Privind realizarea planului de acţiuniYüklə 0,63 Mb.
səhifə2/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#88281
1   2   3   4   5   6   7   8

14.

Asigurarea de către entităţile inovatoare şi de cercetare a raportării financiare şi statistice transparente pe marginea proiectelor de cercetare pentru toate sursele de finanţare

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, capacităţi instituţionale

Biroul Naţional de Statistică

n.a.

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Forma şi termenele de prezentare a rapoartelor statistice, stabilite prin actul normativ respectiv

În proces de realizare.

Acţiunea respectivă va fi realizată după implementarea Instrumentarul cercetării statistice privind activitatea inovațională (chestionarul statistic și metodologia cercetării statistice) conform cerințelor Uniunii Europene.
 

A4. Asigurarea transparenţei comunicării şi consultării publice

15.

Instituirea, în cadrul Ministerului Economiei, a unui Consiliu consultativ pe politici de dezvoltare tehnologică şi inovare pentru consultarea publică a politicilor inovaţionale, cu implicarea experţilor străini şi naţionali, inclusiv din diasporă, şi a altor părţi interesate de politicile în domeniu

Eforturi de comunicare

Ministerul Economiei

n.a.

2014

Nu implică costuri semnificative

n.a.

Consiliul consultativ, instituit

Parţial realizat.

Prin scrisoarea Ministerului Economiei de la instituţiile de resort a fost solicitată nominalizarea reprezentanţilor pentru includere în componenţa Consiliului consultativ pe politici de dezvoltare tehnologică şi inovare pentru consultarea publică a politicilor inovaţionale.

Însă, instituirea Consiliului se va efectua după includerea modificărilor în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, privind legiferarea atribuţiilor Ministerului Economiei ca organ de reglementare a domeniului inovare şi transfer tehnologic, dar promovarea modificărilor la Codul menţionat poate fi iniţiată numai după stabilirea cadrul instituţional de guvernare a domeniilor cercetare-dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic.


16.

Includerea reprezentanţilor comunităţii inovaţionale şi de cercetare în componenţa Grupului consultativ al Ministerului Economiei

Eforturi de comunicare

Ministerul Economiei

n.a.

2014

Nu implică costuri semnificative

n.a.

Activitatea reprezentanţilor comunităţii inovaţionale şi de cercetare în componenţa Grupului consultativ

Realizat.

17.

Includerea reprezentanţilor Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei şi ai altor autorităţi de politici relevante şi ai sectorului privat, universitar şi societăţii civile în componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Eforturi de comunicare

Academia de Ştiinţe a Moldovei

n.a.

2014

Nu implică costuri semnificative

n.a.

Componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Inovare, modificată corespunzător

Realizat.
În prezent este elaborat proiectul de modificarea a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care prevede reformarea sistemului actual de administrare a sferei ştiinţei şi inovare prin ajustarea regimului juridic al acestuia la rigorile Spaţiului European de Cercetare şi Inovare. În proiectul menţionat este respectată prevederea privind includerea reprezentanţilor Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei şi ai altor autorităţi de politici relevante şi ai sectorului privat, universitar şi societăţii civile în componenţa organului executiv al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În prezent, proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nu este definitivat, deoarece nu a fost identificată o viziune unică a Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei cu Academia de Ştiinţe a Moldovei privind Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării.
B. Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale


 

B1. Adaptarea programelor de instruire formală la necesităţile dezvoltării inovaţionale şi susţinerea intrării tinerelor talente în sfera inovaţională

18.

Introducerea cursurilor opţionale de inventică şi creativitate tehnologică în treapta de studii primare, gimnaziale, liceale şi universitare

Elaborarea şi predarea modulului respectiv de instruire

Ministerul Educaţiei

Asociaţiile de inventatori; universităţile

2014-2020

21.250.000

Bugetul de stat/sponsori naţionali

Programele de studii în cadru cursurilor de inventică şi creativitate, aprobate şi implementate

Realizat.

Din anul de studii 2014-2015, în 4 instituţii de învăţămînt primar și secundar general a fost inclusă disciplina opţională Robotica. Instituţiile au fost dotate cu seturi de roboţei în cadrul Proiectului CEED II al USAID. Iar în anul 2015 au mai fost dotate 6 instituţii de învăţămînt cu seturi de roboţei.

De asemenea, în anul 2015 au fost elaborate şi aprobate curricula la cursul Robotica pentru clasele I-IV, V-IX şi X-XII, iar disciplina Robotica inclusă în lista disciplinelor opţionale recomandate de Ministerul Educaţiei. Aceste discipline opționale dezvoltă spiritul de inventică și creativitate tehnologică în rîndurile elevilor. În prezent orele de robotică se predau în 10 instituții de învățămînt primar și secundar general din ţară.

Suplimentar comunicăm că, pentru informarea tinerilor cu privire la avantajele unei cariere în domeniul tehnologiei informației, în anii de referință a fost lansat Cursul «Robotica » la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”. Proiectul Competitivenees Enhancement and Enterprise Development II (CEED II ) a oferit un suport financiar la 2 instituţii de învățămînt (Colegiul Politehnic din Chişinău şi LT „Orizont” din m. Chişinău) pentru a deschide în cadrul acestora cîte un Club de robotică, care ulterior a fost denumit „Roboclub”.

Pe 25 martie 2014, la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, în cadrul unei conferinţe de presă a fost lansat Clubul de Robotică. Pe marginea acestui eveniment, au fost publicate circa 15 articole în presă, prezentate filmuleţe video la emisiuni televizate naţionale.

În perioada 26-27 martie 2014, la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, a avut loc formarea a 21 de formatori pentru acest curs. În calitate de formatori au activat specialiștii din NGO Robotika (Estonia). Cu susţinere financiară de extindere a activității menționate a venit şi Moldovan Association of Private ICT Companies (ATIC). Următoarea rundă de Formare de Formatori a fost organizată la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO” la 15-16 mai 2014, cu participarea a 6 profesori de informatică din colegii și licee.

În această perioadă, peste 70 de copii au fost înscriși pentru clasele de robotică la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”. Totodată, centrul menționat a desfăşurat un şir de lecţii demonstrative pentru elevi şi părinţi. Astfel, peste 700 de copii au participat la lecții demonstrative și sau familiarizat cu activitatea Robotica.

În aceiași ordine de idei, Colegiul Politehnic din Chișinău a decis să includă Robotica ca un curs în curricula pentru elevii anului I și să continue să lucreze cu ei în timpul anului II. Astfel, ei vor putea să maximizeze impactul activității și să ofere un randament ridicat al investițiilor.

De asemenea, și Compania StarNet a anunțat intenția de a se alătura inițiativei Robotica și a oferit sprijin pentru achiziționarea de kituri robotică suplimentare pentru 2 licee selectate de companie - LT Mihai Grecu și LT Ion Creanga din Chişinău. Mai tîrziu CEED II a decis să susțină Liceul teoretic "Mircea Eliade" pentru a deschide un Roboclub. Prin urmare, în prezent, există șase instituții de învățămînt incluse în programul de Robotica.

În septembrie 2014 a fost reluată activitatea cluburilor Roboclub. Astfel, 60 de copii (4 grupe) au reluat cursurile de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, din 54 liceele participante și alţi 60 de elevi de la clubul robotică la Colegiul Politehnic din Chișinău.

În anul 2015 USAID CEEDII s-a propus să extindă proiectul menționat în cadrul Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO” şi a altor instituţii de învăţămînt.

Dotarea cu seturi de robotică se desfăşoară în contextul Programului ROBOCLUB, implementat în Moldova cu sprijinul financiar al USAID, în parteneriat cu Ministerul Educației, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC şi companiei StarNet.

La 12 ianuarie 2016, 8 instituții din învățământul primar și secundar general din Moldova, selectate prin concurs, au primit fiecare cîte 7 seturi de roboţi LEGO MINDSTORMS EV3, precum și produse software necesare activităţilor de instruire în domeniul roboticii, care le vor permite elevilor din liceele selectate să construiască şi să programeze roboţi, astfel, încît aceştia să realizeze sarcini de o complexitate din ce în ce mai avansată.

Dotarea cu seturi de robotică se desfăşoară în cadrul proiectului de Competitivitate al USAID, Programului ROBOCLUB, implementat în Moldova cu sprijinul financiar al USAID, în parteneriat cu Ministerul Educației, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC şi companiei StarNet.19.

Introducerea cursurilor opţionale de antreprenoriat şi economie în treapta de studii gimnaziale şi liceale

Elaborarea şi predarea modulului respectiv de instruire

Ministerul Educaţiei

ONG-urile; universităţile

2014-2020

21.250.000

Bugetul de stat/sponsori naţionali

Programele de studii în cadru cursurilor de antreprenoriat şi economie, aprobate şi implementate

Realizat

Antreprenoriatul este parte componentă a Curriculumului naţional în calitate de curs opţional recomandat de Ministerul Educaţiei. În conformitate cu prevederile planului de activitate al Ministerului Educației pentru anii de referință, politicele educaționale în vederea promovării educației economice a elevilor din învățămîntul primar și secundar general au constituit o dimensiune acțional-importantă, realizată prin:

(i) includerea în Planul-cadru pentru toate nivelurile din învăţămîntului primar și secundar general a disciplinei opționale „Educația economică și antrprenorială” ce conține: „Etica în afaceri”, „Protecţia consumatorului”, „Instruire antreprenorială”, „ABC-ul economic”, „Finanțele mele”, „Eu şi economia”, „Minifirma şcolară”, „Spirit întreprinzător”, „Educaţia economică”, „Economia aplicată”, „Cheia succesului”, realizate în baza programelor „Junior Achievement” (JA Moldova);

(ii) monitorizarea calității procesului educațional la disciplina de studii Educație civică, care include dimensiunea socială și antreprenorială.

Începînd cu anul de studii 2013-2014 a fost pus în aplicare Curriculumul revizuit de Educaţie economică şi antreprenorială, elaborat în bază de competenţe, pentru orele opţionale de profil pe nivelurile învățămîntului primar, gimnazial şi liceal. Pentru cele trei niveluri din învăţămîntul primar și secundar general sunt propuse 18 programe (cîte 6 pentru fiecare treaptă). În parteneriat cu ministerul, ONG-uile JA Moldova şi Centrul de dezvoltare creativă a copiilor şi adolescenţilor (CDCCA) „Indigo”, în contextul promovării educaţiei economice şi antreprenoriale în învăţămîntul primar și secundar general, au participat la elaborarea curriculumului scris, precum şi la asistenţa metodologică pentru cadrele didactice ce predau disciplina menționată. Indicatorii statistici a opțiunilor elevilor din învăţămîntul primar și secundar general pentru educaţia economică şi antreprenorială în anul de studii 2014-2015 constituie 6383 elevi din 82 de instituţii preuniversitare din 24 de raioane. Din numărul total de elevi care au ales studierea opţională a economiei şi antreprenorialului, 1809 elevi studiază în clasele liceale, 2622 de elevi în clasele gimnaziale şi 1952 în clasele primare. Comparativ cu anul precedent de studii, s-a majorat numărul elevilor care studiază opţional programele de educaţie economică cu 1151 de persoane (în anul de studii 2013-2014 numărul lor fiind de 5232 de elevi, dintre care 1732 de persoane din clasele liceale, 1750 de persoane din clasele gimnaziale şi 1750 de persoane din clasele primare).

Totodată, în formarea și promovarea dimensiunii de educație antreprenorială realizată prin prisma conceptelor din economie este asigurată și prin disciplina școlară Educația civică și orele de dirigenție, ambele cu statut de discipline obligatorii în Planul-cadru.

Curriculum-ul la disciplina Educație civică (1 oră/săptămînă în clasele V-XII), vizează formarea la elevi a competenței specifice Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită (treapta gimnazială) și Aplicarea cunoştinţelor specifice domeniului civic în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea oportunităţilor de creştere personală, dezvoltare pentru carieră şi de încadrare în câmpul muncii (treapta liceală).Competențele specifice respective sînt formate prin asigurarea procesului educațional la disciplină, utilizînd, preponderent, tehnologiile educaționale interactive în baza următoarelor module:

(i) nivelul gimnazial - Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră;

(ii) nivelul liceal - Creşterea personală şi orientarea pentru carieră (Calităţile unui antreprenor de succes. Oportunităţi pentru dezvoltarea activităţii profesionale şi a afacerilor în comunitatea locală şi naţională. Micul şi marele business, etc).

Curriculumul pentru Educaţia socială și financiară a fost elaborat sub egida Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi realizat cu suportul organizaţiilor neguvernamentale: Centrul de dezvoltare creativă a copiilor şi adolescenţilor „Indigo” şi a CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie. În anul de raport, cursul a fost implementat în 17 instituții de învățămînt preuniversitar din 7 raioane, încadrînd în programe circa 1200 de elevi.

Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu organizaţiile de referinţă - Junior Achivment Moldova şi Centrul de Dezvoltare Creativă a Copiilor şi Adolescenților Indigo, au elaborat suportul educaţional pentru disciplina menționată pentru treapta gimnazială.

O altă modalitate de promovare a educaţiei economice sunt orele de dirigenție, care sunt o parte componentă obligatorie a instruirii antreprenoriale.

Anual, în parteneriat cu JA Moldova şi ASEM este desfăşurată Olimpiada Republicană de Economie.

În instituţiile de învăţămînt primar și secundar general anual se desfăşoară Săptămîna Internaţională a Educaţiei Financiare, care include diverse activităţi orientate spre promovarea educaţiei financiare.

O altă modalitate de promovare a educaţiei economice sunt orele de dirigenție, care sunt o parte componentă obligatorie a instruirii antreprenoriale.20.

Organizarea olimpiadelor raionale, municipale şi naţionale de inventică şi creativitate tehnologică pentru elevi şi studenţi

Capacităţi umane, financiare şi eforturi de comunicare

Ministerul Educaţiei

Asociaţiile de inventatori; universităţile

2014-2021

2.250.000

Bugetul de stat/sponsori naţionali

35 olimpiade raionale şi municipale şi o olimpiadă naţională organizate anual, mediatizarea rezultatelor acestora

Realizat.

1) În anul 2015 în Moldova s-a desfăşurat prima ediţie a Concursului de Robotică FIRST LEGO League Moldova, la care au participat 5 echipe naționale. Pentru participare la etapa internațională a concursului FIRST LEGO League (FLL) din Estonia a fost selectată echipa Colegiului Politehnic din Chişinău, formată din 8 persoane. Participanții la concurs au avut posibilitatea să cunoască domeniul roboticii începînd cu luna septembrie 2014, graţie lansării în cadrul Colegiului Politehnic a Programului Educaţional „Roboclub”. Echipa Republicii Moldova a obţinut Premiul I la categoria Robot Design în cadrul FLL Estonia. Participarea echipei în cadrul FIRST LEGO League Estonia a fost posibilă graţie suportului din partea Proiectului USAID CEED II, Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, Ministerului Educației şi companiei StarNet. FLL este un concurs internațional în domeniul tehnologiei și roboticii, organizate de Fundația FIRST și LEGO pentru elevii din instituțiile de învățămînt primar și secundar general. Scopul concursului FLL este de a ridica interesul tinerilor față de știință, tehnologie, inginerie și știință și a le ajuta să dezvolte abilități de viață de valoare: gîndire critică, rezolvarea problemelor, creativitate, încrederea în sine. Scopul principal al concursului este de a crește interesul tinerilor pentru știință, tehnologie, matematica si inginerie și de asemenea de a le inspira pentru a alege o carieră în aceste domenii.

2) În ediția anului 2014, în cadrul olimpiadelor școlare, la Ecologie, au fost organizate 35 de olimpiade raionale şi o olimpiadă naţională. La olimpiada naţională au participat 68 de elevi cu susţinerea a 34 de proiecte în domeniul ecologiei. La olimpiadele internaţionale Republica Moldova a participat cu 2 proiecte (3 elevi): 1 elev a primit medalie de aur (Istambul, Turcia) şi 2 elevi au primit medalie de bronz (Amsterdam, Olanda).

În ediția anului 2015, de asemenea au fost organizate 35 de olimpiade școlare raionale şi o olimpiadă naţională la Ecologie. La olimpiada naţională au participat 60 de elevi cu susţinerea a 30 de proiecte în domeniul ecologiei. Proiectele au fost prezentate fie în mod individual, fie în grupuri din mai mulți elevi.

Republica Moldova a fost parte a Olimpiadei Internaționale de ecologie, desfășurată în perioada 31 mai - 05 iunie 2015 la Amsterdam, Olanda, în cadrul a celei de-a 7-a ediție, Inespo, la care au participat 175 țări din 46 țări. Au participat din Republica Moldova 2 elevi care au obținut 2 medalii de bronz.

Participarea elevilor dotați la Olimpiadele de Biologie, Chimie, Fizică și Științe, oferă posibilitatea de a-și extinde orizontul de dezvoltare a competențelor practice și de cercetare, dar și a abilităților de lucru în echipe. Astfel, în ediția anului 2015, Republica Moldova a participat cu un lot olimpic la Olimpiada Internațională de Științe, organizată în Coreea de Sud, unde au obținut 5 medalii de bronz.

În anul 2015, Concursul Naţional de Știinţe şi Inginerie „Mold SEF” a fost la cea de a III-a ediție și s-a desfășurat în perioada 25.02.2015 – 27.02.2015.

La ediţia a III-a au fost depuse în total 48 formulare de participare la concurs, ce implicau 64 participanţi din localităţile Ungheni, Soroca, Căuşeni, Orhei şi mun. Chişinău şi Bălţi.

Numărul de proiecte repartizate după categorii tematice este:

- Ştiinţe – 22

- Ştiinţe aplicate – 14

- Tehnologia informaţiei - 12

Pe lîngă premiile Ministerului Educaţiei, unele proiecte au fost selectate pentru a fi premiate cu certificate speciale de la Compania Intel, iar un proiect de la Categoria Tehnologia Informaţiei a primit premiul Intel – Galileo.

Pentru participare la etapa internaţională a Concursului Intel ISEF, au fost înaintate 2 proiecte. În perioada 10-15 mai 2015, echipa Republicii Moldova a participat la Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), cea mai mare competiție de știință și inginerie din lume dedicată liceenilor. Concursul s-a desfășurat în Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Ambele proiecte prezentate de ţara noastră au fost premiate cu locuri. De locul III, la categoria Energy: Physical, s-a învrednicit echipa formată din elevii Laurențiu Calancea și Gleb Vizitiv, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont” din Durlești, care au prezentat proiectul „Regulation of radiation transmittance through electro-optic technologies” – o tehnologie pentru geamuri, menită să contribuie la reducerea semnificativă a consumului de energie. Conducătorul științific – Igor Evtodiev, dr. habilitat, lector universitar, cercetător, Universitatea de Stat din Moldova. Pe locul IV, la categoria Robotics and Intelligent Machines, s-a clasat echipa formată din elevii Diana Marusic, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, și Dumitru Savva, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont” din Durlești, cu proiectul ”Gesture Recognition Sysrem (GRS)” - un sistem eficient de recunoaștere a gesturilor. Potrivit autorilor proiectului, sistemul poate fi utilizat în mai multe domenii, cum ar fi medicina, educația, modelarea în 3D și poate ajuta persoanele cu nevoi speciale. Conducător științific – Bragarenco Andrei, lector superior, Universitatea Tehnică din Moldova. Republica Moldova a participat a treia oară la concursul Intel ISEF. La ediția din acest an a Concursului au participat peste 1.700 de elevi de liceu din 78 de țări și regiuni din întreaga lume.

În scopul promovării activităților de cercetare printre elevi și diseminarea rezultatelor, au fost publicate în presă mai multe articole despre lucrările elevilor de la acest concurs. Elevii au participat la diverse misiuni radiofonice, emisiuni televizate, precum și au fost realizate 2 filmulețe pentru fiecare proiect cîștigător în parte. Filmulețe au fost plasate pe Youtube, pe pagina de facebook a concursului National.

De asemenea, au fost făcute reportaje la diverse emisiuni televizate.
21.

Elaborarea şi implementarea programelor educaţionale aferente procesului inovaţional la facultăţile de management şi inginerie: dreptul şi economia proprietăţii intelectuale, managementul inovării, marketingul produselor noi, evaluarea şi comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală

Capacităţi umane pentru elaborarea şi predarea modulelor de instruire

Universităţile; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată), Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Ministerul Educaţiei

2014-2020

2.014.0`00

Bugetul de stat/Bugetele universităţilor

4 module de instruire de 50 de ore, elaborate şi aplicate

Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə