Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4


Oferta finală de la apendicele I a Principatului LiechtensteinYüklə 2,56 Mb.
səhifə22/28
tarix01.11.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#24687
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
Oferta finală de la apendicele I a Principatului Liechtenstein

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)Anexa 1
Entități guvernamentale centrale

Bunuri Prag: 130 000 DST
Servicii Prag: 130 000 DST
Servicii de construcții Prag: 5 000 000 DST

Lista entităților:
Government of the Principality of Liechtenstein

Courts of the Principality of LiechtensteinParliament of the Principality of Liechtenstein

Note la anexa 1
1. Entitățile guvernamentale centrale cuprind, de asemenea, orice entități subordonate entității guvernamentale centrale, cu condiția de a nu avea personalitate juridică separată.
2. Nu sunt considerate achiziții reglementate următoarele:
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă pentru bunurile de la codul 58 din FSC (echipamente de comunicații, de protecție și pentru radiație coerentă) din Canada;
- achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă, pentru echipamente de control al traficului aerian, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii,
până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că părțile respective asigură acces reciproc satisfăcător pe propria piață de achiziții pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Principatul Liechtenstein.
3. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul dispozițiilor relevante ale legislației Principatului Liechtenstein, până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.

Anexa 2
Entități subcentrale

Bunuri Prag: 200 000 DST
Servicii Prag: 200 000 DST
Servicii de construcții Prag: 5 000 000 DST

Lista entităților:
1. Public Authorities at local level
2. Toate organismele de drept public14.

Note la anexa 2
1. Nu sunt considerate achiziții reglementate următoarele:
(a) achizițiile efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă în ceea ce privește furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
(b) achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă în ceea ce privește bunurile, serviciile, furnizorii și prestatorii de servicii din Canada;
(c) achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă pentru bunurile de la codul 58 din FSC ( echipamente de comunicații, de protecție și pentru radiație coerentă) din Canada,
până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că părțile respective asigură acces reciproc satisfăcător pe propria piață de achiziții pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Principatul Liechtenstein.
2. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din:
- Israel, Japonia și Coreea atunci când se contestă atribuirea contractelor enumerate în anexa 2 punctul 2, până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că aceste țări au inclus în acord toate entitățile subcentrale;
- Israel, Japonia și Coreea atunci când se contestă atribuirea de către entitățile din Principatul Liechtenstein, de contracte a căror valoare este mai mică decât pragul aplicat pentru aceeași categorie de contracte atribuite de către aceste părți;
- Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul dispozițiilor relevante ale legislației Principatului Liechtenstein până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.

Anexa 3
Toate celelalte entități care efectuează achiziții în conformitate cu

dispozițiile prezentului acord

Bunuri Prag: 400 000 DST
Servicii Prag: 400 000 DST
Lucrări Prag: 5 000 000 DST

Lista entităților:
Toate entitățile contractante ale căror achiziții sunt reglementate de directiva privind utilitățile publice în SEE și care sunt autorități contractante (de exemplu, cele incluse în anexa 1 și anexa 2) sau întreprinderi publice15 și care au ca activitate oricare dintre cele de mai jos sau orice combinație a acestora:
(i) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă sau alimentarea acestor rețele cu apă potabilă (după cum se menționează la titlul I);
(ii) punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică sau alimentarea acestor rețele cu energie electrică (după cum se menționează la titlul II);
(iii) furnizarea sau exploatarea de rețele16 destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului prin căi ferate urbane, prin sisteme automate, cu tramvaie, troleibuze, autobuze sau prin cablu (după cum se menționează la titlul III);
(iv) exploatarea unei zone geografice pentru a pune la dispoziția transportatorilor aerieni unele aeroporturi sau alte terminale de transport (după cum se menționează la titlul IV);
(v) exploatarea unei zone geografice pentru a pune la dispoziția transportatorilor maritimi sau fluviali a unor porturi interioare sau a altor terminale de transport (după cum se menționează la titlul V);
(vi) furnizarea de servicii poștale (după cum se menționează la titlul VI).
I. Producerea, transportul sau distribuția apei potabile
Autoritățile și întreprinderile publice care produc, transportă și distribuie apă potabilă. Aceste autorități și întreprinderi publice își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația locală sau în temeiul unor acorduri individuale bazate pe această legislație.
- Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland
- Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Unterland
II. Producerea, transportul sau distribuția energiei electrice
Autoritățile și întreprinderile publice care produc, transportă și distribuie energie electrică și își desfășoară activitatea în baza unor autorizații de expropriere.
- Liechtensteinische Kraftwerke
III. Entități contractante din domeniul transportului prin căi ferate urbane, prin sisteme automate, cu tramvaie, troleibuze, autobuze sau prin cablu
LIECHTENSTEINmobil
IV. Entități contractante din domeniul instalațiilor aeroportuare
Niciuna
V. Entități contractante din domeniul porturilor interioare
Niciuna
VI. Servicii poștale
Liechtensteinische Post AG, but only for activities for which it holds exclusive rights.

Note la anexa 3
1. Nu sunt vizate de prezentul acord achizițiile pe care entitatea contractantă le atribuie pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale, astfel cum se prevede în prezenta anexă, sau pentru exercitarea de astfel de activități într-o țară din afara SEE.
2. Prezentul acord nu vizează achizițiile efectuate:
(a) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate17; sau
(b) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării unei activități relevante în sensul literelor (i)-(vi) din prezenta anexă, unei întreprinderi care este afiliată cu una din aceste entități contractante,
cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri a întreprinderii afiliate, în ceea ce privește bunurile, serviciile sau serviciile de construcții, pentru ultimii trei ani, să rezulte din furnizarea de servicii sau, respectiv, de bunuri, către întreprinderile cu care s-a afiliat.
În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri menționată la prezentul punct este verosimilă, în special prin previziuni de afaceri.
3. Prezentul acord nu include achizițiile publice efectuate de entitățile prevăzute în prezenta anexă, după cum urmează:
(a) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de entități contractante în scopul desfășurării unor activități în sensul literelor (i)-(vi) din prezenta anexă, uneia dintre aceste entități contractante; sau
(b) de către o entitate contractantă, unei asemenea societăți mixte din care face parte, cu condiția ca societatea mixtă să fi fost înființată în scopul desfășurării activității implicate pe o perioadă de cel puțin trei ani și ca actul de înființare a societății mixte să stipuleze că entitățile contractante care o formează vor face parte din ea pentru cel puțin aceeași perioadă.
4. Prezentul acord nu vizează achizițiile publice pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau combustibili în vederea producerii de energie.
5. Prezentul acord nu vizează achizițiile efectuate de către entitățile contractante, altele decât autorități publice, care furnizează apă potabilă sau energie electrică către rețele care furnizează un serviciu public, dacă acestea asigură astfel de servicii prin capacități proprii și le utilizează în scopul desfășurării altor activități decât cele descrise la literele (i) și (iii) din prezenta anexă, cu condiția ca alimentarea rețelei publice să depindă numai de consumul propriu al entității și să nu depășească 30 % din producția totală de apă potabilă sau energie a entității, având în vedere media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.
6. Prezentul acord nu se aplică achizițiilor efectuate pentru revânzarea sau închirierea către terți, cu condiția ca entitatea contractantă să nu beneficieze de niciun drept special sau exclusiv de vânzare sau de închiriere a obiectului unor astfel de contracte și ca alte entități să aibă libertatea de a-l vinde sau a-l închiria în aceleași condiții ca și entitatea contractantă.
7. Prezentul acord nu se aplică achizițiilor efectuate de către entitățile contractante care oferă servicii de transport cu autobuzul, dacă există alte entități care oferă servicii similare și în aceleași condiții, în general sau într-o anumită zonă geografică.
8. Prezentul acord nu se aplică achizițiilor efectuate de către entitățile contractante care desfășoară una dintre activitățile descrise în prezenta anexă atunci când activitatea respectivă este expusă concurenței de pe piață.
9. Nu sunt considerate achiziții reglementate următoarele:
(a) achizițiile publice efectuate de entitățile contractante active în domenii precum:
(i) producerea, transportul sau distribuția de apă potabilă care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Canada și Statele Unite ale Americii;
(ii) energia electrică, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Canada și Japonia;
(iii) serviciile de transport prin căi ferate urbane, cu tramvaie, troleibuze sau autobuze, care intră sub incidența prezentei anexe, în ceea ce privește bunurile, serviciile, furnizorii și prestatorii de servicii din Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii;
(iv) serviciile de transport cu autobuzul prevăzute în prezenta anexă, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Israel și Coreea;
(b) achizițiile publice efectuate de entitățile enumerate în prezenta anexă, pentru produse HS având codurile 8504, 8535, 8537 și 8544 (transformatoare electrice, prize, întrerupătoare și cabluri izolate), în ceea ce privește furnizorii din Israel și Coreea, precum și pentru produse HS având codurile 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390 și 8536, în ceea ce privește furnizorii din Israel;
(c) achizițiile publice efectuate de entitățile contractante vizate de prezenta anexă, pentru echipamente de control al traficului aerian, în ceea ce privește furnizorii și prestatorii de servicii din Statele Unite ale Americii;
(d) achizițiile de servicii în ceea ce privește părțile care nu includ contractele de servicii pentru entitățile relevante enumerate în anexele 1-3 și categoria de servicii relevantă prevăzută în prezenta anexă în propriul domeniu de aplicare,
până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că părțile respective asigură acces reciproc satisfăcător pe propria piață pentru bunurile, furnizorii, serviciile și prestatorii de servicii din Principatul Liechtenstein.
10. Dispozițiile articolului XVIII nu se aplică furnizorilor și prestatorilor de servicii din:
- Israel, Japonia și Coreea atunci când se contestă atribuirea de către entitățile din Principatul Liechtenstein de contracte a căror valoare este mai mică decât pragul aplicat pentru aceeași categorie de contracte atribuite de aceste părți;
- Japonia, Coreea și Statele Unite ale Americii atunci când se contestă atribuirea de contracte unui furnizor sau prestator de servicii al altor părți decât cele menționate, care sunt întreprinderi mici sau mijlocii în temeiul dispozițiilor relevante ale legislației Principatului Liechtenstein, până la recunoașterea de către Principatul Liechtenstein a faptului că acestea nu mai practică măsuri discriminatorii în favoarea anumitor întreprinderi naționale mici sau deținute de minorități.

Anexa 4
Bunuri

În absența unor dispoziții contrare, prezentul acord se aplică tuturor bunurilor.


Anexa 5
Servicii

Prezentul acord se aplică următoarelor servicii identificate în conformitate cu Clasificarea centrală provizorie a produselor a Organizației Națiunilor Unite (CPC), inclusă în documentul MTN.GNS/W/120:Subiect
Servicii de întreținere și reparații 6112, 6122, 633, 886
Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport 712 (cu excepția 71235),

cu vehicule blindate, și serviciile de curierat, cu excepția 7512, 87304


transportului de corespondență
Servicii de transport aerian: transport de călători și de marfă 73 (cu excepția 7321)

cu excepția transportului de corespondență


Transport terestru de corespondență, cu excepția 71235, 7321

transportului feroviar, și transport aerian de corespondență


Servicii de telecomunicații 752
Servicii financiare ex 81
(a) Servicii de asigurare 812, 814
(b) Servicii bancare și de investiții18
Servicii informatice și servicii conexe 84
Servicii de contabilitate, de audit și de ținere 862

a registrelor contabile


Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie 864
Servicii de consultanță în management și servicii conexe 865, 86619
Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate 867

de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de

arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță

științifică și tehnică; servicii de testare și

analiză tehnică
Servicii de publicitate 871
Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii 874, 82201-82206

de administrare a proprietăților


Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau 88442

pe baza unui contract


Servicii de evacuare a apelor reziduale și de eliminare 94
a deșeurilor menajere; servicii de igienizare și servicii similare

Note la anexa 5
1. Serviciile reglementate nu includ serviciile pe care entitățile trebuie să le achiziționeze de la o altă entitate, în temeiul unui drept exclusiv instituit printr-un act cu putere de lege sau act administrativ publicat.
2. Pentru oricare dintre serviciile vizate de prezenta anexă, achizițiile publice efectuate de entitățile contractante menționate în anexele 1-3 constituie achizițiile reglementate în ceea ce privește un furnizor de servicii al unei anumite părți numai în măsura în care partea respectivă a inclus serviciul respectiv în anexa 5 aferentă.
Anexa 6
Servicii de construcții

Lista din diviziunea 51, CPC:
Lucrări preliminare de construcții pe șantiere 511
Lucrări generale de construcții pentru clădiri 512
Lucrări generale de construcții de inginerie civilă 513
Lucrări de instalare și asamblare 514
Lucrări speciale de construcții pentru sectorul comercial 515
Lucrări de instalații 516
Lucrări de finalizare și finisare a construcțiilor 517
Altele 518

Notă la anexa 6
1. Pentru oricare dintre serviciile vizate de prezenta anexă, achizițiile publice efectuate de entitățile contractante menționate în anexele 1-3 constituie achizițiile reglementate în ceea ce privește un furnizor de servicii al unei anumite părți numai în măsura în care partea respectivă a inclus serviciul respectiv în anexa 6 aferentă.

Anexa 7
NOTE GENERALE ȘI DEROGĂRI DE LA DISPOZIȚIILE ARTICOLULUI IV

1. Prezentul acord nu se aplică:


- achizițiilor de produse agricole efectuate în cadrul programelor de sprijin agricol și al programelor de ajutor alimentar;
- achiziționării, dezvoltării, producției sau coproducției de elemente de programe de către radiodifuzori și contractelor pentru timpi de antenă.
2. Furnizarea de servicii, inclusiv servicii de construcții, în contextul procedurilor de achiziții publice prevăzute de prezentul acord, face obiectul condițiilor și calificărilor privind accesul pe piață și tratamentul național care vor fi impuse de către Principatul Liechtenstein în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul GATS.
3. Prezentul acord nu se aplică achizițiilor publice efectuate de către entitățile contractante vizate de anexele 1 și 2, în legătură cu activități din domenii precum apă potabilă, energie, transport și din sectorul poștal, cu excepția cazurilor în care acestea intră sub incidența anexei 3.
4. În conformitate cu articolul II din capitolul 2 litera (a) punctul (ii), prezentul acord nu se aplică plasamentelor de fonduri ale asiguraților, efectuate de către entități sau autorități publice precum fondurile publice de asigurări și de pensii.Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə