Programul operațional competitivitate 2014-2020


CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚAREYüklə 0,91 Mb.
səhifə6/19
tarix22.01.2019
ölçüsü0,91 Mb.
#101506
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

CAPITOLUL 3 : DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Propunerea de proiect pe care trebuie să o pregătească solicitantul este alcătuit din :  • Cererea de finanțare si anexele constând în CV-urile echipei de management , care se vor încărca electronic conform secțiunii 3.1.1 din prezentul ghid

  • Documentele însoțitoare ale cererii de finanțare, care se vor depune în format fizic conform secțiunii 3.1.3 din prezentul ghid

Cererea de finanțare (anexată prezentului ghid și disponibilă și în format electronic la adresa www.poscce.research.ro ) se va completa conform instrucțiunilor marcate între parantezele unghiulare şi va urmări întocmai modelul standard.

Cererea de finanțare se va completa în limba română, editat la calculator, cu font Times New Roman (dimensiunea de 12) spatiat la un rând.

Cererea de finanțare va avea maximum 50 de pagini (fără a lua în considerare în acest calcul anexele obligatorii la cerere respectiv CVurile membrilor echipei de proiect și lista activelor corporale achiziţionate prin proiect).
După completare, cererea de finanţare şi anexele obligatorii la aceasta :


  • se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului şi se ştampilează, pe fiecare pagină, în colțul din dreapta din josul paginii;

  • se numerotează toate paginile, în ordine de la 0 la „n”, unde pagina 0 este prima pagina a cererii de finanțare (coperta) iar „n” ultima pagină a ultimului document anexat la cerere
ATENȚIE!

Cererile de finanțare completate de mână vor fi respinse

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor din cererea de finanțare) conduce la respingerea automată a cererii de finanțare


Documentele însoțitoare ale cererii de finanțare se completează conform modelelor atașate la prezentul ghid (acolo unde este prevăzut un astfel de model).Opisul documentelor însoțitoareDenumire document

Model în anexa

Nr.exemplare

Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea

2.1

semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări

2.2

semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

2.3

semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declarație de angajament

2.4

semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 ex. în original

Declaraţia de certificare a aplicaţiei

2.5

2 ex. în original

Declaraţia solicitantului privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (unde este cazul)

2.6

semnată de reprezentantul legal al instituţiei – 2 exemplare în original

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este cazul

2.7

semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru participarea la competiţia POC-A1-A1.1.4-2014-x, precum şi a contribuţiei financiare a solicitantului pentru proiect
semnată de reprezentantul legal al instituţiei - 2 ex. în original

Ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul unde se va efectua investitia (unde este cazul)
2 copii*

Contract de vânzare-cumpărare/ contract concesiune/ contract de închiriere
2 copii*

Notă de certificare a costului de achiziție al terenului de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață (unde este cazul)
2 copii*

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde proiectul presupune construcție/extindere/modernizare/efectuare de lucrări

2.8

5 CD-uri

Certificat de urbanism și copie a Cererii de eliberare a Certificatului de urbanism
original şi 1 copie

Plan de afaceri

2.9

5 CD-uri

Certificatul constatator de la Registrul Comerţului
original şi 1 copie

Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI)
RPC

Hotărîre a guvernului/ sau decizia organului administraţiei locale de stat.
1 copie

Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei
RPC

Situații financiare anuale pentru ultimii 3 ani fiscali înaintea depunerii cererii de finanțare
RPC

* pe copie se specifică „conform cu originalul”, se semnează de reprezentantul legal al instituţiei şi se ştampilează.
IMPORTANT: Transmiterea documentelor însoţitoare trebuie să se facă până la termenul limită de depunere a propunerilor specificat in cererea de propuneri de proiecte.
Informaţii suplimentare
Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie):
Adresa e-mail pentru informaţii :

În vederea aplicării unui tratament egal tuturor solicitanţilor, OI Cercetare nu poate exprima o opinie privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect înainte de data limită de depunere a propunerilor de proiecte.
Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə