkən hansı birinin həkimin əlinin altında olması vacib deyil?
A) Endotraxeal boru

B) Oksigen

C) Larinqoskop

D) Elektrokardioqraf

E) Sorucu
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
8) Hansı biri qeyri- narkotik analgetiklərə aid deyil?
A) Ibuprofen

B) Movalis

C) Flumazenil

D) Aspirin

E) Parasetamol
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
9) Parasetamolun konsentrsiyası qanda nə vaxt maksimum həddə çatır?
A) 2 saat sonra

B) 1 saat sonra

C) 1,5 saat sonra

D) 0,5 saat sonra

E) 15 dəq sonra
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
10) Aspirinin istifadəsi nə zaman əks göstərişdir?
A) Baş ağrısında

B) Mialgiyada

C) Su çiçəyində

D) Nevralgiyada

E) Revmatoid artritdə
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
11) Aspirinin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

B) Mədə bağırsaq qanaxması

C) Dəmir defisitli anemiya

D) Oliqouriya

E) Qanın laxtalanmasının pozulması
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
12) Narkotik analgetiklərə aid olmayan hansıdır?
A) Metadon

B) Majezik

C) Oksikodon

D) Fentanil

E) Petidin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
13) Narkotik analgetiklər mülayim dozada hansı təsiri göstərmir?
A) Az dozada effektiv ağrıkəsici

B) Müxtəlif dərəcədə histaminin azad olmasına təsir göstərirlər

C) Praktiki olaraq miokardın yığılma qabiliyyətini azaltmırlar

D) Bağırsaq və sidik kisəsinin tonusunu artırır

E) İltihab əleyhinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
14) Qısa təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Promedol

B) Morfin

C) Metadon

D) Fentanil

E) Petidin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
15) Uzun təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Morfin

B) Oksikodon

C) Petidin

D) Metadon

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
16) Orta təsirli narkotik preparat hansıdır?
A) Oksikodon

B) Petidin

C) Kodein

D) Fentanil

E) Metadon
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
17) Daimi ağrılarda narkotik analgetiklərdən istifadə zamanı adətən hansı səhvə yol verilir?
A) Uzun müddətli infuziyadan istifadə olunur

B) Qısa müddətli ağrısızlaşma zamanı qısa müddətli təsir edən preparatdan istifadə olunur

C) Qısa müddətli ağrısızlaşma zamanı vena daxili şırnaqla yeridilir

D) Uzun fasilələrlə yeridilir

E) Uzun müddətli təsir edən preparatdan istifadə olunur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
18) Hansı halda narkotik analgetikləri daxilə qəbul etmək olar?
A) İshal baş verdikdə

B) Mədə-bağırsaq traktının funksiyası normal olduqda

C) “Kəskin qarın” sindromunda

D) Kəskin qastrit zamanı

E) Qastroenteritdə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
19) Narkotiklərin qəbulu zamanı yaranan tənəffüs zəifləməsində seçim preparatı hansıdır ?
A) Bemeqrid

B) Sitoxrom - C

C) Lobelin

D) Nalokson

E) Korazol
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
20) Narkotik analgetiklərin əlavə təsirinə hansı aid deyil?
A) Qaşınma

B) Öyümə və disforiya

C) Qəbizlik

D) Dərinin səthi damarlarını genəldir

E) Sidiyin ləngiməsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
21) Opiatlarla müalicəni birdən – birə dayandırdıqda yaranan narkotik qəbulundan kəsilmə sindromunun əlamətlərinə hansı aid deyil ?
A) Oyanıqlıq

B) “Qaz dərisi”

C) İshal

D) Burnun tutulması

E) Dəridə səpkilər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
22) Kəsilmə sindromundan uzaqlaşmaq üçün hansı tədbir aparılır?
A) Doza əvvəl artırılır, sonra azaldılır

B) Bir neçə ay ərzində doza 2 dəfə azaldılır

C) Bir neçə gün ərzində doza tədricən azaldılır

D) Heç bir tədbir aparılmır

E) Həftə ərzində gündəlik doza 3 dəfə azaldılır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
23) Uşaqlarda zəif ağrı zamanı kodein adətən hansı preparatla birlikdə təyin edilir?
A) Parasetamol

B) Baralgin

C) Movalis

D) Analgin

E) Qlisin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
24) Morfinin analgetik təsir müddəti nə qədərdir?
A) 1- 1,5 saat

B) 20 - 35 dəq

C) 0,5 -1saat

D) 2-3 saat

E) 15 -20 dəq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
25) Bədxassəli şişlər zamanı morfinin hansı yolla qəbulu məqsədə uyğundur?
A) Əzələ daxili

B) İnhalyatorla

C) Vena daxili

D) Nebulayzerlə

E) Dəri altı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
26) Morfin orqanizmdən necə xaric olunur?
A) Tərlə

B) Nəcislə

C) Sidiklə

D) Ağız suyu ilə

E) Öd ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
27) Morfinə qarşı davamlılıq yaranıbsa dozanın artırılması nəyə səbəb olmur?
A) Ürək çatışmazlığı

B) Qaraciyər çatışmazlığı

C) Tənəffüs pozğunluğu riskinin artmasına

D) Çeyn – Stoks tipli tənəffüsün yaranması

E) Böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
28) Petidinin yüksək dozada və bir neçə sutkadan artıq qəbulu zamanı yaranan normoperidin nəyə səbəb olur?
A) Süstlüyə

B) Qıcolma və disfoniyaya

C) Oliqouriyaya

D) İshala

E) Hipoqlikemiyaya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
29) Metadon hansı xəstələrə təyin olunur?
A) Kəllə-beyin travmasında

B) Qara ciyər çatışmazlığında

C) Bronxial astmalı xəstələrə

D) Onkoloji xəstələrə

E) “Kəskin qarın” sindromunda
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
30) Vena daxili yeridilmə zamanı metadonun analgeziya təsiri hansı biri ilə oxşardır?
A) Promedol

B) Omnopon

C) meperidin

D) Morfin

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
31) Fentanil morfindən nə ilə fərqlənir?
A) Bradikardiya yaradır

B) Əzələ rigidliyi yaradır

C) Qısa müddətli təsir edir

D) Eyforiya yaradır

E) Tənəffüsü süstləşdirir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
32) Fentanil kiçik və orta dozada nə vaxt istifadə olunur?
A) Keysəriyyə əməliyyatında

B) Kiçik qan dövranında nəzərə çarpacaq hipertenziyada

C) Bronxial astmada

D) Sarğı qoyulmasında və sternal punksiya zamanı

E) Ağ ciyər infarktında
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
33) Lidokainə əks göstəriş hansıdır?
A) Yenidogulmuşların sünnəti

B) Vena və arteriyaların punksiya və kateterizasiyası

C) Sinus düyününün zəifliyi sindromu

D) Selikli qişaların yerli anesteziyası zamanı

E) Lümbal punksiya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
34) İnfiltrasion anesteziya zamanı lidokainin ümumi dozası nə qədərdir?
A) Adrenalinlə birlikdə 1-3 mq/kq

B) Adrenalinlə birlikdə 0,5 – 0,8 mq/kq

C) Adrenalinlə birlikdə 5-7 mq/kq

D) Adrenalinsiz 2-3 mq/kq

E) Adrenalinsiz 1- 2 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
35) Anestetiklərin əlavə təsirlərinə hansı aid deyil?
A) Oyanıqlıq, baş ağrısı

B) Epileptik tutmalar

C) Arterial hipertoniya

D) Yuxululuq, qulaqda küy

E) Ağızda metal dadı
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
36) Lidokain və prilokain məlhəmindən nə zaman istifadə olunmur?
A) Ağız – udlağın anesteziyasında

B) Sternal punksiyada

C) Infiltrasion anesteziyadan əvvəl

D) Venepunksiyada

E) Venaların kateterizasiyasında
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
37) Uşaqlarda ağır vəziyyətlərdə sedativ terapiyanın aparılması nəyə səbəb ola bilər?
A) Hiperventilyasiyaya

B) Tənəffüs yollarının obstruksiyasına

C) Arterial hipertenziyaya

D) Qaraciyər çatışmazlığına

E) Böyrək çatışmazlığına
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
38) 1-2 yaşlı uşaqlarda və kəskin ağrı uzun müddət davam etdikdə hansı dərman kombinasiyasından istifadə olunur?
A) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlarla antihistaminlərin kombinasiyası

B) Sedativ preparatların narkotik analgetiklərlə kombinasiyası

C) Sedativ preparatların kortikosteroidlərlə kombinasiyası

D) Antihistaminlərin sedativ preparatlarla kombinasiyası

E) Narkotik analgetiklərin antihistaminlərlə kombinasiyası
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
39) Sedativ preparatı seçərkən hansı biri vacib sayılmır?
A) Həkim müdaxiləsinin xarakteri

B) Uşağın yaşı

C) İlin fəsli

D) Fərdi xüsusiyyəti

E) Xəstənin vəziyyəti
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
40) Hansı əlamət xloralhidratın xüsusiyyətlərinə aid deyildir?
A) Ən təhlükəsiz, eyni zamanda ucuz preparatdır

B) Qəbul edildikdən 30 – 60 dəq sonra təsiri maksimuma çatır

C) Doza diapazonu kifayət qədər genişdir

D) Peroral qəbulda heç bir dad hiss olunmur

E) Uşaqlar yaxşı qəbul edirlər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
41) Hansı halda xloralhidratdan ehtiyatla istifadə olunmalıdır?
A) Tetanus

B) Spazmofiliya

C) Ensefalopatiya

D) Qara ciyər xəstəliklərində

E) Strixninlə zəhərlənmə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
42) Xloralhidratın aspirasiyası hansı ilə nəticələnə bilər?
A) Periferik damarların spazmı ilə

B) Qırtlağın spazmı və ölümlə

C) Qara ciyər çatışmazlığı ilə

D) Ürək çatışmazlığı ilə

E) Böyrək çatışmazlığı ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
43) Xloralhidrat qəbul edildikdən sonra təsiri nə qədər müddətə maksimuma çatır?
A) 30-60 dəq

B) 2 – 3 dəq

C) 10 - 15 dəq

D) 5-10 dəq

E) 15 - 20 dəq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
44) H1-blokatorlar içərisində ən güclü sedativ təsir edən preparatlar hansılardır?
A) Difenhidramin, terfenadin

B) Terfenadin, prometazin

C) Difenhidramin, feksofenadin

D) Prometazin, feksofenadin

E) Difenhidramin, prometazin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
45) H1-blokatorlar hansı halda yaxşı mənimsənilir?
A) dəri altı inyeksiyada

B) dəri içi inyeksiyada

C) daxilə qəbul edildikdə

D) vena daxili yeridilmədə

E) əzələ daxili inyeksiyada
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
46) Hidroksizin və difenhidramin hansı təsirlərinə görə qaşınmanı azaldırlar ?
A) Dəridəki iltihabın qarşısını almaqla

B) Orqanizmin immunoloji reaktivliyinə təsir etməklə

C) Sedativ təsirləri hesabına

D) Xolestazı aradan qaldırmaqla

E) Fibrinolitik təsiri ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
47) Benzodiazepinlər hansı təsiri göstərmir?
A) Güclü ağrıkəsici

B) Həyəcanı azaldırlar

C) Amneziya yaradırlar

D) Ağrı fonunda disforiya yaradırlar

E) Tənəffüsü nisbətən zəiflədirlər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
48) Hansı xüsusiyyət diazepama aid deyil ?
A) Bəzən ağrı fonunda disforiya yaradır

B) Qəbulu zamanı xəstələrdə uzun müddət yuxulu vəziyyət saxlanılır

C) Ağrıkəsici təsir göstərmirlər

D) Aktiv metabolitləri orqanizmdən gec xaric olur

E) Sidik qovucu təsir göstərir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
49) Benzodiazepinlərin narkotik analgetiklərlə birgə istifadəsi zamanı nə baş verir?
A) Sedativ təsir azalır, tənəffüs əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir

B) Sedativ təsir və tənəffüsün zəifləməsi əhəmiyyətli dərəcədə güclənir

C) Sedativ təsir azalır, təngnəfəslik baş verir

D) Sedativ təsir güclənir, tənəffüsdə dəyişiklik olmur

E) Təngnəfəslik yaranır, sedativ təsir azacıq artır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
50) Qısa müddətli sedativ təsir yaratmaq üçün ən çox hansından istifadə olunur?
A) Klonazepam

B) Lorazepam

C) Diazepam

D) Klobazam

E) Midazolam
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
51) Neyroleptiklərə hansı aid deyil?
A) Haloperidol

B) Proxlorperazin

C) Xlorpromazin

D) Pentobarbital

E) Droperidol
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
52) Metoklopramid əsasən hansı vasitə kimi istifadə olunur?
A) Öskürək əleyhinə

B) Qusma əleyhinə

C) Hərarət salıcı

D) İshal əleyhinə

E) Qan kəsici
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
53) Hansı əlamətlər neyroleptiklərin əlavə təsirinə aid deyildir?
A) Ekstrapiramid pozğunluqlar

B) Dozadan asılı olaraq yüngül sedativ təsir

C) Damarları genişləndirirlər

D) Sonradan yaranan hiperkinezlər

E) Disforiya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
54) Ekstrapiramid pozğunluqları hansı ilə aradan qaldırmaq mümkündür?
A) Difenhidramin

B) Papaverin

C) Serukal

D) Platifillin

E) Sibazon
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
55) Neyroleptiklərlə uzun müddət müalicə aparıldıqda hansı yaranır?
A) Hemoliz

B) Sarılıq

C) Süst ifliclər

D) Hematuriya

E) Gecikmiş hiperkinezlər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
56) Neyroleptiklərin qəbulundan yaranan disforiyaya hansı halda çox rast gəlinir ?
A) Klonazepamla birgə qəbul edildikdə

B) Seduksenlə birgə qəbul edildikdə

C) Böyük dozada qəbul edildikdə

D) Narkotik analgetiklərlə birgə qəbul edildikdə

E) Kiçik dozada təyin olunduqda
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
57) Ekstrapiramid pozğunluqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə difenhidramin hansı dozada təyin olunur?
A) 0,5-1mq/kq

B) 3-4 mq/kq

C) 10-20 mq/kq

D) 0,1-0,2 mq/kq

E) 2-3 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
58) Ekstrapiramid pozğunluqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə benzatropin hansı dozada təyin olunur?
A) 0,3-0,4 mq/kq

B) 0,02-0,04 mq/kq

C) 1-2 mq/kq

D) 0,1-0,2 mq/kq

E) 1-3 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
59) Barbituratlar hansı vasitələrə aiddir?
A) Qeyri-narkotik analgetik

B) Narkotik analgetik

C) Yuxu gətirici

D) Neyroleptik

E) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
60) Barbituratların təsirinə hansı aid deyil?
A) ağrılar zamanı paradoksal oyanıqlıq yaradır

B) tənəffüsü bir az zəiflədir

C) ümumi anesteziya vasitəsi kimi işlənilir

D) yuxu gətirici təsirə malikdir

E) öd qovucu təsir göstərir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
61) Fenobarbitalın işlədilməsinə göstəriş hansıdır ?
A) Tireotoksikoz

B) Xroniki alkoqolizm

C) Böyrək çatışmazlığı

D) Qara ciyər çatışmazlığı

E) Qıcolma əleyhinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
62) Barbituratlara hansı aid deyildir?
A) Fenobarbital

B) Heksenal

C) Aminazin

D) Pentobarbital

E) Sekobarbital
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
63) Ketaminin əlavə təsirinə hansı aiddir ?
A) Nitq pozğunluğu

B) Amneziya yaradır

C) Ağrı kəsici

D) Eyforiyanın olmaması

E) Xoşagəlməz hallyusinasiyalar
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
64) Ketaminin yaratdığı hallyusinasiyanı hansı ilə aradan qaldırmaq mümkündür ?
A) Analeptiklə

B) Benzodiazepinlə

C) Neyroleptiklə

D) Barbituratla

E) H׀-blokatorla
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
65) Ketamin vena daxilinə hansı dozada yeridilir?
A) 2,0-3,0 mq/kq

B) 10-20 mq/kq

C) 5,0-6,0 mq/kq

D) 0,5-1,5 mq/kq

E) 3,0-4,0 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
66) Ketamin əzələ daxilinə hansı dozada yeridilir ?
A) 0,5-1,5 mq/kq

B) 1,5-3,0 mq/kq

C) 3,0-4,0 mq/kq

D) 10-20 mq/kq

E) 5,0-6,0 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
67) Diri virus əleyhinə vaksinlərə hansı aid deyil?
A) Epidemik parotitə qarşı

B) Adsorbsiya olunmuş difteriya, tetanus əleyhinə vaksin (ADT)

C) Qızılcaya qarşı

D) Məxmərəyə qarşı

E) Poliomielitə qarşı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
68) İmmunizasiyaya hansı halda icazə verilir?
A) Eksudativ kataral diatezdə

B) Kəskin infeksion xəstəliklərdə

C) Hepatitdə

D) Kortikosteroidlərin günaşırı kicik və orta dozada verilməsi zamanı

E) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsində
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
69) Göy öskürəyə qarşı vaksinasiyaya tam əks göstərişlərə aid deyil?
A) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), ilk dəfə vurulduqdan sonra 3 sutka ərzində epileptik tutmaların əmələ gəlməsi

B) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), vurulduqdan sonra 7 sutka ərzində ensefalopatiyanın inkişafı

C) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), vurulduqdan sonra 48 saat ərzində şokun inkişaf etməsi

D) Xroniki otit

E) Vaksinə qarşı ağır allerqik reaksiya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
70) İki yaşdan kicik uşaqlara hansı infeksiya törədicisinə qarşı vaksinasiya aparılır?
A) B- hemolitik streptokok

B) B tipli haemophilus influenzae

C) Meninqokok

D) Stafilokok

E) Streptokok
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
71) Göy öskürək,qızılca,epidemik parotit, məxmərəyə qarşı necə immunitet yaranır?
A) 9 aylıq

B) Ömürlük

C) Bir illik

D) 6 aylıq

E) 3 aylıq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.Yüklə 336,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə