Qeydə alınıbYüklə 0,86 Mb.
səhifə7/8
tarix17.06.2018
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 45
R A Z I Y A M”

MÜŞAHİDƏ KOMİSSİYASININ SƏDRİ

_________________________________________________

(imza, soyadı, adı, atasının adı)

“____”________________ 19 ________il.

Məhkum qadına koloniyadan kənarda yaşamaq

hüququn verilməsi barədə


Q Ə R A R
Məhkum _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

əməyə vicdanla yanaşır və rejimin tələblərini yerinə yetirir.

Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin ___________________ maddəsini rəhbər tutaraq,QƏRARA ALDIM:

Məhkum ________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

hamiləliklə, həmçinin uşağın üç yaşından kiçik olması ilə bağlı olaraq işdən azad olunduğu müddətdə “_______” __________________ 19 _______ ildən etibarən koloniyadan kənarda yaşamasına icazə verilsin.

_____________ İƏM-nin rəisi _____________________

(rütbəsi, S. A. A.)

“____”________________ 19 _____ il.
Qərar mənə elan olunub, koloniyadan kənarda

yaşamaq qaydaları izah olunub.


__________________________________________________

(məhkum qadının imzası, soyadı, tarix)Əlavə - 24

§ 45
Koloniyadan kənarda yaşamağa icazə verilmiş

məhkum qadına verilən vəsiqəninF O R M A S I

100 mm


V Ə S İ Q Ə №__________

50 mm
Sənədin üz qabığında “V Ə S İ Q Ə” yazılır
İçəridə (1-ci səhifədə) yazılır:

_________________________________________________________________________________

(İƏM-nin adı, sayı)
Bu vəsiqəni təqdim edən şəxs ______________________________________ qeydiyyatdadır.

(S.A.A., müəssisənin adı)

Ona aşağıdakı ünvanda yaşamağa icazə verilib_______________________

ünvan


Fotoşəkil üçün yer

3x4 sm


Müəssisə rəisi _____________________

möhür imza

_____________________________________

soyadı


İkinci səhifə:

“_____”________________ 19 ______ ilədək


Müəssisə rəisi _______________________

imza


_______________________________________________

(soyadı)
Əlavə - 25§ 46

İslah Əmək koloniya məntəqələrindəki məhkumlara

verilən vəsiqənin

F 0 R M A S I
V Ə S İ Q Ə №________
Sənədin üz qabığında “V Ə S İ Q Ə” yazılır
İçəridə 1-ci səhifədə:

__________________________________

(müəssisənin şərti adı)
Bu vəsiqəni təqdim edən şəxs ______________________________________________________

(S. A. A., müəssisənin adı)

____________________________________________________________________qeydiyyatdadır

Ona aşağıdakı ünvanda yaşamağa icazə verilib_______________________

ünvan

Fotoşəkil üçün yer3x4 sm

Müəssisə rəisi _____________________

möhür (imza)
____________________________

(vəsiqə sahibinin imzası)

İkinci səhifədə:

“____”_____________ 19 ______ ilədək etibarlıdır. Möhür

Müəssisə rəisi ______________________

(imza, soyadı)Q e y d: İslah olunmaq yoluna möhkəm qədəm qoymuş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş islah əmək koloniya məntəqələrində saxlanılan məhkumlara göy rəngdə;

ehtiyatsızlıq üzündən cinayət etmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş koloniya-məntəqələrində saxlanılan məhkumlara yaşıl rəngdə;

qəsdən cinayət etmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş koloniya-məntəqələrində qəhvəyi rəngdə vəsiqə verilir


Əlavə - 26

§ 48
Konvoysuz (müşayiətsiz) gediş-gəliş hüququ verilmiş məhkuma

verilən buraxılış vərəqəsininF 0 R M A S I
Üz qabığında “Buraxılış vərəqəsi” yazılır
“Buraxılış vərəqəsinin” ikinci səhifəsində:
İƏM-nin adı

Buraxılış vərəqəsi №_______
Fotoşəkil üçün yer ______________________________________________

3x4 sm soyadı

______________________________________________

adı


______________________________________________

atasının adı

______________________________________________

işlədiyi yer və vəzifəsi

______________________________________________

hərəkət marşrutu

_______________ vaxtdan __________________vaxtadək
verilib “______” _________________19 _______ il Müəssisə rəisi _________________________

imza


Etibarlıdır “______” _______________19 _______ il ________________________________________

imza


Uzadılıb “______” _______________ 19 ________ il _____________________________________________

imza
“Buraxılış vərəqəsi”-nin üçüncü səhifəsi:


“Buraxılış vərəqəsi”-ndən istifadə qaydaları:

 1. “Buraxılış vərəqəsi” yalnız icazə verilmiş marşrutda etibarlıdır.

 2. “Buraxılış vərəqəsi”-nin başqa şəxsə verilməsində, hərəkət marşrutunun pozulmasında, göstərilən vaxtdan gec müəssisəyə qayıtmaqda günahkar olanlar məsuliyyətə cəlb edilirlər.

“Buraxılış vərəqəsi”-ndən istifadə

qaydaları mənə elan olunub ________

imza


“ “ 19 il
Q e y d: 1. Buraxılış vərəqəsi 16x11 sm ölçüdə açıq şəkildə kardonla hazırlanır.

2. İş yeri və hərəkət marşrutu dəyişilən zaman buraxılış vərəqəsi dəyişdirilməlidir.


Əlavə - 27

§ 48

Nəzarət-buraxılış məntəqəsində

saxlanılır

1-ci səhifədə


“Buraxılış vərəqəsi”-nə nəzarət talonu
№_______

Soyadı_______________________________________________________

Adı ____________________________________________________

Atasının adı_______________________________________________

Təvəllüdü ___________________________________________________

Maddəsi __________________________________________________

Cəza müddəti ____________________________________________

Cəzanın əvvəli__________________________________________

Cəzanın sonu ____________________________________________

Peşəsi ______________________________________________________

Dəstə № _______________________________________________

Hərəkət marşrutu__________________________________________

Vaxt-saat _________________dan __________________________dək

Verilib “_______ “______________________________19_______ il


İƏM rəisi _______________________

imza


2-ci səhifə
Uzadılıb “__________”________________________ 19______ dək
İƏM rəisi _______________________

imza
Uzadılıb “__________”________________________ 19______ dək

İƏM rəisi _______________________

imza


Əlavə - 28

§ 48

Konvoysuz (müşayiətsiz) hərəkət etmək hüququ

verilmiş məhkumların davranış

QA Y D A L A R I:


 1. “Buraxılış vərəqəsi” verilmiş, konvoysuz (müşaiyətsiz) gəzmək hüququ olan məhkumların yaşayış sahəsindən çıxmaq və qayıtmaq vaxtları müəssisədən kənarda hərəkət marşrutu hər gün üçün təsdiq edilmiş iş bölgüsünə əsasən həyata keçirilir.

 2. İşdən azad vaxtlarda həmin məhkumlar yaşayış sahəsində olmalıdırlar və bütün məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydalara əməl etməlidirlər.

 3. Yaşayış sahəsindən kənarda olan məhkumlar borcludurlar:

 • səliqəli, mövsümə uyğun və təyin olunmuş nümunəli paltar geymək;

 • ictimai asayiş qaydalarına və hərəkət etmə marşrutuna riayət etmək;

 • vaxtında yaşayış sahəsinə qayıdıb bu barədə dəstə rəisinə (tərbiyəçiyə) məlumat vermək;

 • vəzifəli şəxslərin, nəzarətçilərin ilk tələbi ilə vəsiqəni təqdim etmək, yaşayış sahəsinə qayıtdıqda isə NBM-nə təhvil vermək.

4. Konvoysuz (müşaiyətsiz) gəzmək hüququ verilmiş məhkumlara qadağan olunur:

 • təyin olunmuş vaxtda yaşayış sahəsindən kənara çıxmaq;

 • iş vaxtı işlədiyi obyekti tərk etmək;

 • dükanlara, təşkilatlara, mülki şəxslərin evlərinə getmək;

 • kənar şəxslərlə tanışlıq və əlaqə yaratmaq;

 • spirtli içkilər, narkotik maddələr qəbul etmək;

 • məhkumların və digər şəxslərin məktublarını göndərmək və s. xahişlərini yerinə yetirmək;

 • vəsiqəni başqasına vermək;

 • konvoysuz (müşaiyətsiz) hərəkətetmə hüququ verilmiş şəxslər tərəfindən davranış qaydalarına riayət etmədikdə intizam məsuliyyətinə cəlb olunurlar və bu hüquqdan məhrum edilirlər.

Bu qaydalar mənə elan olunub və onları pozduqda məsuliyyət daşıyacağım barədə mənə xəbərdarlıq edilib.


“_____” __________________19 _____il Məhkum _________________

imza


Q e y d: İltizam, konvoysuz (müşaiyətsiz) hərəkət ötmə hüququ verilmiş qərarla birgə məhkumun şəxsi işinə tikilir.
Əlavə - 29

§ 48

TƏSDİQ EDİRƏM” “R A Z I Y A M

___________________________ ___________________________

(vəzifəsi) (vəzifəsi)

___________________________ ___________________________

(imzası) (imzası)

“________” _______________19___ il “________” _______________19___ il
Məhkuma konvoysuz (müşaiyətsiz) gediş-gəliş

hüququnun verilməsi barədəQ Ə R A R

__________________________________________________________________________________________

(A. A. S. doğulduğu il, maddə, cəza müddəti)

cəzasının______________________________________________________________________hissəsinin

(6 ay, 1/3, 2/3)

çəkmiş və islah yoluna qədəm qoymuşdur.


Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin________________________________ maddəsini rəhbər tutaraq və _________________________________________________ (işin xüsusiyyətləri göstərilir)

yerinə yetirmək üçünQƏRARA ALDIM:

Məhkum ______________________________________________ konvoysuz (müşaiyətsiz)


________________dən ________________dək __________________________________________

(hərəkət edəcəyi yol)


üzrə hərəkət etməyə icazə verilsin.

İƏM-nin rəisi___________________________

(rütbəsi)

__________________________________________

(imzası, S. A. A.)

Əlavə - 30

§ 48

Konvoysuz (müşaiyətsiz) gediş-gəliş

hüququnun ləğvi barədə

Q Ə R A R

Məhkum _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı, doğulma tarixi)

“_____” _______________19_____ il ___________________________________________________________________

(davranış qaydalarını pozması xarakterli və ya konvoysuz (müşaiyətsiz)

____________________________________________________________________________________________________

(gediş-gəliş hüququnun ləğv edilməsinə əsas verən səbəblər göstərilir)

_______________________________________________________________yol vermişdir.


Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin ______________________________

maddəsini rəhbər tutaraq,QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum ______________________________________________________________________

“________” _______________19_____ il tarixindən müəssisənin hüdudlarından kənarda konvoysuz (müşaiyətsiz) gediş-gəlişi ləğv edilsin.

Müəssisə rəisi _____________________________

(rütbəsi)

__________________________________________________

(soyadı və imzası)

“_____” _______________19_____ il

Əlavə - 31

§49


İ L T İ Z A M

Mən, aşağıda imza edən ____________________________________________________________

(S. A. A.)

bu iltizamı verirəm ondan ötəri ki, Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin və Daxili İntizam qaydalarının mülki işçilərlə məhkumlar arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair tələbləri mənə məlumdur.

Mən məhkumlar və onların qohumları ilə xidmətlə bağlı olmayan əlaqələr yaratmaqla məsuliyyət daşımağım barədə xəbərdar olmuşam.

_______________ _______________

(imza) (soyad)

Təlimatlandırıldı _________________________________

(vəzifəsi, rütbəsi, S. A. A.)

______________________________________

(imza)

“_____” _______________19_____ il
Əlavə - 32

§ 60

Yataqxanaları (kameraları) yığışdıran məhkumun


VƏZİFƏLƏRİ

1. Yataqxananı yığışdıran məhkum borcludur:

a) yataqxanada yaşayan məhkumların sayını, onlardan neçə nəfəri xəstə, neçə nəfəri işdə, neçə nəfəri cərimə təcridxanasında, KTO-da, karserdə olduğunu bilmək;

b) yataqdan qalxmaq, həmçinin həyəcan və yanğın barədə siqnalları vaxtı müvafiq komandalar vermək;

v) yataqxanadakı avadanlıq və ləvazimatın, məhkumların şəxsi şeylərinin dağıdılmamasına nəzarət etmək;

q) yataqxanada yanğından mühafizə qaydalarının gözlənilməsini təmin etmək;

d) digər yataqxanalarda yaşayan məhkumların yataqxanaya gəlmələrinə mane olmaq;

e) məhkumlar işə çıxarıldıqdan sonra yataqxananı yığışdırmaq, döşəməni süpürüb yumaq, otağın havasını dəyişmək, içməli su doldurulan qabı təmizləyib qaynadılmış su ilə doldurmaq;

j) məhkumların yataqxanada siqaret çəkmələrinə, ayaqqabı və paltar təmizləmələrinə, qumar oynamalarına, çarpayıda paltarlı uzanmamalarına nəzarət etmək;

z) məhkumların təmizliyə riayət etmələrini, çarpayını yığışdırmalarını, dolabçaları səliqəli saxlamalarını izləmək;

i) yatmaq komandası verildikdən sonra məhkumların sakitliyi gözləmələrinə nəzarət etmək;

y) yataqxanada baş verən bütün hadisələr, rejim pozuntuları barədə dərhal dəstə rəisinə (tərbiyəçiyə) MRNK-nə və yaxud nəzarətçiyə xəbər vermək.Qeyd: Rəis heyətində olan şəxslər yataqxanaya baş çəkdikdə növbətçi “qalx”, “diqqət” komandalarını verir və yataqxanada olan məhkumların sayı və harada olmaları barədə məruzə edir. (gecə vaxtı “qalx”, “diqqət” komandaları verilmir)

2. Kamera üzrə növbətçi borcludur:

a) müdriyyət nümayəndəsi kameraya daxil olduqda kameradakı məhkumların sayı haqqında məruzə etmək;

b) kameradakı avadanlıq və ləvazimatın sındırılıb dağıdılmamasına nəzarət etmək;

v) məhkumlar üçün qabları almaq və təhvil vermək;

q) kameranın sanitar qovşağını, gəzinti qurtardıqdan sonra isə gəzinti meydançasını təmizləyib yığışdırmaq;

d) içməli su saxlanılan qabı yumaq.


Əlavə - 33

§ 77

Q Ə R A R
Məhkumun mükafatlandırılması haqqında

Məhkum_________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________________________________

(təvəllüdü)

____________________________________________________________________________________________________________

(mükafatlandırılmanın əsası göstərilir)

Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin_________________________________________

maddəsini rəhbər tutaraq,


QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum_________________________________________________________________________________

(adı, soyadı)

____________________________________________________________________________________________________________

(mükafatın növü göstərilir)


___________________________________İƏM-nin rəisi___________________________________

(müəssisənin adı)

“________” _______________19_____ il.

Qərar mənə elan olundu: ____________________________________________________________

(tarixi və məhkumun imzası)


Əlavə - 34

§ 77
Q Ə R A R
Məhkumun cəzalandırılması barədə

Məhkum_________________________________________________________________________________

(soyadı. adı, atasının adı)

___________________________________________________________________________________________________________

(törədilmiş pozuntunun məzmunu göstərilir)

____________________________________________________________________________________________________________

Cəzaçəkmə rejiminin pozulmasına yol vermişdir.

Məhkum _________________________________________________________ yazılı izahatını nəzərdən

(soyadı, adı, atasının adı)

keçirib, Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin _______________________________

maddəsini rəhbər tutaraq,


QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum_________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

cəzaçəkmə rejimini pozduğuna görə________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

İƏM-nin rəisi____________________________

(imzası, rütbəsi)

____________________________________________

(soyadı)

“________” _______________19___ il.

Qərar mənə elan olundu Məhkum _______________________________________

(imza, tarixi)

Qərarı dəstə rəisi (tərbiyəçi) elan etdi ________________________________________________

(imzası, soyadı)
Əlavə - 35

§ 78
Q Ə R A R

Məhkumun yaxşılaşdırılmış saxlama şəraitinə

keçirilməsi barədə
Məhkum________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı, təvəllüdü)

____________________________________________________________________________________________________________

(cəza müddətinin 1/2, 1/3 və ya 1/4)

özünü yaxşı aparır, əməyə (oxumağa) vicdanla yanaşır.
Yuxarıda qeyd olunanları və____________________________ İslah Əmək məcəlləsinin

_________________maddəsini rəhbər tutaraq,QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

“________” _______________19___ il tarixdən yaxşılaşdırılmış saxlama şəraitinə keçirilsin.

Müəssisə rəisi_____________________________________

(rütbəsi, imzası)

___________________________________________________

(soyadı)
Qərar mənə elan olundu “________” _______________19___ il
________________________________________

(məhkumun imzası)


TANIŞ EDİLDİ:
Görüşü təqdim edən nəzarətçi Mühasib
_______________________________ _______________________________

(imzası, soyadı) (imzası, soyadı)
Əlavə - 36

§ 78
QƏRAR

Məhkumun yaxşılaşdırılmış saxlama

şəraitinin ləğvi barədə

Məhkum________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı, təvəllüdü)

“________” _______________19___ il tarixdə _______________________________________________

(qanun pozuntusunun qısa məzmunu)

______________________________________________________________yol vermişdir.

Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin________________________________

maddəsini rəhbər tutaraq,QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

“________” _______________19___ il tarixdən yaxşılaşdırılmış saxlama şəraiti ləğv edilsin.

Müəssisə rəisi_______________________________

(rütbəsi, imzası)

_________________________________________________________

(soyadı)

Qərar mənə elan olundu “________” _______________19___ il.


____________________________________________

(məhkumun imzası)T A N I Ş EDİLDİ:

Görüşü təqdim edən nəzarətçi Mühasib

____________________________ ____________________________

(imzası, soyadı) (imzası, soyadı)Əlavə - 37

§ 79
Q Ə R A R

Cərimə və intizam təcridxanalarına,

karserə salınma barədə
Məhkum_________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı, təvəllüdü)

_____________________________________________________________________________________________________

(baş vermiş pozuntunun şəraiti, vaxtı və xarakteri)

_____________________________________________________________________________________________________

cəza çəkmə rejiminin pozulmasına yol vermişdir.


Azərbaycan Respublikası İslah Əmək məcəlləsinin ________________________________________

maddəsini rəhbər tutaraq,


QƏRARA ALDIM:

Məhkum _________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

Cərimə, intizam təcridxanasına, karserə salınsın.


Müəssisə rəisi ________________________________

(rütbəsi, imzası, soyadı)

“________” _______________19___ il

Qərar mənə elan olundu “________” _______________19___ il.

_________________________________________________

(məhkumun imzası)

Qərarı elan etdi ____________________________________________________________________

(İƏM, TƏM, həbsxana rəisi, MRNK, rütbəsi, imzası, soyadı)

Məhkum _________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

“________” _________________19___ il tarixdə, saat _____________radələrində cərimə, intizam təcridxanasına, karserə qəbul etdim.
Axtarış zamanı məhkum_____________________________________________________aşağıda

(S. A. A.)

göstərilən əşyalar aşkar edilib, götürüldü_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Nəzarətçi ___________________________________________

(rütbəsi, imzası, soyadı)
Məhkum ____________________________ “________” _______________19___ il

tarixdə saat_____________ buraxıldı.


Nəzarətçi _________________________________________

(rütbəsi, imzası, soyadı)

Götürülmüş əşya və şeyləri geri aldım _______________________________________________

(məhkumun imzası).


Əlavə - 38

§ 79
QƏRAR
Müəssisə rəisi gələnə kimi məhkumun müvəqqəti

çərimə, intizam təcridxanasına, karserə salınması barədə

Məhkum_______________________________________________________________________________

(adı. atasının adı, soyadı, təvəllüdü)

____________________________________________________________________________________________________

(baş vermiş pozuntunun vaxtı, səbəbi və şəraiti, xarakteri)

____________________________________________________________________________________________________
Azərbaycan Respublikası İslah Əmək müəssisələrində Daxili İntizam qaydalarının §____________ rəhbər tutaraq,

QƏRARA GƏLDİM:
Məhkum_______________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

müəssisə rəisi gələnə kimi müvəqqəti cərimə, intizam təcridxanasına, karserə salınsın.
Müəssisə rəisinin növbə üzrə köməkçisi_____________________________________________

(rütbəsi, soyadı, imzası)

“________” _______________19___ il.
Məhkum ________________________________________ “ ________” _______________19 ___il

tarixdə saat ____________radələrində qəbul etdim.


Axtarış zamanı aşkar edilib götürüldü________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nəzarətçi ________________________________________

(rütbəsi, imzası, soyadı)


Əlavə - 39


Kataloq: ld
ld -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
ld -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
ld -> Dərsotağı, dərs cədvəli Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), saylı otaq
ld -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiTƏSİ TƏHSİl faküLTƏSİ
ld -> Dərs otağı, dərs cədvəli Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 101 saylı otaq Mühazirə/Seminar məşğələ
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtda
ld -> XƏZƏr universiteti Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında Əsasnamə
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
ld -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Dərsdən sonra

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə