Qarshi davlat universiteti pedagogika fakulteti maktabgacha taYüklə 40,89 Kb.
səhifə6/6
tarix22.09.2022
ölçüsü40,89 Kb.
#117923
1   2   3   4   5   6
Metodika 4-kurs 2022 ishchi dastur sirtqi maktabgacha
Jizzax politexnika instituti, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Pedagog.konflekt 3-k 11-dars 2-semstr 2022y, RA\'NO-2, UMK ILK QADAM 19.01.2020, МЕТОДИКА 2 отм ва сиртқи, Тасвирий фаолиятга ургатиш
t\r

Mavzular

Soat

Bajarilishi

imzo

soat

muddat

1

O`qitish metodlarining tasnifi.О‘qitish shakllarida ta’lim metodlaridan foydalanish.2


2

Ta’limning interfaol metodlari Pedagogik ntexnologiyalarning turlari va ulardan ta’lim jarayuonida foydalanish

2


3Dars turlari va ularning tuzilishi.Yangi bilim beruvchi darslarni tashkil etish.Bilimlarni mustahkamlash darslarini tashkil etish.

2


Jami.

6 soat.


Metodika fanlarini o’qitish metodikasi” fani bo‘yicha amaliy mashg’ulotining kalendar tematik rejasi 8-semestrt\r

Mavzular

Soat

Bajarilishi

imzo

soat

muddat

1

Amaliy mashg’ulotning ishlanmasi tayyorlash. Simenar mashg’ulotlarini tashkil etish


22

Ma’ruza va ma’ruzachiga qo’yiladigan pedagogik talablar. Kichik guruhlarda ma’ruzalar o’tkazish

2


3

Dars tahlilini tashkil etish va uni rasmiylashtirish .Talabalar bilimlarinig reyting nazorati. Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish.

2

Jami.

6 soat.
V. Seminar mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar
1.Ta’lim tamoyillaridan о‘quv faoliyatini tashkil etishda foydalanish.
2.O`qitish jarayonida qo`llaniladigan metodlarga qo`yiladigan talablar.
3.Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish.
4.Ta’limning zamonaviy tashkiliy shakllari.
5.Ma’ruza mashg’ulotiga qo’yilgan talablar.
6.Seminar va amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi.
Metodika fanlarini o’qitish metodikasi” fani bo‘yicha seminarning kalendar tematik rejasi 7-semestr mashg’ulotini

t\rMavzular

Soat

Bajarilishi

Imzo

Soati.

muddati.

1

Ta’lim tamoyillaridan о‘quv faoliyatini tashkil etishda foydalanish.O`qitish jarayonida qo`llaniladigan metodlarga qo`yiladigan talablar.

2


2

Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Ta’limning zamonaviy tashkiliy shakllari.

2


Jami.

4 soat.


Metodika fanlarini o’qitish metodikasi” fani bo‘yicha seminarning kalendar tematik rejasi 8-semestr mashg’ulotini1.

Ta’limning zamonaviy tashkiliy shakllari.


Ma’ruza mashg’ulotiga qo’yilgan talablar.

2
2.

Seminar va amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi.

2

Jami.

4 soat.


VI. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:


1.Pedagogika kollejida olib boriladigan ma’naviy-ma’rifiy ish shakllari.
2.Pedagogika fanidan talabalar bilimini nazorat qilish va ba’holash
3.Metodika fanini o’qitish texnologiyasi fanda pedagogik texnologiyalardan foydalanish
4.Pedagogika kollejida ta’lim berishning mazmuni
5.Pedagogika kollejida o’tkzailadigan darslarga qo’yilgan talablar
6.Pedagogika kollejida iqtidorli talabalar bilan olib boriladigan ishlar
7.O’qituvchi rahbarligida auditoriyada va auditoriyadan tashqarida o’tkaziladigan mustaqil ishlarni tashkil etilishi.
8.Pedagogika kollejida amalga oshiriladigan o’quv metodik ishlarini o’rganish reja va bayonnomalar bilan tanishish hamda tahlil qilish.


Talabalar mustaqil ta'limining mazmuni va hajmi 7- semestrMustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish muddati

Hajmi (soatda)

1

Pedagogika kollejida olib boriladigan ma’naviy – ma’rifiy ish shakllari.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

5 -hafta

8

2

Pedagogika fanidan talabalar bilimini nazorat qilish va baholash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

6 -hafta

8

3

Metodika fanini o`qitish texnologiyasi fanda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

7- hafta

6

4

Pedagogika kollejda tarlim berishning mazmuni.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

8 -hafta

6
Jami.28.


Talabalar mustaqil ta'limining mazmuni va hajmi 8- semesterMustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish muddati

Hajmi (soatda)

1.

Pedagogika kollejida o’tkaziladigan darslarga qo’yilgan talablar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

10-hafta

8

2.

Pedagogika kollejida iqtidorli talabalar bilan olib boriladigan ishlar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

11-hafta

8

3

O`qituvchi rahbarligida auditoriyada va auditoriyadan tashqarida o`tkaziladigan mustaqil ishlarni tashkil etilishi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

12-hafta

6

4

Pedagogika kollejida amalga oshiriladigan o`quv-metodik ishlarini o`rganish, reja va bayonnomalar bilan tanishish hamda tahlil qilish.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

13-hafta

6
Jami.28.

Metodika fanlarini o’qitish texnologiyasi” fanidan talabalar bilimini baholash mezoni.

Nazorat turlari

Soni

Baho

Jami baho

1

ON
1.1. Yozma ish yoki test
1.2. Yozma ish (3 ta savol) yoki
1.3 TMI (referat)

1
1
1
1

(30x0.17=5)Jami

4

5

5

2YAN
2.1. Yozma ish (5 ta savol) yoki


2,2. Test (30 ta savol)

1
1


1

(30x0,7=5)

Jami:

3

5

5  1. Oraliq nazorat. Yozma tarzda o‘tkazilib, unda 3 ta savolga javob berishi so‘raladi

  2. Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda 5 (a’lo) baho:

  3. Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalga qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda 4 (yaxshi) baho:

  4. Talaba olgan bilimini amalga qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda 3 (qoniqarli) baho:

1.5. Yakuniy nazorat. Talaba 5 ta savolga yozma yoki ( 30) ta test savoliga javob berishi lozim.

 • har bir yozma savolga 1 ball ajratiladi.

 • agar savol mohiyati to‘la ochilgan bo‘lib, mavzu bo‘yicha talaba ijodiy yondoshib, tanqidiy nuqtai nazari bayon qilingan bo‘lsa 5 baho savolning mohiyati ochilgan, asosiy faktlar bayon qilingan bo‘lsa 4 baho

 • savolga javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa 3 baho berilgan savolga javoblar juda sayoz va kamchiliklar ko‘p bo‘lsa 2 baho beriladi.

Metodika fanlarini o’qitish texnologiyasi” fanidan baholash mezonlari
1.1. Amaliy mashg'ulotida qatnashib, uning topshiriqlarini to’la sifatli bajargan talabaga 5 baho beriladi, agar to’la bo’lmasa bajarish darajasiga qarab 4 baho beriladi.
2.1. Oraliq baholash yozma tarzda o'tkazilib, unda 3 ta savolga javob berilishi so'raladi. Har bir savol 5 bahogacha baholanadi.
2.2.Oraliq nazorat test usulida o’tkazilganda 30 ta savol har biri 5 bahodan baholanadi.
Talabaning mustaqil ishi – Ma’lum bir mavzu bo’yicha referat tayyorlanadi va 5 bahoda baholanadi.
• referatda mavzu yoki topshiriqlar mohiyati to'liq ochilgan, to'g'ri xulosa chiqarilgan va ijodiy fikrlari bo'lsa,5 baho; mavzu mohiyati ochilgan, faqat xulosasi bot bo'lsa 4 baho • mavzu mohiyati yoritilgan, ammo ajratilgan kamchiliklari bo'lsa 3 baho mavzu mohiyati yoritilgan ammo ayrim kamchiliklari bo'lsa 2 baho
3.1. Yakuniy nazorat. Talaba 5 ta savolga yozma yoki 30 ta test savoliga javob berishi lozim:
• har bir savol javobiga 1 ball ajratiladi;
• agar savol mohiyati to'la ochilgan bo'lib, mavzu bo'yicha talabaning tanqidiy nuqtai nazari bayon qilingan bo'lsa 5 baho
• savolning mohiyati to'la ochilgan, asosiy faktlar to'g'ri bayon qilingan bo'lsa 4 baho savolga to'g'ri javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo'lsa, 4 baho berilgan savolga javoblar umumiy va kamchitiklar ko'proq bo'lsa 3 baho
30 ta test savolining har biri 0,7 ballik tizimida baholanadi.
VI. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari
Asosiy adabiyotlar 1. Djamilova.Maktabgacha metodika fanlarini о‘qitish texnologiyasi.T.2017y

 2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. T.: 2000.

 3. Gilbert E., Kamolov N. Intensivniye metodi obucheniY. T.: 1997. Pedagogika. // M.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.

 4. Zufarov SH. Pedagogik innovatika. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2012.

 5. Сластенин В.А. Исаев И Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. В 2-х ч. – М.:ВЛАДОС, 2003. Ч.1

 6. ОЛИЙ ТАЪЛИМ. Меъёрий-ҳуқуқий ва услубий ҳужжатлар тўплами. –Т.: “Истиқлол” нашриёти бош таҳририяти. 2004. -512 б.

 7. Muslimov N.A., Qо‘ysinov O.A. Kasb ta’limi о‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etish. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU. Metodik qо‘llanma. 2006.

 8. Abuzalova M., Toirova G. Malakaviy bitiruv ishi yozish uchun metodik kо‘rsatma va tavsiyalar (filologiya fakulteti talabalari va metodistlari uchun mо‘ljallangan). – T.: “Fan” nashriyoti, 2007, - 28 b.

 9. Kadirova R.M Bitiruv malakaviy ishini yozish metodikasi . О‘quv qо‘llanma.T.: 2001 -112.b

 10. Xodjayev B.X. О‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish yо‘llari. - T.: TDPU, 2008. - 65 b.

 11. Baybayeva M. X. Mustaqil ta’lim olish texnologiyasi va kasbiy yо‘nalganlik // Kasb-hunar ta’limi. – Toshkent, 2005.Qo`shimcha adabiyotlar:


12.Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent : O‘zbekiston, 2016. - 56 b.
13.Mirziyoyev SH M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent : O‘zbekiston, 2017. – 104 b.
14.Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016 yil 7 dekabr /SH.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 48 b.
15.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan. /SH.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
16. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI. O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda)
17. O‘zbekiston Res’ublikasi Qonuni «Tarlim to‘g‘risida». T.: 1997.
18. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: 1997.
19. Jukova YE.D. Texnologiya organizatsi i realizatsii samostoyatelnoy raboti student ov : rabochaya tetr. – Ufa : Izd-vo BGPU, 2004.
Internet saytlari
20. www. tdpu. uz
21. www. pedagog. uz
22. www. Ziyonet. uz
23. tdpu-INTRANET. Ped

Yüklə 40,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə