Psikologi pendidikan institut pendidikan guru malaysia kementerian pendidikan malaysiaYüklə 228,55 Kb.
səhifə1/4
tarix03.11.2017
ölçüsü228,55 Kb.
#29105
  1   2   3   4


PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH


MODUL PEMBELAJARAN
EDUP2023
PSIKOLOGI PENDIDIKAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,

BLOK 2200, PERSIARAN APEC,

CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

November 2015MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH MENENGAH.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

November 2015

Institut Pendidikan Guru Malaysia

Kementerian Pendidikan MalaysiaFalsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.


Falsafah Pendidikan Guru
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

November 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.


KANDUNGAN
MUKA SURATNotis Hak Kerajaan

i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Guruii

ii


Kandungan

iii

Panduan Pelajar

viii

Pengenalan

xi

Agihan Tajuk

xiii

Tajuk Pembelajaran

Tajuk 1 : Psikologi dan Psikologi Pendidikan

  1. Sinopsis

  2. Hasil Pembelajaran

  3. Kerangka Tajuk

  4. Kandungan

1.4.1 Konsep Asas Psikologi

1.4.2 Konsep Psikologi Pendidikan

1.4.3 Tujuan Psikologi Pendidikan

1.4.4 Implikasi Psikologi Pendidikan Kepada

Guru

1

12

2

2

Tajuk 2: pertumbuhan dan perkembangan

  1. Sinopsis

  2. Hasil Pembelajaran

  3. Kerangka Tajuk

  4. Kandungan

2.4.1 Konsep Asas Perkembangan Kanak-

Kanak


2.4.2 Prinsip-Prinsip Asas Perkembangan

Kanak-Kanak

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Perkembangan Kanak-Kanak - Baka

Dan Persekitaran (Nature And Nature)
Tajuk 3: Peringkat Perkembangan Fizikal

Individu Hingga Remaja

3.1 Sinopsis

3.2 Hasil Pembelajaran

3.3 Kerangka Tajuk

3.4 Kandungan

3.4.1 Perkembangan Fizikal

3.4.2 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran

Tajuk 4: peringkat perkembangan kognitif

individu hingga remaja berdasarkan

perspektif teori

4.1 Sinopsis

4.2 Hasil Pembelajaran

4.3 Kerangka Tajuk

4.4 Kandungan

4.4.1 Perkembangan Kognitif

4.4.2 Teori Piaget Dan Vygotsky

4.4.3 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran


97

9798

98

99101

102


103

106


Tajuk 5: Peringkat perkembangan moral

individu hingga remaja berdasarkan

perspektif teori

5.1 Sinopsis

5.2 Hasil Pembelajaran

5.3 Kerangka Tajuk

5.4 Kandungan

5.4.1 Perkembangan Moral

5.4.2 Teori Lawrence Kohlberg

5.4.3 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran


110


110

111


111

111
122

Tajuk 6: peringkat perkembangan sosio emosi

individu hingga remaja berdasarkan

perspektif teori

6.1 Sinopsis

6.2 Hasil Pembelajaran

6.3 Kerangka Tajuk

6.4 Kandungan

6.4.1 Perkembangan Sisio Emosi

6.4.2 Teori Erik Erikson

6.4.3 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran


97

9798

98

99101

102


103

106


Tajuk 7: perbezaan individu dan pembelajaran

7.1 Sinopsis

7.2 Hasil Pembelajaran

7.3 Kerangka Tajuk

7.4 Kandungan

7.4.1 Aspek-Aspek Perbezaan Individu

- Fizikal

- Kognitif

- Afektif

- Sosio Budaya Pelajar

7.4.2 Kecerdasan

- Teori Kecerdasan Sternberg

- Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner

- Teori Kecerdasan Emosi Goleman

7.4.3 Implikasi Perbezaan Individu Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran


97

9798

98

99101

102


103

106


Tajuk 8: perbezaan individu dan pembelajaran

8.1 Sinopsis

8.2 Hasil Pembelajaran

8.3 Kerangka Tajuk

8.4 Kandungan

8.4.1 Gaya Kognitif

- Bersandar/ Tidak Bersandar (Field Dependent/ Field Independent)

8.4.2 Konsep Pemikiran

- Jenis-Jenis Pemikiran

8.4.3 Gaya Pembelajaran

- Model Dunn & Dunn

- Model Kold

- Model Honey & Mumford

8.4.4 Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran


97

9798

98

99101

102


103

106


Tajuk 9: personaliti

9.1 Sinopsis

9.2 Hasil Pembelajaran

9.3 Kerangka Tajuk

9.4 Kandungan

9.4.1 Personaliti

- Konsep Personaliti

- Jenis Dan Ciri Personaliti

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Personaliti

- Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran

9.4.2 Konsep Kendiri

- Konsep Kendiri

- Pengertian Konsep Kendiri

- Jenis Dan Ciri-Ciri Konsep Kendiri

- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pembentukan Konsep Kendiri

- Implikasi Terhadap Pengajaran Dan

Pembelajaran
97

9798

98

99101

102


103

106


Tajuk 10: motivasi dan pembelajaran

10.1 Sinopsis

10.2 Hasil Pembelajaran

10.3 Kerangka Tajuk

10.4 Kandungan

10.4.1 Perspektif Behavioris

- Teori Peneguhan Skinner

10.4.2 Perspektif Kognitivis

- Teori Pencapaian Mc Clelland

- Teori Atribusi Weiner

- Teori Expectansy x Value Vroom

10.4.3 Perspektif Humanistik

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

10.4.3 Implikasi Motivasi Terhadap

Pengajaran Dan Pembelajaran97

9798

98

99101

102


103

106


Rujukan

130

Panel Penulis Modul

Panel Penilai Modul133

xxx


Ikon Modul

135

Yüklə 228,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə