Programul safa al uniunii europeneYüklə 230,1 Kb.
səhifə1/7
tarix12.01.2019
ölçüsü230,1 Kb.
#95247
  1   2   3   4   5   6   7

ROCOMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31.3.2011

COM(2011) 159 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

PROGRAMUL SAFA AL UNIUNII EUROPENE

SEC(2011) 301 finalRAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

PROGRAMUL SAFA AL UNIUNII EUROPENE

(Text cu relevanță pentru SEE)

1.PROGRAMUL SAFA AL UNIUNII EUROPENE

1.1.Siguranța aviației ca prioritate cheie pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre ale UE


Siguranța aviației reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE) și pentru statele membre ale acesteia. În lumina acestui obiectiv, un instrument cheie este programul de evaluare a siguranței aeronavelor străine (Safety Assessment of Foreign Aircraft – SAFA) al UE. Programul impune obligația statelor participante de a efectua inspecții la sol ale aeronavelor țărilor terțe pentru a verifica conformitatea aeronavei, echipajului și operațiunilor cu cerințele internaționale aplicabile privind siguranța. Încă de la creare, în 1996, sub auspiciile Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), în asociere cu Autoritățile Aeronautice Reunite (Joint Aviation Authorities – JAA), programul SAFA s-a dovedit a se afla din ce în ce mai mult în avangarda acțiunilor menite să consolideze siguranța aeronautică la nivel european, precum și în plan internațional.

Încă de la începuturile sale, programul SAFA a fost susținut pe deplin de către Uniunea Europeană, care a participat activ la acesta, atât prin aderarea la Comitetul director al SAFA, cât și prin finanțarea pusă la dispoziția JAA de către Comisia Europeană.

În cadrul strategiei globale a Uniunii Europene de a stabili și menține un nivel ridicat și unitar al siguranței aviației civile în Europa, la 21 aprilie 2004 Comunitatea a adoptat Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare1 (denumită „Directiva SAFA”). Directiva a instituit obligația legală a statelor membre ale UE de a efectua inspecții la sol ale aeronavelor țărilor terțe care aterizează pe aeroporturile lor. Prin „aeronavă a unei țări terțe” se înțelege o aeronavă care nu este utilizată sau exploatată sub controlul unei autorități competente dintr-un stat membru al UE, cu toate că directiva nu interzice în niciun fel statelor membre ale UE să inspecteze aeronave ale altor state membre ale UE. Statele membre ale UE au avut la dispoziție o perioadă de doi ani pentru implementarea directivei prin transpunerea sa în legislația națională2.

De asemenea, în urma unei decizii a directorilor generali din statele membre ale Conferinței Europene a Aviației Civile (European Civil Aviation Conference – ECAC), programul SAFA a fost introdus în sfera de competență a Comunității Europene (CE); responsabilitatea gestionării și dezvoltării programului SAFA al UE revine astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, Comisiei Europene, asistată de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (European Aviation Safety Agency – EASA). EASA este o agenție a Comisiei Europene cu sediul la Köln, responsabilă cu gestionarea operațională a programului SAFA al UE în numele Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei3.

Până în 2006, elementele operaționale ale programului SAFA au fost puse în aplicare de către Autoritățile Aeronautice Reunite Centrale (Central Joint Aviation Authorities – CJAA). La sfârșitul lui 2006, activitățile de coordonare ale SAFA, inclusiv baza de date centralizată, au fost transferate de la CJAA către EASA.

Participarea continuă a celor cincisprezece state membre ale ECAC care nu sunt membre ale UE, prin urmare dimensiunea paneuropeană a programului, a fost asigurată prin semnarea unui acord operațional între fiecare dintre statele respective și EASA. Incluzând așadar statele UE-27, programul SAFA al UE cuprinde un total de 42 de state participante (a se vedea anexa A la documentul de lucru al Comisiei, anexat).


1.2.De ce a fost întocmit prezentul raport?


Prezentul raport constituie o dovadă clară a eforturilor UE în vederea creșterii siguranței spațiului aerian european. Transparența informațiilor privind siguranța și partajarea principalelor concluzii în urma inspecțiilor SAFA sunt principiile fundamentale ale unui sistem de transport aerian sigur. Încrederea publicului în siguranța transportului aerian depinde, de asemenea, de accesul la informații adecvate privind punerea în aplicare a standardelor internaționale de siguranță. În acest context, articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2004/36/CE prevede publicarea în fiecare an de către Comisie a unui raport de informații consolidat accesibil publicului și factorilor interesați din domeniu și care conține o analiză a tuturor informațiilor primite. Analiza trebuie să fie simplă, ușor de înțeles și să arate dacă există un risc de siguranță crescut pentru pasagerii aerieni.

Acesta este cel de-al patrulea raport anual, care cuprinde perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009.


1.3.Funcționarea programului SAFA al UE


În fiecare stat participant la SAFA, aeronavele (aparținând statelor terțe în cazul statelor membre ale UE sau aeronavele străine în cazul statelor ECAC care nu sunt membre ale UE) pot face obiectul unei inspecții la sol, care vizează în principal documentele și manualele aeronavei, licențele echipajului de zbor, starea aparentă a aeronavei, precum și existența și starea echipamentului de siguranță obligatoriu din cabină. Datele de referință privind aceste inspecții sunt prevăzute în Standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), anexele 1 (Licențele de zbor ale personalului), 6 (Exploatarea aeronavelor) și 8 (Navigabilitatea aeronavelor).

Aceste verificări se desfășoară în conformitate cu o procedură comună tuturor statelor participante. Ulterior, rezultatele verificărilor fac obiectul unor rapoarte care respectă, de asemenea, un format comun. În cazul în care se constată nereguli semnificative, operatorul și autoritatea aeronautică competentă (statul operatorului sau statul de înmatriculare) sunt contactate pentru a se stabili măsurile corective care urmează a fi adoptate nu numai cu privire la aeronava inspectată, ci și cu privire la alte aeronave care ar putea fi afectate în cazul unor disfuncții de natură generică. Toate datele conținute de rapoarte, precum și informațiile suplimentare sunt puse în comun și centralizate într-o bază de date informatizată, creată și gestionată de EASA.

Principalele caracteristici ale programului SAFA al UE pot fi rezumate după cum urmează:


  • aplicarea sa de către toate statele participante la SAFA, însemnând, în principiu, toate cele 42 de state ECAC (state membre ale UE și state ECAC care nu sunt membre ale UE) care au semnat acordul operațional cu EASA;

  • diseminarea pe scară largă a rezultatelor inspecțiilor la sol, prin intermediul unei baze de date centralizate;

  • abordarea de la bază spre vârf: programul este dezvoltat în jurul inspecțiilor la sol ale aeronavelor;

  • atenția focalizată: în special asupra aeronavelor țărilor terțe care intră în UE și în statele participante la SAFA (aeronavele statelor membre ale UE pot face însă în egală măsură obiectul inspecțiilor SAFA);

  • obiectivul intrinsec al programului este controlul în materie de conformitate cu standardele internaționale de siguranță (standardele OACI), aplicabile de regulă la nivel internațional tuturor aeronavelor inspectate.


Kataloq: afaceri europene
afaceri europene -> Lista părții ue rezerve aplicabile în Uniunea Europeană
afaceri europene -> Dintre canada, pe de o parte
afaceri europene -> Introducere
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> Rezumat Error: Reference source not found
afaceri europene -> O strategie în domeniul aviației pentru europa I. Introducere – aducerea aviației pe un nou palier 1 Importanța aviației pentru ue
afaceri europene -> 1. Introducere
afaceri europene -> Anexă anexa VIII acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte Anexa XVI privind achizițiile publice
afaceri europene -> Expunere de motive
afaceri europene -> Comisia europeană Bruxelles, 27 2010

Yüklə 230,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə