Program tanimlari


DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİYüklə 301,43 Kb.
səhifə3/3
tarix05.05.2020
ölçüsü301,43 Kb.
#102533
1   2   3

DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER:
ELIT 601/ELIT 602 Edebiyat Kuramlarında Seçilmiş Konular I/II (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders edebiyat kuramının farklı ekollerinin derinliğine işlendiği bir çalışma alanı olup temel eleştiri ekollerinin vurgulanması yoluna gidilecektir.


ELIT 691 Kolokyum (0,2,0) 0 AKTS: 10

Üniversite içinden ve dışından davetli konuşmacıların sunumları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrencilere, edebiyat alanında konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini izleme fırsatı verilmektedir.
ELIT 695 Edebiyatta Bilimsel Yöntemler ve Etik (3,0,0) 3 AKTS: 10

Edebi araştırma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı çalışmaların yanında, dönem ödevi ve tezlerin hazırlanması, referans ve bibliyografya derlenmesi, araştırma ve yayın etiği konularını içerir.
ELIT 698 İngiliz Edebiyatı Doktora Semineri (0,3,0) 0 AKTS: 10

Tez aşamasında bulunan öğrenciler ile öğretim elemanının yakın çalışmasını öngören bu derste, öğrencinin temel kaynakları kullanması, tez yazımı sırasında karşılaşabileceği güçlüklerin çözümlenmesi gibi konularda öğrenciye yol göstermeyi amaçlar.SEÇMELİ DERSLER:
ELIT 623 İngiliz Tiyatrosunun Tarihsel gelişimi I (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste İngiliz tiyatrosunun altın çağı olarak adlandırılan Elizabeth ve James dönemi tiyatrosunun edebi ve kültürel kökenleri araştırıldıktan sonra, başta Shakespeare olmak üzere, dönemin belli başlı tiyatro yazarlarının eserleri tarihsel bir çerçeve içerisinde incelenecektir.ELIT 624 İngiliz Tiyatrosunun Tarihsel gelişimi II (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste, İngiliz tiyatrosunun 17. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar uzanan gelişimi, tiyatro eserlerini etkilemiş olan neoklasik, romantik ve modernist düşünceler ile bağlantılı olarak incelenecektir.ELIT 625 Shakespeare ve Çağdaşlarının Eserlerinde Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste, William Shakespeare ve çağdaşı olan tiyatro yazarlarının eserlerinden örnekler, tematik ve biçimsel açıdan incelenecek, eserlerde yoğun olarak görülen iyilik ve kötülük, günah ve erdem, görüntü ve gerçek gibi konular üzerinde durulacaktırELIT 626 Romantik Dönemi Şiiri  I (3,0,0) 3 AKTS:10

William Blake, Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth’un derin bir incelemesi olan bu ders, kısa lirik şiirlerden uzunca yazılmış eserleri; Blake’in Milton’ını, Coleridge’in The Ancient Mariner’ını ve Wordworth’un Prelude’unu içermektedir.ELIT 627 Romantik Dönemi Şiiri II (3,0,0) 3 AKTS:10

Byron’un, Shelley’nin ve Keats’in derin bir incelemesi olan bu ders Byron’un Beppo’su ve Don Juan’ı; Shelley’nin Prometheus Unbound’u, Keats’in Hyperion’u ve The Fall of Hyperion’u gibi uzunca metinlerin okumalarını kapsamaktadır.ELIT 628 Romantik Dönemi Yazını (3,0,0) 3 AKTS:10

Bu ders, Coleridge’in Biographia Literaria’sını; Willam Hazlitt’in ve Charles Lamb’ın düz yazılarını dahil eden makale, edebiyat eleştirileri ve siyasi yazılar incelemesidir.ELIT 629 Viktorya Dönemi Şiiri (3,0,0) 3 AKTS:10

Tennyson, Browning, Matthew Arnold, A.H Clough, Swinburne, Dante Gabriel Rossetti ve Christina Rosetti gibi önemli Viktorya Dönemi’nin önemli şairlerini inceleyen bu ders, dini inançlar, şüphe, şairin toplumdaki rolü ve şiir ile görsel sanatların etkileşimini incelenmesidir.ELIT 630 Viktorya Dönemi Yazını (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders Viktorya Dönemi’nin önemli kurgusal olmayan düzyazı yazarlarını ve etkilendikleri önemli entellektüel ve siyasi temalarını ele almaktadır ve Carlyles, Matthew Arnold, John Ruskin, Walter Pater, John Henry Newman, Thomas Babington Macaulay, John Stuart Mill ve Oxford Hareketi üzerine okumalar kapsamaktadır.ELIT 631 19. Yy. Romanında Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders seçilmiş 19. Yy. romanları üzerine odaklanmaktadır. Derse dahil edilmesi olası olan yazarlar Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, Anthony Trollope, George Eliot, Thomas Hardy, Bronte kardeşler, George Gissing, George Meredith, Elizabeth Gaskell, Bram Stoker, Conan Doyle, Wilkie Collins, Robert Louis Stevenson’dan oluşmaktadır.ELIT 632 Komik Çalışmalarında Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste ana komik tür ve teknikleri ifade eden parodi, ironi ve hiciv kavramları üzerinde yoğunlaşılır, çağdaş metinler irdelenir.ELIT 633 Metafor ve Şiir Çalışmalarından Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders metafor ve metonimi gibi mecaz diline ait unsurların gelişim sürecine ele almakta olup bu yapıların şiir dilinde kullanımı üzerine yoğunlaşmaktadır.ELIT 634 Göç ve Sürgün Edebiyatı (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste dünya edebiyatı çerçevesinde sürgün, göç, yerinden edilme vb konular 20. yüzyılın toplumsal ve politik gelişmeleri bağlamında irdelenir.ELIT 635 İskandinav Mitolojisinde Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Prose Edda’dan ve Poetik Edda’dan okumalar ile İskandinav dünyasının kozmojolisi, tanrıları ve kahramanlarına genel bir bakış niteliği taşıyan bu derste Njal’s Saga ve Orkneyinga Saga’yı kapsayan okumalar ile birlikte yirminci yüzyıl ve sonrası Nors Mitolojisi’nin J.R.R Tolkien ve Ursula le Guin tarafından kullanılması incelenmektedir.ELIT 636 Shakespeare ve Dünya Edebiyatından Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu dersin amacı, bir edebiyat dehası olan Shakespeare’in etkisin, geçmişten günümüze Voltaire, Goethe, Pushkin, Dostoevsky, Chekhov, Brecht gibi dünya edebiyatı yazarlarını karşılaştırmalı olarak inceleyip tartışmaktır.ELIT 637 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste Britanya tiyatrosuna son yüz yılda damgasını vuran eğilimler, akımlar ve kuramlar dönemin toplumsal/tarihsel ve kültürel bağlamı içinde ele alınarak tartışılır. Derste yapıtları işlenecek oyun yazarları: John Osborne, Arnold Wesker, John Arden, Samual Beckett, Harold Pinter, Alan Ayckborn, Edward Bond, Caryl Churchill, Sarah Kane, Mark Ravenhill, Martin Crimp ve Simon Stephens.ELIT 638 İrlanda Tiyatrosu (3,0,0) 3 AKTS:10

Bu dersin amacı İrlanda tiyatrosunu toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlam içinde ele alarak İrlanda tiyatro geleneği konusunu pekiştirmektir. Yapıtlarından örnekler verilecek yazarlar şunlardır: Oscar Wilde, George Bernard Shaw, W.B. Yeats, John M. Synge, Lady Gregory, Sean O’Casey, Samuel Beckett, Anne Devlin, Frank McGuinness, Martin McDonagh ve Conor McPherson.ELIT 639 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmalarında Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Sömürgecilik sonrası edebiyat teorisinin ortaya çıkışı postmodern teori üzerindeki tartışmalara denk gelmiştir. Bu ders tarih, ırk, milliyetçilik, dil ve cinsiyet üzerindeki kuramlara Fanon, Bhabha, Spivak gibi kuramın önemli temsilcilerinin analizleri yoluyla inceler.ELIT 640 Psikanalitik Eleştiri Kuramlarında Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders Sigmund Freud’un buluşlarından yola çıkarak psikanaliz ve yazın eleştirisi kuramlarına eleştirel bir bakışaçısı sunar. Nesne ilişkileri teorisi ve benlik psikolojisi gibi teorilerin 20. yüzyılın sonunda yükselişi ile psikanalizin odağı pre-ödipal dönem çevresinde yoğunlaşır.ELIT 641 Modern Romandan Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste romanın başlangıcından günümüze kadar olan gelişimi ele alınıp farklı roman kuramları ekseninde incelenecektir.ELIT 642 Gotik Çalışma ve Teorilerinde Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu ders Gotiğin halk hikayeleri ve Rönesans trajedilerindeki köklerini tartıştıktan sonra, yirminci ve yirmibirinci yüzyıllarda nasıl tanımlandığını çağdaş edebiyat kuram ve akımları ile ilişkisi içinde irdelemeyi hedefler.ELIT 643 Tragedya (3,0,0) 3 AKTS: 10

Tiyatrodan düzyazı kurmacaya, Dünya Edebiyatının klasik ve modern örnekleriyle tragedyanın özü ve özellikle de tragedyanın özgül işlevinin bütüncül bir “tragedya” tanımı oluşturabilmek amacıyla araştırılması.ELIT 644 Karşılaştırmalı Edebiyatta Etkilenme ve Alımlama (3,0,0) 3 AKTS: 10

“Dünya Edebiyatı” kavramının Etkilenme ve Alımlama Çalışmaları çerçevesinde yeniden düşünülmesi.ELIT 645 Edebiyat ve Sosyal Bilimler/Sanat Alanları (3,0,0) 3 AKTS: 10

Edebiyat ve aralarında politika, sosyoloji, psikanaliz, felsefe, mimari, müzik, resim, sinema ve tiyatro gibi alanların yer aldığı sosyal bilimler/sanat alanları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi.ELIT 646 Edebiyattan Sinemaya (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu dersin amacı sinema-edebiyat ilişkisini uyarlama kuramları ışığında ele almaktır. Bu bağlamda okunacak roman, kısa öykü ve oyunlar aynı yapıtların film uyarlamalarıyla karşılaştırılır. Karşılaştırmanın sağlıklı olması ve uyarlama sürecindeki sorunların nasıl çözümlendiğinin anlaşılabilmesi için ders, sinema dili, kamera hareketleri, sinemada ışık, müzik ve ses kullanımı, montaj ve sanatsal teknikler konuları üzerine bilgilendirilecektir.ELIT 647 Ideoloji ve Edebiyat (3,0,0) 3 AKTS: 10

Özellikle Sömürgecilik/Sömürgecilik Sonrası dönemlere ilişkin çeşitli kuramsal yaklaşımları (Fanon, Said, Spivak, Bhabha, vb) araştırmak, Dünya Edebiyatından metinlerle (Conrad, Kipling, Forster, Stoppard, Friel, Achebe, Coetzee, Césaire, Naipaul, Soyinka, Rhys, Lahiri, Rüşdi vb) örneklendirmek amaçlanır.ELIT 648 Estetik ve Politika (3,0,0) 3 AKTS: 10

Estetik kuramlarından yola çıkarak sanat, kültür ve edebiyatın politika ile olan ilişkileri irdelenip tartışılacaktır.ELIT 649 Imagoloji (İmgebilim) (3,0,0) 3 AKTS: 10

Dersin amacı Imagoloji’nin (İmgebilim’in) tarihini ve kuramını tanıtmak ve İmaj (İmge) konusuna odaklanmak; ‘Öteki İmgesi’nin (ulusal/etnik/dini/cinsel) nasıl oluştuğuna ve dönüştüğüne, hangi medya aracılığı ile, ne zaman, nasıl ve hangi amaçlarla, kime yayıldığına ve halk tarafından nasıl alımlandığına odaklanmaktır. Bu ders aynı zamanda, yerleşik ölçütler, önyargılar ve onların insan ilişkileri üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar.ELIT 650 19. Yy. Avrupa Romanı (3,0,0) 3 AKTS: 10

Avrupa edebiyatlarının başyapıtlarının inceleneceği bu derste, ağırlıklı olarak Rus, Alman ve Fransız edebiyatlarından örnekler ele alınacaktır. Ders kapsamında Goethe, Flaubert, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky gibi yazarların eserleri ele alınacaktır.ELIT 651 Modernizm ve 20. Yy. Avrupa Şiiri (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu derste Avrupa modernizminde din ve felsefe ele alınacaktır. Ayrıca sembolün semantik yapısı, epistemolojik ve estetik kökenleri tartışılacaktır.ELIT 652 Edebiyatta Bellek (3,0,0) 3 AKTS: 10

Geçmişi çözümleme, anlama ve anlamlandırmada önemli bir araç olmanın yanında bir görme biçimi olan bellek teması, geçmişten günümüze edebiyat eserleri üzerinden ele alınıp karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.ELIT 653 Karşılaştırmalı Edebiyatta Seçilmiş Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

İçeriği açık tutulan bu derste öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ya da öğrencilerin ortak ilgi alanları doğrultusunda özel bir konu irdelenir.ELIT 654 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları (3,0,0) 3 AKTS: 10

Tarihsel bağlamı içinde Karşılaştırmalı Edebiyatın ortaya çıkışı ve ana ekollerinin incelenmesi; alt-alanları sayılan izlekbilimi, imagoloji ve çeviribilimin araştırılması; çağdaş edebiyat kuramları çerçevesinde cinsiyet, eleştirel teori gibi çağdaş metinsel ve kültürel yaklaşımların irdelenmesi.LIT 655 Hispanik Amerikan Edebiyatında Seçili Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu dersin amacı Goya, Picasso, Dali, Miro, Gaudi gibi ressamları ve Lorca, Ortega y Gasset, Marquez, gibi şair ve yazarları karşılaştırmalı olarak incelemektir.ELIT 656 Avand-gard ve Estetik (3,0,0) 3 AKTS: 10

Dadaizm, Futurizm, Sürrealizm gibi 20. yy’ın farklı avandgard sanat akımları estetik açıdan tartışılacaktır.ELIT 657 Şiir Analizinde Karşılaştırmalı Konular (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu dersin amacı, dünya modern Avrupa, Hispanik ve Türk şiir akımları ve şairlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir.


ELIT 658 Shakespeare ve Bellek (3,0,0) 3 AKTS: 10

Shakespeare oyunlarında (Othello, Kış Masalı, Hamlet vb.) bellek temasına ilişkin göndermelerden yola çıkan bu dersin temel amacı Ozan’ın en karakteristik eserlerindeki bellek, kimlik, sanat ve duygular arasındaki ilişkileri ele almaktır. Dersin kuramsal çerçevesi disiplinlerarası bellek çalışmaları olacaktır.


ELIT 659 Shakespeare: Üstlenmeler, Uyarlamalar, Alımlama ve Çeviriler (3,0,0) AKTS: 10

Bu ders Shakespeare eserlerinin tiyatro ve film uyarlamaları ile üstlenmelerini incelemeyi amaçlamaktadır.
ELIT 660 Shakespeare ve Gotik (3,0,0) 3 AKTS: 10

Bu dersin amacı, Gotik Edebiyat’ın bizzat Shakespeare eserlerinde bulunan kökenlerini tanımlayıp, söz konusu edebi, kültürel ve tarihi ayrıntıların derinlemesine bir tartışmasını yapmaktır.

ELIT 699 Doktora Tezi (0,3,0) 0 AKTS: 150

Doktora diploması alabilmek için tamamlanması gereken koşullardan biri olan doktora tezinde öğrencinin, yapacağı çalışmayla edebiyat alanında yenilik getirme, yeni bir yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Yüklə 301,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə