Peygamberimizin Hayatıyla İlgili Kısa Soru Cevaplar Hz. Muhammed’in babası ve dedesinin isimleri nedir? Abdullah AbdülmüttalipYüklə 459,73 Kb.
səhifə1/4
tarix07.08.2018
ölçüsü459,73 Kb.
  1   2   3   4

Peygamberimizin Hayatıyla İlgili Kısa Soru Cevaplar 

1. Hz. Muhammed’in babası ve dedesinin isimleri nedir? Abdullah - Abdülmüttalip

2. İlk vahyin geldiği mübarek gece olduğu kutladığımız kandil hangisidir? Kadir Gecesi

3. Peygamberimiz, kendisini öldürmek için bekleyen müşriklerin önünden geçip giderken hangi sureden ayetler okumuştur? Yâsin suresi.

4. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve kendisini hep koruyup kollayan amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne ad verilir? Hüzün yılı

5. Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy hangi kelimeyle başlar ve hangi sureye aittir? Oku!... Alak suresi

6. Peygamberimizin, Uhud savaşında şehit edilen amcası hangisidir? Hz. Hamza

  

7. Peygamberimizi müslüman olarak görüp sohbetine katılan arkadaşlarına ne ad verilir? Sahabi8. Hz. Peygamberin yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? Sünnet

9. Allah’ın emir ve yasaklarının insanlara iletilmesine, islamın anlatılmasına ne denir? Tebliğ

10. Miraçta hangi ibadetimiz farz kılınmıştır? Namaz

11. Peygamberimizin torunlarının isimleri nelerdir?Hasan ve Hüseyin

12Peygamberimiz Veda Hutbesi’ni hangi şehirde ve nerede yapmıştır? Mekke şehrinde, Arafat Dağı’nda

13. Peygamber Efendimizin doğduğu mübarek gece olarak hangi kandil kutlanır? Mevlid Kandili

14. Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli müslümanlara ne ad verilir? Ensar

15. Peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri nelerdir? Kasım, Abdullah, İbrahim

16. Çocuklardan ilk Müslüman olan, aynı zamanda da peygamberimizin damadı olan sahabi kimdir? Hz. Ali

17. Peygamberimize ilk vahyin geldiği ve hicret ederken 3 gün saklandığı mağaraların isimlerini sırasıyla yazın.Hira Mağarası (vahiy), Sevr Mağarası (hicret)

 

18. Peygamberimizin, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve göğe yükseltilmesi mucizesine ne ad verilir? Miraç19. Peygamberimizden sonraki ilk Müslüman kimdir? Hz.Hatice

20. Peygamber Efendimizin mezarı hangi ülkenin  hangi şehirindedir ve adı nedir? S.Arabistan’ın Medine şehrindedir. Ravza-i Mutahhara

21. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara ne ad verilir? Muhacir

22. Hz. Peygamberin söylediği sözlere ne ad verilir? Hadis

23. Peygamberimizin öz annesi, süt annesi ve süt kardeşlerinin isimlerini yazın.(sırasıyla)Amine, Halime, Şeyma ve Abdullah

24. Peygamberimize dürüst ve güvenilir olduğu için hangi lakap verilmiştir? M. el Emin

25. İlk vahiy ve hicret hangi yıllarda gerçekleşmiştir? 610, 622

26. Müşriklerin zulmünden kaçmak için ilk olarak nereye ve hangi kralın yanına hicret edilmiştir? Habeşistan, Kral Necâşî

27. Peygamberimizin taşlandığı ve buna rağmen taşlayanların helâk edilmesi teklifini geri çevirip merhamet peygamberi olduğunu gösterdiği yer neresidir? Taif

28. Hz.Hatice, peygamberimizi izlemesi ve kendisine rapor etmesi için kimi görevlendirmiştir? Hizmetçisi Meysere

29. Medine’ye hicretin kararlaştırıldığı ve 1 yıl arayla yapılan 2 toplantının adı nedir? Akabe biatları

30. Peygamberimiz hicret etmeden önce yatağına kimi yatırıyor ve kiminle hicret yolculuğuna çıkıyor? Hz. Ali, Hz. Ebubekir

31. Düşmanlarımızın kuvvetli bir rüzgarla savrulduğu savaş hangisidir? Hendek

32. İslamın ilk yıllarında yapılan üç büyük savaş sırasıyla hangileridir? Bedir-Uhud-Hendek

 

33. Hangi savaşta peygamberimizin dişleri kırılmış, hatta öldüğü zannedilmiştir? Uhud34. Peygamberimizin mübarek cenazesini kim yıkamıştır? Hz. Ali (birkaç sahabiyle beraber)

35. Peygamberimizin cenaze namazı nasıl kılınmıştır?İmamsız olarak, tek tek kılınmıştır

36. Peygamberimizin kızlarının adları nelerdir?Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma

 

37. Peygamberimizin vefatından sonra yeni peygamber gelip gelmemesiyle ilgili olarak ne söyleyebiliriz?O son peygamberdir. O’ndan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir...

 

38. Peygamberimiz ramazan aylarında niçin Hira Mağarası’na çıkardı? İbadet etmek, Allah’ı düşünmek için (inziva) 

39. Kimin  müslüman olmasının ardından, müslümanlar güçleniyor ve islam açıktan açığa anlatılmaya başlanıyor? Hz. Ömer

 

40. Peygamberimize, dedesinin yanında kaldığı sürece dadılık yapan kadın kimdir? Ümmü Eymen 

41. Peygamberimizin hicri olarak dünyaya teşrif ettiği (yada vefat ettiği) tarihi gün ay ve yıl olarak yazınız.12 Rabiulevvel 571 (pazartesi)

 

42. Peygamberimiz, annesini kaybettikten sonra kimin yanında kalıyor ve o kişi de vefat edince kimin yanına gidiyor? Dedesi Abdulmuttalib, amcası Ebu Talip 

43.  İlk vahyin gelmesi ne gibi sonuçlar doğurmuştur? 3 tane yazınız.İslamiyet başlamıştır.

Hz.Muhammed peygamber olmuştur.

Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır.

 

44.  Puta tapıp şirke giren kişilere ne ad verilir? Müşrik 

45.  Mekke’den Medine’ye yapılan büyük göç hangi takvimin başlangıcı kabul edilmiştir? Hicri takvim

 

46.  Müslümanların el konulan malları nedeniyle çıkan savaş hangisidir? Bedir 

47. Peygamberimiz Medine’ye varınca geçici olarak kimin evine yerleşiyor?Ebu Eyüp el Ensâri (Eyüp Sultan Hazretleri)

 

48.  Müşrüklerin 8 yıl sonra bozdukları ve sonrasında Mekke’nin fethine sebep olan anlaşma hangisidir?Hudeybiye Antlaşması

 

49. Sıkı bir şekilde ibadet etmek için belli bir süreliğine bir yere kapanmaya ne ad verilir? İnziva 

50. Hz. Muhammed kaç yaşında evlenmiş, peygamber olmuş ve vefat etmiştir?25 - 40 - 61 (63)

 

NOT:51-60 arasındaki soruların cevabı “Peygamberimizin Hayatı” başlıklı metinde geçmemektedir.

 

51. İlk vahiy gelince peygamberimiz ve Hz.Hatice bu olayı kime danışıyorlar? Varak bin Nevfel 

52. Peygamberimizin baş düşmanlarından ikisini yazın. Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Ebu Leheb

 

53. Medine’deki Mescid-i Nebi’nin yanında yapılan eğitim öğretim kurumunun adı nedir? Suffa 

54. Peygamberimize iman etmeyen, ancak onu her zaman koruyan amcası kimdir? Ebu Talip

 

55. Ezanı ilk okuyan büyük müezzin kimdir?Bilal-i Habeşî Hazretleri 

56. Hendek kazma fikri hangi sahabiden gelmiştir? Selmân-ı Fârisî

 

57. Peygamberimizin amcasını uyarıp Şam’a gitmekten vazgeçirten rahip kimdir? Bahira 

58. Yahudiler tarafından islamı bozmak amacıyla inşa edildiği için Tebük seferi sırasında, peygamberimizin yıktırdığı mescidin adı nedir? Mescid-i Dırar (Zarar Mescidi)

 

59. Peygamberimiz süt annesinin yanındayken hangi mucizeyle karşılaşıyor? Göğsün yarılması 

60. Peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? FatımaS. 1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları nedir?
C. 1- Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.


S. 2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir?
C. 2- Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.S. 3- Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?
C. 3- Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17’sinde
, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.

S. 4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi nedir?
C. 4- İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”


S. 5- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da kaç defa zikredilmiştir?
C. 5- Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
a) “Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir.”
b) “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ancak o Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”
c) “İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed’e indirilene (Kur’ân’a) -ki o Rablerinden olan bir haktır- iman edenlerin, (Allah), kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir.”
d) “Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.”
e) “Hani Meryem oğlu İsa: r16;Ey İsrail oğulları, gerçekten ben, sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir peygamberin de müjdeleyicisiyim demişti.”
Hz. Peygamber’in ismi, sıraladığımız ilk dört surede “Muhammed”, beşinci surede ise “Ahmed” olarak geçmiştir.


S. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in şekli, siması ve ahlaki sıfatları nasıldı?
C. 6- Hz. Resulullah (s.a.a)’in siması dolunay gibi nurluydu, gözleri de azametli görünüyordu, boyu çok uzun değildi, saçları ne çok kıvırcık ve ne de çok yatıktı, yüzü beyaz ve nurlu idi, uzun ve keman kaşlı idi, alnının arasında bir damar vardı ki gazaplandığında kabarıp şişiyordu, burnu sivri idi, mehasini (sakalı) gürdü, dişleri parlak ve inci gibiydi
, bedenindeki azaların hepsi normaldı, göğsü ve karnı aynı hizada idi, iki omzunun arası genişti, bedeninin eklemlerindeki kemiklerin başı iri idi, (bunlar şecaat ve kuvvet nişanesidir ve Araplar arasında methedilen bir şeydir), teni beyaz ve nurlu idi, parmakları uzundu, kol ve bacakları uzun ve düz idi, ayakları düz taban olmadığından yerle temas etmiyordu.
Vakarla yürüyordu, karşılaştığına selam verirdi, gerek görmeden konuşmazdı, konuştuğunda da az ve öz konuşurdu, kimseyi tahkir etmezdi, az nimeti çok sayardı, hiçbir nimeti kötülemezdi, gülmelerinin çoğu gülümsemekti, ashabından birini görmediğinde onu araştırıp sorardı, onların durumlarından haberdar olurdu, ashabından gafil olmazdı (batıla yönelmemeleri için onları gözetiyordu), temizliğe çok önem verirdi, daima dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alırdı, hastaların ziyaretine giderdi, Müslümanların cenazesini teşyi ederdi, misafirleri ağırlardı.


S. 7- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, O’nun bakıcılığını hangi kadın üstlendi?
C. 7- Halime-i Sa’diyye üstlendi.


S. 8- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında kaldı?
C. 8- Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.


S. 9- Halime, dört yıl boyunca kaç kez hz. Peygamber’i annesinin yanına götürdü?
C. 9- İki veya üç defa.


S. 10- Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında iken annesi vefat etti?
C. 10- Altı yaşında.


S. 11- Hz. Resulullah (s.a.a), kaç yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti?
C. 11- Sekiz yaşında.


S. 12- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini müjdelemiş ve hangi surede buna değinilmiştir?
C. 12- Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.


S. 13- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı), hangi yıldı?
C. 13- Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.


S. 14- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), hangi yıldır ve bu yıla bu ismi veren kimdir?
C. 14- Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.


S. 15- Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce halk arasında hangi lâkapla meşhurdu?
C. 15- Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-il Emin lakabıyla meşhur olmuştu.


S. 16- Hz. Resulullah (s.a.a), peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu?
C. 16- Hz. Peygamber’in, peygamber olmadan önce hangi dine mensup olduğu hakkında üç görüş vardır:
a)Hz. İsa’nın vasilerindendi (Onun dinine mensuptu)
b) Hz. İbrahim’in dinine mensuptu.
c) İlham ve vahiy yoluyla elde ettiği özel bir şeriata sahipti. Bir çok rivayetler üçüncü görüşü teyit etmektedir. Örneğin Hz. Ali’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Hz Peygamber süt emmekten kesildiğinde Allah-u Teala, en büyük meleğini gece-gündüz daima doğru ve güzel yollara sevk etmek için ona eşlik ettirdi.”


S. 17- Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında peygamberliğe seçildi?
C. 17- Kırk yaşında.


S. 18- Hz. Peygamber (s.a.a) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri ne idi?
C. 18- İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.


S. 19- Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi neydi?
C. 19- Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)


S. 20- Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini nasıl beyan etmiştir?
C. 20- Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.


S. 21- Hz. Peygamber (s.a.a)’in zamanında İslam dininin ilerlemesine mani olan en büyük engel ne idi?
C. 21- En büyük engel, cahil Arapların beynini dolduran efsane ve hurafelerdi. Hz. Peygamber (s.a.a) bundan dolayı, cahiliye eserlerini yok etmek için var gücüyle çalışıyordu. Bu hedefle Muaz bin Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde ona şöyle buyurmuştur: “Ey Muaz! Cahiliye eserlerini, batıl fikir ve inançları yok et, düşünmek ve akıl etmekle ilgili İslami ilkeleri ihya etmeye çalış.”


S. 22- Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru, hangi padişahın dönemine rastlamıştır?
C. 22- İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.


S. 23- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kaç yıl gizli olarak tebliğ etti?
C. 23- Üç yıl.


S. 24- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), ne zamandan itibaren açıkça tebliğ yapmakla görevlendirildi, bu mesele ile ilgili olan ayet hangisidir ve hangi surededir?
C. 24- Bisetin 3. Yılında Allah-u Teala tarafından davetini açıkça tebliğ etmekle görevlendirildi. O görevle ilgili şu ayet nazil oldu:
“En yakın akrabalarını (aşiretini) uyarıp korkut.”


S. 25- Hz. Peygamber (s.a.a)’e, ilk iman eden şahıs kimdir?
C. 25- Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s)’dır.


S. 26- Hz. Peygamber’e, ilk iman kadın ve kişinin isimleri nelerdir?
C. 26- Kadınlardan ilk iman eden Hz. Hatice, erkeklerden ilk iman eden ise Hz. Ali’dir.


S. 27- Kureyş’in ileri gelenleri, Hz. Peygamber’in dininin yayılmasını önlemek ve ona karşı savaşmak için ne gibi yollara baş vurdular?
C. 27- Kureyş’in ileri gelenleri, İslam dininin yayılmasını önlemek için çeşitli hilelere başvurdular. Onlardan bazıları şunlardır:
a) Hz. Peygamber’e mal ve makam vaadinde bulunmak.
b) Hz. Peygamber’e iman edenleri tahkir, tehdit ve işkence etmek.
c) Hz. Peygamber’e çirkin iftiralarda bulunmak.
d) Kur’ân’a karşı koymak.
e) Kur’ân’ı dinlemeyi yasaklamak.
f) Bireylerin iman etmelerini engellemek.


S. 28- Kur’ân’ın ilk ayeti, nerede Hz. Peygamber’e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?
C. 28- Kur’ân’ın ilk ayeti, Hira Mağarasında Hz. Peygamber’e nazil oldu. Onunla ilgili ayet “Alak” suresindedir.


S. 29- Hz. Peygamber (s.a.a), bisetinin ilk yılında, hangi ülkelerin padişahlarıyla mektuplaşıp onları tevhit ve İslam’a davet ettiler?
C. 29- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.


S. 30- Hangi etkenler İslam’ın çok çabuk ilerlemesine sebep oldu?
C. 30- İslam tarihini incelediğimizde on nedenin, İslam’ın ilerlemesinde çok etkili olduğunu görmekteyiz:
1) Kur’ân’ın çekiciliği ve İslam’ın hakkaniyeti.
2) Hz. Peygamber ve Müslümanların direniş ve şecaati.
3) İslam’ın mahrum ve mustaz’aflara teveccüh etmesi.
4) Hz. Peygamber (s.a.a)’in mantıklı davranış ve taktikleri.
5) Hz. Peygamber’in güzel ahlakı ve şahsiyetinin güçlü çekiciliği.
6) Hz. Peygamber’in Allah Teala’ya derin imanı ve tevekkülü.
7) Müslümanların şahadete ve ibadete aşık olmaları.
8] Hz. Ali (a.s)’ın kahramanca savaş ve fedakarlıkları.
9) Hz. Peygamber’in mucizeleri ve gaybi yardımlar.
10) Hz. Peygamber’in akrabalarının yardımı ve Beni Haşim’in seferberliği.


S. 31- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine kaç mektup yazdılar?
C. 31- Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.


S. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar kaç kişiydi?
C. 32- Resulullah (s.a.a)’in mektuplarını yazanlar 23 kişiden fazla idi (26, 42 kişi olduğunu yazanlar da vardır); onlardan biri de Hz. Ali (a.s) idi.


S. 33- Resulullah (s.a.a)’e, neden “Ümmi” diyorlar?
C. 33- İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”


S. 34- Hz. Peygamber’e neden “Dai”, “Beşir” ve “Nezir” diyorlar?
C. 34- Dai, yani davet eden; Hz. Peygamber (s.a.a.), halkı İslam dinine davet ettiğinden dolayı kendisine bu lâkap verilmiştir. Beşir, yani müjde veren; Resulullah (s.a.a), kendisine uyanları cennetle müjdelediğinden dolayı bu lâkapla anılmıştır.
Nezir, yani uyarıp korkutan; Hz. Peygamber (s.a.a), Allah’a ve kendisine uymayan fertleri cehennemin azabından korkuttuğundan dolayı bu lâkapla adlanmıştır.


S. 35- Hz. Peygamber (s.a.a)’in kaç çocuğu vardı?
C. 35-  Resulullah (s.a.a)’in Hatice’den; Tahir, Kasım, Fatime isminde üç  çocuğu, Mariye’den de; İbrahim adında bir oğlu vardı.Ümmü Gülüsüm, Rukayye ve Zeyneb; Hz. Peygamber’in kendi kızları değil üvey kızlarıydı.


S. 36- Hz. Peygamber’in kaç amcası vardı ve isimleri nelerdi?
C. 36- Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak
, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris.
Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.


S. 37- Hz. Peygamber (s.a.a)’in amcalarından hangisi Hazretin en katı düşmanı idi?
C. 37- Ebu Leheb.


S. 38- Hz. Peygamber’in amcalarından hangisinin lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi ve hangi savaşta şehit edildi?
C. 38- Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.


S. 39- Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzininin ismi ne idi?
C. 39- Bilal-i Habeşi.


S. 40- Peygamber-i Ekrem’in şairi kimdi?
C. 40- Hasan bin Sabit.


S. 41- Yeryüzünde Peygamber ve İmamların olması neden gereklidir?
C. 41- İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:
“Nebi veya İmam yeryüzünde olduğunda, Allah-u Teala azabı yeryüzünden kaldırır.”
Resulullah (s.a.a) de şöyle buyurmuştur:
“Yıldızlar gök ehlinin emniyet vesileleridir; Ehl-i Beyt’im de yeryüzü ehlinin emniyet vesileleridir.”
Peygamber ve İmamların yeryüzünde olmalarının gerekliğinden maksat, biz insanların hidayeti ve mutluluğu içindir. Masum İmamlar her çeşit günahtan tertemiz olduklarından ve Allah’a isyan etmediklerinden dolayı, onların vücudunun bereketiyle göklerin bereketleri bizlere yağmaktadır.


S. 42- “Güzel örnek” lakabı, Kur’ân’ın hangi sure ve ayetinde Peygamber-i Ekrem’e isnat edilmiştir?
C. 42- Ahzab suresinin 21. ayetinde buna değinilmiştir. Ayetin meali şudur:
“Ant olsun, sizin için, Allah ve ahret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulünde güzel örnekler vardır.”


S. 43- Kur’ân’da “Güzel örnek” tabiri kaç kişi hakkında söylenmiştir?
C. 43- Kur’ân’da sadece iki büyük şahsiyet hakkında bu tabir kullanılmıştır: Hz. İbrahim ve Hz. Peygamber (s.a.a)


S. 44- Neden Peygamber-i Ekrem (s.a.a), bütün peygamberlerin en üstünü olarak tanıtılmış, oysa ki onların hepsinden sonra peygamberliğe seçilmiştir?
C. 44- Bunun sebebi şudur ki, Hz. Peygamber (s.a.a) Allah’ın vahdaniyetine ikrar eden ilk şahıstır. Zira Allah-u Teala, Peygamberlerden ahit alıp; “Elestu bi rabbikum” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurduğu gün, Resulullah (s.a.a) Allah’ın birliğini tasdik etmiştir; bu meselede herkesten öne geçtiğinden dolayı bütün peygamberlerden üstün olarak tanıtılmıştır.


S. 45- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark nedir?
C. 45- “Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.


S. 46- İslam’ın başlangıç tarihi nedir?
C. 46- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.


S. 47- Neden Hz. Peygamber’in hicreti İslam tarihinin başlangıç yılı olarak belirlendi?
C. 47- İslam Tarihinden önce “Amm’ul- Fil” (Peygamber’in doğduğu yıl) Arapların tarihinin başlangıç noktası idi. Ama Müslümanlar onu, İslam tarihinin ilk sayfası olarak kabul etmediler. Çünkü o gün, İslam ve imandan bir eser yoktu; hatta bi’set yılını da İslam’ın başlangıç tarihi saymadılar. Zira o gün Müslümanların sayısı üç kişiyi aşmıyordu. Ama hicretin ilk yılında, İslam ve Müslümanlara büyük zaferler nasip oldu. Medine’de bağımsız bir hükümet kuruldu, Müslümanlar avarelikten kurtulup bir noktada toplandılar. Hz. Peygamber’in hicreti ile yeni bir tarih sayfası açılmış oldu, Peygamber ve Müslümanlar çok baskılı olan bir muhitten, özgür ve müsait olan bir muhite ayak basmış oldular. Bu hicretin bereketiyle, İslam kendisi için siyasi ve askeri bir teşkilat kurup güçlü bir hükümet oldu. Eğer hicret olmasaydı
, İslam Mekke muhitinde defnedilir, insanlık dünyası bu çok büyük feyizden mahrum kalmış olurdu. Bu zaferden dolayı hicret yılı İslam tarihinin başlangıç yılı olarak kabul edildi.


Yüklə 459,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə