Programul operațional competitivitate 2014-2020


ANEXA B: FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢIIYüklə 0,91 Mb.
səhifə18/19
tarix22.01.2019
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ANEXA B: FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x
FIŞA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE

Număr de înregistrare (ANCS):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Sectorul economic:CRITERII

DA

NU

Observaţii

ELIGILIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT


Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele axei prioritare


Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele acțiunii


Proiectul va fi implementat pe teritoriul României


Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă.


Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele permise.


Proiectul presupune realizarea unei investiții inițiale


Investiţia iniţială propusă în proiect se adresează numai activităţilor de cercetare-dezvoltare orientate spre sectoare economice eligibile


Investiția realizată prin proiect nu a fost finanțată și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiză geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuție și altele asemenea, după caz)


Propunerea de proiect conţine una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru competiţie. Propunerea prevede cel puţin următoarea activitate eligibilă: achiziţionarea de active corporale pentru cercetare-dezvoltare (aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare)


Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte ca ANCS - OI Cercetare să fi confirmat în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru competiţie.


Sectorul economic la care se adresează propunerea se corelează cu sectorul de activitate al întreprinderii (codul CAEN) declarat ca relevant pentru proiect.


Activitățile proiectului nu au demarat înainte de depunerea cererii de finanțare


Propunerea nu se adresează niciunuia dintre următoarele domenii:

  • sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1);

  • sectorul producției agricole primare;

  • sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

  • facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

  • activități în sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.


Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice (teme orizontale) şi al achiziţiilor


Proiectul nu solicita finantare pe proiect pentru sustinerea activitatilor  activitati de export catre terte tari sau catre State Membre.


Proiectul nu va utiliza in cadrul activitatilor finantate cu precadere produsele nationale în detrimentul produselor importate


Se jusifica finanțarea proiectului din fonduri publice (VFNA/C<=0 si RIRF/C <=5%)


ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI


Solicitantul de finanțare este societate cu personalitate juridică constituită conform legislației relevante în vigoare


Solicitantul de finanțare este înregistrat în România sau într-un stat membru UE


Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare


Solicitantul, întreprindere înregistrată în România, are personalitate juridică conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale


Solicitantul are prevăzută activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul de activitate


Solicitantul are venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare în ultimii 2 ani fiscali până la depunerea cererii de finanțare


Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.


Solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în niciuna din situațiile de mai jos:

  1. obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

  2. obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.


Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională


Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene


Solicitantul, în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale.

În cazul în care solicitantul a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale, a achitat debitul și penalitățile aferente la momentul depunerii cererii de finanțare.
Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă


Întreprinderea solicitantă nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.


Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză


Dacă proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul demonstrează dreptul de proprietate sau de primire în concesiune a terenului şi, după caz, proprietatea, concesiunea sau închirierea imobilului unde se face investiţia.


Nume şi semnătură


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə