Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e UrbinoYüklə 65,57 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü65,57 Kb.
#42415
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di Pesaro e Urbino


Area IV – Drepturi civile, Cetățenie, Condițione juridică

a străinilor, Imigrare și Drept de azil


SERVICIILE

PREFECTURII
PENTRU CETĂȚENII IMIGRANȚI

Pesaro, 30 septembrie 2013REUNIFICARE FAMILIARĂ

Cetățenii străini pot cere

reunificarea cu următorii membri ai familiei:


 • soțul cu vârsta de cel puțin 18 ani;

 • copiii minori;

 • copiii majori aflați în întreținere care nu pot să aibă grijă de ei înșiși din cauza unor grave motive de sănătate, certificate de medicul indicat de către consulatul competent să elibereze viza;

 • părinții care nu au alți copii în țara de origine;
 • Cerințe:

- Cetățeanul străin care cere reunificarea trebuie să dețină cartea sau permisul de ședere pentru motive de muncă, studiu, azil, motive religioase sau familiare, de durată cel puțin anuală.

- Va trebui să demonstreze că are la dispoziție o locuință potrivită nucleului familiar ca și dimensiune și în conformitate cu cerințele de igienă prevăzute de Decretul Ministerului Sănătății 5/7/1975. Respectivele certificate sunt eliberate exclusiv de Primăria orașului în care este situat imobilul.

- Va trebui să demonstreze, de asemenea, că posedă un venit brut minim anual, proporțional numărului membrilor familiei care urmează să se formeze prin reunificare. Pentru acest calcul se utilizează ca referință alocația socială, la care se adaugă jumătate din aceasta pentru fiecare membru al familiei; de exemplu: pentru anul 2013 venitul minim pentru o familie de 2 persoane este de € 8.625, sumă obținută adunând alocația socială cu jumătatea sa: € 5.750 + € 2.875 = € 8.625. • Procedură:

Procedura pentru eliberarea autorizației (“nulla osta”) începe, din partea cetățeanului care cere reunificarea, cu trimiterea pe cale telematică a cererii la Sportello Unico per l’Immigrazione (Ghișeul Unic pentru Imigrare) din provincia de reședință.

Pentru a trimite cererea este necesar să vă conectați la site-ul internet www.interno.it, să faceți clic pe link-ul immigrazione, să selectați din meniu elementul Sportello Unico per l’Immigrazione și să urmați instrucțiunile; sau puteți vizita următoarea adresă:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedura_informatica_ricongiungimenti_familiari.html

și să urmați instrucțiunile.

O dată primită cererea, Ghișeul Unic va contacta utilizatorul, prin poștă sau e-mail, pentru a solicita documentele necesare.

Termenul prevăzut de lege pentru eliberarea autorizației (”nulla osta”) este de 180 de zile de la primirea cererii.NULLA OSTA PENTRU MUNCĂ

Ghișeul Unic (Sportello Unico) eliberează nulla osta pentru muncă subordonată, sezonieră sau în cazurile speciale prevăzute de art. 27 al D.Lgs. 286/1998.

Muncă subordonată – Patronii interesați să angajeze un muncitor străin domiciliat în străinătate pot prezenta cerere urmând procedura telematică prezentată în paragraful precedent cu privire la reunificarea familiară, în momentul deschiderii fluxurilor de intrare pentru muncă.

Aceste fluxuri sunt reglementate de un special Decret al Președintelui Consiliului Miniștrilor (DPCM) care, de fiecare dată, stabilește cerințele subiective și de venit necesare pentru aprobarea cererii. DPCM stabilește, de asemenea, numărul maxim de intrări pentru muncă ale cetățenilor străini pe teritoriul național; cotele-parte sunt apoi repartizate pe regiuni și provincii.

În ziua stabilită, patronul va putea trimite formularul de cerere Ministerului de Interne, și va obține o chitanță ca dovadă a succesului transmisiei informatice; chitanța va conține și codurile identificative datorită cărora puteți urmări avansarea procedurii pe site-ul internet www.interno.gov.it.

Dosarele vor fi apoi prelucrate la Ghișeul Unic competent în funcție de locul în care se va desfașura munca; se va întocmi o listă și dosarele vor fi tratate în ordinea cronologică în care au ajuns.

Ghișeul Unic va cere angajatorului actele necesare și, în caz de rezultat pozitiv al investigațiilor, îl va convoca pentru retragerea nulla osta și semnătura contractului de ședere. O eventuală decizie negativă va fi comunicat interesatului.

Muncă sezonieră – Angajatorii ce dețin activități care operează în domeniul turistic-hotelier și în agricultură pot solicita muncitori străini în limita cotelor fixate anul de un special DPCM. Modalitățile de prezentare a cererilor și procedura pentru eliberarea nulla osta sunt similare celor indicate pentru fluxurile de muncă subordonată.

Cazuri speciale de intrare pentru muncă – Este vorba despre cetățeni străini care desfășoară activități cu înaltă calificare (de ex. profesori și lectori universitari, cercetători, interpreți, infirmieri profesionali …) sau activități deosebite (sportivi, navigatori, artiști …), a căror intrare nu este supusă fluxurilor nici cotelor.

Ghișeul Unic este competent să trateze cazurile prevăzute de art. 27, alin. 1, lit. a), b), c), d), e) g) i), r bis) și de articolele 27 bis, ter și quater din D.Lgs. 286/1998.

Modalitățile de prezentare a cererilor și procedura pentru eliberarea nulla osta sunt similare celor indicate pentru fluxurile de muncă subordonată.
REFERENȚII ȘI DETALIILE DE CONTACT pentru procedurile de reunificare familiară și de nulla-osta pentru muncă:

Se furnizează informații în legătură cu stadiul procesării unei cereri sau, în general, cu elementele necesare pentru a prezenta cerere în următoarele moduri:

- prezentându-se personal la Ghișeul Unic exclusiv în zilele de marți sau joi de la ora 10 la ora 12;

- prin e-mail la adresa:immigrazione.pref_pesarourbino@interno.it

- sau prin PEC (Poștă Electronică Certificată):protocollo.prefpu@pec.interno.it

- telefonând la call center-ul pentru imigranți la numerele de telefon 0721/495008 sau 0722/313005 în zilele lucrătoare de luni până vineri de la 9,00 la 13,00.
CETĂȚENIE
Cetățenia italiană poate fi dobândită de cetățeanul străin sau de apatrid în trei cazuri (legea n. 91 din 5 februarie 1992  și următoarele modificări și integrări):

 • Art. 5:pentru căsătorie cu un/o cetățean/ă italian/ă;

 • Art. 9: pentru reședință;

 • Art. 4 – alin. 2: străinul/a născut/ă în Italia și care a fost domiciliat legal, fără întrerupere, în această țară până la majorat, își poate exprima voința de a dobândi cetățenia, de la 18 la 19 ani, direct la Primăria orașului de reședință.

- ART. 5 Legea n. 91/1992: CEREREA PENTRU CĂSĂTORIE
Pentru a obține cetățenia sunt necesari:

 • Doi ani de reședință și doi ani de căsătorie cu cetățean/ă italian/ă (un an în cazul în care există copii)

sau

 • Trei ani de căsătorie pentru cei care locuiesc în străinătate (în acest caz, cererea de cetățenie va trebui prezentată consulatului italian din străinătate


Caz special: Soțul cetățeanului străin care a obținut deja cetățenia italiană poate, la rândul său, să dobândească cetățenia italiană, după transcrierea certificatului de căsătorie celebrată în străinătate în registrele stării civile din orașul italian de reședință. Termenii ceruți vor fi calculați de când primul soț a devenit cetățean italian.

Lista actelor necesare:

 1. Certificat străin de naștere cu toate datele identificative, indiferent de data eliberării, în original, tradus și legalizat;

Avertisment: Certificatul de naștere nu este necesar dacă nașterea a avut loc și a fost înregistrată în Italia.

Pentru femeile care au dobândit numele de familie al soțului, este, de asemenea, necesar certificatul străin de căsătorie, indiferent de data eliberării, în original sau copie legalizată (dacă în certificatul de la punctul 1 nu este indicat numele de familie anterior)..

 1. Cazier judiciar din țara de origine și din eventuale alte țări de reședință, referitoare la precedentele penale (în afară de cazul în care, la împlinirea vârstei de 14 ani, interesatul/a avea deja reședința legală în Italia și a menținut-o apoi întotdeauna), eliberat de mai puțin de șase luni, în original, tradus și legalizat;

 2. Copie xerox a Permisului de ședere, Cărții de ședere sau a Atestatului de ședere pentru cetățenii Uniunii Europene;

 3. Copie xerox a unui document de identitate italian;

 4. Copie xerox a Pașaportului valabil (doar pagina/ele cu numărul Pașaportului, fotografie, date cu caracter personal și ultima dată de expirare) sau, în lipsa acestuia (doar pentru cetățenii Uniunii Europene), a unui document de identitate valabil, eliberat de Statul al cărui cetățean sunteți;

Pentru actele de la punctele 1 și 2, vor trebui aduse originalele și o copie xerox a fiecărei pagini. Copiile xerox vor trebui făcute pe o singură parte a foii A4.

 1. Dovada de plată a contribuției prevăzute de € 200,00, efectuat pe contul poștal n. 809020, specificând ca beneficiar MINISTERO INTERNO - D.L.C.I - CITTADINANZA, și ca motiv al plății "CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO I, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94".

IMPORTANT: pe formularul de cerere va trebui aplicat un timbru fiscal de € 16,00 și, înainte de prezentarea dosarului, va trebui verificat ca pe toate actele din străinătate datele cu caracter personal (prenume, nume de familie, data și locul de naștere) să fie identice.

- Art. 9 Legea n. 91/1992: CEREREA PENTRU REȘEDINȚĂ
Pentru a obține cetățenia sunt necesari:

 • 3 ani de reședință legală, pentru străinul născut în Italia sau fiu/descendent în linie dreaptă de al 2-lea grad al unui cetățean italian prin naștere;

 • 5 ani de reședință legală succesivă adopției, pentru străinul major adoptat de cetățean/ă italian/ă;

 • cel puțin 5 ani de serviciu prestat de către străin, chiar și în străinătate, ca angajat al statului;

 • 4 ani de reședință legală, pentru cetățeanul unui Stat membru al Uniunii Europene;

 • 5 ani de reședință legală pentru apatrid sau refugiat (în conformitate cu dispozițiile art. 16, alin. 2);

 • 10 ani de reședință legală pentru cetățeanul străin care nu se încadrează în nici unul din cazurile precedente.Lista actelor necesare:

 1. Certificat străin de naștere cu toate datele identificative, indiferent de data eliberării, în original, tradus și legalizat;

Avertisment: Certificatul de naștere nu este necesar dacă nașterea a avut loc și a fost înregistrată în Italia.

Pentru femeile care au dobândit numele de familie al soțului, este, de asemenea, necesar certificatul străin de căsătorie, indiferent de data eliberării, în original sau copie legalizată (dacă în certificatul de la punctul 1 nu este indicat numele de familie anterior).

 1. Cazier judiciar din țara de origine și din eventuale alte țări de reședință, referitoare la precedentele penale (în afară de cazul în care, la împlinirea vârstei de 14 ani, interesatul/a avea deja reședința legală în Italia și a menținut-o apoi întotdeauna), eliberat de mai puțin de șase luni, în original, tradus și legalizat;

 2. Copie xerox a Permisului de ședere, Cărții de ședere sau a Atestatului de ședere pentru cetățenii Uniunii Europene;

 3. Copie xerox a unui document de identitate italian;

 4. Copie xerox a Pașaportului valabil (doar pagina/ele cu numărul Pașaportului, fotografie, date cu caracter personal și ultima dată de expirare) sau, în lipsa acestuia (doar pentru cetățenii Uniunii Europene), a unui document de identitate valabil, eliberat de Statul al cărui cetățean sunteți;

 5. Copii xerox ale declarațiilor de venit din ultimii 3 ani;

Doar pentru colaboratori domestici și îngrijitori: dacă angajatorul nu a eliberat CUD-ul și nu sunteți obligați să prezentați Modelul UNIC, anexați copie xerox a unei declarații a angajatorului, din care să rezulte venitul din ultimii 3 ani, împreună cu o copie xerox al documentului de identitate al acestuia..

Pentru actele de la punctele 1 și 2, vor trebui aduse originalele și o copie xerox a fiecărei pagini. Copiile xerox vor trebui făcute pe o singură parte a foii A4.

 1. Dovada de plată a contribuției prevăzute de € 200,00, efectuat pe contul poștal n. 809020, specificând ca beneficiar MINISTERO INTERNO - D.L.C.I - CITTADINANZA, și ca motiv al plății "CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO I, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94".

Acte care trebuie anexate doar de către apatrizi sau refugiați:

În lipsa certificatului de naștere, interesatul/a va trebui să procure o declarație legalizată, făcută la Grefierul oricărui birou judecătoresc, care să conțină datele cu caracter personal, proprii și ale părinților. În lipsa cazierului judiciar din țara de proveniență și din eventuale alte țări de reședință, interesatul/a va trebui să anexeze o auto-certificare,în care să atesteze, pe proprie răspundere, dacă a fost condamnat penal sau dacă are procese penale în curs.

De asemenea, va trebui să aducă o copie xerox a cardului de refugiat.

IMPORTANT: pe formularul de cerere va trebui aplicat un timbru fiscal de € 16,00 și, înainte de prezentarea dosarului, va trebui verificat ca pe toate actele din străinătate datele cu caracter personal (prenume, nume de familie, data și locul de naștere) să fie identice.

.


 • ZILELE ȘI ORARUL DE DESCHIDERE A GHIȘEULUI:

Ghișeul este deschis publicului în zilele de MARȚI și JOI între orele 10 și 12

 • REFERENȚI și DETALII DE CONTACT:

Responsabil al procedurii: Dna. Dr. Marisa AMABILE, director a Area IV a Prefecturii

Funcționari:

Dna. Milena DAMIANI Tel: 0721386422

Dna. Teresa ACUNZO Tel: 0721386422

Dl. Giorgio DAVI' Tel: 0721386468


TEST DE LIMBĂ ITALIANĂ PENTRU SOLICITANȚII PERMISELOR DE ȘEDERE PE TERMEN LUNG


Cetățeanul provenient dintr-o țară din afara U.E. care intenționează să ceară cartea de ședere trebuie să treacă un test de verificare a cunoștinței limbii italiene (norme de referință: D.Lgs. 286 din 25/7/1998, D.P.R. 394 din 31/8/1999, Decretul Ministerului de Interne din 476/2010).
 • Cerințe:

Pot cere cartea de ședere și, în consecință, susține testul de italiană, cetățenii non-comunitari aflați în mod regular pe teritoriul național de cel puțin 5 ani.

 • Procedură:

Interesații trebuie să trimită cererea pentru a participa la test accesând sistemul telematic prin intermediul sindicatelor, instituțiilor de caritate sau oricărei alte agenții care să fie autorizat de Ministerul de Interne.

Fluxul de cereri este introdus într-un sistem informatic, prin intermediul căruia sunt sortate în funcție de ordinea cronologică și de competență, în baza codului poștal, și trimise diverselor școli care au sarcina de a administra testul.

Operatorul de la Ghișeul Unic al Prefecturii, accesând acest sistem informatic, vizualizează cererile primite, are grijă a le controla și a remedia eventuale anomalii, convalidează cererile și tipărește citațiile pentru diverșii solicitanți. Fiecare citație este apoi expediată prin poștă la adresa furnizată.

Instituțiilor de învățământ competente le sunt furnizate listele candidaților la testul de cunoștință a limbii italiene.

În Provincia Pesaro-Urbino, Instituțiile de Învățământ însărcinate sunt:

-Istituto Comprensivo Statale A. Olivieri la Pesaro;

-Istituto Comprensivo Statale M.Polo di Lucrezia la Cartoceto;

-Istituto d’Arte e Liceo Artistico Scuola del Libro la Urbino.

Angajații școlii vor asigura identificarea candidaților în baza listei furnizate de către Ghișeul Unic și va verifica desfășurarea în condiții normale a examenului.

Rezultatele testului, evaluat de către profesori, sunt transmise Ghișeului Unic pentru introducerea lor în sistemul informatic, la care, apoi, Questura (secția de poliție) o să aibă acces pentru a verifica promovarea examenului și, prin urmare, eliberarea cărții de ședere.

Solicitantul poate afla rezultatul testului telefonând la Ghișeul Unic sau prin intermediul agenției care l-a ajutat să trimită cererea telematică.

Nu va fi eliberat nici un atestat în legătură cu rezultatul testului, fiindcă acesta nu este prevăzut de legislația în vigoare.
 • REFERENȚI ȘI DETALII DE CONTACT:

Ghișeul Unic pentru Imigrare.

Pentru informații telefonice: 0721 386489 în fiecare dimineață din zilele lucrătoare.ACORDURILE DE INTEGRAREAcordul de integrare, prevăzut de articolul 4 bis din Textul unic al dispozițiilor cu privire la disciplina imigrării și al normelor în legătură cu statutul cetățenilor din străinătate (D.lgs 286/1998) și regulamentat de către D.P.R. n.179 din 14.09.2011, este o înțelegere între Statul italian și cetățeanul străin, mai mare de șaisprezece ani, care intră în Italia pentru prima oară.


 • Procedură:

Acordul se stipulează la Ghișeul Unic pentru Imigrare de la Prefectură sau la Secția de Poliție (Questura) o dată cu cererea pentru un permis de ședere de durată de cel puțin un an.


În momentul stipulării, cetățeanului străin îi sunt acordate șaisprezece credite, care vor putea fi înmulțite prin dobândirea anumitor cunoștințe (limbă italiană, cultură civică și viață civilă în Italia) și desfășurarea anumitor activități (cursuri de învățământ și formare profesională, titluri de studiu, înscrierea la serviciul sanitar național, stipularea unui contract de închiriere sau de cumpărare a unei locuințe…). 

Primul pas pentru confirmarea creditelor dobândite este frecventarea unei ședințe de instrucție civică și de informare, care are o durată de 10 ore, împărțite în două zile, și la care se poate asista gratuit la Instituțiile de învățământ cunoscute ca și CTP (Centre Teritoriale Permanente de educație pentru adulți), în funcție de calendarul înmânat cetățeanului în momentul în care semnează acordul.

În termen de doi ani de la stipularea acordului, Ghișeul Unic verifică îndeplinirea condițiilor, convalidând creditele dobândite de către cetățeanul străin.

Pragul minim pentru a nu suporta măsuri de revocare sau de negare a reînnoirii permisului de ședere este de 30 de credite în doi ani; trebuie, de asemenea, să știți că aceste credite pot fi acumulate, dar și pierdute în unele cazuri, cum ar fi în cazul în care sunt comise infracțiuni sau grave violări ale legii.
 • REFERENȚI ȘI DETALII DE CONTACT:

Responsabil al procedurii: Directorul Area IV Dna. Dr. Marisa AMABILE

Funcționar: Dna. Dr. Maria Paola DE SANTIS

Pentru informații în legătură cu procedura de îndeplinire a obligațiilor care decurg din stipularea acordului și în legătură cu ședințele de instrucție civică puteți contacta Ghișeul la n. 0721 386503 marțea și joia între orele 10:00 și 12:00.LEGALIZĂRI


Legalizarea unei semnături constă în atestarea oficială a calității legale a persoanei care a semnat acte, certificate, copie și extrase, dar și autenticitatea semnăturii însăși. 

Prefectura – Birou teritorial al Guvernului se ocupă de legalizarea semnăturilor actelor și documentelor formate în Italia care să obțină valoare în fața autorităților din străinătate și a actelor și documentelor eliberate de un birou diplomatic sau consular străin în Italia, cu excepția scutirilor de la cerința de legalizare, prevăzute de legi sau acorduri internaționale.

Documentele formate sau care au nevoie de validitate într-unul dintre statele care au aderat la Convenția de la Aja din 5 octombrie 1961 trebuie supuse formalității așa-zisei Apostile (adică un timbru special care atestează autenticitatea documentului și calitatea legală a Autorității emitente), în loc de lagalizare, cu excepția scutirilor stabilite de acorduri internaționale mai favorabile.

Semnăturile actelor și documentelor formate în străinătate de către autorități străine și care să obțină validitate în Italia sunt legalizate de către birourile diplomatice și consulare în străinătate, cu excepția scutirilor de la cerința de legalizare și traducere stabilite de legi și acorduri internaționale.
Legalizarea actelor semnate de notari, grefieri și ofițeri judecătorești este de competența Parchetului de pe lângă Tribunalul competent pe teritoriu.

Traducerea documentelor în și din italiană nu este de competența Prefecturii.
 • Procedură:


De la 1 octombrie 2013, documentele care trebuie legalizate vor putea fi predate la Prefectură de luni până vineri de la 10:00 la 12:00, la etajul întâi, adresându-se angajaților din antreu.

Retragerea documentelor va fi efectuată la Biroul legalizări de la parter de la ora 10:00 la ora 12:00 în ziua indicată pe chitanța eliberată de angajați în momentul predării.

În cazul în care retragerea va fi efectuată de altă persoană, este necesară delegarea acestuia împreună cu copia xerox a documentului de identitate al interesatului.

În afara orarului și a modalităților indicate nu va fi admisă nici o cerere de legalizare.

Cu excepția cererilor în legătură cu transportul cadavrelor, rămășițelor și a cenușii în străinătate; pentru alte tipuri de documente, cererile de legalizare care trebuie făcute în aceeași zi vor fi acceptate doar în cazul unei motivații urgente evidențiate de documentație scrisă punctuală și precisă. • REFERENȚI ȘI DETALII DE CONTACT:

Responsabil al serviciului: Dna. Dr. Marisa Amabile, Director Area IV

Funcționar: Dna. Dr. Maria Paola De Santis

Pentru informații puteți suna la nr. 0721386503 în zilele lucrătoare de marți și joi între orele 10:00 și 12:00.
SOLICITANȚII DE AZIL

Sunt persoane care, aflându-se în afara țării în care au reședința, nu pot sau nu vor să se întoarcă, din teama de a fi persecutate pentru motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau pentru părerile lor politice. Pot solicita azil în țara noastră, prezentând o cerere de recunoaștere a ”statului de refugiat”.

Cererea va trebui prezentată la Secția de Poliție (Questura), care o va transmite Comisiei Teritoriale competente pentru recunoașterea protecției internaționale.


 • Procedură:

Solicitanții de azil care nu au nici un mijloc de trai, în momentul prezentării cererii de azil la Secția de Poliție, pot cere accesul la măsurile de primire.

Prefectura are grijă de plasarea temporară într-o structură de cazare locală și, în același timp, cere Serviciului Central al Sistemului de Protecție pentru Solicitanți de Azil și pentru Refugiați (S.P.R.A.R.) ca solicitantul să fie introdus în una dintre structurile finanțate în acest sens de către Fondul Național pentru azil (D.lgs. n. 140 din 2005).

În cazul în care nu sunt locuri disponibile nici în structurile S.P.R.A.R. nici în Centrele Guvernative instituite în acest scop, Prefectura trebuie să dea un contribut monetar de prim ajutor.


 • REFERENȚI ȘI DETALII DE CONTACT:

Responsabil: Dna. Dr. Marisa AMABILE – Director Area IV

Pentru informații vă puteți adresa în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 10,00 și 12,00 Dnei. Dr. Patrizia MAGI și Dnei. Dr. Paola BESSI – tel. și fax 0721 386488


CONSILIUL TERITORIAL PENTRU IMIGRARE
Este un organ colegial prezidat de către prefect și compus de reprezentanții instituțiilor de administrare locală ale Statului, ale Regiunii, ale Autorităților locale, ale Camerei de Comerț, ale organizațiilor implicate pe plan local în asistența imigraților, ale organizațiilor muncitorilor, angajatorilor și muncitorilor non-UE. Efectuează monitorizări, promovând inițiative și formulând propuneri prin colaborarea dintre instituții (referințe legislative: art. 57 al D.P.R. n. 394 din 31.8.1994 și D.P.C.M. din 18 decembrie 1999).

Se reunește periodic la inițiativa Prefectului sau la cererea membrilor.

În cadrul Consiliului Teritorial au fost instituite trei grupuri de activitate:


 • Coordinare și uniune a inițiativelor;

 • Analiză și evaluare a proiectelor;

 • Minori non-UE.
 • REFERENȚI ȘI DETALII DE CONTACT:

Responsabil: Dna. Dr. Marisa AMABILE – Director Area IV

Pentru informații vă puteți adresa în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 10,00 și 12,00 Dnei. Dr. Patrizia MAGI – tel. și fax 0721 386488Această broșură poate fi descărcată de pe site-ul www.prefettura.it/pesarourbino/Yüklə 65,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə