Prima paginaYüklə 1,63 Mb.
səhifə22/23
tarix22.01.2018
ölçüsü1,63 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Sistemul de monitorizare


Monitorizarea Planului Judetean pentru Gestionarea Deşeurilor urmareste progresul în realizarea obiectivelor şi măsurilor cuprinse în Plan.


Monitorizarea PJGD include in principal:


 • monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD;

 • monitorizarea factorilor relevanti pentru prognoza;

 • evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor;

 • identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor intampinate in identificarea planului;

 • recomandare de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării planului.

Monitorizarea anuala a obiectivelor si tintelor se va realiza cu ajutorul indicatorilor de monitorizare. Indicatorii de monitorizare trebuie sa fie cuantificabili. Vor fi stabiliti atat indicatori generali, care arata progresul general al sistemul de gestionare a deseurilor la nivelul judetului, si indicatori asociati obiectivelor.Raportul de monitorizare va fi intocmit anual, in primul trimestru al anului, incepand cu 2009.
Responsabilitatea intocmirii raportului de monitorizare revine Grupului de monitorizare, care este format din reprezentanti ai Consiliului Judetean Brasov, ai APM Brasov si ai Garzii de Mediu – Comisariatul Judetean Brasov.
Structura Raportului de monitorizare a Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor este aceeasi ca si a Raportului de monitorizare pentru PRGD. Prin urmare, la elaborarea raportului de monitorizare a PJGD se va tine seama „Ghidul pentru elaborarea raportului de monitorizare a planului regional de gestionare a deseurilor”.
ANEXA 1

LEGISLATIE DIN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR

I. LEGISLAŢIE CADRU PRIVIND DESEURILE

II. LEGISLAŢIE PRIVIND FLUXURILE SPECIFICE DE DESEURI
II.1 AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE
II.2 DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
II.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ
II.4 BATERII SI ACUMULATORI
II.5 ULEIURI UZATE
II.6 UTILIZAREA IN AGRICULTURA A NAMOLURILOR DE EPURARE
II.7 PCB-uri SI PCT-uri
II.8 DESEURI REZULTATE DE LA INDUSTRIA DIOXIDULUI DE TITAN
II.9 DESEURI DIN INDUSTRIA MINIERA
III. LEGISLAŢIE PRIVIND OPERAŢIILE DE GESTIONARE A
DESEURILOR

III.1 DEPOZITARE
III.2 INCINERARE
III.3 TRANSPORT, IMPORT SI EXPORT

I. LEGISLAŢIE CADRU PRIVIND DESEURILE • Directiva 2006/12/CE privind deseurile
 • Directiva 91/689/CEE privind deseurile periculoase


Ordonanţa de Urgenţa nr. 78/2000 privind regimul deseurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 22.06.2000) aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 426/2001 (Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 411 din 25. 07. 2001), modificata si completata prin Ordonanţa de Guvern nr. 61/2006 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 19. 08. 2006) aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 27/2007

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 38 din 18. 01. 2007)
Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deseurilor si a Planului Naţional de Gestionare a Deseurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 954 bis/18.10.2004)
Hotararea Guvernului nr. 358/2007 pentru modificarea anexei nr.2 ”Planul naţional de gestionare a deseurilor” la Hotararea Guvernului nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor

(Publicata in Monitorul Oficial nr.271/24.04.2007)
Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comerţului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

(Publicat in Monitorul Oficial nr.232/04.04.2007)
Decizia Comisiei 2000/532/CE (modificata de Decizia 2001/118/CE, Decizia 2001/119/CE si Decizia 2001/573/CE) de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in conformitate cu art. 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE si a Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in conformitate cu art. 1 alin. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deseurile periculoase
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Publicata in Monitorul Oficial nr. 659 din 5.09.2002)
Alte acte de reglementare cu relevanţa in domeniul deseurilor industriale
Ordonanţa de Urgenţa nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile (Publicata in Monitorul Oficial nr.66/07.02.2001) aprobata si modificata prin Legea nr. 465/2001 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 422/30.07.2001), modificata prin Ordonanţa de Urgenţa nr. 61/2003 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 461/28.06.2003), modificata si completata cu Legea nr. 138/2006 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 426/17.05.2006), modificata si completata cu Legea nr. 27/2007 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 38 din 18. 01. 2007)
Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate (Publicata in Monitorul Oficial nr. 160/24.02.2004)

Hotararea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 1.261/28.12.2004)

II. LEGISLAŢIE PRIVIND FLUXURILE SPECIFICE DE DESEURI
II.1 AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE • Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 • Directiva 2004/12/CE pentru amendarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 • Directiva 2005/20/CE privind amendarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
 • Decizia 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj.

 • Decizia 1999/177/CE privind stabilirea condiţiilor de derogare referitoare la continutul de metale grele din paleţii si lazile din plastic, stabilite in Directiva 94/62 privind ambalajele si deseurile de ambalaje conţinut de metale grele.

 • Decizia 2001/171/CE privind stabilirea condiţiilor de derogare, referitoare la continutul de metale grele din ambalajele de sticla stabilite in Directiva 94/62 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

 • Decizia 2006/340/CE ce amendeaza Decizia 2001/171/EC in scopul prelungirii perioadei de valabilitate a condiţiilor de derogare referitoare la conţinutul de metale grele din amblajele de sticla stabilite in Directiva 94/62.


Hotarare a Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005)
Hotarare a Guvernului nr. 1872/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10/01/2007)

Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456/25/05/2006)


Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1140/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 31/10/2006 )


Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comerţului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea “Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje”

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12.01.2006)
Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 194/ 360/1325/2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comerţului si al ministrului administraţiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/06/2006)


Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 968/665/1462/2006 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comerţului si al ministrului administraţiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11/10/2006)

Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1281/2006 privind stabilirea modalitaţii de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul colectarii selective

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 19/01/2006)
 • Decizia 2005/270/CE privind formatului referitor la sistemul de baze de date


Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18/10/2005) • Decizia nr. 2001/524/CE privind publicarea referinţelor pentru standardele europene cu privire la ambalaje


Ordin al ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 19 martie 2004)

Alte acte de reglementare cu relevanţa in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje
Hotarare a Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii"

( Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 19/02/2004 )
Hotarare a Guvernului nr. 989/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii",

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 02/09/2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii"

( Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 01/06/2004)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 367/2004 din 31/08/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii"

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 07/09/2004)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 614/2004 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii", aprobate prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 26/01/2005)

II.2 DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE • Directiva 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice
 • Directiva 2003/108/CE de amendare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electroniceHotarare a Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 10/06/2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 12/10/2005)
Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenţa si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

(Publicat in Monitorul Oficial nr.1 din 3/01/2006)
Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizaţiilor colective in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 21/12/2005)

Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1269/820/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizaţiilor colective in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 20/12/2006)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 556/2006 privind etichetarea specifica aplicata echipamentelor electrice si electronice introduse pe piaţa dupa 31 Dec 2006

(Publicat in Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006)
Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr 706/1667/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307din 9 mai 2007)
Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr 910/1704/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 27 iunie 2007)
Ordinul al ministrului mediului si dezvoltarii durabile 1099/2007 pentru modificarea OM 66/2006 privind Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare (ordin intern)


Directiva 2002/95/CE privind restricţionarea utilizarii anumitor substanţe periculoase in echipamentele electrice si electronice
Hotarare a Guvernului nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase in EEE

(Publicata in Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005)
Hotarare a Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea si modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanţe periculoase in EEE

(Publicata in Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005)

Ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1226/17712007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

(Publicat in Monitorul Oficial nr 626 din 12.06.2007)


II.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz


 • Deciziile Comisiei 2002/525/CE, 2005/438/CE şi 2005/673/CE care modifica si completeaza anexa II a D 2000/53/CE

 • Decizia Comisiei 2003/138/CE privind normele de codificare a componentelor si materialelor VSU

 • Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat in conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/151/CE privind vehiculele scoase din uz

 • Decizia Comisiei 2003/138/CE privind chestionarul de raportare a statelor membre pentru implementarea Directiva 2002/53/EC privind vehiculele scoase din uz

 • Decizia Comisiei 2005/293/CE care stabileste reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare si reutilizare/reciclare prevazute in Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz


Hotarare a Guvernului 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2005)

Hotarare a Guvernului nr. 1313/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 09 octombrie 2006)
Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculele scoase din uz

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 295 din 8 aprilie 2005)

Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1224/2005 privind aprobarea Procedurii si condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice in vederea preluarii responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 1178 din 27 decembrie 2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a persoanelor juridice, în vederea preluării responsabilitaţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare reciclare si valorificare energetica a a vehiculelor scoase din uz

(Publicat in Monitorul Oficial nr. . 724 din 24 august 2006)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 979/2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 816/2006

(Publicat in Monitorul Oficial nr. . 806 din 26 septembrie 2006)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a obiectivelor prevazute la art.15 alin (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 252 din 16 aprilie 2007)
Directiva 2005/64/CE privind omologarea de tip a motoarelor vehiculelor si a posibilitaţilor lor de reutilizare, de reciclare si valorificare

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehiculerutiere
(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000)

Legea nr. 671/2002 pentru aprobarea si modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 10 ianuarie 2003)


Ordonanţa Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si condiţiile de comercializare si utilizare a acestora

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 662 din 26 iulie 2005)
Legea nr. 375/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si condiţiile de comercializare si utilizare a acestora

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 1143 din 19 decembrie 2005)
Alte acte de reglementare cu relevanţa in domeniul vehiculelor scoase din uz

Kataloq: upload -> files

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə