PredgovorYüklə 3,29 Mb.
səhifə132/135
tarix23.01.2018
ölçüsü3,29 Mb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   135


THE 20th DUBROVNIK INTERNATIONAL COURSE & CONFERENCE ON THE INTERFACES AMONG MATHEMATICS, CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCES - MATH/CHEM/COMP 2005 (zajedno s Interuniverzitetskim centrom u Dubrovniku, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem u Splitu, Međunarodnim društvom za matematičku kemiju i Međunarodnim društvom za teorijsku kemijsku fiziku)

Dubrovnik, Hrvatska, 20.6.2005. - 25.6.2005.Dodiplomska i poslijediplomska nastava


Dodiplomska nastava
TOKSIKOLOŠKA KEMIJSKA ANALIZA

Visoka zdravstvena škola, Zagreb

Voditelj(i): Vikić-Topić, Dražen

Predavač(i): Vikić-Topić, DraženPoslijediplomska nastava
MODELIRANJE I PROTEINSKE STRUKTURE I FUNKCIJE: PRIMJENA U BIOMEDICINI

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Voditelj(i): Štambuk, Nikola

Predavač(i): Vikić-Topić, Dražen; Štambuk, Nikola; Konjevoda, Paško


PRIMJENA SPEKTROSKOPIJE NMR U ODREĐIVANJU STRUKTURE I DINAMIKE ORGANSKIH I BIOORGANSKIH MOLEKULA

Organska kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Voditelj(i): Vikić-Topić, Dražen

Predavač(i): Vikić-Topić, Dražen


SPEKTROSKOPSKE METODE STRUKTURNE ANALIZE

Analitička kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Voditelj(i): Srzić, Dunja; Vikić-Topić, Dražen

Predavač(i): Srzić, Dunja; Vikić-Topić, Dražen


SPEKTROSKOPSKE METODE

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni znanstveni studij Zaštita prirode i okoliša, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Voditelj(i): Vikić-Topić, Dražen; Baranović, Goran

Predavač(i): Vikić-Topić, Dražen; Baranović, Goran


http://knjiznica.irb.hr
KNJIŽNICA

LIBRARY
Voditeljica: mr. sc. Jadranka Stojanovski

Tel. ++385 1 4560-929, e-mail: jadranka.stojanovski@irb.hrDjelatnici:
Danijela Erman, prof. hrv. jezika i pov., dipl. knjiž. (Rovinj)
Marija Grozdanić, prof. pov. (od 1.2.2005.)
Tomislav Jakoplić, pomoćni knjižničar
Sofija Konjević, dipl. ing. agronom., dipl. knjiž., viša knjižničarka
Bojan Macan, prof. hrv. jezika i knjiž. i informatologije, smjer bibliotekarstvo (od 20.6.2005.)
Marina Mayer, prof. pov. i geo., dipl. knjiž.
Iva Melinščak Zlodi, prof. filozof. i komp. knjiž.
Mirjana Mihalić, dipl. ing. šum., dipl. bibl., dipl. knjiž.
Ivana Pažur, prof. pov. umj. i etnologije, magistrica inf. znanosti od 14.7.2005., viša knjižničarka (mirovanje radnog odnosa)
Jadranka Stojanovski, magistrica inf. znanosti, viša knjižničarka
Dunja Šafar-Cvitaš, magistrica kem. znanosti, knjižničarka
Vlado Šulentić, pomoćni knjižničar
Alen Vodopijevec, prof. soc., informatičar

Fotolaboratorij:
Josip Uhrl, fotograf

Program rada:

U 2005. g. su aktivnosti Knjižnice bile fokusirane na njezinu misiju podupiranja istraživanja i nastave. Knjižnica je osiguravala pouzdani pristup znanstvenim sadržajima u tiskanom i elektroničkom formatu, provodeći selekciju, nabavu, katalogiziranje, čuvanje i pohranu znanstvenih informacija, a u skladu s tekućim zahtjevima i potrebama. Knjižnica je nastavila s implementacijom novih informacijskih tehnologija, ne samo u kontekstu IRB-a, već i u kontekstu cjelokupne hrvatske akademske i znanstvene zajednice. Knjižnica je nastavila razvijati svoj dvostruki, "fizički" i "virtualni" identitet. Prosječni dnevni broj posjeta našim mrežnim stranicama u 2005. g. je bio veći od 3000. Slijedeći promjene u znanstvenom izdavaštvu, Knjižnica je, mijenjajući vlastite aktivnosti, nastojala odgovoriti na te promjene. Nacionalni i međunarodni digitalni repozitoriji počeli su mijenjati način na koji rezultati znanstvenih aktivnosti dopiru do znanstvenika i istraživača. Na naše smo poslužioce instalirali dva vodeća softvera za izgradnju digitalnih repozitorija, EPrints i DSpace, kako bismo izvršili preliminarna testiranja i omogućili pohranu digitalnih sadržaja kroz duže vremensko razdoblje, kao i potrebnu interoperabilnost sa sličnim repozitorijima u zemlji i svijetu. Velike napore smo ulagali osiguravajući stabilan i siguran rad postojećeg hardvera i softvera. Zbirka knjiga brojala je 34.000 jedinica, od kojih smo 300 nabavili tijekom 2005. g. Elektroničke knjige nabavljale su se putem Centra za online baze podataka (42 e-knjige). Model nabavke časopisa bio je jednostavniji nego prethodnih godina i uglavnom je bio usmjeren na velike izdavače, što je rezultiralo prekidom pretplata na neke vrlo važne časopise manjih izdavača. 11230 naslova e-časopisa kupljeno je putem tzv. nacionalnog CARNet konzorcija, za čiju je nabavku osiguralo sredstva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Knjižnica je imala razvijenu i uhodanu mrežu međuknjižnične posudbe s knjižnicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Tijekom 2005. riješeno je 1066 zahtjeva IRB-ovih korisnika te 1145 zahtjeva iz drzgih knjižnica.

Nastavljen je i rad na projektima:

• PRESKOK – Pretraživač knjižničnih kataloga Hrvatske (http://preskok.irb.hr)

• Skupni katalog prirodoslovnih knjižnica - uključeno 27 knjižnica (http://prirodo.irb.hr)

• SEND - sustav za međuknjižničnu posudbu (http://send.irb.hr)

• CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija (http://crosbi.szi.hr)

• Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj (http://tkojetko.irb.hr)

• CMS za izradu mrežnih stranica hrvatskih akademskih i znanstvenih knjižnica (http://knjiznice.szi.hr)

• Mrežne stranice Godišnjeg izvještaja Instituta "Ruđer Bošković" (https://godisnji-izvjestaj.irb.hr/public/)

• Centar za online baze podataka (http://www.online-baze.hr). 

• Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - HRČAK (http://hrcak.srce.hr/)Research programme:

In 2005 RBI Library remains focused on its mission to support the research and educational activities of the RBI scientific community. The Library provided reliable access to scientific content in print and electronic format, ensuring that the selection, acquisition, cataloguing, storage and preservation of scholarly information is according present requirements and needs. The RBI Library continues to innovate with information technology not only at RBI, but also in the larger context of the Croatian academic and research community. The Library continues to exist both as a physical and an online entity. In 2005 the average number of visits of our library web site is more than 3000 daily. The way in which scholarly information is published and made accessible is changing constantly and Library tried to respond to these changes. Nationally and internationally digital repositories are beginning to change the way the results of the scholarly activity reach scientists and researchers. Promotion and development of and institutional online repository for Ruđer Bošković Institute is a clear priority for the Library. Two leading programmes for digital repositories, EPrints and DSpace were installed and preliminary testing had been undertaken in order to follow the new demands of storing and preserving digital content for archival timeframes. One of our goals is to make our digital document repositories interoperable with other emerging technologies and work practices. The Library is working hard to maintain the stability and reliability of its hardware and software, and to provide continuing education and training for the Library staff in a range of information technology tools and topics. The Library’s book collection amounts to some 34000 volumes, 300 of which were newly acquired in 2005. E-books were acquired and added to the collection through the Centre for online databases (42 e-books). The journal acquisition model for 2005 was simpler then previous years and turned toward big publishers. This resulted in some discontinuity in subscription for some very important titles published by smaller publishers. 11230 e-journal titles were purchased by the Ministry of Science, Education and Sport (MSES) via consortia agreements. The RBI Library has a well-established interlibrary loan service with Croatian and foreign libraries. In 2005 it fulfilled 1066 requests for documents made by members of the RBI, and over 1145 requests from other libraries.

We continued working on projects:

• PRESKOK – federated search of the Croatian academic and research libraries online catalogues (http://preskok.irb.hr)

• Union online catalogue for sciences - 27 libraries included (http://prirodo.irb.hr)

• SEND - Interlibrary Loan service (http://send.irb.hr)

• CROSBI – Croatian Scientific Bibliography (http://crosbi.szi.hr)

• Who’s Who in Croatian Science (http://tkojetko.irb.hr)

• CMS for web academic and research libraries (http://knjiznice.szi.hr)

• RBI Annual Report site (https://godisnji-izvjestaj.irb.hr/public/)

• Centre for online databases (http://www.on line-baze.hr). 

• Central portal of Croatian scholarly journals HRČAK (http://hrcak.srce.hr/)
Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   135
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə