Privind realizarea planului de acţiuniYüklə 0,63 Mb.
səhifə8/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#88281
1   2   3   4   5   6   7   8

Realizat.

76.

Promovarea cercetărilor aplicate în colaborare cu cercetătorii din alte ţări, inclusiv cu cercetătorii moldoveni emigraţi

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biroul cu relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat/donatori

Proiectele de cercetări aplicative, efectuate în colaborare cu colaboratori externi

Realizat.

La începutul a. 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) a lansat Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020", semnat pe data de 24.09.2014.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetare-dezvoltare din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene.

Totodată, Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a anunţat lansarea concursului regional multilateral de proiecte „Crearea şi dezvoltarea reţelelor în domeniul cercetării şi dezvoltării cu parteneri din regiunea Dunării”.

Scopul apelului este de a susţine universităţile şi instituţiile de cercetare din Moldova în stabilirea reţelelor de colaborare cu cercetătorii din ţările regiunii Dunării în vederea dezvoltării proiectelor comune şi strategiilor de cooperare.

Proiectele evaluate pozitiv urmează a fi demarate la finele primului trimestru al anului 2016.
77.

Dezvoltarea posibilităţilor de schimb internaţional de studenţi, profesori şi cercetători în domenii tehnologice şi inginereşti

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Ministerul Educaţiei

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat/ donatori

Numărul de studenţi, profesori şi cercetători în domenii tehnologice şi inginereşti ce studiază prin intermediul schimbului internaţional

Realizat.
Schimburile academice ale studenților și cadrelor didactice în domeniul ingineriei și a tehnologiei inginerești se realizează în mod special prin intermediul Programului de mobilitate academică, CEEPUS. În mod special, reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei participă activ în cadrul acestui Program. De asemenea, o altă oportunitate pentru Universitatea Tehnică a Moldovei în privința dezvoltării posibilităților de schimb internațional de studenți și profesori, o reprezintă acordurile încheiate de către aceasta cu alte instituții de învățămînt superior din alte țări.

78.

Dezvoltarea relaţiilor cu diaspora ştiinţifică, pentru integrarea sectorului naţional de cercetare în cooperarea internaţională şi pentru asigurarea evaluării obiective a proiectelor de cercetare

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biroul cu relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat/donatori

Numărul proiectelor în derulare cu participarea diasporei ştiinţifice

Realizat.

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova a susţinut în bază de concurs 30 cercetători – membri ai Diasporei Ştiinţifice a Moldovei (DŞM), care au dorit să revină în Moldova pentru o vizită de 7-11 zile cu scopul de a realiza activităţi de cercetare la una din universităţile academice sau instituţiile de cercetare-dezvoltare din Moldova. Vizitele de scurtă durată au fost efectuate în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 noiembrie 2015. ASM şi OIM au alocat beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi diurnă.

Concursul a fost desfăşurat pentru cercetătorii originari din Moldova, care în prezent activează în una din universităţile sau instituţiile de cercetare-dezvoltare de peste hotare în orice domeniu al ştiinţelor fundamentale sau aplicative şi care au experienţă de muncă în cercetare în cadrul acestor instituţii nu mai puţin de 3 ani.

Această iniţiativă este rezultatul unui program pilot, lansat în 2010, şi implementat cu succes pe parcursul anilor 2010-2012, în cadrul căruia au beneficiat de suport şi au realizat activităţi de cercetare de scurtă durată în cadrul instituţiilor de cercetare din Moldova un număr de peste 30 membri ai DŞM din 13 ţări. Colaborarea de cercetare dintre reprezentanţii DŞM cu colegii din instituţiile moldoveneşti a continuat şi după finalizarea programului pilot, fiind oferite prelegeri şi îndrumări pentru tezele de licenţă, masterat şi doctorat ale studenţilor din Moldova, precum şi publicate lucrări comune în reviste naţionale şi internaţionale.

Obiectivul proiectului: extinderea capacităţilor Moldovei de a spori impactul migraţiei circulare asupra dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare prin revenirea temporară a reprezentanţilor diasporei ştiinţifice. Oportunităţi: prin intermediul acestui program membrii Diasporei ştiinţifice a Moldovei au avut posibilitatea de a:

- Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova prin intermediul schimbului de experienţe şi cunoştinţe;

- Stabili noi relaţii de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi relaţiile stabilite anterior;

- Promova integrarea cercetătorilor din Moldova în comunitatea ştiinţifică internaţională;

- Consolida relaţiile de colaborare cu cercetătorii din Moldova pentru a participa în comun la programele internaţionale;

Implica în procesul educaţional (instruirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor etc…);

- Servi în calitate de expert în evaluarea proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare etc.;

- Contribui la elaborarea publicaţiilor ştiinţifice comune;

- Participa în campanii de informare pentru sensibilizarea societăţii referitor la exodul de creiere şi mecanismele de stopare a acestui proces.


 

E. Stimularea cererii pentru produse inovatoare şi promovarea inovării

 

E1. Promovarea penetrării internetului de bandă largă, ca platformă pentru dezvoltarea serviciilor şi inovării on-line

79.

Implementarea unui program de promovare a utilizării calculatoarelor în sectorul gospodăriilor casnice

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru elaborarea şi implementarea Programului

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Firmele de comercializare a calculatoarelor, providerii de internet

2014-2020

80.000.000

Bugetul de stat/ contribuţiile firmelor private MTIC

Programul, elaborat şi implementat; utilizatori instruiţi (5000 familii anual); conexiune gratis la internet 6 luni, computer utilizat.

Realizat.

În conformitate cu prevederile Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a elaborat în comun cu autoritățile interesate proiectul Programului privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova, care urmează a fi avizat și consultat public. Proiectul în cauză prevede obiective și intervenții clare privind stimularea creării, diseminării și utilizării conținutului digital local. În acest sens, intervențiile planificate vor fi în măsură să contribuie la stimularea utilizării calculatoarelor și Internetului de către utilizatori de diferite vârste și ocupații.80.

Asigurarea reducerii costurilor de conectare la internet şi promovarea activă a concurenţei pe piaţa serviciilor internet

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Costurile de conectare la Internet, reduse

Realizat.

De Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 692 din 08.10.2015 proiectul legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, care a fost examinat în Comisiile parlamentare și adoptat de către Parlament în prima lectură pe data de 29.12.2015.

Prin promovarea acestei legi se încurajează dezvoltarea reţelelor publice de comunicaţii electronice la nivel naţional şi a investiţiilor în infrastructură, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice. Totodată, prin stabilirea unor principii clare de determinare a tarifelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţi vor fi reduse cheltuielile de construire/instalare, întreţinere înlocuire sau mutare şi retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice. Ca rezultat, va deveni posibilă extinderea de către furnizori a reţelelor existente şi crearea unor noi, precum şi diminuarea costului şi mărirea gamei serviciilor de comunicaţii electronice furnizate populaţiei.

În vederea reducerii costurilor de conectare la Internet şi promovarea activă a concurenţei pe piaţa serviciilor Internet, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a analizat piaţa accesului cu ridicata la comunicaţii în bandă largă (piaţa 5) şi a impus obligaţii corespunzătoare pentru furnizorul cu putere semnificativă pe piaţa dată în vederea creării unor condiţii concurenţiale echitabile (Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 06 din 28.03.2011).

Astfel, furnizorul cu putere semnificativă pe această piaţă, are obligaţii de a furniza altor operatori acces la elementele de infrastructură asociată în condiţii nediscriminatorii, publicînd ofertele de referinţă pentru interconectare, la tarife orientate spre costuri.

Această intervenţie pe piaţă, oferă posibilitate furnizorilor alternativi de a dezvolta şi furniza propriile servicii de acces la Internet ceea ce duce nemijlocit la creşterea concurenţei pe piaţă şi reducerea, în acest sens, a tarifelor de conectare şi acces la Internet pentru utilizatorii finali.

Un alt factor care a dus la reducerea costurilor de conectare şi utilizare a Internetului, de această dată a Internetului mobil, a fost lansarea serviciului de portabilitate a numerelor telefonice. Portabilitatea permite schimbarea furnizorului de telefonie cu păstrarea numărului de telefon, diminuindu-se reticenţa utilizatorilor la schimbarea furnizorului de servicii de telefonie si asigurându-se o mai mare libertate de alegere.

Totodată, prin creşterea puterii de negociere a utilizatorilor se stimulează furnizorii să devină mai eficienţi si să ofere servicii mai bune la tarife mai avantajoase şi să investească în atragerea şi păstrarea clienţilor.

Astfel, în urma lansării serviciului de portabilitate a numerelor, furnizorii au lansat pe piaţă oferte mai atractive pentru utilizatori, cu pachete de trafic Internet incluse la preţuri reduse. Menţionăm că traficul de Internet mobil, în perioada anilor 2013 - 2015, s-a majorat de la 5449,17 TB la 7942,81 TB. 


81.

Asigurarea infrastructurii pentru dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor electronice de plată, a semnăturii electronice, e-bankingului, e-comerţului

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Banca Naţională a Moldovei; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; Centrul de e-Guvernare; Asociaţia Băncilor

2014-2020

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Infrastructura, creată

Realizat.

În perioada de raportare, de către Ministerul Economiei a fost elaborată şi adoptată Legea nr. 230 din 10 decembrie 2015 pentru completarea unor acte legislative. Esenţa legii date constă în completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic, în scopul de a impune în magazinele prin Internet informarea consumatorilor privind drepturile sale precum şi indicarea telefonului de contact şi accesul direct la pagina electronică a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, în scopul reducerii numărului de tranzacţii prejudiciabile pentru consumatori.

De asemenea, se completează art. 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu alineatele (7) - (9), în scopul stabilirii sancţiunilor pentru încălcarea cerinţelor legislaţiei privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

Totodată, în a.2015 de Ministerul Economiei a fost iniţiat procesul de elaborare a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.284 din 22.07.2004 privind comerţ electronic în concordanţă cu prevederile Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 08.06.2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic pe piaţa internă.

Ministerul Economiei a elaborat proiectul de Lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor. Proiectul legii prevede norme privind încheierea contractelor la distanţă şi a contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale și transpune Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor. Proiectul a fost examinat în prima lectură a cadrul şedinţei Parlamentului.


82.

Asigurarea tranziţiei efective şi accelerate a serviciilor guvernamentale pe platforme on-line

Capacităţi umane, eforturi de comunicare, eforturi instituţionale

Centrul de e-Guvernare Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Firmele de tehnologii informaţionale

2014-2020

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Serviciile guvernamentale pe platforme on-line, prestate

Realizat.

Permanent se îmbunătăţeşte arhitectura guvernării electronice şi se acordă asistenţa autorităţilor publice centrale privind dezvoltarea proiectelor în domeniul guvernării electronice.

Se lucrează la implementarea unor platforme care vizează mai multe autorități publice, cum este platforma de e-Raportare. De asemenea, se planifică aplicarea în Republica Moldova principiului 'Digital by default', adică tot ce poate fi oferit online să fie oferit online, dar numai după ce se trece prin optimizare. În perspectivă se vor implementa o platformă modernă de e-Achiziții, a serviciului e-Autorizații în transport internațional și alt proiect important de lansare a Registrului Digital Agricol..

La solicitarea nr. 09/3-2639 din 15.05. 2015 a Ministerului Economiei, ANRCETI a participat la avizarea conceptului de proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind comerţul electronic nr.284-XV din 22 iulie 2004 şi a remis avizul prin scr. Nr.01-SR DJ/ 679 din 29 mai 2015.83.

Promovarea utilizării TIC de către companii în procesele tehnologice şi de management, inclusiv în agricultură

Mijloace financiare şi capacităţi umane

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; asociaţiile de business

2014-2020

8.750.000

Bugetul de stat

10 mese rotunde, organizate anual la nivel de sectoare

Realizat.

Întru promovarea utilizării TIC de către companii în procesele tehnologice şi de management, de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Agenţia Naţională pentru reglementare în comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei se organizează diferite evenimente de informare, educare a companiilor privind beneficiile şi posibilităţile oferite de tehnologiile informaţiei şi comunicaţii (5 mese rotunde).

Totodată, pentru a utiliza mai eficient spectrul de frecvenţe radio, resursă limitată - proprietate publică a statului, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat și promovat în Guvern Programul de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii

2013-2020. Scopul documentului este să asigure disponibilitatea unui spectru de frecvenţe suficient pentru dezvoltarea continuă a reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre în bandă largă și implementarea pe lângă serviciile voce 2G a tehnologiilor şi serviciilor de generaţie nouă 3G, 4G/LTE.

În acelaşi timp, la 24 septembrie 2014 a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, USAID și companiile IBM și Microsoft privind crearea Centrului de Excelență în Tehnologia Informației.

Centrul oferă infrastructura necesară pentru educație și instruire conform standardelor internaționale, cu un program de studii actualizat, lectori și laboratoare, asistență relevantă în dezvoltarea afacerilor, capacități de cercetare și dezvoltare.

Pe parcursul a. 2015 s-au efectuat lucrările de renovare a sediului Centrului de Excelență, s-au procurat echipamentul necesar și s-au pregătit atelierele de lucru și instruire. În acest scop, USAID a alocat două milioane de dolari în calitate de grant nerambursabil, iar companiile Microsoft și IBM vor contribui la dotarea Centrului cu echipamente și softuri.
Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” (în continuare - CIA) este agentul economic independent cu drepturi de persoană juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul agroindustrial, de coordonarea activităţilor de implementare a principiului e-Agricultură şi de consolidarea și integrarea resursei informaționale agricole la resursa informațională a statului.

În prezent, CIA administrează:

- Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor, care la 07 decembrie 2015 a fost modificat și lansat în producție;

- Sistemul Informațional „Registrul Tehnicii Agricole”, care a fost lansat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 91 din 15 mai 2015;

Totodată, sunt în proces de elaborare următoarele sisteme informaționale:

- „Registrul Digital Agricol”, care se află în proces de testare;

- „AIPA-online”, fiind selectată compania pentru dezvoltarea softului.

De menționat că, planul privind Ghişeul Unic în Agricultură „Subvenţionarea în domeniul agroindustrial”, a fost elaborat şi aprobat de CIA şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală gestionează Sistemul Informaţional de Marketing Agricol şi a Platformei de Avertizare şi Comunicare Timpurie (SIMA-PACT). În anul de raport, a continuat asigurarea suportului informațional pentru cca 34 mii clienţi înregistraţi, 430 consultanți al Serviciului Extensiune Rurală şi 1150 utilizatori abonaţi, prin plasarea şi expedierea a 158,4 mii de buletine News Letter SIMA-PACT, cu peste 880 de informaţii şi noutăţi publice şi peste 450 oferte şi cereri de comercializare a produselor agricole şi de achiziţie a mijloacelor de producţie, inclusiv cu aspect de transfer al inovaţiilor în sectorul agricol şi dezvoltării rurale.


 

E2. Achiziţii de stat pentru stimularea activităţii inovaţionale

84.

Achiziţionarea competitivă a serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul Programelor de Stat

Capacităţi umane pentru elaborarea programelor de stat, mijloace financiare

Ministerele de ramură

Ministerul Finanţelor

2014-2020

700.000.000

Bugetul de stat

Servicii de cercetare-inovare, achiziţionate pe bază de competitivitate; inclusiv achiziţii în valoare medie de 10 mil.lei moldoveneşti anual în cadrul a 10 programe de stat

Realizat.

Prin Contractul nr. 29 de achiziție a serviciilor de extensiune rurală din 22 aprilie 2013, a fost contractată Agenția Națională de Dezvoltare Rurală, pentru a presta servicii din contul bugetului de stat. În acest sens, în anul 2015, pentru instruirea/informarea beneficiarilor serviciilor de extensiune rurală, au fost utilizate, 950 sectoare demonstrative cu elemente inovative. Acestea au inclus cca 1,9 mii ha culturi de cîmp; 431,2 mii m2 legume cultivate în spaţiu protejat; 247 ha legume şi cartofi în cîmp deschis; cca 1,5 mii ha vii, livezi, culturi bacifere şi plante ornamentale; 7,6 mii bovine, ovine, caprine şi porcine; 71 mii păsări; 21 miniferme cu 3 mii capete de iepuri de casă şi alte animale cu blană; 10 eleşteie piscicole cu suprafaţă totală de 46 ha; 38 stupine cu 2,7 mii stupi de albine; 5 ateliere de meşteşugărit şi confecţionare a obiectelor de artizanat; 6 crescătorii de ciuperci cu un spaţiu de cca 4 mii m2.85.

Includerea în Legea achiziţiilor publice şi actele regulatorii ale standardelor minime de calitate a managementului pe care trebuie să le întrunească operatorii calificaţi pentru furnizarea mărfurilor, prestarea serviciilor şi efectuarea lucrărilor în sectoare tehnologic avansate (inclusiv deţinerea de certificate ISO 9001 şi ISO 14001)

20 expert-zile de servicii consultanţă pentru modificarea cadrului legislativ-normativ

Ministerul Finanţelor

Agenţia de Achiziţii Publice; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2015

30.000

Bugetul de stat

Standardele minime de calitate a managementului, incluse în Legea achiziţiilor publice şi actele regulatorii respective

Realizat.

Standarde minime de calitate a managementului autoritățile contractante pot prevedea, inclusiv la momentul de față, în invitațiile de participare și documentele de licitație, însă standarde de referință urmează a fi prevăzute în așa măsură încît acestea să nu limiteze libera concurență. Astfel autoritățile contractante pot accepta şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de garantare a calităţii prezentate de operatorii economici. În acest context, dat fiind faptul că ISO (International Organization for Standardization) reprezintă organizația care elaborează standarde, însă care nu este unica, prevederea expresă în textul Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 a standardelor ISO 9001 și ISO 14001 ar fi o încălcare flagrantă a legislației concurențiale și ar contravine bunelor practici internaționale în domeniul achizițiilor publice, inclusiv ar fi în contradicție cu Directiva nr. 18 a Uniunii Europene la care urmează a fi în scurt timp ajustate prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007.

AITT a efectuat un studiu şi a examinat posibilitatea şi oportunitatea de includere a standardelor minime de calitate a managementului pe care trebuie să le întrunească operatorii calificaţi pentru furnizarea mărfurilor, prestarea serviciilor şi efectuarea lucrărilor în sectoare tehnologice avansate.


86.

Introducerea modificărilor în Legea achiziţiilor publice şi completarea Legii cu privire la ajutorul de stat pentru reglementarea achiziţiilor competitive de servicii de cercetare-dezvoltare

120 expert-zile de servicii consultanţă pentru modificarea cadrului legislativ-normativ

Ministerul Finanţelor

Ministerul Economiei; Agenţia de Achiziţii Publice; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

2014-2015

180.000

Bugetul de stat

Legea achiziţiilor publice şi Legea cu privire la ajutorul de stat, modificate şi completate corespunzător

Realizat.

MF

Atît Legea privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 la art. 4 lit. a) cît și Directiva Uniunii Europene nr. 18/2004/CE la art. 16 lit. f) specifică că, prevederile acestor acte nu se aplică contractelor de achiziție publică de servicii de cercetare și de dezvoltare. Totodată, dat fiind faptul că potrivit Planului național de armonizare a legislației este prevăzută armonizarea totală a prevederilor Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007, la prevederile directivei nominalizate asemenea acțiuni ar crea impedimente considerabile în procesul de armonizare a legislației naționale din domeniul achizițiilor publice la acquis-ul comunitar.AITT

AITT a elaborat o listă de propuneri cu privire la modificarea Legii achiziţiilor publice şi completarea Legii cu privire la ajutorul de stat .

Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə