Program kongresaYüklə 101,42 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü101,42 Kb.
#23676


PROGRAM KONGRESA


UTORAK, 1. DECEMBAR 2009.
17.00 h POČETAK REGISTRACIJE UČESNIKA

U URUČENJE KONGRESNOG MATERIJALA


18.00 h SVEČANO OTVARANJE IZLOŽBE

OPREME I DOSTIGNUĆA U OKVIRU

KONGRESA O KGH, KOJA SE

ODRŽAVA POD POKROVITELJSTVOM

FIRME “ELKOMTRADE”, BEOGRAD.

KOKTEL
SREDA, 2. DECEMBAR 2009.8.30–10.00 h PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA I PRIJEM

KONGRESNOG MATERIJALA


SALA 1/0 – HALL 1/0

10.00–11.30 h DRŽAVNA HIMNA, Dečji hor “Čarolije”

UVODNA REČ PREDSEDNIKA DRUŠTVA ZA KGH SRBIJE

OTVARANJE KONGRESA I POZDRAVNE REČI PREDSTAVNIKA GENERALNOG POKROVITELJA

KONGRESA I MEĐUNARODNIH ASOCIJACIJA


11.30–13.30 h UVODNA – PLENARNA PREDAVANJA
1. KA HLAĐENJU ILI GREJANJU: DA LI JE MILANKOVIĆ

POGREŠIO?Miodrag Mesarović, „Energoprojekt“, Beograd

2. ODRŽAVANJE NAŠE BUDUĆNOSTI JE DOGRAĐIVANJE

NAŠE PROŠLOSTIGordon Holness, predsednik ASHRAE, SAD

3. KVALITET ENERGIJE I OKOLNE SREDINE U IZGRAĐENOM OKRUŽENJU – NOVE IDEJE I PRAVCI

Matheus Santamouris, University of Athens, Greece

4. PRIMENA STRATEGIJA HIGH-TECH REGULACIJE

ŽIVOTNE SREDINE U LOW-TECH KONTEKSTU: INOVATIVAN PRISTUP PAMETNOM PASIVNOM HLAĐENJU U ZGRADAMAArdeshir Mahdavi, Department of Building Physics

and Building Ecology, Vienna, Austria5. SIMULACIJA ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA U

PROCESU SERTIFIKACIJE ZGRADE

ENERGY PERFORMANCE SIMULATION IN BUILDING

CERTIFICATION PROCESSKarel Kabele i Miroslav Urban, Czech Technical University

in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department

of Microenvironmental and Building Services

6. ZGRADA NULTE SPOLJNE EKSERGIJE I NULTE

EMISIJE – NOVA REŠENJA KGH ZERO EXTERNALPeter Novak, Ljubljana, Slovenija
13.30–15.00 h PRIJEM POVODOM POČETKA

RADA KONGRESAPokrovitelj prijema je

Grappa – Carrier/Toshiba”, Beograd


15.00–17.00 h RASHLADNA TEHNIKA, SISTEMI I NOVE TEHNOLOGIJE U HLAĐENJU

7. PROBLEMATIKA RASPODELE DVOFAZNIH TOKOVA U MIKRO KANALIMA RAZMENJIVAČA TOPLOTE

Predrag Hrnjak, Ilinois univerzitet, Urbana, SAD

8. MATEMATIČKI MODEL I KOMPJUTERSKI PROGRAM

ZA PRORAČUN KAPACITETA RASHLADNIH KOMORARisto Ciconkov, Mašinski fakultet, Skoplje, i Samoil

Ciconkov, „Energija“, d.o.o., Skoplje, Makedonija

9. PRIMJENA SCROLL-KOMPRESORA S MODULACIJOM

RASHLADNOG UČINA U TEHNICI HLAĐENJADamir Žilić, Eric Winandy i Guy Hundy, „Emerson

Climate „, Zagreb10. POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA SPLIT KLIMATIZERA

UPOTREBOM EVAPORATIVNO HLAĐENIH VAZDUŠNIH KONDENZATORA

CONDENSER

E. Hajidavalloo i H. Eghtedari, Mechanical Engineering

Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran11. NAČINI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U SUPERMARKETIMAŽeljka Vuković, „Soko inženjering“, Beograd

12. REVITALIZACIJA SEKCIJA VENTILATORSKIH RASHLADNIH TORNJEVA TERMOELEKTRANE

Dušan Golubović, Mašinski fakultet Univerziteta u

Istočnom Sarajevu, i Dušica Golubović, Mašinski fakultet,

Beograd

13. METODE ZA PRIBLIŽNO ODREĐIVANJE VREMENA

ZAMRZAVANJA NAMIRNICA NEPRAVILNOG OBLIKAJela Burazer i Franc Kosi, Mašinski fakultet, Beograd

14. LIOFILIZACIJA MALINE SORTE VILAMET I MIKER

Miodrag Janković i Snežana Stevanović, Poljoprivredni

fakultet, Beograd


17.00–17.15 h PAUZA
17.15–19.00 h TOPLOTNE PUMPE SA RAZLIČITIM

IZVORIMA TOPLOTE


15. POVRŠINSKI UGRAĐENI SISTEMI GREJANJA I HLAĐENJA SA TOPLOTNIM PUMPAMA

Branimir Pavković i Zoran Čarija, Tehnički fakultet,

Rijeka, Hrvatska16. REKUPERACIJA TOPLOTNE ENERGIJE PRIMENOM

TOPLOTNE PUMPEJozsef M. Nyers, Arpad Nyers, Lehel Nyers i Robert

Santa, Polytechnic Engineering College of Subotica,

Subotica


17. EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE TOPLOTNE

PROVODNOSTI ZEMLJIŠTA TESTOM TOPLOTNOG

ODZIVA

Miloš Banjac i Radoslav Galić, Mašinski fakultet Univerziteta

u Beogradu, Beograd18. TOPLOTNE PUMPE – ALATKA SPREMNA DA UŠTEDI

ENERGIJU I SMANJI EMISIJECarmine Casale, AICARR, Italija

19. UPOTREBA SOLARNE ENERGIJE ZA RAD KOMPRESORSKIH TOPLOTNIH PUMPI

M. Bojić i N. Nikolić, Mašinski fakultet, Kragujevac

20. INJE NA OREBRENIM I NEOREBRENIM CEVIMA U

USLOVIMA RADA TOPLOTNIH PUMPIShinkyuk Yoon, Graduate School, Sungkyunkwan

University, Jangan-ku, Suwon, Korea, Keuanam Cho,

School of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan

University, Jangan-ku, Suwon, Korea, Gaku Hayaset,

System Appliances Division, Samsung Slectronics Co.,

Ltd, Yeongtong-ku, Suwon, Korea21. KLIMATIZACIONI SISTEMI SA TOPLOTNIM PUMPAMA

George Raptis, Tecnocasa Climatizzazione, Italija

22. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA PRIMENE TOPLOTNE

PUMPE (PRIMER HOTELA „VINSKI DVOR“, HAJDUKOVO)Aleksandar Anđelković, Radivoje Bjelaković i Arpad

Njerš, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih

nauka, Odeljenje za energetiku i procesnu tehniku, Novi Sad


ANEKS B – ANNEX B

15.00–17.00 h DALJINSKO GREJANJE, DALJINSKI SISTEMI, NOVE MERE RACIONALIZACIJE
22. UNAPREĐENJE PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA

U ENERGETSKOM SEKTORU I REDEFINISANJE ULOGE JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ U TOM PROCSEUSlobodan Ogrizović, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd

23. UTICAJ SNIŽAVANJA TEMPERATURE VODE U SEKUNDARNOM TOKU NA SMANJENJE GUBITAKA

PRI TRANSPORTU TOPLOTNE ENERGIJE – VIŠEGODIŠNJA

MERENJA U PILOT-ZGRADI

Nebojša Lukić, Mašinski fakultet, Kragujevac

24. PRIMENA CEVI OD FIBERGLASA U SISTEMIMA DALJINSKOG

GREJANJA


Dragan Đurović, „Pro Voding“, Beograd, Tom Roovers,

„Ameron B. V.“, Holandija, Dušan Danilović iDejan Ivezić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

25. PRIRODNI GAS – ALTERNATIVA UGLJU ZA GREJANJE

KRAGUJEVCAMarin A. Ivošev i Srđan Vesović, „Energetika“, d.o.o.,

Kragujevac26. OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

PRIMENOM NOVOG NADZORNO-UPRAVLJAČ-

KOG SISTEMA U TOPLANI „VOŽDOVAC“ U BEOGRADU

Tatjana Nušić, Dalibor Minić i Peter Vasiljević, JKP

„Beogradske elektrane“, Beograd27. DIJAGNOSTIKA POPUŠTANJA KOKSTRUKCIJE VRELOVODNOG KOTLA SNAGE 4 MW, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA

Branka Gećeša, Beograd

28. PRIPREMA VODE U VELIKIM SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA

Andrej Kokalj, „Optimal Energy Solution“, d.o.o., Beograd
17.00–17.15 h PAUZA
17.15–19.00 h SISTEMI KGH I USLOVI UNUTRAŠNJE SREDINE
29. UNAPREĐENJE USLOVA DNEVNOG OSVETLJENJA

U OKVIRU ZGRADAAleksandar Jovanović, Građevinsko-arhitektonski fakultet,

Niš


30. EKSPERIMENTALNO PROUČAVANJE PROJEKTNIH

PARAMETARA KGH ZA OPERACIONU SALUOrkun Baki Anil, Murat Ercikti, Moghtada Mobedi,

Baris Özerdem, Mechanical Engineering Department,

Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey31. OPTIMIZACIJA RASHLADNIH SISTEMA S OBZIROM

NA ŠTEDNJU ENERGIJE I KVALITET UNUTRAŠNJE

SREDINE

Maija Virta, Harri Itkonen, Panu Mustakallio, Risto

Kosonen, Halton Oy, Helsinki, Jyrki Jokisalo, Helsinki

University of Technology, Helsinki, Finland32. AERODINAMIČKE KARAKTERISTIKE ELEMENATA

ZA DISTRIBUCIJU VAZDUHA U KOMERCIJALNIM

OBJEKTIMA

Erik Pavlovič, Marko Čibej, Nejc Božič i Andraž Maček,

Hidria Inštitut Klima, Godovič, Slovenija33. TERMIČKA FUNKCIJA TAVANA

Nenad Miloradović, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd,

i Mila Pucar, Institut za arhitekturu i urbanizam, Beograd34. PRILOG PREDSKAZIVANJU GLOBALNE TERMIČKE

NEUGODNOSTI U PUTNIČKIM VOZILIMASvetozar Grahovac, EvoBus GmbH (Musterbau), Mannheim,

35. DNEVNA OSVETLJENOST U SKLADU SA UPUTSTVIMAJohn Mardaljević, De Montfort University, Institute of

Energy and Sustanable Development, UK


20.00 h BANKET

ČETVRTAK, 3. DECEMBAR 2009.

SALA 1/0
8.30–10.00 h PREDSTAVLJANJE GLAVNIH SPONZORA
10.00–14.00 h KGH OPREMA I SISTEMI – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U PREDVIĐANJU PROMENE KLIME I

POVEĆANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI. NAUKA O MATERIJALIMA


36. PRIMENA ALGORITMA ODLUČIVANJA U PROIZVODNJI OPREME ZA GREJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU, U ZAVISNOSTI OD GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMENA

Dejan Ninković, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Beograd


37. DECENTRALIZOVAN PUMPNI SISTEM GENIAX: NOVI

NAČIN ZA ŠTEDNJU ENERGIJE U SISTEMIMA

GREJANJA

Thorsten Kettner, Wilo SE, Germany

38. t, x ODNOSI – KOMPLETNA SLIKA SPOLJNIH USLOVA

TEMPERATURE I VLAŽNOSTI KAO OSNOV ZA RAZNE KGH PRORAČUNEJ. Masuch, Scholze Ingenieur GmbH, Stuttgart, Germany

39. PREDVIĐANJE ENERGETSKI EFIKASNIJEG TIPA

GREJANJA UZ POMOĆ MODELA ENERGYPLUS I

FAZI LOGIKE

Velimir Čongradac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

40. POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI KLIMATIZACIONE KOMORE KAO SASTAVNOG DELA SISTEMA KLIMATIZACIJE UZ PRIMENU SOFTVERSKOG

PROGRAMADejana Soldo, Soko Inžinjering, Beograd

41. ZAŠTITA OPREME OD KOROZIJE U SISTEMU ZA

PASTERIZACIJU MLEKAČaslav Lačnjevac, Poljoprivredni fakultet, Beograd,

Miomir Pavlović, IHTM – Centar za elektrohemiju,

Beograd, Nedeljko Krstajić, TMF, Beograd, Miroljub

Krstić, JKP „BVK“, Beograd, Vlada Jović, Institut za

multidisciplinarna istraživanja, Beograd


14.00–15.00 h PAUZA
15.00–17.00 h KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA

– VAZDUŠNI SISTEMI


42. VENTILATOR ZA ODRŽAVANJE EKOLOŠKIH USLOVA

U TUNELIMAMiroslav Benišek, Dejan Ilić, Đorđe Čantrak i Ivan

Božić, Mašinski fakultet, Beograd, Mirko Pajnić i Miloš

Begović, Rudnap Group, Minel Kotlogradnja, Beograd,

i Novica Janković, Inovacioni centar Mašinskog

fakulteta u Beogradu, Beograd

43. UŠTEDA ENERGIJE U KLIMATIZACIJI PRIMENOM

VREMENSKI VOĐENE NOĆNE VENTILACIJEMaja Todorović, Mašinski fakultet, Beograd

44. DA LI PERSONALIZOVANA VENTILACIJA MOŽE DA

UMANJI RIZIK OD ZARAZE BOLESTIMA KOJE SE

PRENOSE PUTEM VAZDUHA?

Jovan Pantelić, National University of Singapore,

School and Design and Environment, Department of

Building, Singapore, Gin Nam Sze-To, The Hong Kong

University of Science and Technology, Department of

Mechanical Engineering, Kwok Wai Tham, National

University of Singapore, School and Design and Environment,

Department of Building, Christopher Y.

H. Chao, The Hong Kong University of Science and

Technology, Department of Mechanical Engineering45. MODELIRANJE DISTRIBUCIJE VAZDUHA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA KORIŠĆENJEM UPROŠĆENIH MODELA

Georgi Trombev, Tehnički fakultet, Bitolj, Marko Serafimov,

Mašinski fakultet, Skoplje, i Cvete Dimitrieska,

Tehnički fakultet, Bitolj, R. Makedonija

46. IZRADA KOMPJUTERSKOG PROGRAMA ZA IZBOR

REŠETKI NA BAZI UPROŠĆENIH MODELACvete Dimitrieska i Georgi Trombev, Tehnički fakultet,

Bitolj, i Marko Serafimov, Mašinski fakultet, Skoplje,

R. Makedonija

47. PRECIZNO REGULISANJE PROTOKA VAZDUHA

Samo Venko, Erik Pavlovič i Andraž Maček, Hidria

Inštitut Klima, Godovič, Slovenia


17.00–18.30 h ADAPTIVNE ZGRADE – KA NULTIM

ENERGETSKIM ZGRADAMA48. KA NULTOJ ENERGIJI

Derrick Braham, CIBSE, London, UK

49. PROBLEMATIKA ADAPTIVNIH ZGRADA

Christian Ghiaus, INSA, Lyon, France

50. MODEL RACIONALNOG EKSERGETSKOG UPRAVLJANJA ZA ODRŽIVE ZGRADE U CILJU SMANJENJA EMISIJE CO2Siir Kilkis, Division of Building Technology, Royal Institute

of Technology (KTH), Stockholm, The Scientific

and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

51. POTENCIJAL UŠTEDE ENERGIJE ZGRADA SA DVOSTRUKOM FASADOM I AKTIVNIM ADAPTIVNIM RADOM ZIMI

Fang Wang, School of Energy and Environment, Southeast

University, Nanjing, China, School of Power

Engineering, Nanjing University of Science and Technology,

Nanjing, China, Xiaosong Zhang i Shuhong Li,

School of Energy and Environment, Southeast University,

Nanjing, China


ANEKS B – ANNEX B

PROGRAM ZA STUDENTE
10.30–11.00 h PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA I PRIJEM

KONGRESNOG MATERIJALA


11.00–14.00 h POZDRAVNE REČI I UVODNE

INFORMACIJE. IZLAGANJE RADOVA I DISKUSIJA


14.15 h RUČAK ZA UČESNIKE STUDENTSKOG PROGRAMA (Ulaz sa pozivnicom)
15.30 h KRAJ STUDENTSKOG PROGRAMA
15.30–16.30 h PROVOĐENJE TOPLOTE, KOGENERACIJA, TRIGENERACIJA

52. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA OPRAVDANOSTI IZGRADNJE GASNO-PARNOG POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČ-

NE ENERGIJE U TO–TE „NOVI BEOGRAD“Vladimir Radulović, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd

53. UŠTEDA ENERGIJE POMOĆU TRIGENERACIJE U

POSLOVNO-HOTELSKOM KOMPLEKSU „AIRPORT

CITY BELGRADE“

Ivan Glišić, Goran Vučković, i Aleksandra Sretenović,

HVAC plus, Beograd54. PRIMENA SISTEMA TRIGENERACIJE I ANALIZA

PREDNOSTI U ODNOSU NA KONVENCIONALNI SISTEM

KLIMATIZACIJE RAČUNSKOG CENTRA

Aleksandra Sretenović i Branislav Živković, Mašinski

fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd55. EKONOMSKI ASPEKTI UVOĐENJA SISTEMA MIKROKOGENERACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Zdravko Milovanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski

fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH56. UPOREĐENJE ENERGETSKE I EKSERGETSKE EFIKASNOSTI POLIGENERACIONIH I KOGENERACIONIH

SISTEMA


Birol Kilkis, Fellow ASHRAE, Baskent University, Ankara

Turkey, Siir Kilkis, KTH Stockholm Sweeden and TUBITAK, Ankara, Turkey


16.30–19.00 h ENERGETSKI EFIKASNE ZGRADE

I OPREMA ZA TAKVE OBJEKTE

57. ENERGETSKE POTREBE PASIVNE KUĆE SA TROMBEOVIM ZIDOM ZA KLIMATSKO PODRUČJE BEOGRADA

Tamara Bajc, „Aerprojekt“, Beograd, i Maja Todorović,

Mašinski fakultet, Beograd58. NISKOENERGETSKA INTELIGENTNA POSLOVNA

ZGRADA SA AKTIVNOM BETONSKOM KONSTRUKCIJOM,

KLIMATIZACIJOM I KORIŠĆENJEM GEOTERMALNE

ENERGIJE


Miloš Bijelić, „Menerga“, Beograd

59. SAVREMENA ENERGETSKI EFIKASNA TEHNOLOGIJA

U GREJANJUKlaus Sommer, Fachhochschule, Köln, Germany

60. POSLEDICE POLITIKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

NA TRŽIŠTE NEKRETNINADaniela Popescu, Technical University of Iasi „Gheorghe

Asachi“, Fluid Mechanics Department, i RodicaBoazu, Technical University of Iasi „Gheorghe Asachi“,

Faculty of Architecture, Iasi, Romania61. VAKUUMIZIRANI IZOLACIONI PANELI, PREGLED

STANJA


Ghazi Wakili Karim, EMPPA, Switzerland

62. KAKO SE PRIMENJUJE TOPLOTNA IZOLACIJA U

PRAKSI?


A. M. Papadopoulos, University of Salonika, Greece

PETAK, 4. DECEMBAR 2009.

SALA 1/0
9.00–12.30 h ENERGETSKA EFIKASNOST

GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – PUT KA SMANJENJU POTREBA ZA 30%


63. PRIMER STUDIJE O TOPLOTNOM UNAPREĐENJU

ZGRADE


Ioan Silviu Doboşi, Vice-president AIIR/REHVA i

Adrian Retezan, „Politehnica“ University of Timisoara,

Timisoara, Romania64. SLUČAJEVI PRIMENE SIMULACIJE KARAKTERISTIKA

ZGRADE U PROCESU NJENOG NASTAJANJAKristina Orehounig i Ardeshir Mahdavi, Department

of Building Physics and Building Ecology, Vienna University

of Technology, Vienna, Austria

65. OCENA POTENCIJALA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE

EFIKASNOSTI U ZGRADAMA U SRBIJIJovan Petrović, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost,

Dušan Gvozdenac, Fakultet tehničkih nauka

Univerziteta u Novom Sadu i Stanimir Lazić, JKP Novosadska

toplana, Novi Sad

66. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA I IZRAŽAVANJE

ENERGETSKIH OSOBINA ZGRADASnežana Petrović, Multicon inženjering, Beograd

67. NEMAČKA VIZIJA CERTIFIKACIJE ZGRADA ODRŽIVOG

Vinh-Hgni Tiet i Frank Havorka, ICADE, Francuska

– Nemačka68. GLOBLANE INICIJATIVE ENERGETSKE SERTIFIKACIJE

I OBELEŽAVANJA ZGRADA – UTEMELJENJE

SMEITS/KGH PRILAZA I NJEGOVA ULOGA U NACIONALNOM

Marija Todorović i Branislav B. Todorović, Univerzitet

u Beogradu i VEA-INVI, d.o.o., Beograd


12.30–13.30 h OTVORENI SASTANAK DUNAVSKOG OGRANKA ASHRAE
69. ASHRAE STANDARD 189.1 I UPOREĐENJE SA EU

DIREKTIVOM O OSOBINAMA ZGRADATom Lawrence, LEED-AP, Faculty of Engineering,

Driftmier Engineering Center, University of Geogria, USA13.30–14.00 h ZATVARANJE KONGRESA I IZLOŽBE
14.00 h OBELEŽAVANJE 40. GODIŠNJICE OSNIVANJA DRUŠTVA ZA KGH SRBIJE
OPROŠTAJNI RUČAK, POD POKROVITELJSTVOM FIRME “WILO”, BEOGRAD


O USLOVIMA UČEŠĆA NA

40. KONGRESU O KGH
SKREĆEMO PAŽNJU na novinu koja je uvedena

ove godine. Svečano otvaranje Izložbe, sa obilaskom

štandova, počinje dan uoči početka Kongresa – u

utorak, 1. decembra 2009. u 18.00 sati, u Sava centru,

a završava se oko 19.30 h koktelom.

Sat pre početka otvaranja Izložbe, 1. decembra u 17

sati, biće otvoren pult za registraciju učesnika na

Kongresu, na kome učesnici Kongresa, koji dolaze

na otvaranje Izložbe, mogu, ako žele, da registruju

svoje učešće i podignu kongresni materijal.

Kongres počinje u sredu, 2. decembra 2009. u 10.00

sati. Prijavljivanje (registracija) učešća i podela materijala

počinje u 8.30 sati.

UČEŠĆE NA KONGRESU treba prijaviti na obrascu

prijave koji se nalazi na kraju ove brošure. Radi pripreme

kongresnog materijala, potrebno je da prijava

stigne organizatoru do 27. novembra 2009.ZVANIČNI JEZICI na Kongresu su srpski i engleski.

Simultano prevođenje je obezbeđeno.KOTIZACIJA iznosi 12.000 dinara (u koju je uključen

PDV) za svakog učesnika i njome se nadoknađuju:

zbornik radova pisanih za Kongres (u obliku knjige

i na CD-u), knjiga „Ko je ko u KGH u 2009“, troškovi

organizacije skupa, večera 2. decembra, ručak

4. decembra, koktel dobrodošlice i dr.KOTIZACIJU treba uplatiti na osnovu predračuna

(ako je plaća preduzeće odnosno ustanova), koji

će organizator poslati odmah po prijemu prijave

učesnika (sa obavezno unetim podacima o PDV-u i

PIB-u).


Ukoliko učesnik sam plaća kotizaciju, uplatiće je na

tekući račun SMEITS-a broj 255-0007430101000-55 i

obavezno doneti dokaz o uplati. Kotizacija se može

uplatiti i u gotovom, po dolasku na Kongres.AUTORI RADOVA su oslobođeni plaćanja kotizacije

(tj. prvi autor, ako rad ima više autora), dok je koautori

plaćaju u punom iznosu.

40. kongres o KGH

PRIJAVA UČEŠĆA
Na 40. kongresu i izložbi o grejanju,

hlađenju i klimatizaciji, koji će se održati

u Sava centru, u Beogradu, od 2. do 4.

decembra 2009, neopozivo prijavljujemo

učešće sledećih naših predstavnika:

1. _ _______________________________________

2. _ _______________________________________

3. _ _______________________________________

Kotizaciju u iznosu od 12.000 dinara

(uključujući i PDV) za svakog od

prijavljenih, uplatićemo na osnovu

predračuna (ako je plaća preduzeće

odnosno ustanova), koji ćete nam poslat

na osnovu ove prijave (sa obavezno

unetim podacima o PDV-u i PIB-u).

Naziv preduzeća – ustanove: ______________

__________________________________________

__________________________________________

Adresa: _ _________________________________

__________________________________________

Tel./faks: _________________________________

PIB: _______________ PDV: da ne

(zaokružiti potrebno)

Prijavu treba poslati do

27. novembra 2009. na adresu:Savez mašinskih i elektrotehničkih

inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),

Društvo za KGH Srbije

Kneza Miloša 7/II, 11000 Beograd

ili na faks br. 011/3231-372

Potpis ovlašćenog licaMesto i datum

M. P.
Kataloq: include
include -> Resolucion preliminar de la revisión de las cuotas compensatorias sobre las importaciones de hule sintético polibutadieno estireno en emulsión originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del país de procedencia
include -> Resolucion final del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de la Federación de Rusia, República de Kazajstán y República de Bulgaria
include -> Annecy magazine
include -> Viernes 1 de marzo de 2013 diario oficial
include -> Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria, Hitters, Roncoroni, Dominguez, Mahiques, Piombo
include -> Resolucion final del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de hule sintético polibutadieno estireno en emulsión, originarias de la República Federativa de Brasil
include -> Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015 2020

Yüklə 101,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə