Proje sahiBİ


Projeye Ait Teknik BilgilerYüklə 216,55 Kb.
səhifə3/5
tarix03.01.2019
ölçüsü216,55 Kb.
1   2   3   4   5

1.4 Projeye Ait Teknik Bilgiler

Söz konusu projenin Şekil 1’de verilen İş Akım Şeması’nda görüldüğü üzere güzergah etüt çalışmalarının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek kazı ve dolgu çalışmalarında kullanılacak malzemelerin kabul testleri yapılarak temini sağlanacaktır.


Yer altı kablosuna ait döşeme kesiti Şekil 2’de detaylı olarak verilmiştir.Şekil 2 Yeraltı Kablosu Döşeme Kesiti
Yer altı kablosunun tesisi sırasında hat güzergahı boyunca 1,2 m genişliğinde 1,5 m derinliğinde alan kazılacaktır. Ardından Şekil 2’de verilen yer altı kablosu döşeme kesitinde de görüleceği üzere 20 cm kalınlığında 1,2 Km/W özelliğine sahip ince kum serilecektir.


Şekil 3 Asfalt Kesme ve Kazı-Dolgu Çalışmaları (Temsili Görünüm)
İnce kum üzerine 25 cm çapında HDPE borular içerisinde 380 kV’luk güç kabloları yerleştirilecektir. Güç kabloları üzerine tekrar 50 cm kalınlığında 1,2 Km/W özelliğine sahip ince kum yataklama malzemesi olarak serilecek ve malzeme sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılma işleminden sonra kabloların güvenliği için PVC kaplı kırmızı renkli fens teli yerleştirilecektir.


Şekil 4 HDPE Boruların Yerleştirilmesi ve Yataklama Malzemesinin Sıkıştırılması Çalışmaları (Temsili Görünüm)
Fens telinden itibaren 30 cm kalınlığında stabilize dolgu malzemesi serilir. Sonrasında güç kablolarının yerleştirildiği HDPE borularının hizasına PVC+PE özellikteki ikaz bantları yerleştirilir. Üzerine tekrar 20 cm kalınlığında stabilize dolgu malzemesi serilerek sıkıştırılır. Üzerine 20 cm kalınlığında beton dökülür ve 10 cm kalınlığında asfaltlama çalışmaları yapılarak alan yol seviyesine getirilir.

Şekil 5 Fens Telinin Yerleştirilmesi, Dolgu Malzemesinin Serilmesi Çalışmaları (Temsili Görünüm)

Şekil 6 Asfaltlama Çalışmaları (Temsili Görünüm)
Asfaltlama çalışmaları sonrasında da güzergah üzerinde belirli mesafeler ile “yoldan enerji kablolarının geçtiği ve kazı yapılmadan önce TEİAŞ’tan izin alınması gerektiğini” belirtir ikaz levhaları yerleştirilecektir. Yer altı kablosunun tesisi genellikle 700 m’lik etaplar halinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle her 700 m’de bir kablolar arasında ek yapılmaktadır. Ek noktalarda kablonun bir süre açık kalması gerektiğinden bu noktaların muhafazası konteynırlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca hat tesis edilirken dere geçişleri olan yerlerde çelik borular ile bazı yollarda ise yatay sondaj ile kablo geçişi sağlanacaktır.


Şekil 7 Güzergah Boyunca Yerleştirilen Uyarı Levhaları

Güzergah metrajına göre EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin bulunduğu cadde üzerinde, Kubilay Caddesi’nde ve Değirmenbahçe Caddesi’nde çelik boru ile dere geçişi yapılması planlanmaktadır.

Şekil 8 EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Mevkiinde Dere Geçişi


Şekil 9 Kubilay Caddesi Üzerindeki Dere Geçişi


Şekil 10 Değirmenbahçe Caddesi Üzerindeki Dere Geçişi
Örnek projelerden alınan dere ve yol geçiş çalışmalarını gösteren kesitler aşağıda verilmiştir.Şekil 11 Dere ve Yol Geçiş Çalışmaları (Temsili Görünüm)
Yer altı kablosunu tesisi sırasında hat güzergahı boyunca 1,2 m genişliğinde ve 1,5 m derinliğinde alan kazılacaktır. Yapılan kazı çalışmaları öncesi güzergah belirlenmesi ve kazı izninin alınması sırasında güzergah üzerindeki mevcut alt yapı tesisleri (su, doğalgaz, elektrik, telefon vb.) ile ilgili kurumlar ile yazışmalar yapılarak gerekli izinler alınacak ve bilgilendirme yapılacaktır. İşletme aşamasında ise güzergah boyunca geçtiği cadde ve sokaklara Şekil 7’de gösterildiği üzere uyarı levhaları yerleştirilecektir.
Yer altı kablo güzergahı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevresel etkiler ile trafik yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiştir. İnşaat çalışmaları sırasında söz konusu cadde ve sokaklardaki trafiğin olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin uygun gördüğü saatlerde söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

1.5 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler, Rekreasyon ve Koruma Alanları

ÇED Yönetmeliği EK–V’ deki duyarlı yöreler listesi dikkate alındığında, önerilen proje güzergahının sağından ve solundan 250 metre olmak üzere toplam 500 metre koridor inceleme alanı içerisinde herhangi bir biyosfer rezervleri, biyogenetik rezerv alanları, yaban hayatı koruma alanları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgeleri ve özel koruma alanları, milli parklar, tarım ve ormanlık alanları bulunmamaktadır.


Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı kullanılarak inceleme alanının sınırları içerisinde geçtiği ilçeler için detaylı kültür varlığı araştırması yapılmıştır. Ayrıca proje alanı ve yakın çevresinde kırsal peyzaj değeri yüksek yerler bulunmamaktadır. Yapılan çalışma sonucunda Küçükçekmece İlçesi (17 adet), Bakırköy İlçesi (87 adet) ve Avcılar İlçesi (8 adet) kültür varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu kültür varlıklarının hiçbirisi projenin inleme koridorunda değildir. Ancak, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Rhegion Antik Kenti ve tescilli mezerlık bulunmaktadır ( Ek K).
Proje güzergahı dikkate alınarak belirlenen inceleme alanı üzerinde Avcılar ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinde (iç-dış kumsal mevkiinde) doğal sit alanı bulunmaktadır. Söz konusu sit alanı ile ilgili olarak 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Avcılar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün yazısında sit alanında kalan alanların yerleşim rezerv alanı olarak belirlendiği belirtilmiştir. Söz konusu yerleşim rezerv alanı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü' ne görüş sorulmuştur. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kurum görüşü ekler bölümünde verilmiştir.
Ayrıca ekler bölümünde verilen İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı' nda da görüleceği üzere proje güzergahı için belirlenen inceleme alanı içerisinde Rhegion Antik Kenti II. derece arkeolojik sit alanı ve Küçükçekmece İlçesi sınırları içerisinde Cennet Mahallesi 22 pafta 3965 ve 3966 sayılı parsellerde yer alan tescilli mezarlık yer almaktadır. Söz konusu varlıklar ile ilgili olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce kazı yapılması koşulu ile projenin uygulanmasında 2863 Sayılı Yasa kapsamında sakınca olmadığı kararı verildiği bildirilmiştir (bkz. Ek-K). Bunun yanı sıra, yer altı kültür varlığı olan Rhegion Antik Kenti yakınlarında kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapılacaktır. Sit alanlarına ait uydu görüntüsü ve harita EK-I’da verilmiştir.
Projenin inşaat çalışmaları sırasında; tarihi ve kültürel herhangi bir kalıntıya rastlanması durumunda faaliyetlere ara verilerek İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ ne başvurulacaktır.Yüklə 216,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə