Qarisiq “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ” kafedrası “Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləriYüklə 0,64 Mb.
səhifə3/4
tarix18.06.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4

Şəkil 5. Pambıq bazarında tələb və təklif

Həmin proqramm həyata keçirilməsi nəticəsi belə olacaq:

A) AC həcmdə pambıq artıqlığı olacaq;

B) AB həcmdə pambıq artıqlığı olacaq;

C) BC həcmdə pambıq defısiti olacaq;
D) AC həcmdə pambıq defisiti olacaq;

E) Pambığın qiyməti dəyişməyəcək.

171. Şəkil 5-də pambıq bazarmda tələb və təklif verilmişdir.
Deyək ki, hökumət pambıqçıları qiymət cəhətdən dəstəkləmək

proqramı qəbul etmiş və pambığm təminatlı qiymətini P məbləğində müəyyənləşdirmişdir.

Qiymət

Pambığm miqdarıŞəkil 5. Pambıq bazarında tələb və təklif

Həmin proqram həyata keçirilməsi nəticəsi belə olacaq:

A) pambiğin həcmi sabit olacaq;

B) AB həcmdə pambıq artıqlığı olacaq;

C) BC həcmdə pambıq defısiti olacaq;
D) AC həcmdə pambıq defısiti olacaq;

E) pambığın qiyməti düşəcək.

172. Fermerlərin gəlirləri bir qayda olaraq qeyri-kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarmm gəlirlərindən aşağıdır, çünki:

A) kənd təsərrüfatı məhsulu gec xarab olur.

B) kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb gəlirə görə elastikdir

C) kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb qiymətə görə elastikdir


D) kənd təsərrüfatı məhsulu tez xarab olur

E) texniki tərəqqi məhsuldarlığın xeyli artmasına səbəb olur

173. Avropa İqtisadi Birliyi ölkələrinin ümumi aqrar siyasəti
nəticəsində:

A) qiymətlər sabitləşib.

B) kənd təsərrüfatma investisiyalar artıb

C) gəlirlər daha bərabər bölünməyə başlanıb

D) üçüncü dünya ölkələrinin aqrar bölməsi üçün əlverişli şərait yarandı.

E) kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri üşüb


174. Əməyə tələbin elastikliyi yüksək olar, əgər:
A) əhali bu peşəyə yaxşı uyğunlaşmışdırsa.

B) həmin əməklə istehsal olunan əmtəənin qiymət elastikliyi


daha aşağıdırsa;

C) əlavə istehsal amillərinin təklifi elastic deyildirsə

D) ümumi istehsal xərcləri arasında əmək haqqına xərclərin daha azdırsa

E) əməyi istehsalm başqa amilləri ilə əvəzləmək çətindirsə

175. İllik faiz dərəcəsinin 8% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək mühasibat mənfəəti hesadlayın və cədvəl 8-i doldurun.

Cədvəl 8 mühasibat mənfəətin hesadlanması üçün verilənlər

Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

I

II

III50

100


1500

5

6

2250

600


3000

225

500


2800

20

40

224


 1. (ı)25; (ıı)100; (ıı)200,

 2. (ı) 22.5, (ıı)50; (ııı) 20

 3. (ı)22.5,(ıı)100,(ııı) 200

 4. (ı)22.5, (ıı) 100,(ııı)280

 5. 25(ı), 50,(ıı), 200,(ııı)

176. İllik faiz dərəcəsinin 8% olduğunu və bunım yeganə xərc olduğunu fərz edərək gizli xərcləri hesadlayın.


Gizli xərclərin hesadlanması üçün verilənlər

Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

I

II

III50

100


1500

6

5

2300

500


3000

250

400


2800A) (I)20,(II)32,(III) 224

B) (I)18,(II)42,(III) 280,

C) (I) 2,(II)38,(III)80

D) (I)12,(II)18,(III)24,

E) (I) 36,(II)72,(III) 180.


177. İllik faiz dərəcəsinin 4% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək aşağıdakı cədvəldə mühasibat mənfətin hesablayın

Fir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

İqtisadi mən-fəət, doll.

I

II

III50

100


1500

6

5

2300

500


3000

250

450


2500

10

18

100
 1. 50,50,500.

 2. 90,32,400,

 3. 300,500,3000;

 4. 4.2,90,1250;

 5. 60,90,200.

178. İllik faiz dərəcəsinin 8% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək aşağıdakı cədvəli doldurun və hansı firmaların fəliyətini dayandıracağını müəyənləşdirinFir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

Iqtisadi mən-fəət, doll.

I

II

III50

100


1500

5

5

6250

500


9000

250

420


2800 1. I firma

 2. II firma

 3. I və 11 firma

 4. I , II və 111 firma

 5. 111 firma

179. İllik faiz dərəcəsinin 4% olduğunu və bunun yeganə xərc olduğunu fərz edərək aşağıdakı cədvəldə iqtisadi mənfətin hesablayınFir-ma-lar

Əmtəə istehsalı, dənə ilə

Bir əmtəənin qiyməti, doll.

Umumi gəlir, doll.

Aşkar xərclər, doll.

Gizli xərclər, doll.

Müha-sibat mənfəəti, doll.

Iqtisadi mən-fəət, doll.

I

II

III50

100


1500

6

5

2300

500


3000

250

450


2500

10

18

100
 1. 40,32,400.

 2. 90,32,400

 3. 300,500,3000

 4. 4.2,90,1250

 5. 60,90,200

180. Aşağıdakılardan hansı firmanın dəyişən xərclərini artırmır? 1. Maddi istehsalda çalişan fəhlələrinəmək haqqi

 2. Xammal-material xərcləri

 3. Yanacaq xərcləri

 4. Idarə rəhbərlərinin idarə haqqi

 5. Daşinma xərcləri.

181. Aşağıdakılardan hansı ümumi xərcləri artırsa da dəyişən xərcləri artırmır 1. Maddi istehsalda çalışan fəhlələrin əmək haqqı

 2. Xammal-material xərcləri

 3. Mühasibat xərcləri

 4. Yanacaq xərcləri

 5. Daşıma xərcləri.

182. Aşağıdakılardan hansılar istehsal olunan məhsulun həcmi artdıqca məhsul vahidinə düşən hissəsi azalır? 1. Maddi istehsalda çalışan fəhlələrin əmək haqqı

 2. Mühasibat xərcləri

 3. Xammal-material xərcləri

 4. Yanacaq xərcləri

 5. Daşınma xərcləri.

183.Aşağıdakılardan hansılar istehsal olunan məhsulun həcmi artdıqca məhsul vahidinə düşən hissəsi sabit qalır? 1. Xammal-material xərcləri

 2. Mühasibat xərcləri

 3. Müəssisənin kreditə görə ödədiyi bank faizi

 4. Müəssisənin müdirinin əmək haqqı

 5. İcarə haqqı

184. Aşağıdakılardan hansı istehsal artıqca orta xərclərin azalmasına səbəb olur 1. Maddi istehsalda çalışan fəhlələrin əmək haqqı faizi

 2. Xammal-material xərcləri

 3. Yanacaq xərcləri

 4. Bank krediti üçün ödəniləcək faiz

 5. Daşınma xərcləri.

185. Aşağıdakılardan hansı tələbin həcminə təsir göstərən qeyri-qiymət amillərinə aid deyildir 1. Bazarda alicilarin sayi

 2. Əhalinin pul gəlirlərinin artmasi

 3. Alicilarin zövqü və onun dəyişməsi səviyyəsi

 4. Ehtiyatlara qiymətlərin səviyyəsi

 5. Qarşiliqli əlaqədə olan əmtələrə qiymətlərin səviyyəsi.

186. Aşağıdakılardan hansı təklifin həcminə təsir göstərən qeyri qiymət amillərinə aiddir 1. Ehtiyatlara qiymətlərin səviyyəsi

 2. Bazarda alicilarin sayi

 3. Əhalinin pul gəlirlərinin artmasi

 4. Alicilarin zövqü və onun dəyişməsi

 5. Qarşiliqli əlaqədə olan əmtələrə qiymətlərin səviyyəsi.

187. Aşağıdakılarda hansı təklifin həcminə təsir göstərən qeyri qiymət amillərinə aid deyildir: 1. Əhalinin pul gəlirlərinin səviyyəsi

 2. Vergilərin və yardımların səviyyəsi

 3. Ehtiyatlara qiymətlərin səviyyəsi

 4. Bazarda satıcıların sayı

 5. Texniki tərəqqi.texnologiyada olan dəyişikliklər

188. Qiymətin cəviyyəcinin 3% azaldığl halda aşağıdakılardan hansı tələbin elastik olduğu variantdır ? 1. 4%

 2. 3%

 3. 2%

 4. 2.9%

 5. 2.4%

`189. Qiymətin səviyyəsinin 9% artdığı halda aşağıdakılardan hansı tələbin elastik olduğu variantdır ? 1. 8%

 2. 9%

 3. 7. 9%

 4. -12%

 5. 4%

190. Qiymətin səviyyəsinin 11% artdığı halda aşağıdakılardan hansı təklifin elastik olduğu variantdır ? 1. 12%

 2. 8%

 3. 9%

 4. 7,9%

 5. 4 %

191. Qiymətin cəviyyəcinin 4% azaldığı halda aşağıdakılardan hansı daha çox təklifin elastik olduğu variantdır ? 1. -12%

 2. 8%

 3. 9%

 4. 7.9%

 5. -4%

192. Qiymətin cəviyyəcinin 10% azaldığı halda aşağıdakılardan hansı təklifin qeyr-elastik olduğu variantdır ? 1. 8%

 2. -4%

 3. -9%

 4. -7.9%

 5. -12%

193. Qiymətin cəviyyəcinin 9% azaldığı halda aşağıdakılardan hansı daha çox tələbin qeyr-elastik olduğu variantdır ? 1. 8%

 2. -4%

 3. -9%

 4. 9%

 5. 12%

194. Qiymətin səviyyəcinin 5% azaldığı halda aşağıdakılardan hansı daha çox tələbin qeyr-elastik olduğu variantdır ? 1. -5%

 2. 8%

 3. 9%

 4. 7.9%

 5. 5%

195. Təklif qeyri- elastikdir: 1. Təklif olunan əmtənn kəmiyyəti qiymət artıqca artırsa;

 2. Qiymətin cüzi azalması ilə təklif sıfra enirsə;

 3. Təklif olunan əmtənn kəmiyyəti istənilən qiymətə satılmaq üçün dəyişməzsə;

 4. Qiymətin səviyəsi və təklif sabit qalırsa

 5. Qiymət dəyişməsinə uyğun təklif dəyişirsə.

196. Aşağıdakılardan hansı tələbin elastik olduğun göstərir? 1. Qiymətin aşağı düşməsindən tələb daha sürətlə artır;

 2. Əmtənin qiymətinin hər hansı dəyişməsi tələbin həcminə təsir göstərmir;

 3. Qiymətin aşağı düşməsi tələbin artmasına səbəb olur;

 4. Əmtənin qiyməti artıqca tələb artır

 5. Qiymətin aşağı düşməsində tələbin həcmi sabit qalır.

197. Tələb qeyri- elastikdir 1. Əmtənin qiymətinin hər hansı dəyişməsinə bərabər olan tələbin həcmi bərabər dəyişir;

 2. Qiymətin aşağı düşməsi tələbin artmasına səbəb olur;

 3. Qiymətin aşağı düşməsi sürətindən tələbun həcminin artım sürəti azdır və yaxud dəyişmir.

 4. Qiymətin aşağı düşməsindən təklif daha sürətlə artır;

 5. Əmtəənin qiyməti artdıqca tələb artır.

200. İnhisarçılıq firmanın hansı fəaliyyətində meydana gəlir? 1. Öz kapitalını sürətlə təmərküləşdirəndə.

 2. Mənfəət əldə edəndə

 3. Bazarda əmtəələri çox satanda

 4. Eyni əmtəəyə müxtəlif müştərilərə müxtəlif qiymət qoyanda

 5. Əmətələrə qiymət qoyanda

201. Aşagıdakılardan hansı fəaliyyət inhisarçı əlamətidir? 1. Bazara digərlərinin girməsinə mane olmaq məqsədi ilə razılaşmalarda iştirak edir.

 2. Bazarda öz mövqeyini qoruyub saxlayır və daha da artırır.

 3. Çalışır ki, öz əmtələrinin qiyməti daima yüksək olsun

 4. Təminatlı xidmət müddətini daima artırır

 5. Reklam vasitəsilə öz məhsullarının daha çox satışına nail olur.

202. İnhisarçı müəssisələrə xas olan fəaliyyət növü hansıdır?

A) Rəqiblərlə qiymətin səviyyəsinə təsir göstərmək məqsədilə razılaşmalar aparmaq və onlara əməl etmək;

B) Başqa firmanı satın almaq

C) Bazarda ən aşağı qiymət siyasəti yeritmək

D) Bazarda 10 firma mövcud olduğu halda istehsal və satışın 30%-nə nəzarət etmək

E) Tərafdaşlarla müqavilə balayarkən onlara sərf edən şərtləri qəbul etməmək.
203. Aşagıdakılardan hansı fəaliyyət inhisarçı əlamətidir?


 1. Tərafdaşlarla müqavilə bağlaryarkən onlar üçün əlverişli olmayan şərtlərin müqaviəyə daxil edilməsi.

 2. Bazarda öz mövqeyini qoruyub saxlayır və daha da artırır.

 3. Çalışır ki, öz əmtələrinin qiyməti daima yüksək olsun

 4. Təminatlı xidmət müddətini daima artırır

 5. Reklam vasitəsilə öz məhsullarının daha çox satışına nail olur.

204 İnhisarlaşmanı qadağan edən Şerman qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir? 1. 1860

 2. 1914

 3. 1950

 4. 1890

 5. 1956

205. İnhisarlaşmanı qadağan edən Kleyton qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir? 1. 1914

 2. 1890,

 3. 1860

 4. 1950

 5. 1956

206. Aşağıdakılardan hansı Kleyton qanunun məzmununa daha yaxındır? 1. Məhdud işgüzar praktikanı, qiymət diskriminasiyasını, üfüqi qovuşmanı qadağan etmək

 2. Peşə azadlığını məhdudlaşdırmaq, hər hansı bir təsərrüfat sahəsini inhisarlaşdırmaq məqsədi ilə müqavilə və birləşmələr yaratmaq

 3. Aktivlərin alınması yolu ilə çulğaşma, üfüqi və horizontal birləşmələr qadağan olundu

 4. Bir müəssisə satışın 33%-ə, 3 müəssisə 50%-ə,5 müəssisə satışın 66,6%-ə nəzarət edirsə inhisarçıdır

 5. Satış sferasında məhdud işgüzar praktikanı, diskriminasi və çulğaşmanı müəyyən edən maddələr

207. Aşağıdakılardan hansı Şerman qanunun məzmununa daha yaxındır? 1. Peşə azadliğini məhdudlaşdirmaq, hər hansi bir təsərrüfat sahəsini inhisarlaşdirmaq məqsədi ilə müqavilə və birləşmələr yaratmaq

 2. Məhdud işgüzar praktikani,qiymət diskriminasiyasini,üfüqi qovuşmani qadağan etmək

 3. Aktivlərin alinmasi yolu ilə çulğaşma, üfüqi və horizontal birləşmələr qadağan olundu

 4. Bir müəssisə satişin 33%-ə, 3 müəssisə 50%-ə,5 müəssisə satişin 66,6%-ə nəzarət edirsə inhisarçidir

 5. Satiş sferasinda məhdud işgüzar praktikani,diskriminasi və çulğaşmani müəyyən edən maddələr

208. Aşağıdakılardan hansı Robinson-Retmen qanunun məzmununa daha yaxındır? 1. Məhdud işgüzar praktikanı, qiymət diskriminasiyasını, üfüqi qovuşmanı

Qadağan etmək

 1. Satış sferasında məhdud işgüzar praktikanı,diskriminasiyanı və çulğaşmanı müəyyən edən maddələr

 2. Aktivlərin alınması yolu ilə çulğaşma, üfüqi və horizontal birləşmələr qadağan olundu

 3. Bir müəssisə satışın 33%-ə, 3 müəssisə 50%-ə, 5 müəssisə satışın 66,6%-ə nəzarət edirsə inhisarçıdır

 4. Peşə azadlığını məhdudlaşdırmaq, hər hansı bir təsərrüfat sahəsini inhisarlaşdırmaq məqsədi ilə müqavilə və birləşmələr yaratmaq

209. Aşağıdakılardan hansı istehsalda inhisarın kartel formasını xarakterizə edir: 1. Eyni bir istehsal sahəsində istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində mülkiyyətini saxlayan müəssisələr birliyidir. İstehsalın həcmi, və birlik üzvünün payı, satış qiymətləri ,bazar və mənfəətin bölgüsü razılaşma obyekti ola bilər;

 2. Yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə birliyidir ki, burada istehsal vasitələri iştirakçıların öz mülkiyyətində qalır,istehsal olunmuş məhsul inhisarın mülkiyyətində olur və yaradılmış xüsusi idarə tərəfindən satılır

 3. İstehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində vahid mülkiyyət

Yaranır.Birliyə verilmiş kapitalın həcminə uyğun səhmlər alınır və buna uyğun

Idarəetmə və mənfəətdə iştirak təmin olunur; 1. Formal olaraq müstəqil, üzərlərində maliyyə nəzarəti qoymaq yolu ilə bir sıra müəssisələri birləşdirən inhisardır.İştirakçı ziyan və gəlirə sahib olduğu birliyin səhmləri qədər cavabdehdir.

 2. Maliyyə, ticarət, texniki və başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçının qüvvəsini birləşdirməyi tələb edir.İştirakçılar tam müstəqiliyini saxlayırlar.Birgə seçilmiş rəhbərliyə birliyin məqsədinə çatmasına qədər tabe olurlar.

210. Aşağıdakılardan hansı istehsalda inhisarın sindikat formasını xarakterizə edir: 1. Yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə birliyidir ki, burada istehsal vasitələri iştirakçıların öz mülkiyyətində qalır,istehsal olunmuş məhsul inhisarın mülkiyyətində olur və yaradılmış xüsusi idarə tərəfindən reallaşdırılır.

 2. Eyni bir istehsal sahəsində istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində mülkiyyətini saxlayan müəssisələr birliyidir.istehsalın həcmi, və birlik üzvünün payı, satış qiymətləri ,bazaar və mənfəətin bölgüsü razılaşma obyekti ola bilər;

 3. Istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində vahid mülkiyyət yaranır.Birliyə verilmiş kapitalın həcminə uyğun səhmlər alınır və buna uyğun idarəetmə və mənfəətdə iştirak təmin olunur;

 4. Formal olaraq müstəqil,üzərlərində maliyyə nəzarəti qoymaq yolu ilə bir sıra müəssisələri birləşdirən inhisardır.İştirakçı ziyan və gəlirə sahib olduğu birliyin səhmləri qədər cavabdehdir.

 5. Maliyyə,ticarət, texniki və başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçının qüvvəsini birləşdirməyi tələb edir.İştirakçılar tam müstəqiliyini saxlayırlar.birgə seçilmiş rəhbərliyə birliyin məqsədinə çatmasına qədər tabe olurlar.

211. Aşağıdakılardan hansı istehsalda inhisarın trest formasını xarakterizə edir: 1. Istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində vahid mülkiyyət yaranir.Birliyə verilmiş kapitalin həcminə uyğun səhmlər alinir və buna uyğun idarəetmə və mənfəətdə iştirak təmin olunur

 2. Eyni bir istehsal sahəsində istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində mülkiyyətini saxlayan müəssisələr birliyidir.istehsalin həcmi, və birlik üzvünün payi, satiş qiymətləri ,bazaar və mənfəətin bölgüsü razilaşma obyekti ola bilər;

 3. Yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə birliyidir ki,burada istehsal vasitələri iştirakçilarin öz mülkiyyətində qalir, istehasal olunmuş məhsul inhisarin mülkiyyətində olur və yaradilmiş xüsusi idarə tərəfindən reallaşdirilir.

 4. Formal olaraq müstəqil,üzərlərində maliyyə nəzarəti qoymaq yolu ilə bir sira müəssisələri birləşdirən inhisardir.iştirakçi ziyan və gəlirə sahib olduğu birliyin səhmləri qədər cavabdehdir.

 5. Maliyyə,ticarət, texniki və başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçinin qüvvəsini birləşdirməyi tələb edir.iştirakçilar tam müstəqiliyini saxlayirlar.birgə seçilmiş rəhbərliyə birliyin məqsədinə çatmasina qədər tabe olurlar.

212 Aşağıdakılardan hansı istehsalda inhisarın konsorsium formasını xarakterizə edir: 1. Maliyyə,ticarət, texniki və başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçının qüvvəsini birləşdirməyi tələb edir.İştirakçılar tam müstəqiliyini saxlayırlar.Birgə seçilmiş rəhbərliyə birliyin məqsədinə çatmasına qədər tabe olurlar.

 2. Eyni bir istehsal sahəsində istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində mülkiyyətini saxlayan müəssisələr birliyidir.İstehsalın həcmi, və birlik üzvünün payı, satış qiymətləri ,bazaar və mənfəətin bölgüsü razılaşma obyekti ola bilər;

 3. İstehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində vahid mülkiyyət yaranır. Birliyə verilmiş kapitalın həcminə uyğun səhmlər alınır və buna uyğun idarəetmə və mənfəətdə iştirak təmin olunur;

 4. Formal olaraq müstəqil,üzərlərində maliyyə nəzarəti qoymaq yolu ilə bir sıra müəssisələri birləşdirən inhisardır. İştirakçı ziyan və gəlirə sahib olduğu birliyin səhmləri qədər cavabdehdir.

 5. Yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə birliyidir ki, burada istehsal vasitələri iştirakçıların öz mülkiyyətində qalır,istehsal olunmuş məhsul inhisarın mülkiyyətində olur və yaradılmış xüsusi idarə tərəfindən reallaşdırılır.

213 Aşağıdakılardan hansı istehsalda inhisarın konsern formasını xarakterizə edir: 1. Eyni bir istehsal sahəsində istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində mülkiyyətini saxlayan müəssisələr birliyidir.İstehsalın həcmi, və birlik üzvünün payı, satış qiymətləri ,bazaar və mənfəətin bölgüsü razılaşma obyekti ola bilər;

 2. İstehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində vahid mülkiyyət yaranır.Birliyə verilmiş kapitalın həcminə uyğun səhmlər alınır və buna uyğun idarəetmə və mənfəətdə iştirak təmin olunur;

 3. Formal olaraq müstəqil, üzərlərində maliyyə nəzarəti qoymaq yolu ilə bir sıra müəssisələri birləşdirən inhisardır.İştirakçı ziyan və gəlirə sahib olduğu birliyin səhmləri qədər cavabdehdir.

 4. Yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə birliyidir ki, burada istehsal vasitələri iştirakçıların öz mülkiyyətində qalır,istehsal olunmuş məhsul inhisarın mülkiyyətində olur və yaradılmış xüsusi idarə tərəfindən reallaşdırılır.

 5. Maliyyə,ticarət, texniki və başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçının qüvvəsini birləşdirməyi tələb edir.İştirakçılar tam müstəqiliyini saxlayırlar.Birgə seçilmiş rəhbərliyə birliyin məqsədinə çatmasına qədər tabe olurlar.

214. Aşağidakilardan hansı istehsal inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur? 1. Müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmləşməsidir.Bu həmin məhsulu istehsalçılarının birləşməsi və ya kapitalın artması hesabına baş verir;

 2. İnhisarın obyekti bu və ya digər məhsulun hazırlanması üsuludur.İnhisarçı kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqidə liderik edənlər çıxış edə bilirlər;

 3. Təsərüfat subyektləri arasında rəqabətin mümükün olmadığı sahələrdə yaranır.Bu inhisarın yaranması kapitalın öz-özünə artması,rəqiblərin sıxışdırmaq və mənfəti maksimumlaşdırmaq cəhdləri ilə az əlaqədardır.Bazar üzərində hökmranlığı xüsusi xarakter daşıyır.

 4. Iri istehlakçı tərəfindən satın alınan məhsulların qiymətlərini süni surətdə aşağı salınması nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranır;

 5. Istehsalçıların müxtəlif sahə və sahələrarasında və yaxud regionda müvafiq struktur yaratmaqla inhisarçı meylləri gücləndirmək mümkün olur.

215 Aşağidakilardan hansı təbii inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur? 1. Təsərüfat subyektləri arasında rəqabətin mümükün olmadığı sahələrdə yaranır.Bu inhisarın yaranması kapitalın öz-özünə artması,rəqiblərin sıxışdırmaq və mənfəti maksimumlaşdırmaq cəhdləri ilə az əlaqədardır.Bazar üzərində hökmranlığı xüsusi xarakter daşıyır.

 2. İnhisarın obyekti bu və ya digər məhsulun hazırlanması üsuludur.İnhisarçı kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqidə liderik edənlər çıxış edə bilirlər;

 3. Müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmləşməsidir.Bu həmin məhsulu istehsalçılarının birləşməsi və ya kapitalın artması hesabına baş verir;

 4. İri istehlakçı tərəfindən satın alınan məhsulların qiymətlərini süni surətdə aşağı salınması nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranır;

 5. İstehsalçıların müxtəlif sahə və sahələrarasında və yaxud regionda müvafiq struktur yaratmaqla inhisarçı meylləri gücləndirmək mümkün olur.

216. Aşağidakilardan hansı texnoloji inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur? 1. İnhisarın obyekti bu və ya digər məhsulun hazırlanması üsuludur.İnhisarçı kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqqidə liderik edənlər çıxış edə bilirlər;

 2. Təsərüfat subyektləri arasında rəqabətin mümükün olmadığı sahələrdə yaranır.Bu inhisarın yaranması kapitalın öz-özünə artması,rəqiblərin sıxışdırmaq və mənfəti maksimumlaşdırmaq cəhdləri ilə az əlaqədardır.

 3. Müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmləşməsidir.Bu həmin məhsulu istehsalçılarının birləşməsi və ya kapitalın artması hesabına baş verir;

 4. İri istehlakçı tərəfindən satın alınan məhsulların qiymətlərini süni surətdə aşağı salınması nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranır;

 5. İstehsalçıların müxtəlif sahə və sahələrarasında və yaxud regionda müvafiq struktur yaratmaqla inhisarçı meylləri gücləndirmək mümkün olur.

217. Aşağidakilardan hansı istehlakçı inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur? 1. Inhisarın obyekti bu və ya digər məhsulun hazırlanması üsuludur.

 2. Inhisarçı kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqidə liderik edənlər çıxış edə bilirlər.

 3. Iri istehlakçı tərəfindən satın alınan məhsulların qiymətlərini süni surətdə aşağı salınması nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranır.

 4. Təsərüfat subyektləri arasında rəqabətin mümükün olmadığı sahələrdə yaranır.bu inhisarın yaranması kapitalın öz-özünə artması,rəqiblərin sıxışdırmaq və mənfəti maksimumlaşdırmaq cəhdləri ilə az əlaqədardır.bazar üzərində hökmranlığı xüsusi xarakter daşıyır.

 5. Istehsalçıların müxtəlif sahə və sahələrarasında və yaxud regionda müvafiq struktur yaratmaqla inhisarçı meylləri gücləndirmək mümkün olur.

218. Aşağidakilardan hansı təşkilati inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur?

 1. Inhisarin obyekti bu və ya digər məhsulun hazirlanmasi üsuludur.İnhisarçi kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqidə liderik edənlər çixiş edə bilirlər;

 2. Istehsalçilarin müxtəlif sahə və sahələri arasinda və yaxud regionda müvafiq struktur yaratmaqla inhisarçi meylləri gücləndirmək mümkün olur.Müəyyən növ məhsul istehsalinin əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçinin əlində cəmləşməsidir.Bu həmin məhsulu istehsalçilarinin birləşməsi və ya kapitalin artmasi hesabina baş verir;

 3. Iri istehlakçi tərəfindən satin alinan məhsullarin qiymətlərini süni surətdə aşaği salinmasi nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranir;

 4. Təsərüfat subyektləri arasinda rəqabətin mümükün olmadiği sahələrdə yaranir.Bu inhisarin yaranmasi kapitalin öz-özünə artmasi,rəqiblərin sixişdirmaq və mənfəti maksimumlaşdirmaq cəhdləri ilə az əlaqədardir. Bazar üzərində hökmranliği xüsusi xarakter daşiyir.

219. Aşağidakilardan hansı idarəetmə inhisarçılığının mahiyyətinə uyğundur? 1. Dövlət təsərrüfat mexanizmi vasitəsilə iqtisadiyyatı idarə etməklə həm müəssisələrin müstəqilliyini məhdudlaşdırır və məsuliyyətini azaldır, sərbəst təsərrüfat əlaqələri yaratmağa imkan vermir

 2. Inhisarın obyekti bu və ya digər məhsulun hazırlanması üsuludur.İnhisarçı kimi bu və ya digər sahədə elmi-texniki tərəqidə liderik edənlər çıxış edə bilirlər;

 3. Müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmləşməsidir.Bu həmin məhsulu istehsalçılarının birləşməsi və ya kapitalın artması hesabına baş verir;

 4. Iri istehlakçı tərəfindən satın alınan məhsulların qiymətlərini süni surətdə aşağı salınması nəticəsində yüksək mənfəət götürmək, müqabil tərəfə əlverişsiz müqavilə sərtləri qəbul etdirmək üçün əlverişli şərait yaranır;

 5. Təsərüfat subyektləri arasında rəqabətin mümükün olmadığı sahələrdə yaranır.Bu inhisarın yaranması kapitalın öz-özünə artması,rəqiblərin sıxışdırmaq və mənfəti maksimumlaşdırmaq cəhdləri ilə az əlaqədardır.Bazar üzərində hökmranlığı xüsusi xarakter daşıyır.

220. Aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabətə aıd deyildir: 1. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

 2. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin gözdən salınması.

 3. Rəqibin qiymətindən aşağı qiymətin təyin olunması;

 4. Istehlakçıların çaşdırılmasına imkan verən məlumat yayılması;

 5. Özgə əmtəə nişanından istifadə etmə.

221. Aşağıdakılardan hansı təkmil rəqabətə aid deyildir 1. Qeyri-qiymət rəqabəti;

 2. Məhsula yeni keyfiyyət çalarları verməklə satışı artırmaq

 3. Qabaqcıl firmaların əmtəə marka adlarından istifadə edərək satışı artırmaq;

 4. Qiymət rəqabəti

 5. Təminatlı xidmət müddətinin artırılması.

222. Aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabətə aıd deyildir 1. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

 2. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin gözdən salinmasi

 3. Istehlakçilarin çaşdirilmasina imkan verən məlumat yayilmasi;

 4. Reklam vasitəsilə satişin həcminin artirilmasi

 5. Reklam vasitəsi digər əmtəələr haqqinda yanliş informasiyalar verilməsi

223. Hansı rəqabət forması orta mənfəətin tarazlaşmasına səbəb olur? 1. Sahə daxili rəqabət

 2. Təkmil rəqabət;

 3. Haqlı rəqabət;

 4. Sahələrarası rəqabət;

 5. Azad rəqabət.

224. Hansı rəqabət forması əmtəənin bazaar qiymətinin müəyyənləşməsinə

səbəb olur?


 1. Sahə daxili rəqabət,

 2. Təkmil rəqabət;

 3. Haqlı rəqabət;

 4. Sahələrarası rəqabət;

 5. Azad rəqabət.

225. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı azad rəqabət bazarına aid deyildir:

A) Bazara daxil olmaq üçün müəyən texnoloji və maliyyə maneləri mövcuddur;;

B) Bütün satıcılar tərəfindən satış üçün standart əmtələr təklif olunur;

C) Bütün alıcılar və satıcılar bazar haqqında tam informasiyaya malikdirlər;

D) Alıcılar və satıcılar o qədər çoxdur ki, onların heç bir qrupu qiymətlərə təsir göstərə bilmirlər

E) Bütün maddi və maliyyə resursları tam çevikdir.
226. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı azad rəqabət bazarına aiddir:

A) Bütün alıcılar və satıcılar azaar haqqında tam informasiyaya malikdirlər;

B) Satıcılar tərəfindən satış üçün ancaq öz əmtələri təklif olunur;

C) Bazarda əmtəəni yalnız bir satıcı satır;

D) Bazara daxil olmaq üçün müəyən texnoloji və maliyyə maneləri mövcuddur;

E) Satıcı qiymət üzərində nəzarət edir.


227. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı tam inhisarlaşmış bazara aid deyildir:

A) Bazara daxil olmaq imkanı yoxdur;

B) Satıcılar tərəfindən satış üçün ancaq öz əmtələri təklif olunur;

C) Bazarda əmtəəni yalnız bir satıcı satır;

D) Bütün alıcılar və satıcılar bazar haqqında tam informasiyaya malikdirlər

E) Satıcı qiymət üzərində nəzarət edir.


228. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı xalis inhisarçı bazara aid deyildir:

A) Daha aşaği xərclər tələb edən iri istehsalin üstünlükləri ilə şərtlənən miqyasin effekti;

B) Əmtəə elə nadirdir ki, onu əvəz edən əmtəə yoxdur.alici ya bu əmtəəni almali ya da onsuz keçinməlidir.

C) Patent və lisenziyalarin lazimliği,sahəyə daxil olmağin dövlət tərəfindən

məhdudlaşdirlmasi;

D) Xammalin əsas növləri üzərində nəzarət;

E) Rəqiblərə kredit verilməsinin məhdudlaşdirilmasi;
229. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı tam inhisarlaşmış bazara aiddir:

A) Əmtəə elə nadirdir ki, onu əvəz edən əmtəə yoxdur.Alıcı ya bu əmtəəni almalı ya da onsuz keçinməlidir;

B) Patent və lisenziyaların lazımlığı,sahəyə daxil olmağın dövlət tərəfindən məhdudlaşdırlması;

C) Xammalın əsas növləri üzərində nəzarət;

D) Rəqiblərə kredit verilməsinin məhdudlaşdırılması;

E) Daha aşağı xərclər tələb edən iri istehsalın üstünlükləri ilə şərtlənən miqyasın effekti

230 Aşağıdakı əlamətlərdən hansı xalis inhisarçı bazara aiddir:


 1. Oxşar lakin identik olmayan əmtələrlə ticarət edilir;

 2. Qiymətlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur;

 3. Xammalın əsas növləri üzərində nəzarət;

 4. Bazara daxil olmaq asandır;

 5. Qiymət və keyfiyyət üzrə rəqabət aparılır

231 Aşağıdakı əlamətlərdən hansı inhisarçı rəqabət bazarına aid deyildir: 1. Qiymət və keyfiyyət üzrə rəqabət aparilir.

 2. Oxşar, lakin identik olmayan əmtələrlə ticarət edilir;

 3. Qiymətlərə nəzarət etmək imkani yoxdur;

 4. Bazara daxil olmaq asandir;

 5. Xammalin əsas növləri üzərində nəzarət;

232. Aşağıdakılardan hansı riskin idarəetmə metodlarına aid deyildir. 1. Yayınma

 2. Səpələnmə

 3. Qarşılanma

 4. Məhdudlaşma

 5. Əvəzetmə

233. Kapital nəyə deyilir. 1. Dəyər gətirən dəyərdir.

 2. istehsal vasitələridir.

 3. istehlak şeyləridir.

 4. xammal materialdır

 5. kapital puldur

234. Kapitalın hansı hissəsi aşınır? 1. Dövriyyə kapitalı

 2. Hamısı

 3. Əsas kapital

 4. Intellektual kapital

 5. Heç biri.

235. Kapitalın fiziki aşınmasının əlamətidir. 1. İşlək vəziyyətdə olması.

 2. Avadanlığın paslanması nəticəsində xarab olması

 3. Avadanlığın işlənən hissəsinin təmir olunması

 4. Yeni və daha məhsuldar avadanlıqların tətbiq olunması

 5. Daha ucuz, lakin eyni məhsuldarlıqlı avadanlıqların ixtra olunması.

236. Kapitalın fiziki aşınması nə deməkdir? 1. Avadanlığın işlədilməsiı nəticəsində xarab olması

 2. Avadanlığın dəyərinin bərpa olunması

 3. Yeni və daha məhsuldar avadanlıqların tətbiq olunması

 4. Daha ucuz lakin eyni məhsuldarlıqlı avadanlıqların ixtra olunması.

 5. İşlək vəziyyətdə olması

237. Aşağıdakılardan hansı kapitalın mənəvi aşınmasına aiddir? 1. Daha ucuz lakin eyni məhsuldarlıqlı avadanlıqların ixtra olunması.

 2. Avadanlığın işlədilməsiı nəticəsində xarab olması

 3. Yeni avadanlıqların köhnələrini əvəz etməsi

 4. İşlək vəziyyətdə olması

238. Aşağıdakılardan hansı kapitalın mənəvi aşınmasına aiddir?

A) İşlək vəziyyətdə olması

B) Avadanlığın işlədilməsiı nəticəsində xarab olması

C) Yeni avadanlıqların köhnələrini əvəz etməsi

D) Yararlı avadanlığın dəyərinin bərpa olunması

E) Yararlı avadanlıqların qiymətinin düşməsi.
239. Kapitalın ümumi formulunu özündə əks etdirir:


 1. P-Ə-Pı

 2. Ə-P-Əı

 3. P-Ə-P

 4. Ə-P-Ə

 5. Ə...İ...Ə

240. Pul kapitalın dövranını özündə əks etdirir 1. P-Ə...İ...Ə-P1

 2. Ə-İp-Ə-P-Ə

 3. İp-Ə-P-Ə-İp

 4. P-P1

 5. Ə-Ə1

241. Əmtəə kapitalın dövranını özündə əks etdirir 1. Ə1-P-Ə-İp11

 2. P-Ə...İp...Ə-P1

 3. İp-Ə-P-Ə-İp

 4. P-P1

 5. Ə-Ə1

242. Məhsuldar kapitalın dövranını özündə əks etdirir 1. İP..Ə-P-Ə-IP.1..

 2. Ə...IP...Ə-P-Ə

 3. P-Ə...IP...Ə-P1

 4. P-P1

 5. Ə-Ə1

243. Borc kapitalının dövranını özündə əks etdirir 1. Ə-ip-ə-p-ə

 2. Ip-ə-p-ə-ip

 3. P-ə...ip...ə-p1

 4. P-p1

 5. Ə-ə1

244. Kapitalın dövranın birinci mərhələsidir: 1. P-Ə

 2. p...

 3. Ə1-P1

 4. Ə-Ə1

 5. P-P1

245. Kapitalın dövranın ikinci mərhələsidir:

 1. IP...

 2. P-Ə

 3. Ə1-P1

 4. Ə-Ə1

 5. P-P1

246. Kapitalın dövranın üçüncü mərhələsidir:

 1. Ə1-P1

 2. B)...İp...

 3. P-Ə

 4. Ə-Ə1

 5. P-P1

247. Kapitalın dövranı: 1. Kapitalin üç mərhələni əhatə edən və əvvəlki mərhələyə qayidan hərəkəti.

 2. Kapitalin məhsuldar forma alan hərəkəti

 3. Kapitalin fasiləsiz təkrar və bərpa olunan dövrani.

 4. Birdəfəlik əməliyyat kumi nəzərdən keçirilən hərəkəti

 5. Kapitalın dövriyyəsi

248. Kapitalın dövriyyəsi nə deməkdir? 1. Kapitalın məhsuldar forma alan hərəkəti;

 2. Kapitalın üç mərhləni əhatə edən və əvəlki mərhələyə qayıdan hərəkəti;

 3. Kapitalın fasiləsiz təkrar və bərpa olunan dövranı

 4. Birdəfəlik əməliyyat kimi nəzərdən keçirlən hərəkəti

 5. Kapitalın seyfdə saxlanması

249. Kapitalın dövriyyə müddəti 1. Kapitalın istehsal prosesində olduğu müddətdir

 2. Kapitalın tədavül prosesində olduğu müddətdir

 3. Ə-ə1 –sərf olunan müddətdir

 4. Kapitalın istehsal və tədavül prosesində olduğu müddətdir

 5. Ə1-p1- sərf olunan müddətdir.

250. Kapitalın dövriyyə sürəti aşağıdakılardan hansıdır? 1. Dövriyyə vəsaitlərinin bir ildəki dövrlərinin sayıdır

 2. Əsas kapialın bir ildəki dövrlərinin sayıdır

 3. Avans edilmiş kapitalın bir ildəki dövrlərinin sayıdır

 4. Kapitalın bir dövrünə sərf olunan vaxtın miqdarıdır

 5. Kapitalın bankda yerləşdirildiyi vaxtdır.

251. Amortizasiya ayırmaları( aşınma məbləği) 1. Əsas kapiatlın dəyərindən məhsulun üzərinə hesablanaraq keçən hissədir,

 2. Bütün kapitalın dəyərindən məhsulun üzərinə hesablanaraq keçən hissədir.

 3. Dövriiyyə kapitalından məhsulun üzərinə hesablanaraq keçən hissədir.

 4. Məhsulun dəyərində əsas kapitalın mənəvi aşınmasını əks etrdirir.

 5. Məhsulun dəyərində dövriyyə kapitalının mənəvi aşınmasını əks etrdirir.

252. Amartizasiya norması( aşınma əmsalı): 1. Aşınma məbləğinin məhsulun dəyərinə faizlə nisbətidir.

 2. Aşınma məbləğinin dövriyyə vəsaitlərinin dəyərinə faizlə nisbətidir.

 3. Aşınma məbləğinin bütün kapitalın dəyərinə faizlə nisbətidir.

 4. Aşınma məbləğinin əsas fondların dəyərinə faizlə nisbətidir.

 5. Yeni texnikanın köhəlmiş texnikaya nisbətən məhsuldarlığını ifadə edir.

253. Amortizasiya normasının(aşınma əmsalının) artılması nəyi əks etdirir 1. Məhsulun dövriyyə müddətinin qısaldılmasını

 2. Məcmu kapitalın dövriyyə sürətinin azaldılmasını

 3. Dövriyyə kapitalının dövriyyə sürətinin artılmasını

 4. Əsas kapitalın dövriyyə müddətinin qısaldılmasını;

 5. Mənəvi aşınmanın baş verməsi ehtimalının artmasını

254.Diskontlaşdırmanın investisiyaların həyata keçirlməsində rolu : 1. Kapitalın tətbiqindən nə qədər gəlir götürüləcəyini müəyyənləşdirməyə imkan verir.

 2. Fikitiv kapitalın gəlirlilik dərəcəsini göstərir.

 3. Kapitalın tətbiq edilməsinin alternativ variantlarından seçim etmək imkanı verir;

 4. Gələcəkdə faiz dərəcələrinin necə dəyişəcəyini göstərir

 5. Müəyyən məbləğ pulu müəyyən müddətdən sonra nə qədər olacağını göstərir.

255.Amortizasiya norması 8% , dəzgahın qiyməti 125000azn olarsa avadanlığın xidmət müddətini tapın 1. 10.5

 2. 12

 3. 8

 4. 12.5

 5. 8.5

256. Amortizasiya norması 8% , dəzgahın qiyməti 125000azn olarsa avadanlığın 3 ildən sonra qalıq dəyərini tapın

 1. 95000

 2. 100000

 3. 75000

 4. 30000

 5. 60000

257. Avadanlığın qalıq dəyəri 100000azn amortizasiya norması 5% və xidmət etmiş olduğu müddət 4 ildirsə,onun ilkin dəyərini tapın:

 1. 125000

 2. 120000

 3. 115000

 4. 95000

 5. 75000

258. Diskontlaşdırma metodundan istifadə edərək PV=FV/(1+R)n düsturuna əsasən (burada PV-cari dəyər, FV gələcək dəyər R- faiz dərəcəsi, n- illərin sayı),fazi dərəcəsinin 8% olduğu və 2 ilə 1200azn pulun qazanılması üçün nə qədər ilkin kapital lazım olduğunu müəyyənləşdirin:

 1. 1030

 2. 1100

 3. 930

 4. 980

 5. 1000

259. Diskontlaşdırma metodundan istifadə edərək PV=FV/(1+R)n düsturuna əsasən (burada PV-cari dəyər, FV gələcək dəyər R- faiz dərəcəsi, n illərin sayı),faz dərəcəsinin 8% olduğu və 4 ilə 13600azn pulun qazanılması üçün nə qədər ilkin kapital lazım olduğunu müəyyənləşdirin:

 1. 1030

 2. 1100

 3. 930

 4. 980

 5. 10000

260. Diskontlaşdırma metodundan istifadə edərək PV=FV/(1+R)n düsturuna əsasən (burada PV-cari dəyər, FV gələcək dəyər R- faiz dərəcəsi, n illərin sayı),faz dərəcəsinin 8% olduğu və 4 ildən sonra 136000azn pulun nə qədər olacağını müəyyənləşdirin:

 1. 180000

 2. 193860

 3. 168960

 4. 184960

 5. 194960

261. Diskontlaşdırma metodundan istifadə edərək PV=FV/(1+R)n düsturuna əsasən (burada PV-cari dəyər, FV gələcək dəyər R- faiz dərəcəsi, n- illərin sayı),faz dərəcəsinin 12% olduğu və 6 ildən sonra 160000azn pulun nə qədər olacağını müəyyənləşdirin:

 1. 193709

 2. 353709

 3. 193860

 4. 168960

 5. 194960

262. Təhlükə mənbəyinə görə risklərin növlərinə aid deyildir: 1. Kommersiya proseslərindən

 2. Siyasi xarakterli hadisələrdən

 3. Təbii qüvvələrin təsirindən;

 4. Iqtisadi xarakterli amillərdən

 5. Hüquqi xarakterli amillərdən

263. Aşağıdakı bazar növlərindən biri subyektlərinə görə bazar növü deyil. 1. Alıcı bazarı

 2. Lisenziyalar bazarı

 3. Satıcı bazarı

 4. Dövlət təşkilatlarının bazarı

 5. Vasitəçiləlrin bazarı

264. Rəqabətin məhdudlaşdırılması dərəcəsinə görə bazar növlərinə aid deyil: 1. Qeyri-leqal bazar

 2. Sərbəst bazar

 3. İnhisarçı bazar.

 4. Oliqopalik bazar.

 5. Qarışıq bazar.

265. Bazar infrastrukturunun elementlərinə aid deyil: 1. Zavod və fabriklərin hazır məhsul ambarları.

 2. Əmtəə birjaları, hərracalr, yarmarkalar.

 3. Banklar, sığorta şirkətləri.

 4. Əmək birjaları.

 5. Reklam agentlikləri

266. Mülkiyyətin əsas məğzinin təşkil edir: 1. İstifadə etmə

 2. Sahiblik

 3. Mənimsəmə

 4. Sərəncam vermə

 5. İcarə

267. Aşağıdakılardan biri rəqabətin funksiyası deyil: 1. Alıcılıq qabiliyyətinin aşkar edilməsi.

 2. Əmtəə istehsalçılarının təbəqələşməsi.

 3. İstehsalçının fəaliyyətinin istehlakçı tələblərinə yönəldilməsi.

 4. Səmərəliliyinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılması.

 5. Rəqabət qabiliyyətli olmayan müəssisələrin ləğvi.

268. Klassik və marksist siyasi iqtisadına görə bazarda əmtəənin dəyəri nə ilə müəyyən olunur? 1. Fərdi əməklə

 2. Faydalılıq dərəcəsi ilə.

 3. İctimai zəruri əməklə

 4. Konkret əməkllə.

 5. Rəqabət

269. Qiymətin dəyər ətrafında artıb-azalması hansı amillərin təsviri altında baş verir.

 1. Tələb və təklif amillərinin

 2. İstehsal amillərinin

 3. Mülkiyyət amillərinin

 4. Rəqabət amillərinin

 5. Resurs amillərinin

270. Qiymətin qalxması tələbə necə təsir göstərir? 1. Azaldır

 2. Artırır

 3. Həm artıra bilər, həm də azalda bilər.

 4. Təsadüfi hallarda təsir göstərir.

 5. Təsir göstərmir

271. Qiymətin qalxması təklifə necə təsir göstərir? 1. Artırır

 2. Azaldır

 3. Həm artıra bilər, həm də azalda bilər.

 4. Təsadüfi hallarda təsir göstərir.

 5. Təsir göstərmir

272. Elastiklik əmsalı hansı asılılığı ifadə edir? 1. Əmtəənin kəmiyyətinin dəyişməsi ilə bazar qiymətinin dəyişməsi

arasındakı asılılıq.

 1. Dəyərlə qiymət arasındakı asılılığı.

 2. Tələblə təklif arasındakı asılılığı.

 3. Gəlirlərlə təklif arasındakı asılılığı.

 4. Bazarda alıcıların sayı ilə tələb arasında.

273.Aşağıdakı qrafik təsvirlərdən hansı tam elastik tələbi əks etdirir?


P

P

P D D_______ D

0


 1. Q B) Q C) Q

P P


D D

E) Q


D) Q
274.Aşağıdakı qrafik təsvirlərdən hansı qeyri-elastik tələbi əks etdirir?
P P P
D D

D

A) Q B) Q C) Q


P P

D


D

Q E) Q


D)

E)
275.Aşağıdakı qrafik təsvirlərdən hansı tam elatik təklifi əks etdirir?

P

S S


S
Q Q Q

A) B) C)

P S P

S

Q QD) E)
276.Aşağıdakı qrafiktəsvirlərdən hansı sərf (qeyri-elastik) təklifi əks etdirir?

P

P PS S

S

A Q Q QB) C)
P P
S S


Q Q

D) E)

277. Tələb qiyməti: 1. Müəyyən əmtəəyə ən yüksək qiymətləri.

 2. Müəyyən əmtəəyə ən aşağı qiymətləri.

 3. Müəyyən miqdarda əmtəənin müəyyən müddətdə alıcını cəlb edən qiymətidir.

 4. Müəyyən əmtəənin orta qiymətlidir.

 5. Bütün qiymətlər

278. Təklif qiyməti: 1. Əmtəənin konkret bazara satış üçün çıxarıldığı qiymətdir.

 2. Müəyyən əmtəəyə ən yüksək qiymətdir.

 3. Müəyyən əmtəəyə ən aşağı qiymətdir.

 4. Müəyyən əmtəənin orta qiyməti.

 5. Bütün qiymətlər.

279. Normal qiymət. 1. Müəyyən əmtəənin ən yüksək qiymətidir.

 2. Allıcını qane edən qiymətdir.

 3. Sabit müvazinət vəziyyətində mövcud olan qiymətdir.

 4. Satıcını qane edən qiymətdir.

 5. Sabit templərlə yüksələn qiymətdir.

280. A.Marşall qiymətlər üçün hansı müvazinət vəziyyətlərini müəyyən etmişdir. 1. Ani, qısa müddətli, uzun müddətli

 2. Normal, qeyri-normal.

 3. Kəskin, mülayim.

 4. Sadə, mürəkkəb.

 5. Sabit templərlə yüksələn qiyməti.

281. K. Marksa görə bazar dəyərinin ( qiymətin) dəyişməsinin əsasını təşkil edən

nədir?


 1. Tələb və təklifin dəyişmməsi.

 2. Alıcıların imkanlarının dəyişməsi.

 3. Təkrar istehsal şəraitinin dəyişməsi.

 4. Satıcıların imkanlarının dəyişməsi.

 5. Bütün cavablar səhvdir.Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə