Planul de management alYüklə 1,44 Mb.
səhifə18/22
tarix03.01.2019
ölçüsü1,44 Mb.
#88691
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


4.2.Resurse si buget

Tabelul nr. 6


PARCUL NATURAL PORȚILE DE FIER

Sume în lei

Programe si sub-programe

NECESAR DE FINANŢARE

Scenariu critic*

Scenariu optim**

Ore lucru

Fonduri

Ore lucru

Fonduri

 

 

 

 

 

P1 Managementul biodiversității

 

 

 

 

1.1. Inventariere și cartare

3355

78531

8567

320127

1.2. Monitorizarea stării de conservare

2508

67574

6640

122769

1.3. Paza, implementare reglementări și mșsuri specifice de protecție

17297

296796

30435

460491

1.4. Managementul datelor

2686

95269

17120

271564

1.5. (Re)introducere specii (extincte)

0

0

0

0

1.6. Reconstrucţie ecologică

412

62168

737

71359

Subtotal P1 costuri operationale anuale

26258

600.338

63500

1.246.311

Investiții P1 - 5 ani (durata planului de management)

 

0

 

295.330

 

 

 

 

 

P2 Turism

 

 

 

 

2.1. Infrastructura de vizitare

3353

122006

4324

170314

2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului

659

45467

970

57500

2.3. Managementul vizitatorilor

2441

59675

3088

73500

Subtotal P2 costuri operaționale anuale

6453

227.148

8382

301.314

Investiții P2 - 5 ani (durata planului de management)

 

59.633

 

5.959.982

 

 

 

 

 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale

 

 

 

 

3.1. Tradiții și comunități

3749

75498

4852

92800

3.2. Conștientizare și comunicare

7801

134930

10145

167900

3.3. Educație ecologică

2026

74968

2382

86500

P3 Subtotal costuri operaționale anuale

13577

285.395

17379

347.200

Investiții P3 - 5 ani (durata planului de management)

 

0

 

96.059

 

 

 

 

 

P4 Management si Administrare

 

 

 

 

4.1. Echipament și infrastructura de funcționare

1013

42482

1412

51500

4.2. Personal conducere, coordonare, administrare

2128

58119

2470

67000

4.3. Documente strategice și de planificare

5268

100720

6175

115000

4.4. Instruire personal

709

100038

794

141000

P4 Subtotal costuri operaționale anuale

9118

301.359

10851

374.500

Investiții P4 - 5 ani (durata planului de management)

 

0

 

264.797

 

 

 

 

 

Total costuri operaționale anuale

55406

1.414.240

100112

2.269.325

Investiții totale (5 ani)

 

59.633

 

6.616.168

 

 

 

 

 

TOTAL FINANŢARE PLAN DE MANAGEMENT (5ANI)

 

7.130.832

 

17.962.791
Costuri operationale anuale pentru sit N2000 in afara parcului:

Scenariu critic

Scenariu optimSuprafața parc (ha)

1

1Nr. ha sit in afara parcului (ha)

 

 Total costuri (lei)

0

0*Scenariu critic = Nivelul de finanțare pentru misiunea critică este acela care permite atingerea cerințelor de bază pentru funcționarea ariei protejate. Funcțiile misiunii critice sunt acele activități care sunt obligatorii conform legii; obligatorii pentru îndeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experiență placută și în siguranță a vizitatorilor în aria protejată; obligatorii pentru a asigura protecția resurselor naturale și culturale la un nivel de bază.

**Scenariu optim = Nivelul de finațare pentru misiunea optimă este acela care permite atingerea în întregime a scopurilor și obiectivelor fiecărui program. Trebuie să fie scopuri și obiective realiste care să se poată atinge în condițiile în care fondurile ar fi disponibile. Ele trebuie să reflecte starea ideală care depășește cerințele minime impuse legal, se ridică la nivelul așteptărilor finanțatorilor, îmbunătățesc starea resurselor naturale și culturale în AP și ating pe deplin obiectivele ariei protejate.


Cap.5.MONITORIZAREA ACŢIUNILOR
Monitorizarea acţiunilor propuse prin prezentul plan de management este o acţiune deosebit de importantă şi se realizează de către toţi factorii implicaţi direct, interesaţi şi cu responsabilităţi în administrarea Parcului Natural Porţile de Fier, respectiv: autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, Academia Română, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, Consiliul Ştiinţific, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier.

Scopul monitorizării acţiunilor este acela de a determina dacă :

-acţiunile propuse se realizează în termenele stabilite;

-acţiunile propuse produc efectele dorite;

-acţiunile propuse asigură atingerea obiectivelor propuse, obiective care trebuie să constribuie la realizarea scopului Parcului Natural Porţile de Fier.

De asemenea, se urmăreşte ca în urma cuantificării rezultatelor acţiunilor propuse să se creeze o bază de date a acestora. În urma analizei şi evaluării bazei de date astfel constituite, de către toţi factorii menţionaţi mai sus, urmează a se stabili măsuri şi acţiuni de îmbunătăţire a activităţilor şi de reevaluare a planului de management în scopul realizării unei dezvoltări durabile a Parcului Natural Porţile de Fier.


Tabelul nr. 7 Corelarea acţiuni de monitorizare cu acţiunile planificate

Acţiuni de monitorizare selectate

Obiectiv şi acţiune de management relevante

M1

Inspectarea/monitorizarea anuală a reţelei de zone de protecţie integrală

A1,A2,A4,A5, A6,A8, C8, F5,

M2

Inspectarea anuală a impactului turismului asupra zonelor protejate

E1,E7,

M3

Realizarea studiului anual al vizitatorilor parcului

E7, E9,

M4

Asigurarea de consultari periodice, cu Consiliul Ştiinţific, referitoare la rapoartele întocmite si acţiunile desfăşurate

H1, H5,H6,H7,

M5

Asigurarea că personalul participă la organizarea si desfaşurarea evenimentelor, trimite rapoarte si rezultate

G3,

M6

Toate traseele turistice şi marcajele acestora sînt inspectate anual

E1,E2, E6,

M7

Copiile PUG, pentru toate unităţile administrativ-teritoriale, sînt puse la dispoziţia parcului

A7,

M8

Discutarea anuală, cu toate comunităţile locale, a subiectelor legate de igienizarea localităţilor şi a altor subiecte de interes public

A7,A14,C1,C2,C3,C4,E3,G1,

M9

Evaluarea gradului de conştientizare si întelegere a grupurilor ţintă, inainte si după acţiunile de educaţie şi constientizare


A3,A5,A6,A8,C1,C2,C3,C6,E3,

M 10

Inspectarea activităţilor economice cu impact asupra speciilor şi habitatelor precum şi asupra ansamblurilor peisagistice

A9, A11, A13, D1,D4,D5,D6,D7,D8,

M11

Redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor în urma întilnirilor şi seminariilor

H5,

M12

Menţinerea unei baze de date şi a unei arhive GIS cu hărţi, planuri şi alte date esenţiale

A12, F4,

M13

Menţinerea planurilor de dezvoltare profesională şi a situaţiei specializărilor întregului personal

C7,

M14

Analiza anuală a activităţilor şi a rezultatelor acestora, cu Consiliul Ştiinţific

H5,H6,H7,

M15

Preagătirea unei evaluări generale a tuturor acţiunilor propuse pe parcursul celor cinci ani şi producerea unui nou plan

H7,H9,H10,Cap.6.PROTECŢIA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE

INTERES COMUNITAR
Natura 2000 a luat fiinţă în 1992 ca o soluţie a Uniunii Europene pentru a stopa declinul biodiversităţii, conform obligaţiilor înternaţionale prevăzute de Convenţia Diversităţii Biologice. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua ecologică Natura 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice.

Scopul acestei reţele este să protejeze şi să gestioneze durabil speciile şi habitatele vulnerabile pe întreg teritoriul lor, în întreaga Europă. Trebuie înţeles că Natura 2000 nu este un sistem de rezervaţii strict protejate, unde activităţile umane sunt excluse, omul fiind parte din natură, iar activităţile sale trebuie să se desfăşoare în parteneriat cu conservarea naturii.

În Parcul Natural Porţile de Fier se suprapun 3 situri Natura 2000, astfel:

a)ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 10120.4 ha, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b)ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de 118141,6 ha, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c)ROSCI0206 Porţile de Fier, în suprafaţă de 124293,0 ha, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare.
6.1.ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier
6.1.1.Descriere, administrare
Situl, în suprafaţa de 10120.40 ha, are următoarele coordonate: latitudine N 44º 39' 21'', longitudine E 21º 50' 18'' şi este situat în regiunea continentală, cu o altitudine medie de 66 m, altitudine minimă fiind de 28 m, respectiv cea maximă de 283 m, pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetaţie tip de Hidrocharition, pajişti cu tufişuri de sălcii arbustive, constituind un punct de concetrare pe plan naţional şi european a numeroase specii de păsări sălbatice, fiind unul din puţinele locuri în care pe o suprafaţă atât de restrânsă, să se poată întâlni un număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în aceasta zonă:

a)Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Păsări: Milvus migrans-gaie neagră, Pandion haliaetus-uligan pescar, Buteo rufinus-şorecar mare, Ciconia nigra-barză neagră, Circus cyaneus-erete vânăt, Cygnus cygnus-lebădă de iarnă, Egretta alba-egretă mare, Egretta garzetta-egretă mică, Gavia arctica-cufundar polar, Gavia stellata-cufundar mic, Haliaeetus albicilla-codalb, Mergus albellus-ferestraş mic, Phalacrocorax pygmeus-cormoran mic.

b)Alte specii importante de fauna: Bombina bombina-buhai de baltă cu burta roşie, Bombina variegata-buhai de baltă cu burta galbenă, Bufo bufo-broască râioasă brună, Emys orbicularis-ţestoasă de apă, Gymnocephalus baloni-ghiborţ de râu, Gymnocephalus schraetzer-răspăr, Zingel streber-fusar, Zingel zingel-pietrar.

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, conform datelor avem următoarele categorii:

a)număr de specii din anexa nr. 1 a Directivei Păsări: 12

b)număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare: 62

c)număr de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important în perioada de migraţie pentru următoarele specii de păsări: Mergus albellus-ferestraş mic, Cygnus cygnus-lebădă de vară, Egretta alba-egreta mare, Aythya nyroca-raţa roşie, Anas platyrhynchos-raţa mare, Phalacrocorax pygmaeus-cormoranul mic, Ayhtya ferina-raţa cu cap castaniu, Aythya fuligula-raţă moţată, Bucephala clangula-raţă sunătoare.

Deasemeni situl este important pentru iernat pentru următoarele specii de păsări: Mergus albellus-ferestraş mic, Cygnus cygnus-lebădă de vară, Egretta alba-egreta mare, Anas platyrhynchos-raţa mare, Phalacrocorax pygmaeus-cormoranul mic, Ayhtya ferina-raţa cu cap castaniu, Aythya fuligula-raţă moţată, Bucephala clangula-raţă sunătoare, Fulica atra-lişiţă.

În perioada de migraţie a păsărilor situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind declarat ca sit RAMSAR.

Pe lângă speciile menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, situl este important şi pentru speciile de amfibieni, reptile, mamifere, care găsesc în acest spaţiu condiţiile bio-ecologice necesare dezvoltării şi conservării favorabile a acestora. De asemenea alături de speciile de vertebrate, cohabiteaza şi specii de nevertebrate şi plante, care sunt incluse pe anexele actelor normative naţionale şi internaţionale, dar şi pe listele roşii ale prezentului act.

Managementul sitului este asigurat de Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva.Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə