Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4Yüklə 2,56 Mb.
səhifə28/28
tarix01.11.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#24687
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Apendicele II
MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU A PUBLICA LEGI, REGULAMENTE, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI, HOTĂRÂRI ADMINISTRATIVE DE APLICARE GENERALĂ, CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD ȘI PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PREVĂZUTE DE PREZENTUL ACORD, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI

[VOR FI PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE FIECARE PARTE ÎN MOMENTUL DEPUNERII ACTULUI DE ACCEPTARE SAU LA O DATĂ ANTERIOARĂ]_______________


Apendicele III
MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU PUBLICAREA ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI A ANUNȚURILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL VII, ARTICOLUL IX ALINEATUL (7) ȘI ARTICOLUL XVI ALINEATUL (2)

[VOR FI PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE FIECARE PARTE ÎN MOMENTUL DEPUNERII ACTULUI DE ACCEPTARE SAU LA O DATĂ ANTERIOARĂ]_______________


Apendicele IV
ADRESA SAU ADRESELE SITE-URILOR INTERNET ÎN CARE PĂRȚILE PUBLICĂ STATISTICILE DE ACHIZIȚII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (5) ȘI ANUNȚURILE PRIVIND CONTRACTELE ATRIBUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (6)

[VOR FI PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE FIECARE PARTE ÎN MOMENTUL DEPUNERII


INSTRUMENTULUI DE ACCEPTARE SAU LA O DATĂ ANTERIOARĂ]

1 În sensul prezentului acord, termenul „guvern” este considerat ca incluzând autoritățile competente ale Uniunii Europene.

2 Numai în versiunea lingvistică originală./En langue originale seulement./En idioma original solamente.

∞ Activități poștale conform legii din 24 decembrie 1993.

3 Îndeplinește rolul de entitate centrală de achiziție pentru întreaga administrație publică italiană.

4 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), JO L 154, 21.6.2003, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1137/2008.

5 Conform Directivei UE privind utilitățile publice, o „întreprindere publică” este orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

- dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; sau

- controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere; sau

- pot desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.


6 În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de exploatare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

7 De exemplu, furnizarea sau exploatarea de rețelele (în sensul notei de subsol 4) destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului cu trenuri convenționale sau de mare viteză.

8 „Întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei situații anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate sau, în cazul entităților care nu intră sub incidența acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entitatea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă, sau care poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante, sau care, în comun cu entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a unei alte întreprinderi în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a normelor care o guvernează.

9 În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri menționată la prezentul punct este verosimilă, în special prin previziuni de afaceri.

10 Conform directivei privind utilitățile publice în SEE, o „întreprindere publică” este orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

- dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; sau

- controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere; sau

- pat desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.


11 În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de exploatare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru al SEE, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

12 De exemplu, furnizarea sau exploatarea de rețele (în sensul notei de subsol 2) destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului cu trenuri convenționale sau de mare viteză.

13 „Întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei situații anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, sau, în cazul entităților care nu intră sub incidența acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entitatea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă, sau care poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante, sau care, în comun cu entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a unei alte întreprinderi în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a normelor care o guvernează.

14 „Organism de drept public” înseamnă orice organism:

- înființat special pentru a răspunde nevoilor de interes general, care nu au caracter industrial sau comercial;

- cu personalitate juridică; și

- finanțat, în cea mai mare parte, de stat sau de autoritățile regionale ori locale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestiune este supusă controlului acestora din urmă, sau care dispune de un organism de administrare, de conducere sau de supraveghere alcătuit din membri dintre care mai mult de jumătate sunt desemnați de autoritățile de stat, regionale sau locale, sau de alte organisme de drept public.15 Conform directivei privind utilitățile publice în SEE, o „întreprindere publică” este orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

- dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii, sau

- controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere, sau

- pot desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.


16 În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de exploatare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru al SEE, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

17 „Întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei situații anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate sau, în cazul entităților care nu intră sub incidența acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entitatea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă, sau care poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante, sau care, în comun cu entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a unei alte întreprinderi în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a normelor care o guvernează.

18 Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale.

19 Cu excepția serviciilor de arbitraj și conciliere.

20 Conform directivei privind utilitățile publice în SEE, o „întreprindere publică” este orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

- dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii, sau

- controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere, sau

- pot desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.


21 În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de exploatare stabilite de o autoritate competentă, cum ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

22 „Întreprindere afiliată” înseamnă orice întreprindere ale cărei situații anuale sunt consolidate cu cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate sau, în cazul entităților care nu intră sub incidența acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entitatea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă, sau care poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante, sau care, în comun cu entitatea contractantă, este supusă influenței dominante a unei alte întreprinderi în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a normelor care o guvernează.

23 RS 172.010 și RS 172.010.1

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_010.html și http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/172.010.1.fr.pdf.

* Se referă la guvernele cantonale, conform terminologiei elvețiene.

24 Autoritate publică: statul, autoritățile locale sau regionale, organismele de drept public, asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public. Este considerat organism public orice organism care:

- este creat pentru a satisface în mod specific nevoile de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial;

- are personalitate juridică; și

- a cărui activitate este finanțată în cea mai mare parte de stat, de autoritățile locale sau regionale sau de alte organisme de drept public, a cărui gestionare este supusă controlului acestora sau care dispune de un organ de administrare, de conducere sau de control în cadrul căruia mai mult de jumătate din membri sunt desemnați de stat, de autoritățile locale sau regionale sau de alte organisme de drept public.25 Întreprindere publică: orice întreprindere asupra căreia autoritățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate, a participării financiare sau a normelor care o guvernează. Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

- dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii; sau

- controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere; sau

- pot desemna mai mult de jumătate din membrii organului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.26 RS 734.0.

27 RS 721.80.

28 RS 732.1.

29 RS 742.101.

30 RS 745.1.

31 RS 748.0.

32 SGS 421.1.

33 RS 783.0.

34 Pozițiile tarifare desemnate de Elveția figurează în Sistemul armonizat (HS) definit prin „Convenția internațională din 14 iunie 1983 privind Sistemul armonizat de definire și codificare a mărfurilor”. Această convenție a intrat în vigoare în Elveția la 1 ianuarie 1998 (RS 0.632.11).

35 Cu excepția Oficiului Federal de Topografie (swisstopo) și a Oficiului Federal pentru Sport (OFSPO).

* Cu excepția contractelor de servicii financiare privind emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de titluri de valoare sau de alte instrumente financiare, precum și de servicii furnizate de băncile centrale.

** Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.

RO   RO


Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə