Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4


Oferta finală de la apendicele I a IslandeiYüklə 2,56 Mb.
səhifə18/28
tarix01.11.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#24687
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Oferta finală de la apendicele I a Islandei

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)Anexa 1
Entități guvernamentale centrale

Produse

Prag: 130 000 DST
Servicii (specificate în anexa 5)

Prag: 130 000 DST
Servicii de construcții (specificate în anexa 6)

Prag: 5 000 000 DST

Lista entităților:
Toate entitățile guvernamentale centrale (de stat/federale), inclusiv ministerele și subentitățile.
Entitățile responsabile de achiziții publice sunt următoarele:
- Ríkiskaup (State Trading Center)

- Framkvæmdasýslan (Government Construction Contracts)

- Vegagerð ríkisins (Public Road Administration)

- Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration)Notă la anexa 1
1. Entitățile guvernamentale centrale cuprind, de asemenea, orice entități subordonate entității guvernamentale centrale, dacă acestea nu au personalitate juridică.
2. Nu sunt considerate achiziții reglementate următoarele:
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă pentru bunurile de la codul 58 din FSC (echipamente de comunicații, de protecție și pentru radiație coerentă) din Canada;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă, pentru echipamente de control al traficului aerian, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă, pentru componente de bunuri sau servicii de achiziții publice care nu sunt ele însele reglementate de prezentul acord, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Canada și Statele Unite ale Americii,
până la recunoașterea de către Islanda a faptului că părțile respective asigură acces reciproc satisfăcător pe propria piață de achiziții pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Islanda.
3. În ceea ce privește achizițiile publice efectuate de entități în domeniul apărării și securității, sunt vizate numai materialele nesensibile și nemilitare cuprinse în lista atașată anexei 4.
4. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul dispozițiilor relevante ale legislației islandeze, până la recunoașterea de către Islanda a faptului că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.

Anexa 2
Entități subcentrale

Produse

Prag: 200 000 DST
Servicii (specificate la anexa 5)

Prag: 200 000 DST
Servicii de construcții (specificate la anexa 6)

Prag: 5 000 000 DST

Lista entităților:
1. Toate autoritățile contractante ale autorităților publice regionale sau locale (inclusiv toate municipalitățile).
2. Toate celelalte entități ale căror politici de achiziții sunt controlate, dependente sau influențate într-o măsură substanțială de autoritățile centrale, regionale sau locale și care sunt implicate în activități necomerciale sau neindustriale.

Note la anexa 2
1. Nu sunt considerate achiziții reglementate următoarele:
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă în ceea ce privește furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă pentru bunurile de la codul 58 din FSC (echipamente de comunicații, de protecție și pentru radiație coerentă) din Canada;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă pentru echipamente de control al traficului aerian, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă, pentru componente de bunuri sau servicii de achiziții publice care nu sunt ele însele reglementate de prezentul acord, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii și Canada,
până la recunoașterea de către Islanda a faptului că părțile respective asigură acces reciproc satisfăcător pe propria piață de achiziții pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Islanda.
2. Islanda extinde beneficiile prezentului acord:
- în ceea ce privește atribuirea contractelor de către entitățile enumerate în anexa 2 în favoarea furnizorilor și prestatorilor de servicii din Canada;
numai atunci când constată că părțile respective asigură acces comparabil și efectiv întreprinderilor islandeze pe piețele relevante.
3. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul dispozițiilor relevante ale legislației islandeze, până la recunoașterea de către Islanda a faptului că că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.
4. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică Japoniei și Coreei atunci când se contestă atribuirea de contracte de către entitățile enumerate la anexa 2 alineatul (2), până la recunoașterea de către Islanda a faptului că aceste țări au inclus în acord toate entitățile subcentrale.
5. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică Japoniei și Coreei atunci când se contestă atribuirea de către entitățile islandeze de contracte a căror valoare este mai mică decât pragul aplicat pentru aceeași categorie de contracte atribuite de aceste părți.

Anexa 3

Alte entități (utilități)

Produse

Prag: 400 000 DST
Servicii (specificate în anexa 5)

Prag: 400 000 DST
Servicii de construcții (specificate în anexa 6)

Prag: 5 000 000 DST

Toate entitățile contractante ale căror achiziții sunt reglementate de directiva privind utilitățile publice în SEE, care sunt autorități contractante (de exemplu, cele incluse în anexa 1 și anexa 2) sau întreprinderi publice10 și care au ca activitate oricare dintre cele de mai jos sau orice combinație a acestora:


(a) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă sau alimentarea acestor rețele cu apă potabilă;
(b) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică sau alimentarea acestor rețele cu energie electrică;
c) punerea la dispoziția transportatorilor aerieni a unor aeroporturi sau a altor terminale de transport;
(d) punerea la dispoziția transportatorilor maritimi sau fluviali a unor porturi maritime sau interioare sau a altor terminale de transport;
(e) furnizarea sau exploatarea de rețele11 destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului prin căi ferate urbane, prin sisteme automate, cu tramvaie, troleibuze, autobuze sau prin cablu;
(f) furnizarea sau exploatarea de rețele destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar12;
(g) furnizarea de servicii poștale.

Este atașată o listă orientativă a autorităților contractante și întreprinderilor publice care îndeplinesc criteriile enunțate mai sus.Note la anexa 3
1. Nu sunt vizate de prezentul acord achizițiile publice efectuate în vederea desfășurării unei activități enumerate mai sus atunci când aceasta este expusă unor forțe concurențiale de pe piață.
2. Prezentul acord nu vizează achizițiile efectuate de entitățile contractante enumerate în prezenta anexă:
- pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau combustibili în vederea producerii de energie;
- pentru alte scopuri decât exercitarea activităților lor, astfel cum se prevede în prezenta anexă, sau pentru exercitarea de astfel de activități într-o țară din afara SEE;
- pentru revânzarea sau închirierea către terți, cu condiția ca entitatea contractantă să nu beneficieze de niciun drept special sau exclusiv de vânzare sau de închiriere a obiectului unor astfel de contracte și ca alte entități să aibă libertatea de a-l vinde sau a-l închiria în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.
3. Alimentarea cu apă potabilă sau energie electrică a rețelelor care furnizează un serviciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autoritățile contractante, nu se consideră activitate relevantă în sensul literei (a) sau (b) din prezenta anexă, în cazul în care:
- producerea de apă potabilă sau de energie electrică de către entitatea în cauză se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea unei activități, alta decât activitățile menționate la literele (a)-(g) din prezenta anexă; și
- alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală de apă potabilă sau energie a entității, având în vedere media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.
4. I. Sub rezerva satisfacerii condițiilor de la punctul II, prezentul acord nu vizează achizițiile efectuate:
(i) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate13; sau
(ii) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul literelor (a)-(g) din prezenta anexă, unei întreprinderi care este afiliată cu una din aceste entități contractante.
II. Punctul I se aplică contractelor de bunuri și servicii, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri a întreprinderii afiliate, în ceea ce privește serviciile sau produsele pentru ultimii trei ani, să rezulte din furnizarea de servicii sau, respectiv, de produse către întreprinderile cu care s-a afiliat.
În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri menționată la prezentul punct este verosimilă, în special prin previziuni de afaceri.
5. Prezentul acord nu include achiziții publice efectuate:
(i) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul literelor (a)-(g) din prezenta anexă, uneia dintre aceste entități contractante; sau
(ii) de către o entitate contractantă, unei asemenea societăți mixte din care face parte, cu condiția ca societatea mixtă să fi fost înființată în scopul desfășurării activității implicate pe o perioadă de cel puțin trei ani și ca actul de înființare a societății mixte să stipuleze că entitățile contractante care o formează vor face parte din ea pentru cel puțin aceeași perioadă.
6. Nu sunt considerate achiziții publice reglementate următoarele:
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domenii precum:
(i) producerea, transportul sau distribuția de apă potabilă care intră sub incidența prezentei anexe;
(ii) producerea, transportul sau distribuția energiei electrice care intră sub incidența prezentei anexe;
(iii) infrastructura aeroportuară care intră sub incidența prezentei anexe;
(iv) infrastructura porturilor maritime sau interioare sau a altor terminale de transport care intră sub incidența prezentei anexe; și
(v) serviciile de transport prin căi ferate urbane, cu tramvaie, troleibuze sau autobuze care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește bunurile, serviciile, furnizorii și prestatorii de servicii din Canada;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul porturilor maritime sau interioare sau al altor terminale de transport care intră sub incidența prezentei anexe, pentru servicii de dragare sau servicii conexe construcțiilor navale, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile vizate de prezenta anexă, pentru echipamente de control al traficului aerian în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul infrastructurii aeroportuare care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii și din Coreea;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul serviciilor de transport prin căi ferate urbane, cu tramvaie, cu troleibuze sau autobuze, care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul serviciilor de transport feroviar urban care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Japonia;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul serviciilor de transport feroviar care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Armenia; Canada; Japonia; Statele Unite ale Americii; Hong Kong, China; Singapore și Teritoriul vamal separat al Taiwanului, Penghu, Kinmen și Matsu;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul infrastructurii de transport feroviar de mare viteză, în ceea ce privește bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Coreea;
- achizițiile publice efectuate de entitățile vizate de prezenta anexă, pentru componente de bunuri sau servicii de achiziții publice care nu sunt ele însele achiziții publice reglementate, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică, care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Japonia;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică, care intră sub incidența prezentei anexe, pentru produse HS având codurile 8504, 8535, 8537 și 8544 (transformatoare electrice, prize, întrerupătoare și cabluri izolate), în ceea ce privește furnizorii din Coreea;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul producerii, transportului și distribuției de energie electrică, care intră sub incidența prezentei anexe, pentru produse HS având codurile 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 și 8544, în ceea ce privește furnizorii din Israel;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domeniul serviciilor de transport cu autobuzul care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Israel;
până la recunoașterea de către Islanda a faptului că părțile respective oferă acces reciproc satisfăcător pe propriile piețe de achiziții pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Islanda.
7. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii conform dispozițiilor relevante ale legislației islandeze, până la recunoașterea de către Islanda a faptului că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.
8. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică Japoniei și Coreei atunci când se contestă atribuirea de contracte de către entitățile islandeze, a căror valoare este mai mică decât pragul aplicat pentru aceeași categorie de contracte atribuite de aceste părți.
LISTE ORIENTATIVE de AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI ÎNTREPRINDERI PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA 3

1. Sectorul energiei electrice:
Landvirkjun (The National Power Company), Act No 42/1983.

Landsnet (Iceland Power Grid), Act No 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (The State Electric Power Works), Act No 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), Act No 139/2001.

Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), Act No 40/2001.

Norðurorka, Act No 159/2002.

Hitaveita Suðurnesja, Act No 10/2001.

Alte entități producătoare, transportatoare sau distribuitoare de energie electrică în temeiul Legii nr. 65/2003.


2. Transportul urban:
Strætó (The Reykjavík Municipal Bus Service).

Alte entități care își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 73/2001 privind transportul urban.


3. Aeroporturi:
Flugmálastjórn Íslands (Directorate of Civil Aviation), Act No 100/2006.
4. Porturi:
Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration).

Alte entități care își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 61/2003 privind porturile.


5. Distribuția apei:
Entități publice care produc sau distribuie apă potabilă în temeiul Legii nr. 32/2004 privind alimentarea cu apă la nivel municipal.
6. Servicii poștale:
Entitățile care își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 19/2002 privind serviciile poștale.
Anexa 4
Bunuri

1. În absența unor dispoziții contrare, prezentul acord se aplică tuturor bunurilor achiziționate de entitățile enumerate în anexele 1-3.


2. Prezentul acord reglementează numai bunurile care sunt descrise în capitolele Nomenclaturii combinate (NC) prezentate mai jos, achiziționate de către Ministerul de Interne și agențiile pentru activități de apărare și de securitate din Islanda:
Capitolul 25: Sare, sulf, pământuri și piatră, materiale de tencuire, var și ciment
Capitolul 26: Minereuri, zgură și cenușă
Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; substanțe bituminoase, ceară minerală

cu excepția:

ex 27.10: carburanți speciali
Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compuși anorganici și organici ai metalelor prețioase, ai metalelor de pământuri rare, ai elementelor radioactive și ai izotopilor

cu excepția:

ex 28.09: explozivi

ex 28.13: explozivi

ex 28.14: gaze lacrimogene

ex 28.28: explozivi

ex 28.32: explozivi

ex 28.39: explozivi

ex 28.50: produse toxice

ex 28.51: produse toxice

ex 28.54: explozivi
Capitolul 29: Produse chimice organice

cu excepția:

ex 29.03: explozivi

ex 29.04: explozivi

ex 29.07: explozivi

ex 29.08: explozivi

ex 29.11: explozivi

ex 29.12: explozivi

ex 29.13: produse toxice

ex 29.14: produse toxice

ex 29.15: produse toxice

ex 29.21: produse toxice

ex 29.22: produse toxice

ex 29.23: produse toxice

ex 29.26: explozivi

ex 29.27: produse toxice

ex 29.29: explozivi
Capitolul 30: Produse farmaceutice
Capitolul 31: Îngrășăminte
Capitolul 32: Extracte tanante și colorante; tanini și derivații lor; coloranți, pigmenți, vopsele și lacuri; chituri și alte masticuri; cerneluri
Capitolul 33: Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice
Capitolul 34: Săpunuri, agenți organici de suprafață, preparate de spălare, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse de lustruit sau de curățat, lumânări și articole similare, plastiline, ceară dentară și preparate dentare pe bază de ipsos
Capitolul 35: Substanțe albuminoase, cleiuri, enzime
Capitolul 37: Produse fotografice și cinematografice
Capitolul 38: Produse diverse ale industriei chimice

cu excepția:

ex 38.19: produse toxice
Capitolul 39: Rășini artificiale și materiale plastice, esteri și eteri de celuloză, articole din acestea

cu excepția:

ex 39.03: explozivi
Capitolul 40: Cauciuc, cauciuc sintetic, factice și articole din acestea

cu excepția:

ex 40.11: pneuri antiglonț
Capitolul 41: Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite
Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelărie sau de șelărie, articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare, articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)
Capitolul 43: Blănuri și blănuri artificiale, articole din acestea
Capitolul 44: Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn
Capitolul 45: Plută și articole din plută
Capitolul 46: Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele
Capitolul 47: Materiale pentru fabricarea hârtiei
Capitolul 48: Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton
Capitolul 49: Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei tipografice, manuscrise, texte dactilografiate și planuri
Capitolul 65: Articole de acoperit capul și părți ale acestora
Capitolul 66: Umbrele, parasolare, bastoane pentru mers, bice, cravașe și părți ale acestora
Capitolul 67: Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf, flori artificiale, articole din păr uman
Capitolul 68: Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică și materiale similare
Capitolul 69: Produse ceramice
Capitolul 70: Sticlă și articole din sticlă
Capitolul 71: Perle, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale, imitații de bijuterii
Capitolul 73: Fier și oțel și articole din acestea
Capitolul 74: Cupru și articole din cupru
Capitolul 75: Nichel și articole din nichel
Capitolul 76: Aluminiu și articole din aluminiu
Capitolul 77: Magneziu, beriliu și articole din acestea
Capitolul 78: Plumb și articole din plumb
Capitolul 79: Zinc și articole din zinc
Capitolul 80: Staniu și articole din staniu
Capitolul 81: Alte metale comune utilizate în metalurgie și articole din acestea
Capitolul 82: Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri din metale comune, părți ale acestor articole

cu excepția:

ex 82.05: scule

ex 82.07: scule, piese


Capitolul 83: Articole diverse din metale comune
Capitolul 84: Cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice, părți ale acestora

cu excepția:

ex 84.06: motoare

ex 84.08: alte motoare

ex 84.45: mașini și aparate

ex 84.53: mașini automate de prelucrare a datelor

ex 84.55: piese pentru mașini incluse la poziția nr. 84.53

ex 84.59: reactoare nucleare


Capitolul 85: Mașini și echipamente electrice, părți ale acestora

cu excepția:

ex 85.13: echipamente pentru telecomunicații

ex 85.15: aparate de transmisie


Capitolul 86: Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; material fix de cale ferată și tramvaie, echipamente de semnalizare a traficului de toate tipurile (cu excepția celor electrice)

cu excepția:

ex 86.02: locomotive blindate, electrice

ex 86.03: alte locomotive blindate

ex 86.05: vagoane blindate

ex 86.06: vagoane-atelier

ex 86.07: vagoane
Capitolul 87: Vehicule, altele decât materialul rulant de cale ferată sau tramvai, și părți ale acestora

cu excepția:

ex 87.08: tancuri și alte vehicule blindate

ex 87.01: tractoare

ex 87.02: vehicule militare

ex 87.03: vehicule de depanare

ex 87.09: motociclete

ex 87.14: remorci


Capitolul 89: Nave, ambarcațiuni și structuri plutitoare

cu excepția:

ex 89.01 A: nave de război
Capitolul 90: Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale, părți ale acestora

cu excepția:

ex 90.05: binocluri

ex 90.13: diverse instrumente, lasere

ex 90.14: telemetre

ex 90.28: instrumente electrice și electronice de măsurare

ex 90.11: microscoape

ex 90.17: instrumente medicale

ex 90.18: aparate de mecanoterapie

ex 90.19: aparate de ortopedie

ex 90.20: aparate cu raze X
Capitolul 91: Producția de ceasuri
Capitolul 92: Instrumente muzicale, aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetelor, aparate de înregistrare și de reproducere a imaginilor și a sunetelor de televiziune, părți și accesorii ale acestora
Capitolul 94: Mobile și părți ale acestora. articole de pat, saltele, suporturi de saltele, perne și obiecte similare de mobilier umplute

cu excepția:

ex 94.01 A: scaune pentru aeronave
Capitolul 95: Articole și produse pentru tăiat sau modelat
Capitolul 96: Mături, perii, pămătufuri de praf și site
Capitolul 98: Mărfuri și produse diverse

Anexa 5
Servicii

Prezentul acord se aplică următoarelor servicii, identificate în conformitate cu Clasificarea centrală provizorie a produselor a Organizației Națiunilor Unite (CPC), inclusă în documentul MTN.GNS/W/120, cu excepțiile prevăzute în notele la prezenta anexă*:Obiect Numărul de referință CPC
Servicii de întreținere și reparații 6112, 6122, 633, 886
Servicii de transport terestru, inclusiv servicii 712 (cu excepția 71235), 7512, 87304 de transport cu vehicule blindate, precum și servicii

de curierat, cu excepția transportului de corespondență


Servicii de transport aerian: transport de călători și de marfă, 73 (cu excepția 7321)

cu excepția transportului de corespondență


Transport terestru de corespondență, 71235, 7321

cu excepția transportului feroviar, și transport aerian de

corespondență
Servicii de telecomunicații 752
Servicii financiare ex 81
(a) Servicii de asigurare 812, 814

(b) Servicii bancare și de investiții**


Servicii informatice și servicii conexe 84
Servicii de contabilitate, de audit și de ținere a 862

registrelor contabile


Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie 864
Servicii de consultanță în management și servicii conexe 865, 866***

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie 867

și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare

urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii

conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii

de consultanță tehnică; servicii de testări și analiză

tehnică
Servicii de publicitate 871
Servicii de curățenie pentru clădiri și 874, 82201-82206

servicii de administrare a proprietăților


Servicii de publicare și tipărire contra unei 88442

taxe sau pe baza unui contract


Servicii de evacuare a apelor reziduale și de eliminare a 94

deșeurilor menajere; servicii de igienizare și servicii similareNote la anexa 5
* Cu excepția serviciilor pe care entitățile trebuie să le achiziționeze de la o altă entitate, în temeiul unui drept exclusiv instituit de un act cu putere de lege sau act administrativ publicat.
** Cu excepția contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale.
*** Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.
Pentru oricare dintre serviciile vizate de prezenta anexă, achizițiile publice efectuate de entitățile contractante menționate în anexele 1, 2, 3 reprezintă achiziții reglementate în ceea ce privește un furnizor de servicii al unei anumite părți numai în măsura în care partea respectivă a inclus serviciul respectiv în anexa 5 aferentă.

Anexa 6
Servicii de construcții

Lista din diviziunea 51, CPC:
Toate serviciile enumerate în diviziunea 51.

Notă la anexa 6
Pentru oricare dintre serviciile de construcții vizate de prezenta anexă, achizițiile publice efectuate de entitățile contractante menționate în anexele 1, 2, 3 reprezintă achiziții reglementate în ceea ce privește un furnizor de servicii al unei anumite părți numai în măsura în care partea respectivă a inclus serviciul respectiv în anexa 6 aferentă.
Anexa 7
Note generale

1. Prezentul acord nu se aplică:


- contractelor pentru achiziționarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de elemente de programe de către radiodifuzori și contractelor pentru timpi de antenă;
- contractelor atribuite unei entități care este ea însăși autoritate contractantă în sensul Legii privind achizițiile publice: „Lög um opinber innkaup” (84/2007), pe baza unui drept exclusiv de care beneficiază în temeiul unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat.
2. Acordul nu se aplică achizițiilor de produse agricole efectuate în cadrul programelor de sprijin agricol și al programelor de ajutor alimentar.
3. Prezentul acord nu se aplică achizițiilor publice efectuate de către entitățile contractante vizate de anexele 1 și 2, în legătură cu activități din domenii precum apă potabilă, energie, transport, telecomunicații și din sectorul poștal, cu excepția cazurilor în care acestea sunt intră sub incidența anexei 3.
Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə