Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası Qrup 710М4 “Tara və qablaşdırma” fənni üzrə imtahan suallarıYüklə 33 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü33 Kb.
#110564

Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası

Qrup - 710М4
Tara və qablaşdırma” fənni üzrə imtahan sualları

1.Taraların xarakteristikası

2.Taranın reklam və mühafizə funksiayarı haqqında

3. Etiketlərdən istifadənin tənzimləmə qaydası

4.Taraların təsnifatı

5. Funksional təyinatına görə taraların təsnifatı

6. Hazırlandığı material növünə görə taralar

7. Loqistik yük vahidi anlayışı və onun ölçüləri

8. Markalama

9. Marka işarələri barəsində qərarlar

10. Brend markalar haqqında

11. Marka adının seçilməsi

12. Qablaşdırma

13. Əmtəə nomenklaturası

14. Tara materiallarına sanitar gigyenik tələblər

15. Qabların yuyulması prosesi

16. Qeyri mexaniki avadanlıqların invertarların sanitar səciyyəsi

17. Qablara göstərilən sanitar gigyenik tələblər

18. Mətbəx qablarının hazırlanması üçün istifadə olunan metal növləri

19. Qablaşdırma materiallarına göstərilən sanitar gigyenik tələblər

20. Müasir dövrdə istifadə olunan qablaşdırma materialları

21. Müxtəlif məhsulların saxlanma şərtləri

22. Müxaniki avadanlıqların sanitar səciyyəsi

23. Qab-qacaqların avadanlıqların və invertarların yuyulmasına və zərərsizləşdirilməsinə gigyenik tələblər

24. Dezinfeksiya üsulları

25. Tara təsərüfatının əhəmiyyəti

26. Məhsulun xassələri və xüsusiyyətləri

27. Tara və onun növləri

28. Taranın qarşısında qoyulan tələblər

29. Məhsulların qablaşdırılması üçün qoyulan tələblər

30. Qablaşdırmanın funksiyaları

31. Qablaşdırma layihələrinin hazırlanması

32.Dəst qablaşdırma

33.Qablaşdırmaya verilən ümumi tələblər

34.Tara və qablaşdırmanın təsnifləndirmə əlamətləri

35.Qablaşdırmaya metroloji tələblər

36.Mülkiyyətçisinə və təkrar istifadə sayından asılı olaraq taraların qruplaşması

37.Karton yeşiklərin növləri

38.Taraların eyniləşdirilməsi

39.Tixacla qablaşdırma vasitələri

40.Paketləmə vasitələri

41.Nəqliyyat avadanlıqları

42.Tıxacla qablaşdırma

43.Əmtəələrin gömrük sənədləşdirilməsi zamanı qablaşdırmaya verilən tələblər

44.Tara hesab edilən vasitələr

45.Beynalxalq ticarətdə yük və qablaşdırma növlərinin təsnifləndirilməsi

46.Yüklərin hava daşınması zamanı nəzərə alınan xassələri və təsnifatı

47.Beynalxalq ticarətdə yük və qablaşdırmanın təsnifləndirilməsi

48.Tara hesab edilməyən vasitələr

49.Yük materialları üçün kodlar

50.Qablaşdırma və materiallar üçün kodlar

51.Şüşə tara haqqında məlumat

52.Şüşə taranın özəllikləri

53.Şüşə taranın tipləri

54.Şüşə taranın təkrar istifadəsi

55.Şüşə taranın təkrar istifadəsinin üstünlükləri

56.Taxta tara haqıında məlumat

57.Taxta qablaşdırmanın istehsal üsulu

58.Dünyada taxta qablaşdırma sahəsinin hazırki vəziyyəti

59.Kağız karton tara

60.Kağız karton taranın istifadəsinin üstünlükləri

61.Kağız karton taranın məhsulların saxlanılmasındakı rolu

62.Plastik tara haqqında məlumat

63.Plastik taranın ən çox istifadə olunduğu sahələr

64.Plastik taranın üstün və çatışmayan cəhətləri

65.Qida məhsullarının istehsalında taraların rolu

66.Taraların funksiyaları

67.Plastik qablaşdırma vasitələrinin qidalara təsiri

68.Şüşə qablaşdırma vasitələrinin qidalara təsiri

69.Qablaşdırmanın layihələndirilməsi zamanı təsiredici amillərin sistemli əlaqələndirilməsi

70.Loqistik yük vahidlərinin saxlanması və daşınmasında tara təsəruffatının əhəmiyyəti

71.Parça taralar haqqında

72.Funksional təyinatına görə taraların növləri

73.Nəqliyyat tarası ( birdövrəli və çoxdövrəli taralar)

74.Loqistik yük vahidi anlayışı və onun ölçüləri

75.Məhsulların saxlanmasında taraların rolu


Tərtib etdi: dos. Axundova N.Ə.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə