Predgovor


METODE DETEKCIJE EKSPLOZIVA, KEMIJSKOG I NUKLEARNOG MATERIJALA



Yüklə 3,29 Mb.
səhifə28/135
tarix23.01.2018
ölçüsü3,29 Mb.
#40153
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   135


Oznaka: 0098016


METODE DETEKCIJE EKSPLOZIVA, KEMIJSKOG I NUKLEARNOG MATERIJALA

METHODS OF EXPLOSIVE, CHEMICAL AND NUCLEAR MATERIAL DETECTION
Voditelj projekta: dr. sc. Vladivoj Valković

Tel. ++385 1 4561-161   e-mail: vladivoj.valkovic@irb.hr



Suradnici
Saša Blagus, doktor fiz. znanosti, viši znanstveni suradnik
Đuro Miljanić, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik
Karlo Nađ, dipl. ing. promet. znanosti, stručni suradnik
Jasmina Obhođaš, dipl. ing. geologije, znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice
Davorin Sudac, magistar fiz. znanosti, znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta

Vanjski suradnici
Dražen Kaučić, magistar biol. znanosti, Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Dario Matika, doktor tehničkih znanosti, izvanredni profesor, MORH, Zagreb
Nenad Mikulić, doktor tehničkih znanosti, Uprava za zaštitu okoliša, Zagreb
Vladivoj Valković, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik u mirovini

Program rada i rezultati na projektu:

Naglasak u istraživanjima 2005. bio je na detekciji skrivenog eksploziva u različitim vrstama okruženja upotrebom nuklearnih proba. Dva su problema detaljno istražena:

(i) Lociranje i prepoznavanje protupješačkih i protutenkovskih mina detekcijom unatrag raspršenih neutrona. Pri tom je naročito istražena uloga tla u detekciji mina, a posebna je pozornost posvećena istraživanju dinamike parametara tla značajnih za različite tehnike razminiranja.

(ii) Inspekcija krijumčarenih materijala u prekooceanskim kontejnerima upotrebom tehnike brzih neutrona s asociranom alfa česticom. Istraživanje je imalo potporu vanjskih projekata NATO SfP-980526 “Control of Illicit Trafficking in Threat Materials and Humans” te FP6 projekta “EURITRACK, European Illicit Trafficking Countermeasures Kit”.

Pomoću sredstava dobivenih putem spomenutih projekata opremljen je Neutronski laboratorij na Institutu "Ruđer Bošković" namijenjen istraživanjima obilježenih brzih neutrona u različitim primjenama.

Research programme and results:

The accent of the work was on the problem of detection of hidden explosives in different scenarios with the use of nuclear probes. Two problems have been studied in details:

(i) Detection of landmines with neutron backscattering techniques. The role of soil properties was evaluated and special attention paid to the understanding of dynamics of soil parameters relevant for humanitarian demining.

(ii) Inspection for contraband in shipping containers using fast neutrons and the associated alpha particle technique. This has been also investigated as a part of two externally funded projects: NATO projects SfP-980526 «Control of Illicit Trafficking in Threat Materials and Humans» and FP6 project "EURITRACK – European Illicit Trafficking Countermeasures Kit".

The funds obtained by these two projects have enabled us to equip the Neutron Laboratory for its use in variety of studies with tagged fast neutrons.



Oznaka: 0098017


INVARIJANTNA SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

INVARIANT SPECIAL RELATIVITY AND ELECTRODYNAMICS
Voditelj projekta: dr. sc. Tomislav Ivezić

Tel. ++385 1 4451 111   e-mail: ivezic@irb.hr



Suradnici
Tomislav Ivezić, doktor fiz. znanosti, viši znanstveni suradnik

Program rada i rezultati na projektu:

U 2005. godini sam objavio tri rada u CC časopisima, jedan rad u našem časopisu "Ruđer", te su dva rada dana kao e-printi. U prvom radu sam ponovo dokazao, ali koristeći Cliffordove multivektore, da standardne transformacije 3D vektora električnog i magnetskog polja nisu relativistički korektne i usporedbom s eksperimentima (inducirana elektromotorna sila gibanjem vodiča u magnetskom polju) pokazao sam ispravnost i slaganje moje teorije i eksperimenata. U drugom radu sam pokazao da, suprotno opće prihvaćenom mišljenju (koje također počinje s Einsteinovim prvim radom iz teorije relativnosti (1905. god.)), Maxwellove jednadžbe nisu kovarijantne na Lorentzove transformacije nego na standardne transformacije. U trećem radu sam razvio aksiomatsku geometrijsku formulaciju elektromagnetizma, koja je zasnovana na samo jednom aksiomu: jednadžbi polja za bivektorsko polje F. U takvoj formulaciji se ne pojavljuju ni električno i magnetsko polje ni elektromagnetski potencijali.



Research programme and results:

In the year 2005 three papers were published in CC journals, one paper was published in our journal "Ruđer" and two papers were made as e-prints. In the first paper it is again proved, but now using the Clifford multivectors, that the standard transformations of the 3D vectors of the electric and magnetic fields are not relativistically correct transformations. The comparison with experiments (motional electromotive force) revealed the validity of my theory and its agreement with experiments. In the second paper it was shown that, contrary to the generally accepted opinion (which also started with Einstein's first work on relativity (1905)), Maxwell's equations are not covariant under the Lorentz transformations but under the standard transformations. In the third paper an axiomatic, geometric, fomulation of electromagnetism, which is based on only one axiom: the field equation for the bivector field F. Such formulation dispenses with both the electric and magnetic fields as well as the electromagnetic potentials.




Oznaka: 0098144


PROUČAVANJE VISOKOENERGIJSKOG KOZMIČKOG GAMA ZRAČENJA NA OPSERVATORIJU CROATEA

STUDY OF HIGH ENERGY COSMIC GAMMA RAYS AT THE CROATEA OBSERVATORY
Voditelj projekta: dr. sc. Daniel Ferenc

Tel. ++385 1 4680 204   e-mail: dario.hrupec@irb.hr



Suradnici
Dario Hrupec, magistar fiz. znanosti, asistent
Đuro Miljanić, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (konzultant)
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik

Tehnički suradnici
Mladen Koncul

Vanjski suradnici
Željko Antunović, doktor fiz. znanosti, izvanredni profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu, Split
Mile Dželalija, doktor fiz. znanosti, izvanredni profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu, Split
Daniel Ferenc, doktor fiz. znanosti, izvanredni profesor, University of California, Davis, CA, SAD
Nikola Godinović, doktor fiz. znanosti, docent, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split
Eckart Lorenz, doktor fiz. znanosti, redoviti profesor, znanstveni savjetnik, Institut für Teilchenphysik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich, Švicarska (konzultant)
Dunja Polić, prof. matematike i fizike, asistent, asistent, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split
Ivica Puljak, doktor fiz. znanosti, izvanredni profesor, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split
Ivica Sorić, dipl. ing. fizike, asistent, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split
Ivo Šlaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, akademik (u mirovini)

Program rada i rezultati na projektu:

1. U periodu od 2002. do 2005. rastavili smo dva donirana Čerenkovljeva teleskopa u opservatoriju HEGRA na La Palmi te smo ih spakirali i dopremili u Hrvatsku. U lipnju 2004. teleskopi su stigli u Institut "Ruđer Bošković" gdje smo ih odmah sastavili za testiranje i za rad na brojnim planiranim poboljšanjima.

2. Dodatna zrcala, potrebna za gotovo dvostruko planirano povećanje zrcalne površine teleskopa, također su nedavno stigla s La Palme.

3. Prevezli smo kameru teleskopa iz Münchena u Split.

4. Također smo prevezli kablove teleskopa i dio korištene elektronike s La Palme u Split.

5. U suradnji s arhitektonskim uredom, izrađena je tehnička dokumentacija za temeljne radove i intalaciju opservatorija. Predložena su moguća mjesta za opservatorij.

6. Na naše iznenađenje, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je da će sporni veliki radar biti smješten na lokaciju koja je bila naš prvi izbor - na Rotu na poluotoku Pelješcu. S druge strane to znači da radar neće biti smješten, kao što je bilo očekivano, na Biokovo, što nam je omogućilo da ponovo razmotrimo Biokovo kao preferiranu lokaciju. Biokovo nam pruža najvišu nadmorsku visinu i zanemarivu količinu direktnog svjetlosnog zagađenja te predstavlja najbolji izbor sa znanstvenog stanovišta.

7. Radili smo na pripremi softvera za analizu podataka, posebno na Monte Carlo simulacijama. Taj je posao napravljen u suradnji IRB-a i Splitskog sveučilišta, uz pomoć jednog stranog studenta te dr. Daniela Kranicha s Kaliforijskog sveučilišta u Davisu. Također smo analizirali dio prethodnih mjerenja vremenskih fluktuacija aktivne galaktike Markarian 421. Naša je grupa sudjelovala u tim mjerenjima na La Palmi prije nego li je rastavljen zadnji teleskop. Softver trebamo dovršiti do kraja 2005. godine. Tako ćemo odmah nakon instalacije teleskopa na konačnu lokaciju moći započeti analizu novih podataka.

8. Počeli smo dogovarati međunarodnu suradnju projekta CROATEA s nekoliko stranih grupa zainteresiranih fizičara.

9. Predložili smo novi europski projekt u okviru FP6 zajedno s ostalim zainteresiranima za razvoj fotosenzora.

10. Potpuno smo se posvetili pripremama za gradnju opservatorija CROATEA te u tom periodu nemamo znanstvenih publikacija osim prezentacija na nekim znanstvenim sastancima.

Research programme and results:

The CROATEA group has been working on the following projects:

1. Within the time period 2002-2005, we dismantled the two donated Cherenkov telescopes at the HEGRA observatory at La Palma, packed them, and transported to Croatia. In June 2004 the telescopes arrived to the Rudjer Boskovic Institute, where we immediately assembled them for testing, and for the work on a number of planned improvements.

2. The additional mirrors, needed for the planned almost twofold telescope mirror area extension, recently also arrived from La Palma.

3. We transported a telescope camera from Munich to Split.

4. We also transported the telescope cables, and part of the old electronics from La Palma to Split.

5. The technical documentation for the groundwork, and for the installation of the observatory was completed in collaboration with an architect studio. Possible sites for the observatory were proposed.

6. The Croatian Ministry of Defense announced, surprisingly, that the long-debated large radar station would be located just at our first-choice location – at Rota on the Peljesac Peninsula. At the same time this meant that the radar station would not be placed, as previously widely expected, on Biokovo, which prompted us to reconsider Biokovo as our first choice. Biokovo provides by far the highest altitude, and a negligible amount of direct light pollution, and has presented the best possible scientific choice.

7. We worked on the preparation of the data analysis software, in particular on the Monte Carlo simulations. This work was done in collaboration between IRB and the Split University, with the help of an international student, and Dr. Daniel Kranich from UC Davis. We have also analyzed part of the previous measurements of the time fluctuations of the active galaxy Mkn421. Our group participated in these observations at La Palma before the last telescope was dismantled. We should complete the software by the end of 2005. Therefore, immediately after installing the telescopes on their final location, we will be able to start analyzing new data.

8. We started to discuss international collaboration with (and within) CROATEA with several groups of interested physicists from other countries.

9. Together with other parties interested in photosensor development, we proposed a new FP6 EU project.

10. We have fully focused on the preparations to build the CROATEA observatory, and in this period we had no scientific publications, except of presentations at some meetings.




Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   135




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə