Pland planlama mimarlik mühendiSLİK İNŞaat taahhüt diJİtal baski sanayi ve ticaret ltd. ŞTİYüklə 71,68 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü71,68 Kb.NAZIM İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU


PLAND PLANLAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT DİJİTAL BASKI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2018İÇindekiler..13


HARİTA LİSTESİ


1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve GENEL ÖZELLİKLERİ1.1. ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

Çınarlı, Marmara Bölgesinde yer alan Çanakkale iline bağlı merkez köylerden biridir. Çınarlı köyü kuzeyinde Kepez ilçesi ve Çanakkale ili, doğusunda taşıtlar köyü, güneyinde intepe köyü ile sınırlıdır. Çınarlı köyü genel olarak düzlüklerle kaplı bir topografyaya sahiptir. Denizden ortalama yüksekliği yaklaşık 100–150 metredir.
HARİTA : MARMARA BÖLGESİ İLLERİÇanakkale ili sınırları içinde yer alan merkeze bağlı 52 köyden biri olan Çınarlıdır. Çınarlı Köyü Çanakkale merkeze yaklaşık 11 km, Kepez ilçesine ise yaklaşık 5 km uzaklıktadır. Çınarlı köy merkezi nüfusu 2017 yılı TÜİK verilerine göre 1189 kişi olarak bilinmektedir.
HARİTA : ÇINARLI KÖYÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ


HARİTA 3: ÇANAKKALE İLÇELERİ

BELDELER VE KÖYLER

GENEL YAPISI

HARİTA 4: PLANLAMA ALANI UYDU GÖRÜNTÜSÜ

Planlama alanı; Çanakkale İli, Merkeze bağlı Çınarlı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli H16C18C2B pafta, Y=50360-50379X=50674-50611 koordinatları arasında kalan alandan oluşmaktadır. Planlama alanı Çınarlı köy merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta yer almaktadır.


1.2. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Çınarlı, Bursa’nın merkez olduğu Karayolları 14. Bölge sınırı içerisindedir. Genel ulaşım ağındaki bağlantısı Çınarlı Köyü ile orman arasında bulunan kadastral orman yolu üzerinde konumludur. Çınarlı köy merkezi İzmir-Çanakkale karayoluna uzaklığı yaklaşık 3 km dir. Planlama alanı Çanakkale merkeze 11 km, Kepez ilçe merkezine 8 km, Çınarlı köy merkezine yaklaşık 2 km uzaklıktadır.

HARİTA 5: PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRE ULAŞIM BAĞLANTILARI HARİTASI

2. MÜLKİYET ve KADASTRAL DURUM

2.1. KADASTRAL DURUMU

Planlama yapılacak alan Çanakkale İli, Çınarlı Köyü 0 Ada 451 parsel sınırları içerisinde 35000 m2 alanı kapsamaktadır. Parsel batısında benzer özelliklerde 452 nolu parsel yer almaktadır. Ayrıca planlama alanı batısında kuzey-güney akslı kadastral orman yoluna cepheli olduğu görülmektedir.

HARİTA 6: 451 PARSEL KADASTRAL DURUMU VE KOORDİNAT ÖZETİ


3. MEVCUT DURUM TESPİTİ

3.1. YAPI ANALİZİ

Planlama alanının yapıldığı 451 parsel içerisinde herhangi bir yapının bulunmamaktadır. Çevresi incelendiğinde kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda orman alanlarının bulunduğu batısında ise benzer özelliklerde 452 nolu parsel bulunmaktadır. Ayrıca planlama alanı Çınarlı köy merkezine yakın konumdadır.


HARİTA 7: UYDU GÖRÜNTÜSÜ

4. HARİTA DURUMU

4.1. 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA DURUMU

Planlama alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritalar 15.09.2015 tarihinde onaylanmıştır.HARİTA 9: 1/1000 ÖLÇEKLİ HÂLİHAZIR HARİTA DURUMU

HARİTA 8: 1/5000 ÖLÇEKLİ HÂLİHAZIR HARİTA DURUMU

5. KURUMSAL EŞİKLER

451 numaralı parselde yapılmak istenilen planlamaya ait ilgili kurumlardan ilgili görüşler alınmıştır. Alınan kurum görüşleri aşağıda özetlenmiştir;


 • Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü 21.12.2012 tarih 11161 sayılı yazısında “451 parselin orman sayılmayan yerler de kaldığı tespit edilmiş olup kurumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” demektedir.

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir) 19.03.2013 tarih 154109 sayılı yazısında “451 nolu parsel için;

-DSİ sulama projesi içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzasında kalmadığı,

-Taşınmazların bulunduğu yerde taşkın sorunu yoktur.

-Taşınmazların bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi yoktur. Su ihtiyacı yer altı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı yasa uyarınca DSİ. Kuruluşundan izin alınması gerekmektedir.

-31.01.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Hükümlerine” uyulmalıdır. ” Demektedir. • DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü (Çanakkale) 08.03.2013 tarih 132678 sayılı yazısında “ 451 parsel üzerinde herhangi bir sulama ve zirai developman projesi yer almadığı tespit edilmiştir.” demektedir.

 • Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü 21.03.2013 tarih 2850 sayılı yazısında “ çevrede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Kentsel Konut Gelişme Alanı plan değişikliği uygun görülmüştür.” demektedir.

 • Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 08.03.2013 tarih 2652 sayılı yazısında; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamında Müdürlüğümüz kayıtlarında tescilli doğal sit alanlarında kalmadığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan değerlendirmede konut gelişme alanı yapımına ilişkin belirtilen eşik değerlerin altında kalması durumunda ÇED yönetmeliği dışında değerlendirileceği eşik değer ve üzeri olması halinde değerlendirilecektir. “ demektedir.

 • Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 14.03.2013 tarih 536 sayılı yazısında “sit alanı, tescil kaydının bulunmadığı ve 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı belirtilmiş olup kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. “ demektedir.

 • Çanakkale İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 08.03.2013 tarih 2452 sayılı yazısında “451-452-453-454-455-456 parsellerin üzerinde herhangi bir sulama ve zirai developman projesi yer almadığı tespit edilmiştir.” demektedir.

Planlama yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda belirlenecek planlama ilkeleri ile çözümlenecektir.

6. JEOLOJİK DURUM

Alan ile ilgili olarak Jeo-Aktif İnşaat Taah. Plan Proje Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Çanakkale Çevre ve Şehircilik tarafından 27.02.2018 tarihinde onaylanan Çanakkale İli, Merkez İlçesi Çınarlı köyü Armutluk Mevkii 449-451-452-453-454-455 ve 456 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu” hükümleri özetlenmiştir.Sonuç ve Öneriler

 1. İnceleme alanında açılan Sondaj kuyularında Yer Altı suyuna 8,00 -13,50 metre arasında rastlanmıştır.

 2. Yapılan etütlerde Alanda Çanakkale Valiliği İl Afet ve acil Durum Müdürlüğünün 12676 sayılı ve 23/01/2018 ile 16343 sayılı 30/01/2018 tarihli yazılarında da belirtildiği gibi afete maruz bölge mevcut değildir.

 3. İnceleme alanında eğim % 0-10,%10-20 ve %20-30 Aralığında değişmektedir.

 4. İnceleme alanı Çamrakdere üyesine ait üst kısımlar Kumlu kil ve Kil seviyeleri alt kısımlar ise Çok Sert Kumlu Kil ve Karbonatlı Killerden oluşmuştur.

 5. İnceleme alanında 6 adet Sismik Kırılma yapılmıştır. Etüt sonuçlarında; Vs30= 367-462 m/sn, Maksimum Kayma Modülü’ne (Gmax) göre tabakaların yatay kuvvetlere karşı göstermiş olduğu direnç 1. Tabaka Maksimum Kayma Modülü(Gmax) değerleri 613-1057 aralığında (Orta Sağlam ),2. Tabaka değerleri 1173-4021 aralığında (Orta Sağlam Zeminler/Sağlam ), 3. Tabaka değerleri 2731-3456 aralığında (Orta Sağlam), Dinamik Elastisite Modülü’ne (Ed) göre Zeminin sertlik ve çimentolaşma derecesinin bir göstergesidir. Tabakanın Dinamik Elastisite Modülü(Ed) değerleri 1710-2934 aralığında (Gevşek Zeminler/Orta Sağlam Zeminler), 2. Tabaka değerleri 3223-11019 aralığında (Orta Sağlam Zeminler/Sağlam Zeminler),3. Tabaka 7498-9426 aralığında (Orta Sağlam Zeminler). Bulk Modülü (K) Zeminin sıkışmaya karşı olan direncini gösterir 1. Tabakanın Bulk Modülü(K) değerleri 2649-4377 aralığında (Az), 2. Tabaka değerleri 4260-14153 aralığında (Az/Orta) 3. Tabaka 9835-13062 aralığında (Az/Orta). Yoğunluğu (ρ) ise 1. Tabakanın Yoğunluk(p) değerleri 1,46-1,54 aralığında (Orta) 2. Tabaka değerleri 1,54-1,76 aralığında (Orta) 3. Tabaka değerleri 1,69-1,74 aralığında (Orta) bulunmuştur.

 6. İnceleme alanında yapılan 3 adet Mikrotremor çalışmalarından elde edilen Zemin büyütme ve tehlike düzeyleri; Zb: 1,73-2,83 aralığında (A-B (Düşük ve Orta)). Zemin Hakim periyotları ve tehlike düzeyleri ;(To) değerleri 0,47-0,50 Aralığında (B) olarak sınıflandırılmıştır.

 7. İnceleme alanında 4 adet 40 metre derinliğe kadar Elektrik Özdirenç yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Des-1 nolu ölçüm noktasında yüzeyden itibaren 1.2 m derinliğinde 16.7 ohm.m özdirençli Bitkisel toprak tabakası bulunmaktadır bu birimin altında 3.5 metre derinliğe kadar 8,8 ohm m özdirençli Çakıllı kumlu kil birimi bulunur bu birimi 21.8 m derinliğe kadar 13,8 ohm m. özdirençli karbonatlı sert izler, bu birimide inceleme derinliğine kadar 41.2 ohm.m özdirençli Çok sert kumlu kil tabakası takip eder. Des-2 nolu ölçüm noktasında yüzeyden itibaren 1.45 m derinliğinde 15.6 ohm.m özdirençli Bitkisel toprak tabakası bulunmaktadır bu birimin altında 5.1 metre derinliğe kadar 9,5 ohm m özdirençli kumlu kil birimi bulunur bu birimi inceleme derinliğine kadar 24,15 ohm.m özdirençli Çok sert kumlu kil tabakası izler. Des-3 nolu ölçüm noktasında yüzeyden itibaren 1.3 m derinliğinde 16 ohm.m özdirençli Bitkisel toprak tabakası bulunmaktadır bu birimin altında 4.3 metre derinliğe kadar 11 ohm m özdirençli kumlu kil birimi bulunur bu birimi inceleme derinliğine kadar 32,7 ohm.m özdirençli karbonatlı sert kil tabakası izler. Des-4 nolu ölçüm noktasında yüzeyden itibaren 0.85 m derinliğinde 28,6 ohm.m özdirençli Bitkisel toprak tabakası bulunmaktadır bu birimin altında 2.75 metre derinliğe kadar 9,08 ohm m özdirençli çakıllı kumlu kil birimi bulunur bu birimi inceleme derinliğine kadar 34,4 ohm.m özdirençli çok sert kumlu kil tabakası izler.

 1. İnceleme alanında laboratuvar verileri değerlendirildiğinde Likit limit bakımından yüksek sıkşabilirlik tanımlı olduğu, Plastisite indisi tanımlaması bakımından Az Plastik ve Plastik Kuru dayanım bakımından ise Düşük ve Orta dayanımlı olduğu tespit edilmiştir. SPT veri değerleri incelendiğinde kıvam olarak sert kıvam sınıfına girdiği tespit edilmiştir.

Önlemli Alan 2,1 (ÖA-2,1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar:

İnceleme alanında eğimin %10’dan az olan bölümünde bozuşmuş zeminin yer yer fazla olması, yüzey ve çevre suyu etkisi ile rezüdüel zonda kontrolsüz kazılarda alınacak mühendislik tedbirleri ile önlenebilecek nitelikte stabilite sorunları gelişebileceğinden dolayı bu kesimle Önlemli Alan 2,1 (ÖA-2,1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve Rapor Ekinde Yerleşime Uygunluk Haritasında “ÖA-2,1”simgesi ile gösterilmiştir. Bu alanlarda;- Bu alanda yapılacak olan kazılarda ve özellikle derin kazılarda kendi ve ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde,stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

- Bu alanlarda Olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi açısından teraslama, eğim düşürme gibi uygun uygun projelendirme yöntemlerinin uygulanmalıdır.

- projelendirme ve yapım aşamasında gerekli tüm tedbirler alınarak çevre ve temel drenaj sistemleri oluşturulmalıdır.

- Doğal ve kazılar sonrası oluşa şevler açıkta bırakılmadan dayanma yapıları ve benzeri önlemlerle daha güvenli hale getirilmelidir.

-Temellerin aynı birim üzerine oturtturulmasına özen gösterilmelidir. Farklı birimlere oturması gereken temeller için uygun projelendirmeye gidilmelidir.

- Kazı şevleri tekniğine uygun iksa (istinat,perde,duvar,püskürtme beton vb)tedbirler ile desteklenmelidir.

- Her türlü yapılaşmada Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik esaslarına uyulmalıdır.

Önlemli Alanlar 5,1(ÖA-5,1).Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar:

Yapılan çalışmalar sonunda Şişme derecesinin Orta- yüksek olması yanal ve düşey yönden kalınlığı ile birlikte jeoteknik paremetreler değişkenlik gösterdiğinde dolayı İnceleme alnında eğimin % 10’dan az olan bölümlerin Önlemli Alanlar 5,1(ÖA-5,1). Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar olarak değerlendirilmiş ve Rapor Ekinde Yerleşime Uygunluk Haritasında “ÖA-5-1”simgesi ile gösterilmiştir. Bu alanlarda;- Bu alanda Zemin Profilinde birimlerin neden olabileceği oturma, farklı oturma, şişme vb riskler zemin ve zemin temel etüt çalışmalarında belirlenerek yapı zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde alınacak önlemler ve zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir.

- Yüzey suları, atık suları ve yeraltı suları ortamdan uzaklaştırılarak drenaj sistemleri uygulanmalıdır.

- İnşaat esnasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun projelendirilmiş iksa ve istinat yapıları ile şevler desteklenmelidir.

- Sığ temel derinliğine sahip hafif yapılar ve alt yapı unsurları için şişme potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve bu alanda zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak zemin dayanım parametreleri artırılmalıdır.

- Zemin ve temel etüt çalışmalarında statik projeye esas üst yapının temel tipi temel derinliği ile temelin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri şişme, oturma taşıma detaylı olarak irdelenmeli gerekmesi halinde alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

- Binalarda farklı oturmaları önlemek için bina temelleri aynı litolojik birimlerin aynı jeoteknik özellikteki seviyeleri üzerine oturtulmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda farklı oturmaya yönelik gerekli önlemler alınmalıdır.

- Bu alanda yapılacak olan kazılarda ve özellikle derin kazılarda kendi ve ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde,stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

- Her türlü yapılaşmada Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik esaslarına uyulmalıdır

 1. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe göre çalışma alanında yer alan zeminler, Bitkisel Toprak sıyrıldıktan sonra C yerel zemin grubu, Z3 yerel zemin sınıfına girmektedir. Spektrum karakteristik periyotları TA=0,15 sn ve TB=0,60 sn’ To =0,24-0,33 sn, Kayma dalgası hızı Vs30= 367-462 m/sn. dir. İnceleme alanında Etkin Yer İvme Katsayısı AO=0,40 g dir.

 2. Bu rapor İmar Planı Amaçlı jeolojik ve Jeoteknik etüd raporu olup, zemin etüd raporu yerine kullanılamaz.

 3. İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almakta olup, yapıların projelendirilmesinde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esaslarına titizlikle uyulmalıdır.

7. ÜST ÖLÇEKLİ PLANAR VE MEVCUT İMAR DURUMU

7.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

HARİTA 10: 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Planlama alanı 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı dâhilinde “Orman Alanı” lejantı altında planlandığı görülmüştür. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih 11161 sayılı kurum görüş yazısında “451 nolu” parselin kesinleşmiş orman tahdit sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.

Planlama alanında kurum görüşlerinin 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planının onanmasından evvel alındığı tespit edilmiş olup 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 7.12. Maddesi gereğince;

7.12. Bu Planın Onama Tarihinden Önce Mevzuatına Uygun Olarak Onaylanmış Mevzi İmar Planları Yürürlüktedir. Yürürlükteki Mevzi İmar Planlarında Yoğunluk Artışı Ve/Veya Kullanım Değişikliği Yapılamaz. Mevzi İmar Planlarında Değişiklik Yapılması Durumunda Bu Planın Arazi Kullanım Kararları Ve Plan Hükümlerine Uyulacaktır. Bu Planın Onama Tarihinden Önce, İlgili Kurum Ve Kuruluş Görüşleri Alınarak İlgili İdaresine Mevzi İmar Planı Adı Altında Başvurulmuş Olan Planlara İlişkin İş Ve İşlemler, İlgili İdaresince “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” Kapsamında Değerlendirilir. Bu Planların Mevzuata Uygunluğu İlgili İdaresince Tespit Edilir.” Planlama işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.7.2. 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Planlama alanının ait daha önceden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

8. PLANLAMA

Planlama alanında bölgenin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik site içerisinde müstakil yapılaşmaların olabileceği “Konut Alanı” amaçlı imar planı yapılması talep edilmektedir.

Planlama alanının mevcut durumu ve ilgili kurumlara ait görüşler incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir.

Planlama alanında öncelikle olarak alanın ulaşım bağlantıları sağlayacak nitelikte alanda yer alan mevcut kadastro yolları dikkate alınmıştır. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü’nün 21.12.2012 tarihli 11161 sayılı yazı ekinde yer alan raporunun netice ve kanaat bölümünde yer alan bilgide 451 ve 452 nolu parsellerin arasında kalan eskiden beri kullanılan bir mekkâre yolu olduğu bilgisi verilmiştir. Bu doğrultuda 451 nolu parselin batısında bulunan bu kadastral yol planlamada 2. Derece 12 m lik taşıt yolu olarak planlanmıştır. Ayrıca 451 nolu parsel içerisinde ring oluşturacak şekilde 10 m genişliğinde doğu batı ve kuzey-güney akslı 2. Derece taşıt yolu planlanarak ulaşım bağlantıları çözümlenmiştir.

Planlama alanına ilişkin Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli yazısında “Kentsel Konut Gelişme Konut Alanı” olarak planlamasının uygun görmüştür. Alanda talepler doğrultusunda, alt ölçekli planda verilecek olan yapılaşma koşulları doğrultusunda => 0.80 (emsal) X 22914.881 m2 (konut alanı) = 18331.90 m2 (net toplam inşaat alanı) konut alanı ortaya çıkmaktadır. 18331.94 m2 / 35 m2 (kişi başı inşaat alanı) = 523 kişi yaşayacağı ön görülmüştür. Alanda projeksiyon nüfus 523 kabul edilmiş olup bu doğrultuda plan kararları oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda alanda ulaşım bağlantısı çözümlenmesiyle birlikte kurum görüşü ve üst ölçekli plan kararlarına uygun nitelikte alana ait alanda 1 adet imar adası oluşturularak “Gelişme Konut Alanı (121-250 kişi/ha)” olarak planlanmıştır.HARİTA 11: 1/5000 ÖLÇEKLİ ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI

Planlama alanında yapılacak konutların ikincil konut amaçlı yapılar olacağı Kepez Belediyesi sınırına komşu olması nedeniyle sosyal ve teknik hizmetlerden (Cami alanı, Kültürel Tesis Alan, Sosyal Tesis Alanı ve Eğitim Alanları) belde merkezinden faydalanacağı, alan ve çevresinin bölgesel olarak orman vasfında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alanın batısında ve Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan birkaç parsele ilişkin imar planı yapımı haricinde yerleşime açılabilecek bölgenin olamadığı görülmüş olup, planlama alanı dâhilinde yaşayacak olan 523 kişi için Sosyal Donatı Alanlarının (Cami alanı, Kültürel Tesis Alan, Sosyal Tesis Alanı ve Eğitim Alanları) planlanmasına ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir.

Planlama alanında yapılan konut hesabı doğrultusunda alanda 523 kişi yaşayabileceği ön görülmüştür. Bu doğrultuda “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine göre 523 kişi için kişi başı ortalama en az 10 m2/kişi yeşil alan olacak şekilde toplamda 5230 m2 yeşil alan bırakılması gerekmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak alanın doğusunda ve çeşitli muhtelif bölgelerinde yeşil ihtiyacını karşılayacak şekilde toplamda 5644.97 m2 “Park Alanı” planlanmış olup yönetmelik gereği ihtiyaç duyulan yeşil alan fazlasıyla karşılanmıştır.

Planlama alanında plan raporunda belirtilen hususlar dışında herhangi bir planlama yapılmamış olup yukarıda belirtilen bulgular ve gerekçeler doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tamamlanmıştır.

8.1. PLAN HÜKÜMLERİ


 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planı hükümlerine uyulacaktır.

 2. Jeo-Aktif İnşaat Taah. Plan Proje Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 27.02.2018 tarihinde onaylanan “Çanakkale İli - Merkez - Çınarlı Köyü İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu” hükümlerine uyulacaktır.

 3. Plan raporu ve notlarında belirtilmeyen tüm hususlarda ilgili kanun ve yönetmelikleri geçerli sayılacaktır.

Katade ÇAKMAK

Şehir PlancısıEKLER
Yüklə 71,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə