Proces – verbal nrYüklə 30,64 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü30,64 Kb.
#24717

eIFL Direct Moldova

PROCES – VERBAL Nr.12


din 28 ianuarie 2011
al şedinţei Consorţiului eIFL Direct Moldova

Prezenţi: 20 persoane


 1. Bejan Eugenia – Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”

 2. Bordian Elena – Biblioteca Republicană Tehnologico-ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

 3. Brăiescu Ana – Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 4. Carcea Sergiu – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

 5. Cheradi Natalia – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, Programul EIFL-OA

 6. Ciornaia Irina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”

 7. Corghenci Ludmila – Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

 8. Costin Ludmila – Preşedinte ABRM

 9. Dolinschi Cristina – Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 10. Ghinculov Silvia – Preşedinte Consorţiului, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova

 11. Gudima Ana – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova

 12. Harconiţă Elena – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi

 13. Harjevschi Mariana – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Programul EIFL-IP

 14. Karnaeva Liubovi – Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

 15. Niţă Svetlana – Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

 16. Popovici Maria – Biblioteca Republicană Tehnologico-ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

 17. Railean Elena – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova

 18. Scherlet Ecaterina – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”

 19. Sobieţchi-Camerzan Rodica – Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

 20. Stratan Zinaida – Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei

Ordinea de zi:
1. Consorţiul eIFL Direct Moldova la 10 ani de activitate

2. Informaţia privind redenumirea Consorţiului

3. Consorţiul eIFL Direct Moldova în anul 2010: Raport de activitate

4. Activităţile Consorţiului programate pentru anul 20115. Diverse


1. A deschis şedinţa Preşedintele Consorţiului eIFL Direct Moldova, dna S. Ghinculov, doctor în economie. A prezentat ordinea de zi şi raportul „Consorţiul eIFL Direct Moldova la 10 de activitate” (se anexează)
2. Consorţiul eIFL Direct Moldova a primit recomandări de la conducerea EIFL privind schimbarea denumirii Consorţiului în legătura cu faptul că această denumire nu mai este actuală în raport cu schimbările produse în mediul tehnologic. În cadrul Conferinţei Anuale ABRM, 11-12 noiembrie 2010 „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil” a fost difuzat un chestionar care a cuprins 12 variante de denumiri (2 au propus participanţii la conferinţă). Lista a cuprins şi varianta engleză a denumirilor pentru o mai bună prezentare a consorţiului pe plan internaţional. La sondaj au participat 61 de persoane. În rezultat membrii Consorţiului au pledat pentru două denumiri: MoldBibNet (12) şi REM – Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova (17).
După 10 ani de activitate a venit timpul pentru o nouă imagine a Consorţiului, care va include noua denumire, logo-ul şi sloganul; noul aspect al site-ului, materialele publicitare tipărite. Mesajul sloganului a fost preluat de la EIFL, tradus în limba română: „Knowledge without boundaries” - „Cunoştinţe fără frontiere”) care transmite misiunea Consorţiului concentrându-se asupra rezultatului final: cunoştinţe „fără frontiere” şi acces nelimitat la cunoaştere. Promovarea unei noi imagini a identităţii prin schimbarea denumirii şi logo-ului Consorţiului eIFL Direct Moldova va fi prilejuită de aniversarea a 10-ea de la crearea acestei organizaţii. Denumirea, logo-ul şi sloganul subliniază necesitatea depăşirii oricăror bariere (economice, sociale, politice, juridice, geografice etc.) pentru accesul la informaţie şi diseminarea cunoştinţelor.
eIFL Direct Moldova REM


 • Noua denumire REM (Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova) • logoul REM • sloganul REM „Cunoştinţe fără frontiere”


Elena Harconiţă, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi a intervenit în discuţie, remarcând că denumirea MoldLibNet este mai potrivită pentru că conţine termenul „biblioteca”, subliniind rolul bibliotecii pentru organizarea accesului la informaţie.
Eugenia Bejan, director adjunct, Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă” a remarcat că denumirea REM este foarte sugestivă, sună bine şi nu este complicată pentru percepţia utilizatorilor. Cu referire la emblemă, Eugenia Bejan a propus să se implice un specialist, care va realiza grafic ideea propusă de echipa consorţiului.
Mariana Harjevschi, director Biblioteca Publică de Drept, a menţionat că Consorţiul internaţional în prezent se numeşte EIFL în loc de eIFL.net., s-a renunţat la .net şi minuscula „e”.
Ludmila Corghenci, director adjunct, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a menţionat că „referitor la noua denumire a Consorţiului – subscriu variantei preferate de către membrii Consorţiului – REM, considerând logo-ul şi sloganul relevante” şi a propus să se treacă la procedura de votare.
S-a trecut la procedura votării

S-a votat: 19 pentru denumirea REM, 1 contra, 0 abţinutDupă numărarea voturilor, s-a impus următoarea decizie:

A accepta noua denumire a Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova (REM) şi varianta în limba engleză - Electronic Resources for Moldova.


3. Raport de activitate a Consorţiului eIFL Direct Moldova în anul 2010 a fost prezentat în mape (se anexează).
Liubovi Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” a menţionat că în tabelele de statistică privind utilizarea bazelor de date EBSCO în loc de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” este reflectată denumirea NATLIONAL CENTER OF MED INFORMATON.
Natalia Cheradi, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a remarcat că denumirile instituţiilor au rămas în sistem de la prima înregistrare în anul 2001. Au fost trimise câteva scrisori pentru a fixa denumirile corecte, însă reprezentanţii EBSCO n-au realizat cererea echipei consorţiului.

4. Programul Consorţiului pentru anul 2011 a fost prezentat în mape (se anexează).

5. Diverse
Dr. Silvia Chinculov, Preşedinte Consorţiului a pus în discuţie problema datoriilor. Suma totală pentru anul 2010 a fost fixată pentru Republica Moldova – 12000 USD. Au fost transferată suma de 8000 USD. Datoria Consorţiului faţă de Compania EBSCO este de 4000 USD (Invoice: 99252416 se anexează). 6 biblioteci până în prezent n-au achitat utilizarea bazelor de date în anul 2010.
Liubovi Karnaeva, director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” a vorbit despre suspendarea accesului la baze de date pentru o perioada de două luni, problema fiind rezolvată de către echipa Consorţiului cu întârziere. S-a referit şi la conţinutul pachetului bazelor de date care trebuie negociat în alte condiţii. A pus în discuţie problema transparenţei, propunând votarea plecărilor peste hotare. Fiecare persoană care reprezintă consorţiul la diverse foruri să prezinte public un raport la şedinţă specială. A apreciat pozitiv efortul echipei în realizarea obiectivelor consorţiului.
Elena Harconiţă, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi a propus de realizat un demers către Consiliul Rectorilor pentru sprijinirea abonării la reviste electronice ştiinţifice. A menţionat calitatea echipei care realizează activităţile din cadrul Consorţiului.
Ludmila Corghenci, director adjunct, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a prezentat următoarele:

10 ani de gestionare a unui proiect este un eveniment care impune anumite gânduri, analize şi sinteze pe marginea organizării şi conţinutului activităţii. Tot respectul şi consideraţiunea comunităţii pe care o reprezint: mă refer la utilizatorii informaţiei documentare şi bibliografice (studenţi, cadre didactico-ştiinţifice, cercetători ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova), dar şi la personalul de specialitate al Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB) care intermediază şi facilitează accesul la informaţia recepţionată graţie funcţionării Consorţiului. Echipa de la Biblioteca Ştiinţifică (BŞ) a ASEM, care se îngrijeşte de funcţionarea Consorţiului, ţine în vizor nu numai aspectele cantitative (indicatori statistici etc.), dar şi cele ce ţin de relevanţa, pertinenţa informaţiei oferite. Prin intermediul Consorţiului nu doar se intermediază accesul la informaţie. Echipa de la BŞ ASEM acordă o atenţie deosebită procesului de învăţare. Invoc aici colaborările în cadrul Proiectului Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, diversele reuniuni profesionale, acţiuni de instruire care au promovat subiecte/teme/probleme de importanţă: avantajele/utilizarea documentelor netradiţionale, dreptul de autor şi biblioteca, accesul deschis la informaţie, advocacy pentru bibliotecari etc. Echipa eIFL Direct Moldova lucrează în parteneriat: noi, cei de la Departamentul Informaţional Biblioteconomic, apreciem transparenţa în luarea deciziilor, participarea reprezentanţilor diverselor instituţii-membru ai Consorţiului la reuniunile regionale şi internaţionale (fapt benefic pentru activitatea celor din urmă). Rapoartele şi alte informaţii, difuzate membrilor Consorţiului, informează, dar şi orientează instituţiile info-bibliotecare pentru diverse activităţi. Câteva aspecte privind impactul funcţionării echipei eIFL Direct Moldova, în componenţa colegilor de la BŞ ASEM, asupra serviciilor şi produselor DIB ULIM. Astfel, informaţiile transmise din partea echipei au fost oferite comunităţii universitare prin Diseminarea Selectivă a Informaţiei (numai în anul 2010 – promovate mai mult de 45 de mesaje privind diverse resurse electronice şi alte informaţii). Pentru cei de la DIB echipa de dirijare a Consorţiului (de la BŞ ASEM) are şi un rol de provocator profesional. Nu voi stărui asupra exemplelor pe parcursul celor 10 ani de funcţionare. Doar două exemple pentru anul 2010: Săptămâna Accesului Deschis la Informaţie, iniţiată în cadrul Consorţiului, a avut o rezonanţă deosebită la Universitatea noastră, centrând atenţia comunităţii asupra fenomenului accesului deschis la informaţie. O altă provocare – implicarea DIB într-un proiect internaţional privind constituirea repozitoriului instituţional – la fel fiind iniţiaţi şi învăţaţi în cadrul Consorţiului. Cei de la cârma eIFL Direct Moldova sunt buni formatori (aici referindu-mă la un exemplu recent - master-class-ul organizat în decembrie 2010 la DIB ULIM, formatori: N. Cheradi, E. Railean). 10 ani de funcţionare a Consorţiului au trecut cu mare foloase pentru comunităţile servite şi profesională. S-a demonstrat că putem lucra împreună, iar împreună devenim mai influenţi.


S-a hotărât:
1. În conformitate cu rezultatele discuţiilor Activitatea Consorţiului eIFL Direct Moldova în anul 2010 a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi apreciată ca una satisfăcătoare.
2. A accepta noua denumire a Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova (REM) şi varianta în limba engleză - Electronic Resources for Moldova.

Preşedinte Consorţiului, dr. S. Ghinculov

Secretar N. Cheradi

Yüklə 30,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə