Programul operațional competitivitate 2014-2020


ANEXA C : FIȘA DE EVALUAREYüklə 0,91 Mb.
səhifə19/19
tarix22.01.2019
ölçüsü0,91 Mb.
#101506
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ANEXA C : FIȘA DE EVALUARE

149.


Competiţia POC-A1-A1.1.1-2014-x
FIŞA DE EVALUARE

- INDIVIDUALĂ/PANEL -
Nume Evaluator/i ____________________________________ Data ___________
DATE DE IDENTIFICARE

Număr de înregistrare (ANCS):
Instituţia solicitantă:
Titlul proiectului:
Acronim:
Tipul proiectului:
Sectorul economic:


Scor maxim

Factor de ponderare

Scor obținut

1. Relevanţa proiectului

16

4

64 (max)

1.1 Relevanţa ştiinţifică şi economică

8

4

32

 • Contribuţia investiției CD la cresterea competitivitatii domeniului caruia i se adresează proiectul;

 • Măsura în care investiția propusă va contribui la obţinerea de rezultate direct aplicabile pe piaţă si va dezvolta noi activitati sau directii de cercetare;

 • Gradul de noutate/unicitate a aparaturii si/sau a echipamentelor propuse prin proiect in context national comparativ cu contextul international

 • Relevanţa proiectului pentru creşterea performanţei în cercetare a solicitantului.

2
2

2

21.2 Impactul socio-economic

8

4

32

 • Relevanţa sectorului economic în care se înscrie proiectul pentru strategii sectoriale sau/şi strategii regionale care se constituie în condiționalități ex ante15

 • Apartenenţa întreprinderii la un cluster de inovare sau amplasarea într-un parc ştiinţific sau tehnologic sau într-o zonă tehnologică de interes precizate în astfel de strategii;

 • Număr de locuri de muncă create și Număr de locuri de muncă menţinute;

 • Contribuţia la promovarea dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse

2

2


2
2


Scor maxim

Factor de ponderare

Scor obținut

2. Calitatea şi maturitatea proiectului

10

2

20(max)

2.1.Coerenţa şi fezabilitatea proiectului

6

2

12

 • Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului;

 • Gradul de pregătire/maturitate a proiectului;

 • Fezabilitatea proiectului:

- coerenţa documentaţiei (S.F)/ justificarea echipamentelor propuse prin proiect

- structura bugetului proiectului.


2
2
22.2. Capacitatea de implementare a proiectului

4

2

8

 • Metodologia de implementare a proiectului;

 • Capacitatea echipei de management a proiectului.

2

2Scor maxim

Factor de ponderare

Scor obținut

3. Sustenabilitate proiectului

6

4

24 (max)

3.1 Sustenabilitate

4

3

12

 • Fluxul financiar net de numerar generat de afacere în varianta implementării proiectului, cumulat pentru următorii 3/5 ani dupa perioada de implementare, este pozitiv

 • Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ întreprinderii, pe fiecare dintre cei 3/5 ani de după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabil.

2

2
3.2 Capacitatea de operare a solicitantului

4

3

12

 • Existenţa unui colectiv cu experienţă în cadrul departamentului CD sprijinit;

 • Asigurarea suportului tehnic şi administrativ pentru infrastructură

2

2
Comentarii:


TOTAL CRITERII 1+2+3100Nume şi semnătură/i

150.

151.

152.

153.


1 A se vedea definitia managementului de proiect în glosarul de termeni

2 În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014

3 Numai dacă costul de achiziţie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă.

4 Tipurile de cheltuieli incluse în această categorie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

5 Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională.

6 A se vedea Anexa 5 – Lista strategiilor care se constituie în condiționalități ex-ante

7) In cazul în care solicitantul depune o declaraţie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA. Atunci, valoarea TVA deductibile corespunzătoare “cheltuielilor integral neeligibile” este zero.


8 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.

9 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.


10 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

11 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

3 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

12


13 Angajat cu contract de munca

14 Unul dintre domeniile de specializare inteligenta sau sanatate in conformitate cu anexa 3

15 A se vedea Anexa 5 – Lista strategiilor care se constituie în condiționalități ex-ante


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə