Pozanti atatürk ortaokulu sinif sosyal biLGİle dönem yazili sinaviYüklə 22,65 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü22,65 Kb.
#97641
növüYazi

ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
POZANTI ATATÜRK ORTAOKULU


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI


PUAN:


NOT: Her soru 4 puandır.
Yapamadığınız herhangi bir soruyu boş bırakıp, onun yerine arka sayfadaki Joker soruyu yapabilirsiniz.


Rol – Kurum – Kültür – Önyargı – Kurgan – Kurultay – Mete Han – Bumin Kağan

Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştiriniz.

1- ……………………………. bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur.

2- Eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclise ………………………. denirdi.

3- Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere …………….. denir.

4- Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı ………………………. tarafından kurulmuştur.

5- Orta Asya’da genellikle devlet yöneticileri için yapılan eski Türk mezarlarına …………………. denilirdi.

Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

6- ( ) Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme imkânımız yoktur.

7- ( ) Herkesin içinde bulunduğu gruba ve kuruma göre çeşitli sorumlulukları vardır.
8- ( ) Geniş bozkırların ortasında her an saldırıya açık, savunmasız bir coğrafyada yaşayan Türkler, mücadeleci ve savaşçı bir karakter kazanmışlardır.
9- ( ) Türkler hükümdarlık yetkisinin kendilerine Gök tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Bu inanışa balbal inancı denirdi.
10- ( ) Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasına yapılan ilk savaş 624 yılında yapılan Hendek Savaşıdır.


Aşağıda verilen açıklamaların karşısına uygun ifadeler yazınız.

Açıklama


Kavram ya da tanım


11-


Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüdür.

………………………………………………….12-


Kırsal kesimlerde işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya verilen addır.

………………………………………………….13-


Orta Asya’da kurulan ve tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

………………………………………………….14-


Köktürk devletine ait en önemli destandır.

………………………………………………….15-


Kur’an-ı Kerim onun döneminde kitap hâline getirilmiştir.

………………………………………………….
Ön sayfadaki soruları bitirdiysen arka sayfadaki çoktan seçmeli sorulara geçebilirsin.


16- Ahmet Bey, gün boyu doktor rolünü üstlendikten sonra akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir.

Buna göre sosyal roller;

I. zaman içinde değişebilir,

II. bazıları sonradan kazanılır,

III. kişilere bazı sorumluluklar getiriryargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
17- Aşağıdakilerden hangisi ortaokul 6. sınıf öğrencisi Elif’in evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?

A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek

B) Odasını temiz ve düzenli tutmak

C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek

D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
18- Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbni Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacaksın.”

Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin

önemine vurgu yapılmıştır?

A) Dil B) Din

C) Dayanışma D) Tarih
19- Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.

B) İletişimdeki hataları azaltır.

C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.

D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır.
20- Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) Türk Eğitim Vakfı B) Milli Eğitim Vakfı

C) Darüşşafaka D) Kızılay
21- Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?

A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri

D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi


22- Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır.

Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri

B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri

C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri

D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları
23- İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinî inançlarının etkisi

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Göçebe yaşam sürmeleri

D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları
24- Hz. Osman Dönemi’nde;

I. Kıbrıs’ın fethedilmesi,

II. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması,

III. İran’ın fethinin tamamlanmasıgelişmelerinden hangileri İslam Devleti’nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve III
25- Dört Halife Devrine ‘Cumhuriyet Dönemi’ de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fetihlerin Arap Yarımadası dışına taşması

B) İslam dinine inananların çoğalması

C) Halifelerin bu dönemde seçimle iş başına gelmesi

D) Arap kabileleri arasında siyasi birliğin sağlanması


JOKER SORU
26-Aşağıdaki hangisi Orta Asya’da kurulmuş ilk Türk Devletlerinden biri değildir?

A) Hunlar


B) Sümerler

C) Uygurlar


D) Kök Türkler


Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni – sosyalciniz.wordpress.com


Yüklə 22,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə