Privind realizarea planului de acţiuniYüklə 0,63 Mb.
səhifə7/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#88281
1   2   3   4   5   6   7   8

Realizat.
În cadrul întreprinderilor industriale se implementează sistemele de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO 9000.

Prin intermediul proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii, în cadrul Comitetului de Evaluare, Aprobare a cererilor beneficiarilor pentru implementarea şi certificarea sistemelor de management în baza standardelor ISO, 30 de întreprinderi au beneficiat de ajutor financiar pentru implementarea sistemelor de management al calităţii, conform standardelor ISO 9000.

În acelaşi timp, pe parcursul perioadei de gestionare au fost acreditate de către Organismul Naţional de Acreditare 10 laboratoare de încercări.


66.

Evaluarea coordonată a instituţiilor de învăţămînt superior în scopul identificării soluţiilor de îmbunătăţire a activităţii acestora, inclusiv în domeniul inovaţiilor

Capacităţi umane şi mijloace financiare

Instituţia statală responsabilă de evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul superior şi cercetare

Academia de Ştiinţe a Moldovei

2014-2016

Estimativ 15.000.000

Bugetul de stat/donatori (UE)

Numărul instituţiilor de învăţămînt evaluate corespunzător

Realizat.
În vederea creării sistemului de evaluare a învățămîntului profesional, prin Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 13.08.2014 a fost creată Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învăţămîntul Profesional (Monitorul Oficial nr.238-246, 15.08.2014).

De asemenea, prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 22.04.2015, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP).

ANACIP și-a început activitatea în anul 2015 și a reuşit, în această perioadă, să evalueze, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, şcolile doctorale şi programele acestora, iar rezultatele evaluării au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.816 din 18.10.2015.

În baza rezultatelor evaluării externe a şcolilor doctorale, au fost repartizate granturile doctorale de la bugetul de stat.AŞM

Spre îmbunătățirea activității inovaționale în cadrul instituțiilor de învăţămînt superior, s-au efectuat următoarele acțiuni:

1. A fost elaborat şi este în proces de implementare începând cu octombrie 2014 Programul de Masterat ”Management Inovaţional”, care cuprinde 12 module obligatorii şi 4 facultative, inclusiv modulele: Inovare şi Transfer Tehnologic (dezvoltat de AITT în cooperare cu USM); Managementul şi Dreptul Proprietăţii Intelectuale (dezvoltat de AGEPI împreună cu USARB).

Programul se implementează în cadrul proiectului TEMPUS TECTNET în 4 universităţi autohtone: USM, UTM, USARM, USARB. Acesta va continua să fie implementat şi după încheierea proiectului. AITT a participat la cea de a treia întâlnire a consorţiului care a avut loc la 11 decembrie 2015 la USM.

2. La 30 iulie 2015 a fost creat incubatorul de inovare, IT4BA (Information Technologies for Business Applications) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

3. Prin intermediul proiectelor de dezvoltare a Incubatoarelor de Inovare, „Inventica-USM”, „InnoCenter” și „IT4BA” au fost finanțate concursurile de Târguri ale start-up-urilor: Cele mai bune idei de afaceri inovative. Concursurile au fost organizate în cadrul Universității de Stat a Moldovei, Academiei de Studii Economice a Moldovei și Universității de Stat din Comrat unde s-au prezentat planuri de afaceri inovatoare a studenților participanți.67.

Definirea criteriilor de performanţă a entităţilor inovaţionale pentru finanţarea activităţilor respective din surse publice;

180 zile de consultanţă pentru elaborarea cadrului metodologic

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei

Ministerul Finanţelor

2014-2015

270.000

Bugetul de stat

Criteriile de performanţă, definite în actul normativ corespunzător
În proces de realizare

68.

Restructurarea în baza criteriilor de performanţă ex-ante şi ex-post a instituţiilor publice şi universităţilor, în scopul finanţării adecvate a activităţilor de inovare în cadrul acestora

Mijloace financiare pentru finanţarea institutelor de cercetare şi universităţilor

Ministerul Educaţiei

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Finanţelor

2015-2020

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Finanţarea instituţiilor de cercetare şi universităţilor în baza criteriilor de performanţă respective
Realizat.

S-a efectuat comasarea a Institutului de Studii Enciclopedice cu Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan” în Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan” (Institut) prin Hotărârea CSŞDT NR. 135 din 16.06.2014.

S-a efectuat fuzionarea a 2 instituţii publice Consiliul Consultativ de Expertiză şi Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative prin Hotărârea CSŞDT Nr. 288 din 24.12.2015. Instituţiile sunt în proces de reorganizare.


69.

Elaborarea criteriilor de performanţă pentru personalul ce activează în domeniul inovaţiilor pentru remunerarea echitabilă a muncii acestora

180 zile de consultanţă pentru revizuirea şi modificarea cadrului legislativ, normativ şi metodologic

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ministerul Finanţelor

2014

270.000

Bugetul de stat/donatori

Cadrul legislativ-normativ, modificat şi completat pentru asigurarea remunerării în baza criteriilor de performanţă
În proces de realizare.


70.

Asigurarea şi încurajarea mobilităţii universitare interne şi externe, atît pentru studenţi, cît şi pentru cadrele didactice

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Ministerul Educaţiei

Universităţile

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat/donatori

Regulamentul privind mobilitatea academică, elaborat şi implementat

Realizat.
În 2015, instituțiile de învățămînt superior din țară au avut acces la încă 2 acțiuni noi ale Programului Erasmus +, acestea fiind Credit Mobility ( KA1) și Capacity building (KA2). În contextul KA1 Credit Mobility, menționăm că Republica Moldova va fi implicată în proiecte de mobilitate cu 24 de instituții de învățămînt superior europene din 13 țări. În cadrul acestor proiecte pentru anul academic 2015-2016 au fost acceptate circa 400 mobilități:

- 144 mobilități MD-UE pentru studenţi;

- 100 mobilități MD-UE pentru staff (didactic, administrativ);

- 7 mobilități UE-MD pentru studenţi (nu se specifică nivelul);

- 21 mobilități UE-MD pentru staff (didactic, administrativ);

- 31 mobilități pentru studenţi ciclu Licenţa;

- 27 mobilități pentru studii de Masterat;

- 15 mobilități pentru studii de Doctorat;

- 62 mobilități pentru profesori (predare sau perfecționare).

În contextul Acțiunii prioritare nr.2, KA2 Capacity Building - 3 proiecte de Consolidare a Capacităților în învățământul superior din Moldova au primit aprobare pentru finanțare de la Comisia Europeană. Astfel, în urma Apelului EAC/A04/2014, selecția 2015, au fost aprobate 3 proiecte cu o valoare totală de 3.07 mln. Euro:

- Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries - proiect regional;

- Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education - proiect national;

- Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability - proiect national.

În anul 2015, a continuat implementarea a 4 proiecte Jean Monnet și 17 proiecte TEMPUS din apelurile anterioare în valoare de 17, 5 mln euro.

În cadrul Acțiunii Erasmus Mundus Joint Master Degree, tinerii din Republica Moldova au beneficiat de 8 burse de masterat în instituții de învățămînt din Europa, iar în Acțiunea Erasmus Mundus Action 2 (scholarships/mobilities) Republica Moldova a beneficiat de 314 mobilităţi, din care: 101 – licență; 93 – masterat; 55 – doctorat; 40 – postdoctorat; 25 - cadre didactice.

În scopul promovării Programului Erasmus + în Republica Moldova, Ministerul Educației, în comun cu Oficiul National Erasmus+ a realizat, în perioada de 17-22 septembrie 2015, zile de informare privind programul pentru studenții care doresc să aplice pentru programele de mobilitate de scurtă durată. Alte sesiuni de informare au fost organizate în perioada octombrie-noiembrie 2015. Informația despre Program a fost promovată și prin intermediul site-ului Ministerului Educației. În aceiași ordine de idei, a fost organizată o ședință comună cu Ministerul Tineretului și Sportului privind valorificarea oportunităților oferite de Program.

În anul 2015 s-au implicat în cadrul Programului 7 instituții de învățămînt superior, dintre care 6 sunt active și participă în mobilități (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” și Universitatea de Medicină și Farmacie N. Testemițanu), iar Universitatea „Grigore Țamblac” din Taraclia s-a înregistrat pe platforma programului și a identificat 2 rețele în care ar putea participa ca partener și beneficia de mobilități. Pe parcursul anului 2015 au fost realizate 2 ședințe de informare cu instituțiile care au aderat la Program și s-a realizat o prezentare generală a Programului în cadrul ședinței Consiliului Rectorilor.

Numărul total de participanți pentru Republica Moldova este de: outgoing (participanți din Republica Moldova) - 54 persoane (inclusiv 11 studenți) și incoming (persoane venite în Program în Republica Moldova) - 36 persoane (inclusiv 14 studenți). Instituțiile de învățămînt superior din Moldova sînt partenere în cadrul a 15 rețele din numărul total de 101. Pe parcursul anului s-a participat la Adunarea Generală a Comitetului Mixt al Miniștrilor statelor participante la programul CEEPUS III organizată la Praga, Cehia, la CEEPUS III Senior Official Meeting și Conferința Anuală de Evaluare, organizate la Viena, Austria. Pentru promovarea programului și atragerea de noi participanți au fost diseminate informațiile referitoare la program pe pagina web a ministerului, de asemenea s-au oferit consultări studenților și profesorilor interesați să participe în program. 

D3. Facilitarea integrării inovatorilor şi cercetătorilor moldoveni în circuitul global al inovaţiilor şi ideilor

71.

Diversificarea oportunităţilor de participare in proiectele internaţionale şi informarea activă a comunităţii inovaţionale despre oportunităţile existente

Eforturi umane, mijloace financiare

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Asociaţiile de business; ONG-urile

2014-2020

250.000

Bugetul de stat/resurse private

5 întîlniri cu asociaţiile şi uniunile de business, comunitatea inovatorilor, ONG-urile etc., organizate anual

Realizat.

În anul 2015 activitatea Centrului Proiecte Internaționale din cadrul Academiei de Ştiinţe s-a desfășurat pe următoarele direcții:

- avansarea dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe dimensiunea cercetării – inovării;

- stimularea creșterii ratei de participare a instituțiilor din RM în cadrul programelor și inițiativelor europene;

- creşterea vizibilităţii comunităţii știinţifice din Moldova;

- acordarea de suport în activitatea rețelei naționale de NCP-uri în vederea promovării oportunităților care reies din primele apeluri H2020;

- asigurarea activităţii Oficiului MOST

- instruirea si asistarea reprezentanților în Comitetele de Program H2020 pentru exercitarea atribuțiilor pe care le implică acest statut;

- gestionarea programelor bilaterale de granturi, monitorizarea valorificării rezultatelor obținute;

- asistarea cercetătorilor din RM în valorificarea instrumentelor constitutive ale spațiului de cercetare european, (de exemplu, ERA-Nets, inițiativele de programare comună, etc.);

- promovarea implicării membrilor rețelei de NCP-uri în parteneriatele pan-europene sectoriale;

- dezvoltarea la nivel național a platformei EURAXESS si a vizibilității cercetării naționale la nivel european;

- organizarea evenimentelor promoţionale, inclusiv „Noaptea Cercetătorilor” ş.a.

- dezvoltarea și valorificarea relaţiilor instituţiilor şi organizaţiilor naţionale cu instituţiile şi organismele europene, dar şi cu instituţiile similare din statele membre, în domeniul tehnico-ştiinţific;

- identificarea şi diseminarea în adresa instituțiilor naționale a bunelor practici ale statelor membre ale UE în domeniul gestionării sferei de cercetare-inovare.

Portalul Centrului Proiecte Internaţionale http://cpi.asm.md/ reprezintă o sursă de informaţii utile destinate publicului larg, cercetătorilor, masteranzilor, doctoranzilor etc. și aici sînt plasate apeluri curente în cadrul Programului H2020, noutăţi cu privire la promovarea priorităţilor lui, precum şi multe alte activităţi ce țin de organizarea zilelor de informare, training-urilor, consultaţiilor pentru comunitatea științifică, desfăşurate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în străinătate.

Pagina web www.cpi.asm.md este monitorizată şi întreţinută permanent de către administrator și conține cele mai relevante noutăţi.

De asemenea a fost elaborată și pagina specială pentru Programul H2020 www.h2020.md unde este plasată toată informaţia privind apelurile curente pe domenii ale Programului ORIZONT 2020, dar şi toată informaţia privind evenimentele internaţionale ştiinţifice la care pot participa cercetătorii din Republica Moldova. CPI este instituţia responsabilă şi pentru menţinerea portalului naţional în cadrul reţelei Pan-Europene EURAXESS www.euraxess.md.

Cu suportul Uniunii Europene AŞM a elaborat şi anunţat trei programe noi de concurs pentru stimularea şi eficientizarea participării comunităţii ştiinţifice din domeniul cercetării şi dezvoltării, IMM-urilor, ONG-urilor şi altor instituţii în Programul Orizont 2020, printre care sunt:

- Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la Infrastructura Europeană de Cercetare;

- Creşterea participării în cadrul Programului Orizont 2020 prin susţinere a mobilităţii cercetătorilor;

- BONUS EUROPEAN pentru stimularea participării la Programul Orizont 2020 .

Pînă în prezent au fost depuse peste 130 de propuneri în cadrul Programului Orizont pentru anii 2014-2015, care includ peste 180 de participanţi din Republica Moldova, după cum urmează: 68 din instituţii de cercetare, 56 din universităţi, 27 din IMM-uri, 19 din ONG-uri şi 16 din alte organizaţii.

Pînă în prezent de către Comisia Europeană a fost luată decizia pozitivă pentru susţinerea a 15 proiecte.

În cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost realizat in perioada aprilie-august 2014 proiectul Chestionarea IMM-urilor în cadrul proiectului internaţional ”Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii” (OCDE).

Totodată, se realizează următoarele proiecte:

1) Proiect internaţional bilateral realizat (EAP 699 „Salvgardarea patrimoniului imaterial al rromilor din Republica Moldova ameninţat de volatilizarea colecţiilor individuale inexplorate”), coordonat de BritshLibrary, în cadrul programului Endangered Archive Programme/Arcadia Charitable Fund – director de proiect dr. Ion Duminica.

2) Proiect cu Polonia-Ucraina: Synchronizing the interrelations between population of the Cucuteni-Tripolye cultural complex and the FunnelBeakerculture, DFFD 059/008, finanţat de Universitatea din Rzjesow – cerc. şt. Gh. Sîrbu, executor.

3) Proiect cu Ucraina şi România: Enciclopedia Complexului Cultural Precucuteni-Cucuteni/Tripolie, finanţat de consiliul judeţean Suceava – executor Gh. Sîrbu.

4) Cercetări arheologice la cetatea Sorocii (finanţate de UE) – executor dr. Ursu I.72.

Identificarea şi promovarea internaţională şi naţională a exemplelor de excelenţă inovaţională şi tehnologică a companiilor moldoveneşti (Catalogul bunelor practici)

Mijloace financiare, eforturi umane

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

Companiile de relaţii cu publicul

2014-2020

600.000

Bugetul de stat

1 catalog în limbile română şi engleză, editat şi distribuit anual

Realizat.

Au fost promovate activităţile de inovare şi transfer tehnologic prin intermediul Catalogului „Proiecte de transfer tehnologic implementate în anul 2015”, editat în 250 de exemplare.

În 2015 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a promovat Catalogul Proiectelor de Transfer Tehnologic la diferite evenimente: InfoInvent; Fabricat in Moldova si la evenimentele de informare.

La fel AITT colaborează cu ziarul : Funcţionarul Public”, care lunar publică cele mai bune inovaţii.

Publicitatea online se realizează prin intermediul site-urilor de informare, site-urilor de socializare, site-ului Agenţiei.

În cadrul evenimentelor organizate, AITT promovează cele mai bune lucrări si rezultate inovaţionale.73.

Promovarea şi stimularea integrării cercetării naţionale în cea internaţională, inclusiv prin intermediul Programului-cadru 7 (PC7) şi promovarea oportunităţilor de finanţare a activităţilor de cercetare în favoarea IMM-urilor în FP7 şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi ştiinţifice în acest scop

Eforturi de comunicare, mijloace financiare

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Asociaţiile de business

Permanent

200.000

Bugetul de stat/donatori (UE)

Numărul seminarelor organizate cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri, cadrelor didactice şi ştiinţifice

Realizat

În perioada de referinţă, în cadrul Programului PC7 a fost organizat workshop-ul experților în EE și SER și evenimentul de brokeraj. Ambele evenimente au avut ca scop crearea noilor contacte între experți, cercetători și reprezentanți al mediului de afaceri din Moldova cu cei din UE și țările parteneriatului estic cu scopul de crea parteneriate pentru participare la H2020 și alte programe europene de finanțare. Unul din obiective a fost și diseminarea informației privind oportunitățile de finanțare în cadrul programului PC7.

În contextul eforturilor comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova de integrare în Spaţiul European de Cercetare, reţeaua Punctelor Naţionale de Contact a elaborat şi implementează broşura "Ghidul Aplicantului la PC7 din Republica Moldova" ce conţine informaţie practică de accesare a fondurilor europene prin intermediul PC7 pentru participanţii din Republica Moldova. Ghidul oferă o succintă prezentare a oportunităţilor PC7 din perspectiva participanţilor din ţara noastră, sfaturi şi instrucţiuni de transpunere a unei idei într-o propunere de proiect şi, nu în ultimul rînd, prezentarea aspectelor legale şi financiare a proiectelor europene.

În procesul de elaborare a ghidului au fost examinate şi analizate multiple resurse informaţionale, în special documentele normative ale Comisiei Europene cu privire la Programul Cadru 7 şi Spaţiul European de Cercetare, cît şi publicaţii europene, similare ghidului dat. Experienţa practică a autorilor acestui ghid a permis adaptarea informaţiei cu care s-a operat la necesităţile potenţialilor aplicanţi la PC7 din Republica Moldova.

Participanţii din Republica Moldova pot aplica pentru orice ofertă de finanţare PC7, în colaborare cu potenţialii parteneri din statele membre ale UE sau cele asociate, cu condiţia să îndeplinească criteriul minim de creare a consorţiului.


74.

Promovarea activă a oportunităţilor de networking industrial şi inovaţional în UE, CSI şi la scară globală, în cadrul unor conferinţe anuale specializate

Mijloace financiare, capacităţi umane şi instituţionale

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din Moldova

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

1.000.000

Bugetul de stat (50%);
firmele beneficiare (50%)

O conferinţă internaţională specializată, organizată în fiecare an

Realizat.

1. Republica Moldova a găzduit în septembrie a. 2015 cea de-a III-a ediţie a Conferinţei internaţionale în domeniul Nanotehnologiei şi Ingineriei Biomedicale (ICNBME-2015).

Evenimentul a fost organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova.

În cadrul forului, experţi din 22 de ţări au prezentat circa 200 de rapoarte şi au pus în discuţie posibilităţile de utilizare a nanotehnologiilor şi nanomaterialelor în biomedicină şi au adus informaţii de ultimă oră în domeniu.

În cadrul evenimentului ştiinţific s-au desfăşurat lucrările Simpozionul moldo-german cu genericul „Ştiinţa şi Societatea - Utilizarea Luminii”, dedicat Anului Internaţional al Luminii, proclamat de ONU, precum şi două simpozioane specializate în securitatea nucleară şi pregătirea cadrelor în inginerie biomedicală.

Potrivit Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul forului internaţional a fost organizată şi Şcoala de toamnă moldo-japoneză în domeniul Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale, organizată de Academia de Ştiinţe şi Universitatea Tehnică. Evenimentul a oferit o oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din Moldova de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile respective. În cadrul şcolii de toamnă au fost ţinute prelegeri de profesori şi cercetători din Moldova şi de peste hotare. Printre beneficiarii cursului s-a regăsit şi un grup de studenţi din Japonia, ghidaţi de profesorul Hidenori Mimura.


2. ODIMM a organizat in cadrul proiectului “Acces to Finance - ACCESS” cel de al 2-lea Seed Forum Moldova. In cadrul evenimentului managerii companiilor au prezentat ideile inovatoare de afaceri cu scopul de a atrage investiţii in afacerile sale.

La 9 noiembrie a. 2015, la Chişinău a avut loc un eveniment important pentru economia RM - Seed Forum Moldova, unde au fost prezentate idei de afaceri inovatoare. La acest Forum au participat peste 40 de persoane, atît investitori cît și companii locale cu potențial de creștere.

În cadrul evenimentului managerii a 6 companii au avut posibilitatea sa prezentate ideile de afaceri cu scopul de a atrage investiții străine în proiectele lor. Companiile participante au fost selectate in urma Pitch trainingului organizat in luna octombrie, urmat de un proces de selecţie riguros efectuat de către Comitetul de selecție Seed Forum.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Access to Finance-ACCESS”, finanţat de către Guvernul Norvegiei. Un proiect dedicat antreprenorilor cu idei creative şi inovative, care necesită suportul investitorilor pentru dezvoltarea afacerilor, iar cele mai bune idei vor fi prezentate în diferite ţări dezvoltate.

În urma desfăşurării celui de al 2-lea Seed Forum Moldova, 3 companii autohtone au fost selectate pentru participarea și prezentarea ideilor sale la Seed Forumurile din Singapore, New York, Oslo.

Seed Forum este o rețea globală ce găzduiește conferințe ale investitorilor în mai mult de 40 țări fiind considerată a fi cel mai profesionist eveniment de prezentare a start-upurilor investitorilor la nivel mondial.AITT

La 10 septembrie 2015 a avut loc întâlnirea lucrativ-informativă a reprezentanţilor AITT cu administratorii Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice şi a Incubatoarelor de Inovare.

În cadrul întîlnirii s-a prezentat reţele internaţionale de parcuri şi incubatoare, structurile de networking inovaţional, la care aceştia pot aplica şi beneficiile colaborării cu aceste structuri pentru dezvoltarea strategică a infrastructurii.

Promovarea activă a oportunităţilor de networking inovaţional în UE a avut loc în 2015 prin participarea la conferinţa internaţională EIS InfoInvent la 23-24 noiembrie, unde au fost stabilite legături cu persoane din străinătate si au demarat discuţii pentru o colaborare pe viitor.

Pentru anul 2016 AITT îşi propune să participe la mai multe conferinţe, pentru a putea prezenta produsele inovative şi de a colabora cu persoane şi instituţii din alte ţări.


75.

Ajustarea politicii naţionale de imigrare pentru dezvoltarea de parteneriate durabile între organizaţiile de cercetare, universităţi şi firme, prin atragerea specialiştilor străini în activităţile din cadrul sistemului naţional de inovare şi în procesul educaţional

120 zile de consultanţă pentru evaluarea şi modificarea cadrului legislativ-normativ

Ministerul Economiei

Ministerul Afacerilor Interne

2014

180.000

Bugetul de stat

Politica naţională de imigrare, ajustată; numărul specialiştilor străini atraşi în activităţile sistemului naţional de inovare şi în activitatea didactică

Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə