Predgovor


RADIONUKLIDI U PRIRODNIM SUSTAVIMAYüklə 3,29 Mb.
səhifə116/135
tarix23.01.2018
ölçüsü3,29 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   135

Oznaka: 0098128


RADIONUKLIDI U PRIRODNIM SUSTAVIMA

RADIONUCLIDES IN ENVIRONMENTAL SYSTEMS
Voditelj projekta: dr. sc. Delko Barišić

Tel. ++385 1 456 0931   e-mail: dbarisic@irb.hrSuradnici
Delko Barišić, doktor geol. znanosti, viši znanstveni suradnik (90% radnog vremena)
Željko Grahek, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik
Goran Kniewald, doktor geol. znanosti, znanstveni savjetnik (10% radnog vremena)
Katica Košutić, magistrica kem. znanosti, stručna suradnica
Ivanka Lovrenčić, dipl. ing. geologije, znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice
Stipe Lulić, doktor kem. znanosti, viši znanstveni suradnik
Višnja Oreščanin, doktorica biol. znanosti, znanstvena suradnica
Martina Rožmarić Mačefat, dipl. ing. kemije, znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice

Tehnički suradnici
Tomislav Kardum
Rajko Kušić

Vanjski suradnici
Vladimir Bermanec, doktor geol. znanosti, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)
Jerry J. Bromenshenk, doktor kem. znanosti, University of Montana, Missoula, MT, SAD (konzultant)
Štefica Cerjan-Stefanović, doktorica kem. znanosti, redovita profesorica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultantica)
Mihovil Hus, doktor kem. znanosti, docent, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)
Mladen Juračić, doktor geol. znanosti, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)
Nikola Kezić, doktor vet. znanosti, redoviti profesor, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)

Petar Kraljević, doktor vet. znanosti, redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)


Esad Prohić, doktor geol. znanosti, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)
Zvonko Seletković, doktor biotehničkih znanosti, redoviti profesor, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (konzultant)
Petar Strohal, doktor kem. znanosti, izvanredni profesor, umirovljenik International Atomic Energy Agency (IAEA) (konzultant)

Program rada i rezultati na projektu:

Tijekom 2005. godine su istraživane pojave translokacije, distribucije i akumulacije radionuklida uvjetovane čitavim nizom složenih fizikalnih, geoloških, kemijskih i bioloških procesa u tlima, vodama, sedimentima i bioti. Nastavljen je i rad na praćenju stanja radioaktivnosti pojedinih dijelova okoliša na području Republike Hrvatske, s posebnim težištem na stanje radioaktivnosti u rijekama Savi i Dunavu.

Istraživanja bioindikatorskih osobitosti, glede radionuklida te desetak mikro i makro-elemenata, sustavno se provedena na području nacionalnog parka Plitvička jezera (jela) i u okolici Petrinje (kesten). Nastavljen je i rad na programu praćenja stanja mediteranskih obalnih voda (Mediterranean Mussel Watch project – MMW) u okviru kojeg se kao bioindikatorski organizam pratila školjka dagnja (Mytilus galloprovincialis) na više lokacija u okolici Splita i Šibenika (određivani su radionuklidi te desetak mikro i makro-elemenata). U sklopu istraživanja distribucija prirodnih radionuklida u recentnim sedimentacijskim prostorima obavljena su radiometrijska mjerenja sedimenata u dijelu akvatorija Kaštelanskog zaljeva, dijelovima poplavne ravnice rijeke Save, te na brojnim vertikalnim profilima sedimentacijskog prostora estuarija rijeke Krke. Nastavljeno je i proučavanje ponašanja prirodnih radionuklida u procesu taljenja željeza tj. izdvajanje pojedinih radionuklida u šljaku, trosku i čelik. U tijeku su i istraživanja moguće kontaminacije okoliša radionuklidima i/ili teškim metalima u okolici Šibenika (Crnica i TLM) te Dugog rata (tvornica ferokroma), a nastavljena su i rutinska mjerenja stanja radioaktivnosti okoliša u porječjima Save i Dunava (vode, recentni sedimenti, biota).

U dijelu istraživanja koja se odnose na razvoj metoda određivanja radioizotopa u prirodnim uzorcima napravljena je glavnina istraživanja nužnih za koncipiranje novih metoda izolacije i određivanja alfa i beta emitera. U prvom dijelu istraživana su sorpcijska svojstva pojedinih radionuklida na ekstrakcijsko-kromatografske i ionsko-izmjenjivačke smole. Na temelju određivanja  koeficijenta distribucije i brzine sorpcije u  otopinama smjese kiselina i alkohola odabrane su smole koje omogućuju brzu i jednostavnu izolaciju ciljanih izotopa iz uzoraka najrazličitijeg sastava. Na temelju snimanja krivulja eluiranja i krivulja prodora ciljanih izotopa pri različitim dinamičkim uvjetima, određeni su parametri nužni za praktično kreiranje metoda izolacije iz pojedinih vrsta uzoraka. Razvijene su nove metoda izolacije  89,90Sr i 55Fe iz uzoraka niskoaktivnog tekućeg otpada te morske vode. Razradom metode detekcije preko Čerenkovljevog efekta, ove metode izolacije omogućuju znatno brže i jednostavnije određivanje ovih radionuklida. U tijeku je razrada metoda pogodnih za izolaciju i određivanja alfa-emitera.

Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih u sklopu projekta prezentirani su kako na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima tako i u relevantnim znanstvenim časopisima.

Research programme and results:

Translocation, distribution and accumulation of radionuclides in soils, waters, sediments or biota, conditioned by various complex physical, geological, chemical and biological processes, were studied during year passed. The general goal of current studies is the contribution to the knowledge of biogeochemical behaviour of natural and artificial radionuclide distribution in various parts of natural system (waters, ancient and recent sedimentation areas, soils and rock materials, organisms and biological materials). Monitoring of radioactivity status in some parts of the environment in Croatia was continued, with especially attention on the monitoring of radioactivity of Sava and Danube rivers.

Long-term investigations of bio-indicator possibilities, suitable for environmental radioactivity monitoring under Croatian circumstances, previously based on research of coniferous material (fir, spruce) and honey in area of Gorski Kotar, are extended to the area in vicinity of national park Plitvice lakes (fir tree, honey) as well as to the area of Petrinja (chestnuts and honey also). As the Laboratory is involved in The Mediterranean Mussel Watch (MMW) project of the radioactive monitoring of Mediterranean coastal waters, that job was continued regularly. Redistribution and accumulation of natural radionuclides and heavy metals was studied in flood plain of the Sava river, in by-products of former TLM factory (Crnica near Šibenik) and factory located in Dugi rat, as well as in recent marine sediments of the Krka river estuary. The first few series of recent marine sediments, sampled in the Kaštela bay, are analyzed also.

The job related on development and advancement of methods and procedures for alpha, beta and gamma radioactivity measurements was continued succesfuly. The majority of research connected with development of new method for chemical isolation and determination of alpha/beta emmiters was done. While gamma emitters can be determined without previous chemical isolation, pure alpha or beta emitters (like 239Pu and 90Sr) are impossible to determine without isolation from all interfering elements, using all physicochemical separation procedures available. Procedure involves chemical isolation of radioactive isotopes from the sample and the detection on suitable detector. Developed chromatographic procedures enables continual selective separation of elements. The new method of isolation of 89,90Sr and 55Fe (from samples of low-lewel radioactive fluide waste and seawatwer) is developed also. In current stage of research, the special attention is paid to the detection, and the counting technique with liquid scintillators.

The results of research were presented on the conferences and published in relevant scientific journals.Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   135
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə