Programul operațional competitivitate 2014-2020


CAPITOLUL1: INFORMAȚII GENERALEYüklə 0,91 Mb.
səhifə2/19
tarix22.01.2019
ölçüsü0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

CAPITOLUL1: INFORMAȚII GENERALE
3.1.1. Scopul ghiduluiPrezentul ghid reunește instrucțiunile, procedurile și criteriile care trebuie respectate de solicitanții de finanțare în cadrul cererii de propuneri de proiecte POC-A1-A1.1.1-2014-x pentru acțiunea ”Mari Infrastructuri de CD”, tip de proiect: Proiecte de investiții pentru departamentele CD ale întreprinderilor
Solicitanților de finanțare li se recomandă să citească cu atenție informațiile cuprinse în prezentul document, informațiile cuprinse în Cererea de propuneri de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din FEDR şi de la bugetul de stat, împreună cu anexele la aceasta, disponibile pe pagina de internet a organismului intermediar www.poscce.research.ro.

Propunerea de proiect pe care trebuie să o pregătească solicitantul este alcătuita din:  • Cererea de finanțare si anexele la acestea (respectiv CV-urile echipei de management a proiectului), care se vor încărca electronic conform secțiunii 3.1.1 din prezentul ghid

  • Documentele însoțitoare, care se vor depune în format fizic conform secțiunii 3.1.3 din prezentul ghid4.1.2. Programul Operațional Competitivitate – Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Programul Operațional Competitivitate (POC) (disponibil la adresa www.poscce.research.ro și www.fonduri-ue.ro ) aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe operaționale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro). POC se implementează de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.


Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor în continuare Axa prioritară 1 – CDI, contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibilă la adresa www.research.ro ) şi susține Acordul de Parteneriat 2014-2020, în special prin contribuția directă la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării. Axa prioritară 1 – CDI se implementează de către Organismul Intermediar pentru CDI din cadrul Ministerului Educației Naționale în baza Acordului de Delegare dintre Autoritatea de Management POC și Organismul Intermediar pentru CDI.
Axa prioritară 1 – CDI are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Ce se poate finanța prin Axa prioritară 1 – CDI ?
Structura programatică a Axei prioritare 1 – CDI s-a stabilit pe baza priorităților de investiții predefinite pentru fiecare obiectiv tematic (cf. art.5 din Regulamentul(UE) Nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională  și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică  și locuri de muncă  și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006) cărora li s-au asociat obiective specifice și acțiuni cu tipuri de proiecte, orientate în scopul susținerii OT1- Dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării .

Priorități de investiții

Obiective specifice

Acțiuni

PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență

1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

A1.1.1 A1.1.2

1.2. Creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE

A1.1.3 A1.1.4

PI1b: promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

1.3. Creșterea investițiilor private în CDI

A1.2.1 A1.2.2

1.4. Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat

A1.2.3
Acțiuni

Acțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de CD

Acțiune 1.1.2 : Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Acțiune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Acțiune 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţeKataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə