Qon va qon aylanish sistemasiYüklə 45,21 Kb.
tarix18.05.2022
ölçüsü45,21 Kb.
#115989
Qon va qon aylanish sistemasi bo`yicha test
13-laboratoriya mashg\'uloti

http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Qon va qon aylanish sistemasi

1. Gemolitik kasallikning belgilari.


1.teri, koʻzlar sariq 2.jigar, taloq kattalashadi 3.nafas yoʻllari yaligʻlanadi 4.tishlar tushib ketadi 5.qorin shishadi.
a) 2,3,4
b) 1,2,3
c) 1,2,5
d) 3,4,5
2. Biriktiruvchi toʻqimalaridan qaysilari himoya funksiyasini bajaradi?
a) qon, suyak, limfa
b) teri osti hujayrasi, limfalar, pay
c) qon, limfa, epidermis
d) muskul, suyak, qon
3. Yurak muskullariga yopishib turadigan qavat qanday ataladi?
a) miokard
b) endokard
c) epikard
d) perikard
4. Temir moddasi qaysi qon tanachalari tarkibiga kiradi?
a) eritrotsitlar
b) leykotsitlar
c) trombotsitlar
d) granulatsitlar
5. Oranizm ichki muhitining nisbiy doimiyligi qanday ataladi?
a) immunitet
b) gemoliz
c) osmotik bosim
d) gomeostaz
6. Leykotsitlar nima ular necha turga boʻlinadi?
a) yadrosiz qon hujayralari, 3 turga
b) yadroli qon huayralari, 3 turga
c) yadroli qon hujayralari, 4 turga
d) yadroli qon hujayralari, 2 turga
7. Qonning shakilli elementlari qancha yashashini belgilang.
1.eritrositlar 2.leykositlar 3.trombositlar
a.2-5 kun b.120 kun v.50 kun g.6 oy
a) I-v/ 2-g/ 3-b
b) 1-a/ 2-b/ 3-v
c) 1-b/ 2-a/ 3-a
d) 1-b/ 2-v/ 3-a
8. Odam yuqumli kasalliklar bilan kasallanganda, 1mm3 qonda leykositlar miqdori qancha boʻlishini aniqlang.
a) 5-6 ming
b) 6-8 ming
c) 300-400 ming
d) 10-20 ming va koʻp
9. Organizm oʻzini himoya qilishining birinchi bosqichini aniqlang.
1.teri 2.fagositoz 3.burun 4.nafas yoʻllari 5.antitana va antitoksinlar 6.ovqat hazm qilish a’zolarning ichki shilliq pardasi
a) 1,3,4,6
b) 1,2,4,5
c) 2,3,5,6
d) 3,4,5,6
10. Odam qonidagi eritrotsitlaning parchalanishidan hosil boʻlgan temir nima hosil boʻlishi uchun sarflanadi?
a) eritrositlar
b) leykositlar
c) trombositlar
d) oʻt uyuqligi
11. Qon plazmasidagi antigemofil omilning yetishmasligidan qanday kasallik kelib chiqadi?
a) leykotsitoz
b) leykopeniya
c) limfotsit
d) gemofiya
12. Landshteyner, Viner tomonidan aniqlangan rezus faktor qoninig qaysi qismida boʻladi?
a) leykotsitlar
b) eritrotsitlar
c) trombotsitlar
d) plazma
13. Agglyutin moddasi qonning qaysi qismida boʻladi?
a) eritrotsit
b) leykotsit
c) trombotsit
d) plazma
14. Qaysi modda qon ivishini tezlashtiradi va u qayerda uchraydi:?
a) trombin, eritrotsitda
b) vitamin K, leykotsitda
c) serotonin, trombotsitda
d) fibrin, qon plazmasida
15. Qaysi oqsil qonga qizil rang beradi?
a) fibrogen
b) fibrin
c) gemaglobin
d) albumin
16. Eritrisitlar tarkibida qanday oqsillar boʻladi
1.gemoglobin 2.agglyutinogen 3agglyutinin 4.fibrinogen 5.resuz-faktor
a) 1,2,5
b) 1,3,5
c) 3,2,5
d) 1,5
17. OITS viruslari odam immunitetini ayniqsa… pasaytiradi.
a) limfotsitlar ishlab chiqarishini
b) eritrotsitlar hosil boʻlishini
c) qonning ivish xususiyatini
d) qonning gemoglobinini kamaytiradi
18. B guruhiga kiruvchi vitaminlar qonning qaysi shakilli elementlarini hosil qilishda muxim roʻl oʻynaydi?
a) trombotsitlar
b) leykotsitlar
c) eritrotsitlar
d) limfotsitlar
19. Odamning 1 kg tana massasiga oʻrtacha qancha ml qon toʻgʻri keladi?
a) 70 ml
b) 50 ml
c) 35 ml
d) 40 ml
20. Gemoglobin tarkibidagi gem moddasi qaysi organda, qanday moddaga aylanadi?
1.suyakkoʻmigida 2.jigarda 3.limfa tugunida 4.buyurakda a.geparin b.serotonin c.bilirubin d.fibrin
a) 2-c
b) 1-a
c) 3-b
d) 4-d
21. Qonning solishtirma massasi suvga n5sbatan qanchaga teng?
a) 1,050-1,060
b) 1,025-1,034
c) 1,060-1,070
d) 1,001-1,003
22. Burundan qon ketganda, qanday qilib birinchi yordam koʻrsatasiz?
1.sochiq hoʻllab, burun ustiga qoʻyiladi 2.sochiq hoʻllab, peshona ustiga qoʻyiladi 3.qon ketayotgan tomir bosib turiladi 4.tez yordam chaqiriladi 5.barmoqlar bilan burun qisiladi 6.burun teshiklariga paxta tiqiladi.
a) 1,3
b) 2,3
c) 1,5
d) 3,6
23. Ravshanni qoni analiz qilinganda II gruppa ekanligi ma’lum boʻldi. Ravshan qaysi qon gruppalardan qon olishni belgilang?
a) I, III
b) II, IV
c) I, IV
d) I, II
24. Eritrotsitlar qaysi organlarda parchalanadi?
a) qon tomirlarda
b) jigarda, limfada
c) buyurakda, taloqda
d) jigarda va taloqda
25. Turli xil kasalliklarga qarshi emlash usulini qaysi olim ishlab chiqdi?
a) I.I. Mechnikov
b) L. Paster
c) I.P. Pavlov
d) I.M. Sechenov
26. Qonning rangi qaysi moddaga bogʻliq?
a) fibrin
b) fibrinogen
c) gemoglobin
d) plazma
27. Organizmda leykotsitlar hosil qiladigan a’zolarni belgilang?
a) jigar, taloq, buyrak
b) qizil ilik, limfa tugunlari, oshqozon osti bezi
c) koʻmik, limfa tugunlari
d) sariq ilik, jigar, taloq
28. Qanday qon gruppasiga ega boʻlgan odamlarga hamma gruppadagi qonni quyish mumkin?
a) I
b) II
c) III
d) IV
29. Eritrotsitlar odam tanasida necha oy yashashini belgilang.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
30. Qonning ivishida quyidagi metal tuzlaridan qaysi biri muxum roʻl oʻynaydi?
a) Mg
b) Na
c) K
d) Ca
31. Eritrotsitlar qanday shakilga ega boʻladi?
a) amyobasimon
b) disksimon
c) teng burchakli uchburchak
d) kvadrat
32. Qon plazmasining necha foizini oqsillar yogʻlar, uglevodlar va mineral tuzlar tashkil etadi?
a) 15%
b) 20%
c) 10%
d) 30%
33. Odamning qon aylanish sistemasiga nimalar kiradi?
a) oʻpka, yurak, qon tomirlari
b) jigar, yurak, qon tomirlari
c) yurak, qon tomirlari
d) yurak, oʻpka
34. Qon qaysi qon tomirlar orqali yurakka oqib boradi?
a) vena
b) aorta
c) arteriya
d) kapilyar
35. Qon ivimaslik kasalligi qanday ataladi?
a) akromegaliya
b) gemofiliya
c) skolioz
d) aglyutinatsiya
36. Agar ota qoni rezus musbat, ona qoni rezus manfiy boʻlsa, qaysi holda bola sogʻlom tugʻuladi?
a) homilaga qon otadan oʻtib, uning qoni musbat rezus boʻlsa
b) homilaga qon onadan oʻtib, uning qoni musbat rezus boʻlsa
c) homilaga qon otadan oʻtib, uning qoni manfiy rezus boʻlsa
d) homilaga qon onadan oʻtib, uning qoni manfiy rezus boʻlsa
37. Gomeostoz deb nimaga aytiladi?
a) sharoitning oʻzgarishiga qarab, organizm ichki muxitning oʻzgarib borishiga
b) organizm ichki va tashqi tuzulishining muxit sharoitiga qarab moslanishiga
c) tashqi muxit omillarining organizmga ta’siri va organizmning tashqi muxitga bevosita ta’siriga
d) tashqi muxit oʻzgarishiga qaramay, tirik organizmlarning oʻz tuzulishi va ichki muhitning doimiyligini saqlay olish xususiyatiga
38. Qon organizmda qanday vazifalarni bajaradi?
a) transport, himoya, ayrish, termoregulyasiya
b) himoya, ayrish, transport
c) transport, gumoral boshqaruv, himoya, termoregulyasiya
d) transport, himoya, ayrish, issiqlik hosil qilish, termoregulyasiya
39. II qon gruppasi uchun xos belgilarni aniqlang.
a) eritrotsitda agglyutinogen boʻlmaydi, plazmada agglyutinin a va b boʻladi.
b) eritrositda agglyuminogen B, plazmada agglyutinin a boʻladi.
c) eritrositda agglyutinogen A, plazmada aglyutinin b boʻladi
d) eritrositlarda agglyutinigen A va B boʻladi, plazmada agglyutinin boʻladi.
40. Trombotsitlar organizmning qaysi qismida hosil boʻladi?
a) jigarda va taloqda
b) koʻmikda va sariq ilikda
c) koʻmikda va taloqda
d) jigarda va buyurakda
41. Qonning ivishida qon tarkibidagi qaysi omillar muxum roʻl oʻynaydi?
1.eritrositla 2.trombin fermenti 3.Na ionlari 4.Ca ionlari 5.C vitamini 6.K vitamini
a) 1,2,5
b) 1,3,5
c) 2,4,6
d) 2,3,5
42. Qon plazmasi tarkibidagi moddalarning necha foiz boʻlishi toʻri koʻrsatilgan javobni aniqlang?
1.suv 2.oqsil 3.tuz 4.glyukoza 5.yogʻ
a. 7-8% b.90-92% v.0-1% g.0,8% d.0,9%
a) 1-a 2-v 3-b 4-g 5-d
b) 1-b 2-a 3-d 4-v 5-g
c) 1-d 2-g 3-v 4-b 5-a
d) 1-d 2-6 3-v 4-a 5-g
43. Normal odamning qonida quydagilardan qaysi biri boʻlmasligi kerak?
a) agglyutinogen A, agglyutinin b
b) agglyutinogen A , agglyutinin a
c) agglyutinogen A va B
d ) agglyutinin a va b
44. Qonning ivishida quydagi omillardan qaysi biri ishtirok etadi?
1.fibrinogen 2.Ca ionlarining kamayishi 3.trombotsitlar soning kamayishi 4.K vitamining yetishmasligi 5.fibrin va tomirlar kesilgan joyda toʻr hosil qiladi 6.toʻrga qonning shaklli elementlari ilinib toʻsiq hosil qiladi
a) 1,2,3
b) 1,4,6
c) 1,5,6
d) 1,2,4
45. Eritrotsitlarda qanday moddalar boʻladi?
1.gemoglobin 2.agglyutinogen 3.agglyutinin 4.fibrinogen 5.rezus faktor 6.fibrin
a) 1,3,6
b) 1,3,4
c) 1,2,5
d) 1,5,6
46. Antitelalar… oqsildir.
a) yot jismlarni zaxarini zararsizlantiruvchi
b) qon guruhlarni aniqlovchi
c) qon rezus faktorlarini aniqlovchi
d) qon ivishini tezlashtiruvchi
47. Yuqumli kasalliklarni mikroblar keltirib chiqarishini birinchi boʻlib qaysi olim aniqlagan?
a) L. Paster
b) I.I. Mechnikov
c) E. Jenner
d) N.I. Lunin
48. Leykositlar soning kamayishi qanday hodisa deb yuritiladi?
a) leykopeniya
b) leykotsitoz
c) limfosit
d) monosit
49. Eritrotsitlarda agglyutinogen A, plazmada aglyutinin b qaysi qon guruhiga ma’nsub?
a) I
b) II
c) III
d) bunday gruppa mavjud emas
50. Trambotsitlar (I), eritrotsitlar (2), leykotsitlar (3) ga xos belgilarni aniqlang.
1.yadroli 2.yadrosiz 3.120 kun yashaydi 4.120 soat yashaydi 5. 2-5 kun yashaydi 6.qon ivishini ta’minlaydi 7.himoya vazifasini bajaradi 8.gazlarni tashiydi 9.suyak koʻmigida hosil boʻladi 10. taloqda hosil boʻladi
a) I-2, 3, 8, 9 II-2, 5, 6, 9,10 III-1, 5, 7, 10
b) I-2, 4, 6, 10 II-2, 3, 8, 9 III-1, 5, 7, 9
c) I-1, 5, 6, 9, 10 II-2, 4, 8, 9,10 III-1, 5, 7, 9
d)I-2, 5, 6, 9, 10 II-2, 3, 8, 9 III-1, 5, 7, 9, 10
51. Eritrotsitlarda A va B agglyutinogen bor qon guruhlarini aniqlang.
a) I
b) II
c) III
d) IV
52. Qonning shaklli elementlari va ularning 1mm3 qonda qancha boʻlishini belgilang.
1.eritrotsit 2.leykotsit 3.trombotsit 4.rezus faktor a.300-400 ming b.6-8 million v.6-8 ming g.4-6 million
a) 1-g 2-v 3-a
b) 1-g 2-v 4-b
c) 1-b 2-a 3-v
d) 1-g 3-b 4-v
53. Qonning yopishqoqligi nima sababdan ortadi?
a) qon tarkibidagi miniral tuzlarning kamayishi sabali
b) qon tarkibidagi suv miqdorining koʻpayishi sababli
c) qon tarkibidagi suv miqdorining kamayishi sababli
d) qon tarkibidagi shakilli elementlarning kamayishi sababli
54. Qonnig shakilli elementlari va ularning bajaradigan vazifasi toʻgʻri berilgan javobni toping.
1.eritrotsit 2.leykotsit 3.trombotsit
a.agglyutinasiya jarayoida ishtirok etish b.qonning ivishini taminlash v.organizmning barcha hujayralarini O2 bilan taminlash 4.rezus factor g.organizmning yuqumli kasalliklardan himoya qilish
a) 1-a 2-b 3-v
b) 1-v 2-g 3-b
c) 1-v 2-g 4-a
d) 1-v 2-b 3-a
55. Leykotsitlar soning koʻpayishiga nima diyiladi?
a) leykotsitoz
b) leykopeniya
c) anemiya
d) agglyutinasiz
56. Odam tanasidagi qaysi hujayralar fagotsitozga layoqatli?
a) teri hujayralari
b) trambotsitlar
c) leykotsitlar
d) eritrotsitlar
57. Gemoglobin oqsili organizmda qanday funksiyani bajarishini belgilang.
a) harakat funksiyasi
b) katalitik funksiyani
c) tashish funksiyani
d) himoya funksiyasini
58. Qonning ivishida qaysi tuzlar asosiy roʻl oʻynaydi?
a) temir tuzlari
b) natriy tuzlari
c) kaliy tuzlari
d) kalsiy tuzlari
59. Yadrosiz qonning shaklli elementlarini koʻrsating.
a) qon plastinkalari
b) monotsitlar
c) yosh eritrotsit
d) tuban umrtqali hayvonlar trombotsitlari
60. Leykotsitlar qayerda hosil boʻladi?
I.jigarda II.limfa tuguni III.taloq IV.koʻmik V.buyurak VI.oʻpka
a) I, III, II
b) IV, III, II
c) II, VI, V
d) III, I, V
61. Samad qoni IV qon gruppali. U qaysi qon gruppalariga qon bera oladi?
a) II
b) I va II
c) IV
d) I va III
62. Kichik qon aylanish doirasining ketma-ketligi sxemasini belgilang.
a) oʻng yurak qorinchasi-oʻpka arteriasi-oʻpka kapilyarlari-oʻpka venasi-chap yurak boʻlmasi
b) oʻng yurak qorinchasi-oʻpka arteriasi-oʻpka kapilyarlari-oʻpka venasi-chap yurak boʻlmasi
c) oʻng yurak qorinchasi-qorin aortasi-arteria kapilyarlari-vena-chap yurak boʻlmasi
d) oʻng yurak qorinchasi-oʻng yurak boʻlmasi-oʻpka arteryasi-oʻpka venasi-chap yurak boʻlmasi
63. Organiz ichki muxitining doyimiyligini va barcha funksiyalarning turgʻunigini nima taminlaydi?
a) nerv sistemasi, biologik aktiv moddalar
b) biologik aktiv moddalar, qon
c) yurak, qon tomirlar
d) gormonlar, fermentlar
64. Qonning ivishida qaysi vitamin muxum roʻl oʻynaydi?
a) A
b) B
c) C
d) K
65. Qon organizmda qanday vazifani bajaradi?
a) gumorol yoʻl bilan boshqarilishida ishtirok etish
b) himoya qilish
c) tana temperaturasini bir hilda saqlashda ishtirok etish
d) barcha javoblar toʻgʻri
66. Qon tomirlarining oʻrta qavati tarkibiga nimalar kiradi?
a) silliq muskul va elastik tolalar
b) silliq va koʻndalang tolalar
c) koʻndalang va elastik tolalar
d) silliq muskul, elastik tolalar, tigʻiz biriktiruvchi toʻqima
67. Eritrotsitlarning normal hosil boʻlishi uchun ovqat tarkibida qaysi moddalar yetarli miqdorda boʻlishi kerak?
1.oqsil 2.mineral tuz 3.temir moddasi 4.A vitamini 5.V vitamin 6.uglevodlar 7.D vitamin
a) 1,2,4
b) 5,4,6
c) 2,5,4
d) 3,1,5
68. Qaysi kasallik organizmning himoyalash xususiyatini pasaytirib yuboradi?
a) gripp
b) sariq
c) OITS
d) boʻgʻma
69. Taloq organizda qanday funksiyalarni bajaradi?
1.immunitet hosil boʻlishda ishtirok etish 2.qon deposi 3.ayirish 4.qonning shakilli elementlarini parchalash 5.biologik filtr
a) 1,2,3
b) 1,4,5
c) 1,2,4
d) 2,3,5
70. Yetilmagan yosh eritrotsitlarda boshqa hujayralar singari ... boʻladi.
a) membrana
b) yadro
c) sitoplazma
d) gemoglobin
71. OITS virusi nerv sistemasining qaysi qismini zararlashi tufayli bemorning qoʻl-oyoqlaridagi nerv tolalari boʻylab ogʻriq seziladi?
a) orqa miyaning kulrang moddasini
b) orqa miyaning oq moddasini
c) bosh miya yarimsharlari poʻstlogʻini
d) bosh miyaning oq moddasini
72. Eritrositlarda agglyutinogen B, plazmada agglyutinin A boʻlishi nechanchi qon gruppasi uchun hos?
a) I
b) II
c) III
d) IV
73. Qonning asosiy qismini qaysi modda tashkil etadi?
a) plazmada
b) eritrotsitlar
c) trombotsitlar
d) leykotsitlar
74. Bilirubin organizmning qaysi qismida va qanday moddadan hosil boʻladi?
a) taloqda, gemoglobin
b) jigarda, trombosit
c) jigarda, gemoglobin
d) jigarda, gem
75. Qon plazmasi tarkibida quyda berilganlarning qaysi biri boʻladi?
a) agglyutiogen
b) agglyutinin
c) Rh-fartoir
d) bilurubin
76. Antitoksinlar qanday moddalar hisoblanadi?
a) mikroblarni bir biriga yopishtirib, eritib yuboradigan
b) mikroblar ajratdigan zaxarli moddalarni parchalab neytrallaydigan
c) leykositlarning fagositoz hususiyatni ta’minlab beradigan
d) Rh-faktor tarkibiga kiradigan modda
77. III qon guruhiga ega odamlar nechanchi qon guruhli odamlarga qon berishi mumkin
a) I va IV
b) I va II
c) I va III
d) III va IV
78. Donorlar qoni yoki uning zardobi tarkibidagi tayyor holdagi antitana va antitoksinlar boshqa odam organizimiga yuborilsa uning uchun …. boʻlib hizmat qiladi.
a) passiv immunitet
b) aktiv immunitet
c) tabiy immunitet
d) suniy immunitet
79. Yurakning qaysi qismi hisobiga qon faqat bir tamonga harakatlanadi?
a) yurak boʻlmachasi
b) yurak qorinchasi
c) yurak miokardi
d) yurak klapnlari
80. Quydagi qon aylanish sistemasiga doir terminlar qanday ma’no anglatishi toʻgʻri berilgan javobni koʻrsating.
1. sistola 2. diastola 3. arteriya qon 4. venoz qon
a.boʻlmacha va qorinchalar muskullarining qisqarishi b.boʻlmacha va qorinchaning muskullarining kengayishi v. kislorodga toʻyingan qon g. korbanat angidiridga toʻyingan qon
a) 1-a / 2-b / 3-v / 4-g
b) 1-b / 2-a / 3-g / 4-v
c) 1-a / 2-b / 3-g / 4-v
d) 1-v / 2-g / 3-a / 4-b
81. Qon deposi vazifasini bajarishini a’zoni belgilang.
a) yurak
b) yurak qorinchasi
c) yurak boʻlmachasi
d) taloq
82. Nechanchi qon gruppasiga ega boʻlgan odamlar universal retsipent diyiladi?
a) III
b) I
c) IV
d) II
83. Qon plazmasining solishtirma massasi nechaga teng.
a) 1,25-1,34
b) 1,025-1,034
c) 1.09
d) 1,05-1,06
84. Qonning shaklli elementlari qancha yashashni belgilang?
1.eritrositlar 2.leykositlar 3.trombositlar
a.2-5 kun b. 4 oy v.50 kun g.6 oy
a) 1-a / 2-b/ 3-v
b) 1-v/ 2-g/ 3-b
c) 1-b/ 2-v/ 3-a
d) 1-b/ 2-a/ 3-a
85. Venoz qon qayerda arterial qonga aylanadi?
a) kichik qon aylanish doirasida
b) katta qon aylanish doirasida
c) oʻpka devorlarida
d) oʻpka boradigan bronxial arteriya qon tomirlarida
86. Odam tanasidagi limfa tomirlarida hammasi boʻlib qancha limfa suyuqligi boʻlishini va bir sutkada qancha limfa suyuqligining vena qon tomirlariga qoʻyilishini aniqlang.
a) 0,5-1 l va 0,5-1 l
b) 1-2 l va 200-500ml
c) 2-4 lva 1500-2000ml
d) 1-2 l va 1200-1500ml
87. Qon ivishida muxum roʻl oʻynovchi omillarni belgilang.
1.Na+ ionlari 2.antigemofil omili 3.Ca+ ionlari 4.K+ ionlari 5.K vitamini 6.sekretin 7.aglyutinogen 8.trombin fermenti 9.fibrinogen 10.agglyutinin
a) 1,3,5,7,9
b) 2,3,5,8,9
c) 1,2,4,6,10
d) 2,4,6,8,9
88. III qon guruhli rezus manfiy odamlarda ertrotsit
tarkibida qanday oqsillar boʻladi?
1. gemoglobin 2. agglyutinogen A 3. agglyutinogen B 4. rezus omil 5. agglyutinin α
a) 1, 2, 3, 4
b) 1, 3, 4
c) 1, 2, 4, 5
d) 1, 3, 5
89. Qanday hollarda qondagi leykositlar miqdori a) koʻpayadi b) kamayadi.
1.infeksion kasalikklar bilan kasallanganda 2.uzoq vaqat sifatsiz ovqatlanganda 3.jismoniy mexnatdan surunkali charchaganda 4.uzoq vaqt kechadiga surunkali kasalliklar bilan ogʻriganda.
a) a-1 /b-4
b) a-1,4/ b-2,3
c) a-2/ b-1,3,4
d) a-1/ b-2,3,4
90. Boshqalardan qon oluvchi odam qanday ataladi?
a) donor
b) universal donor
c) retsipient
d) patsient
91. Sogʻlom odamda qon necha minutda iviydi?
a) 1-2
b) 5-10
c) 3-4
d) 2-3
92. Arteriya (1) kapilyar (2) va vena (3) lar devoir necha qavat hujayralardan tashkil topgan?
a.1 b.3 c.2 d. 4

  1. 1-b/ 2-a/ 3-b

  2. 1-c/ 2-b/ 3-a

  3. 1-c/ 2-a/ 3-d

  4. 1-c/ 2-a/ 3-c

93. Leykotsitlar qanday guruhlarga boʻlinadi?
a) granulotsit, agranolotsit
b) monotsit, granulotsit
c) ovotsit, agranuolotsit
d) monotsit, ovotsit
94. Limfa qayerdagi suyuqlikdan hosil boʻladi?
a) hujayra ichidagi
b) toʻqmadagi
c) a’zolar ichidagi
d) plevra boʻshligʻidagi
95. Yurakning chap qorinchasidagi aortaga tushgan qonning tarkibini aniqlang.
a) oziq moddaga boy
b) karbonat angidridga toʻyingan
c) kislorod, gormonlari
d) a ,c
96. IV qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boʻladi ?
1.gemogilabin 2.agglyutinogen A va B 3.agglyutinogen B 4.agglyutinin α va β 5.rezus omil
a) 1,2,5
b) 1,3,5
c) 1,2,3
d) 1,4,5
97. Yurak devorining ichki qavati endokard qanday toʻqimadan tashkil topgan?
a) epiteliy
b) biriktiruvchi
c) muskul
d) a va c javoblar toʻgʻri
98. Yurak muskullarida qon aylanishining buzilishidan kelib chiqadigan kasallikni belgilang.
a) atreskleroz
b) gipertoniya
c) gipotoniya
d) yurak ishemiyasi
99. Kichik qon aylanish doirasining vazifasi nimadan iborat?
a) vena qonni arteriyal qonga aylantirish
b) arterial qonni vena qonga aylantirish
c) organizmni arteriyal qon bilan ta’minlash
d) organizmni vena qon bilan ta’minlash
100. Spirtli ichimliklar organizmda qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi?
a) atereskleroz, gipertoniya
b) yurak ishemik kasalligi
c) yurak infarkti
d) yuqoridagilarni barchasi
101. Qaysi a’zo funktsiyasi jihatdan limfa sistemasiga yaqin turadi?
a) jigar
b) qon aylanish sistemasi
c) taloq
d) buyrak
102. Xolestrin moddasining koʻpayishi qaysi kasalikning yuzaga kelishiga sabab boʻladi?
a) treotaksikoz
b) gipoterioz
c) salmonelyoz
d) ateroskleroz
103. Yurak muskullarining ma’lum qismi yemirilishidan qanday kasallik kelib chiqadi?
a) yurak infarkti
b) ateroskleroz
c) yurakning ishemik kasalligi
d) gipertoniya
104. Yurak qon tomirlar faoliyati qaysi bezlar va gormonlarning ta’sirida gumoral boshqariladi?
a) qalqonsimon, tiroksin, gipofiz, vozoprotsin
b) buyrak usti, adrenalin, gipofiz, vozoprasin,
c) epifiz, gonodotrop, gipofiz, laktorop
d) buyrak usti, androgen, epifiz, somototrop
105. Atmosfera bosimi past togʻli joylarda yashovchi odamlarda shu sharoitga moslashish uchun qon tarkibida qanday oʻzgarishlar boʻladi?
a) leykotsitlar soni kamayadi
b) leykotsitlar soni ortadi
c) eritrotsitlar soni ortadi
d) eritrotsitlar soni kamayadi
106.Yurak bir marta qisqarganda oʻrtacha 65 ml qon chiqarsa yurakning minutlik hajmi necha litrga teng boʻladi?
a) 5-2 l
b) 5-10 l
c) 4-5 l
d) 4-9 l
107. Limfa aylanishida limfa tomirlari ……
a) organ va toʻqimalarga keladi
b) organ va toʻqimalardan boshlanadi
c) yurakning chap qorinchasidan boshlanadi
d) yurakning oʻng qorinchadan boshlanadi
108. Venadan kuchsiz qon ketishini qanday toʻxtatish mumkin?
a) yod bilan ishlov berish
b) toza doka bilan bogʻlash
c) siqib bogʻlash
d) qovuzloq qoʻyish
109. Yarim oysimon klapanlar qon aylanishi organlarining qaysi qismida joylashgan boʻladi?
a) yurak qorinchalari, aorta, oʻpka arteriasi
b) oʻpka arteriasi, kapilyar, aorta
c) pastki va yuqorigi kovak venada
d) yurak qorinchalari, aorta,oʻpka arteriasi, pastki va yuqorigi kovak venada
110. Bosh miyaga qon quyulishi qanday ataladi?
a) ateroskleroz
b) infarkt
c) gipertoniya
d) insult
111. Yurak devoir necha qavatdan tashkil topgan?
a) uch; endokard, mikokard, perikard
b) uch; endokard, miokard, polikard
c) uch; entoderma, ektoderma, mezoderma
d) uch; perikard, mezokard, ektokard
112. Arterial qon deb nimaga aytiladi?
a) CO2 ga toʻyingan qonga
b) is gaziga toʻyingan qonga
c) O2 ga toʻyingan qonga
d) eritrositlari koʻp boʻlgan qonga
113. Maksimal bosim yuzaga keladi …
a) yurakni chap qorinchasi qisqarganda
b) yurakning chap boʻlmasi qisqarganda
c) yurakning oʻng qorinchasi qisqarganda
d) yurakning oʻng boʻlmasi qisqarganda
114. Nima uchun IV gruh qonli odamlar universal resipient diyiladi
a) hamma guruhga qon beradi
b) hamma gruhdan qon oladi
c) faqat oʻziga qon beradi
d) I va IV guruhdan qon oladi
115. Birinchi marta Rossiyada quturish va quydagi kasalliklarni oldini olish uchun vaksina va qon zardoblarini tayorlab qoʻllagan olimni toping.
a) I. Sechenov
b) I. Pavlov
c) Pirogov
d) I. Mechnikov
116. Qon plazmasida agllyutinin a va b boʻlgan qonda .......
a) agglyutinogenlar boʻlmaydi
b) agglyutinogen a boʻlmaydi
c) agglyutinogen B boʻlmaydi
d) agglyutinogen A va B boʻladi
117. Yurakning ishemik kasalligi kelib chiqishiga nima sabab boʻladi?
a) qon tomirlari devorining ichki yuzasida yogʻ va tuz moddalari toʻplanishi
b) arterial qon bosimining yoʻtarilishi
c) yurak muskullarida qon aylanishining buzulishi
d) qon aylanishi buzulishi tufayli yurak muskullarining malum qismi yemirilishi
118. Katta qon aylanish doirasi qon tomirdan boshlanadi?
a) aorta
b) oʻpka arteriyasi
c) tojsimon arteriya
d) oʻpka venasi
119. Odamda arterial qon bosimining qanday boʻlishiga giperoniya deyiladi?
a) maksimal bosim 125-130 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 85 dan ortsa
b) maksimal bosim 125-130 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 70 dan kamaysa
c) maksimal bosim 110 mm dan kamaysa, minimal bosim 70 dan kamaysa
d) maksimal bosim 150-200 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 70 dan 0 gaha kamaysa
120. Odamda arterial qon bosimining jismoniy ish bajarganda qanday oʻzgaradi?
a) maksimal bosim 125-130 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 85 dan ortadi
b) maksimal bosim 150-200 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 40-20 hatto 0 gacha kamayadi
c) maksimal bosim 110 mm dan kamaysa, minimal bosim 70 dan kamayadi
d) maksimal bosim 140-200 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 70 dan 0 gaha kamayadi
121. Odamda arterial qon bosimining qanday boʻlishiga gipotoniya deyiladi?
a) maksimal bosim 125-130 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 85 dan ortsa
b) maksimal bosim 125-130 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 70 dan kamaysa
c) maksimal bosim 110 mm dan kamaysa, minimal bosim 70 dan kamaysa
d) maksimal bosim 140-200 mm dan koʻtarilsa, minimal bosim 70 dan 0 gaha kamaysa
122. Yurak qon tomirlar faoliyatini gumoral yoʻl bilan qaysi bezlarning qanday gormonlari boshqaradi?
a) gipofiz-oksitotsin
b) buyrak usti bezining miya qismi-adrenalin
c) ayrisimon-timozin
d) qalqon orqa-paratgormon
123. Maksimal bosim qaysi payitda paydo boʻladi?
a) yurakning chap qorinchasi kengaygan payitda aorta va arteriya tomirlarida bosimning kamayishi natijasida
b) yurakning chap qorinchasi qisqarganda qonnig aortaga va arteriyaga yuqori bosim bilan chiqarilishi natijasida
c) yurakning har ikkala boʻlmachasi qisqargan payitda
d) yurakning oʻng qorincha va oʻng boʻlmacha bir vaqtda qisqargan payitda
124. Nima uchun atrof muhitning temperaturasi koʻtarilsa tanadan issiqlik koʻp ajraladi.
a) sababi qon tomirlari reflektor ravishda torayadi
b) teriga qon kam keladi, qon tomiri kengayadi
c) teridagi tomirlar kengayadi, teriga qon koʻp keladi
d) teridagi qon tomirlarning kengayishi va toryishi bir vaqtda amalgam oshadi
125. Eritrotsitlarning hosil boʻlishi va soni normal miqdorda boʻlishi odamning ......... bogʻliq
1.sogʻligʻiga 2.jinsiga 3.ovqatlanishiga 4.yoshiga 5.uyqisiga 6.jismoniy mashqlar bilan shugʻullanishiga 7.quyoshning ultirabinafsha nurlarini qabul qilishiga
a) 1,3,5,6
b) 2,3,4,5
c) 1,2,3,4,5,6,7
d) 1,3,6,7
126. Mikrokard infakti qaysi kasallikni vaqtida davolatmaslik natijasida kelib chiqadi?
a) xlora
b) insult
c) botulizm
d) yurakning ishemik kasalligi
127. Ikki tabaqali klapan qayerda joylashgan?
a) oʻng boʻlmach, oʻng qorincha
b) chap boʻlmacha, chap qorincha
c) chap qorincha, aorta
d) oʻng qorincha ,oʻpka arteriasi
128. Kichik qon aylanish doirasi deb nimaga aytiladi?
a) qon chap qorinchadan chiqib, oʻng boʻlmachga tushsa
b) qon chap qorinchadan chiqib, chap boʻlmachga tushsa
c) qon o ‘ng qorinchadan chiqib, chap boʻlmachga tushsa
d) qon oʻng boʻlmachadan chiqib, chap boʻlmachga tushsa
129. Arteryadan qon ketishini qanday toʻxtashish mumkin?
a) yaralangan joyni yod bilan artish
b) bint bilan bogʻlash
c) bint biln maxkam siqib bogʻlash
d) qovuzloq qoʻyish
130. Yirik venalar shikastlanganda nima qilish kerak?
a) shikastlangan joyga yoʻd bilan ishlov berish kerak
b) doka bilan bogʻlash kerak
c) doka bilan siqib bogʻlab qoʻyish kerak
d) muzday doka bosish kerak
131. Katta qon aylanish doirasining tugash joyini aniqlang.
a) oʻng boʻlmachada, oʻpka venalari bilan
b) yuqoridagi va pastki kovak venalari oʻng boʻlmachada
c) kovak venalarida, chap qorincha
d) chap boʻlmachada, pastki kovak venasi bilan
132. Yurakning qaysi qismida ikki tabaqali klapan joylashgan?
a) aorta qon tomirining boshlanish qismida
b) oʻpa venasida va chap qorinchanig tutash qismida
c) chap boʻlmacha bilan chap qorincha tutashgan joyda
d) oʻng boʻlmacha bilan oʻng qorincha oraligʻida
133. Oʻng boʻlmacha (a) va chap boʻlmacha (b) ga quyiluvchi hamda oʻng qorincha (c) va chap qorincha (d) dan chiquvchi qon tomirlarni juftlab koʻrsating.
1.aorta 2.yuqori kavak vena 3.pastki kovak vena 4.oʻpka arteriya 5.oʻpka venasi
a) a-2 b-1,5 c-3 d-4
b) a-1 b-2 c-3 d-4,5
c) a-2,3 b-5 c-1 d-4
d) a-2,3 d-5 c-4 d-1
134. Qaysi organ nerv sistemasidan birmuncha mustaqil holda ishlay oladi?
a) buyrak
b) oʻpka
c) yurak
d) ichki sekresiya bezlari
135. Qon tomirlarining torayishi qanday tasirlar natijasida amalgam oshishini belgilang?
1.simpatik nervlar boʻylab keladigan impulslar 2.nerv impuslari chastotasining koʻp boʻlishi 3.adrenalin gormoni 4.limfa suyuqligi 5.qon plazmasi 7.fibrinogen va fibrin
a) 1,2,3
b) 4,5,6
c) 5,6,7
d) 7,4,3
136. Yurakning qaysi qismi uch tabaqali klapan joylashgan boʻladi?
a) chap boʻlmacha bilan chap qorincha oʻrtasida
b) chap boʻlmacha bilan ong qorincha oʻrtasida
c) oʻng boʻlmacha bilan chap boʻlmacha oʻrtasida
d) oʻng boʻlmacha bilan oʻng qorincha oʻrtasida
137. Eritrotsit (1) va leykotsit (2) larga xos belgilarni aniqlang.
a) suyakning koʻmik qismida hosil boʻladi b) taloqda hosil boʻladi c) yadrosiz d) yadroli e) rangli f) rangsiz j) 120 kun yashaydi k) 2-5 kun yashaydi l) 1mm3 qonda 4-6mln boʻladi m) 1mm3 qonda 6-8ming boʻladi n) 1mm3 qonda 6-8mln boʻladi
a) 1- a,b,d,f,k,m 2-a,c,e,j,l
b) 1-a,c,e,j,l 2-a,b,d,f,k,n
c) 1-a,c,f,d,j,l 2-b,e,k,l
d) 1-a,c,e,j,l 2-a,b,d,f,k,m
138. Odamda arterial qon bosimining normaga nisbatan pasayishi nima deb ataladi?
a) gipertoniya
b) gipotoniya
c) minimal bosim
d) maksimal bosim
139. Organizm oʻzini himoya qilishning birinchi bosqichda quydagilardan qaysi biri qatnashadi?
a) leykotsitlar
b) atitoksinlar
c) antitanalar
d) oshqozon shirasi
140. Donorlarning qoni yoki uning zardobi tarkibidagi tayor holdagi antitana va antitoksinlar boshqa odam organizmga yuborilsa, uning uchun bu qanday imunitet boʻladi?
a) aktiv
b) suniy
c) tabiy
d) passiv
141.Yurak devorining qaysi qavati qisqarishi hisobiga ishlab turadi?
a) perikard
b) endokard
c) miokard
d) epikard
142. Yurak qon tomir faoliyatini kuchaytiruvchi (a) va susaytiruvchi (b) nerv va gormonlarni juftlab koʻrsatish.
1.parasimpatik nerv 2.simpatik nerv 3.adrenalin 4.vazopressin
a) a-1,3,4 b-2
b) a-2,3,4 b-1
c) a-2,3 b-1,4
d) a-2 b-1,3,4
143. Qon tomirlarini toraytirib bosimini oshiradigan gormnni belgilang.
a) vazoprossin
b) intermidin
c) insulin
d) melotanin
144. Qon tomirlari devorining ichki qavatida yogʻ va tuz moddalari toʻplanish natijasida tomirlar qattiqlashib, moʻrtlashib va torayib qolishi yurak qon-tomir kasalliklarning qaysi turiga kiradi?
a) infark
b) gipoterioz
c) ateroskleroz
d) tireotoksikoz
145. Gemolotik kasallik bilan tugʻilgan bolaning ota va onasi rezus-omil boʻyicha qanday boʻladi?
a) ona rezus manfiy, ota rezus musbat
b) ona rezus musbat, ota rezus manfiy
c) ota va ona rezus musbat
d) ota va ona rezus manfiy
146. Limfa tomirlari qayerda boshlanadi?
a) yurakdan
b) arteriadan
c) organ toʻqmalaridan
d) vena qon tomirlaridan
147. Yurak -qan tomir faoliyatini kuchaytiruvchi (a) va susaytiruvchi (b) nerv va jarmonlarni juftlab yozing ?
1. parasimpatik nerv 2. simpatik nerv 3. adneralin
4. vasopressin
a) a-2,3 b-1,4
b) a-2 b-1,3,4
c) a-1,3,4 b-2
d) a-2,3,4 b-1
148. Yurak va qon tomiri kasalliklarini toʻgʻri toping.
1.gipertoniya 2.gipotoniya 3.atreskleroz 4.infarkt 5.insult a.bosh miyaga qon quyulishi b.qon tomirlarining torayib qolishi v.yurak muskullari malum qismining yemirilishi c.arterial qon bosimning koʻtarilishi d.arterial qon bosimining pasayishi
a) 1- c/ 2- d/ 3- b/ 4- v/ 5- a
b) 1- a/ 2- v/ 3- d/ 4- b/ 5- c
c) 1- c/ 2- d/ 3- a/ 4- v/ 5- b
d) 1- c/ 2- d/ 3- b/ 4- a/ 5- v
149. Tugʻma immunitet qachon yoʻqoladi?
a) 1 yoshda
b) 1,5 yoshda
c) 2 yoshda
d) 2,5 yoshda
150. Yurakning sitologik hajmi 70ml. Tinch holatda turgan odamning yuragi 1 min da 68 marta qisqara uning minutlik hajmi qancha boʻladi?
a) 4760ml
b) 3920ml
c) 4260ml
d) 4380ml
151. Qon necha sekunda kichik va katta qon aylanish diorasi boʻylab aylanib chiqadi?
a) 15-20
b) 30-40
c) 20-25
d) 25-30
152. Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda toʻgʻri koʻrsatilgn?
a) oʻng yurak qorinchasi-aorta-arteriyalar-organlar-vena-chap yurak boʻlmasi
b) oʻng yurak qorinchasi-aorta-arterialar-organlar-vena-oʻng yurak boʻlmasi
c) chap yurak qorinchasi-oʻpka arteriyasi-oʻpka-oʻpka venasi-chap yurak boʻlmasi
d) chap yurak qorinchasi-aorta-qon-tomir-chizqcha arteriyalar-organlar-vena qon tomir-oʻng yurak boʻlmasi
153. Kislorodaga toʻyingan qon… orqali chap yurak boʻlmasiga keladi.
a) 4 ta oʻpka venasi
b) 1 ta aorta
c) 4 ta oʻpka arteriyasi
d) kovak vena
154. Qaysi nervlar ta’sirida yurak urushi tezlashadi va qon tomiri torayadi?
a) somatik
b) bosh miya
c) simpatik
d) parasinpatik
155. Jigar organizga qanday funksiyani bajaradi?
1.eritrotsitarni parchalaydi 2.oʻt suyuqligi ishlab chiqadi 3.leykositlar ta’sir qiladi 4.qonni tozalaydi 5.gormonlar ishlab chiqadi 6.moddalar almashinuvida ishtirok etadi
a) 1,2,3,4
b) 1,2,4,6
c) 3,5,6
d) 2,4,5,6
156. Leykositoz-bu…
a) leykotsitlar sonini koʻpayishi
b) leykotsitlar sonini kamayishi
c) leykotsitlarni yemirilishi
d) leykotsitlarni hosil boʻlishi
157. Limfa aylanisining qon aylanishidan qanday farqi bor?
a) limfa tomirlari devori elastikligi yuqori
b) limfa tomirlari devori yupqa va mort tuzilgan
c) limfa tomirlari toʻqma va organlardan boshlanadi
d) limfa tomirlarda organizmda ishlab chiqarilagan chiqindi maxsulotlari erigan holda boʻladi
158. Qon aylanish doiralari…..
a) yurakning qorinchasidan boshlanadi va yurakning boʻlmachasida tugaydi
b) yurakning boʻlmachasidan boshlanadi va yurak qorinchasida tugaydi
c) aorta va arteriyalardan boshlanadi
d) yurak klapanlarida boshqariladi
159. Gemoglobin tarkibidagi gem moddasi qaysi moddagacha parchalanadi?
a) oqsil
b) bilirubin
c) aminokislota
d) nuklein kislota
160. Jismoniy mehnat va sport bilan shugʻullanganda taloqda limfositlar….
a) hosil boʻlishi pasayadi
b) hosil boʻlishi koʻpayadi
c) tezroq yemiriladi
d) faolligi ortadi
161. Chiniqqan sportchilarning uzoq jismoniy mashqlarda tez charchamaslik sababini aniqlang.
a) qonda glyukoza miqdori koʻp boʻladi
b) muskullarda glikogen zapasi koʻp boʻladi
c) nerv, muskullarda oqsil zapasi koʻp
d) nerv, muskullarda yogʻ zapasi koʻp boʻladi
162. Qaysi hujaralarda yadro uchramaydi ?
a) muskul toʻqma hujayralarida
b) suyak hujayralarida
c) epiteli toʻqma hujayralarida
d) qizil qon tanachalarida
163. Ertrotsitlar tarkibida qanday oqsillar boʻladi?
1. gemoglobin 2. agglitinogen 3. aggluyutinin 4. fibrinogen 5. rezus – faktor
a) 1,3,5
b) 1,2,5
c) 2,4
d) 3,2,5
164. Automatizm odamning qaysi organi uchun hos?
a) miyya
b) yurak
c) jigar
d) ovqat hazm qilish a’zolari
165. Qon tomirlarni toraytrib, qon bosimini oshiruvchi garmon …
a) oksitotsin
b) adrenokortikotron
c) paratgarmoni
d) vazoprassin
166. 60 kg li odam tanasida qancha litr qon boʻladi?
a) 5litr
b) 4.2 l
c) 4.9l
d) 3.5 l
167. Qaysi kasallikda virus bosh miyaning oq moddasini zararlaydi?
a) gripp
b) OITS
c) poliomiyelit
d) ensefalit
168. Qonning tomir devoriga koʻrsatgan kuchidan nima yuzaga keladi?
a) puls
b) bosim
c) gipertoniya
d) gipotoniya
169. Qonning bir tomonlama harakatini ta’min etuvchi klapan qaysi qon tomirida boʻladi?
a) aorta ravogʻi
b) vena
c) arteriya
d) qon tomirlarda klapn boʻlmaydi
170. Arteriya qon tomiriga hos xususiyatlarni koʻrsating
1. qalin va elastik biriktiruvchi toʻqima 2. yupqa silliq muskul va elastik tolalar 3. qalin silliq muskul va elastik tolalar 4. bir qavat epiteliy toʻqimasi 5. bir necha qavat epiteliy toʻqima 6. yupqa va elastik biriktiruvchi toʻqima
a) 1,3,4
b) 2,4,5
c) 2,4,6
d) 1,3,5
171. Ota Rh+ ona Rh- boʻlsa bola qay holatda sogʻlom tugʻiladi?
a) qon otadan oʻtsa
b) qon onadan oʻtsa
c) Rh faktorga bogʻliq emas
d) bola Rh+ boʻlsa
172. Anemiya qanday kasallik?
a) gemoglobinning kamayishi
b) eritrotsitlarning kamayishi
c) qon miqdorining kamayishi
d) gemoglobin va eritrotsitlarning kamayishi
173. Tirik organizmlarda hujayra sitoplazmasi bilan tashqi muhit oʻrtasida doimo hosil boʻladigan elektr potensial qanday ataladi?
a) elektrokardiograf
b) bioelektrik tok
c) ergogramma
d) impuls
174. Jismoniy ish bajarayotgan vaqtda yurak bir minutda 80-85 marta qisqarib-boʻshashayotgan boʻlsa, shu paytdagi yurakning minutlik hajmi qanchaga teng boʻladi?
a) 4,9-5 l
b) 65-70ml
c) 8-8,5 l
d) 5,6-6 l
175. Odam qon aylanish sistemasining qaysi qismida aralash qon oqadi?
a) oʻpka venalari
b) jigar tomirlari
c) yuqori kovak vena
d) odamda aralash qon boʻlmaydi
176. Odam tanasidagi aralash qonning tarkibini aniqlang
a) teng miqdorda arteriya va vena qoni
b) koʻproq vena qoni
c) koʻproq arteriya qoni
d) odamda aralash qon boʻlmaydi
177. Elektrokardiogramma lentasini yaratish nimaga asoslangan?
a) yurakning ishlayotgan va ishlamayotgan qismlaridagi farqqa
b) qorincha va boʻlmachalar oʻrtasidagi farqqa
c) yurak ritmining ozgarishiga
d) muskullar faoliyatini elektr toki yordamida tekshirish
178. Yetilmagan yosh eritrtotsitlarda boshqa hujayralar
singar … boʻladi.
a) sitopilazma
b) yadro
c) gomogilabin
d) menbraneb
179. IV qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boʻladi ?
1. gemogilabin 2. agglyutinogen A va B 3. aggliyutunagen B
4. rezus omil 5. agglyutinin α, β
a) 1,3
b) 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) 1,2,4,5
180. Qon aylanish sistemasining qaysi qismida klapinlar uchiraydi ?
1. oʻng va chap boʻlmachalar orasida 2. oʻng boʻlmach va oʻng qorincha orasida 3. chap boʻlmacha va chap qorincha orasida 5. vena qon tomirida
a) 2,4
b) 1,3,5
c) 2,3,5
d) 2,4,5
181. Sentrifugalash jarayonida qonni plazma va shaklli elementlarga ajratish uchun probilkaga qanday modda tomiziladi ?
a) geparin
b) gilitserin
c) etanol
d) sirka kislata
182. Eritrotsitlarning hosil boʻlish va soni normal miqdorda boʻlishi odamning … bogʻliq ?
1. sogʻligʻiga 2. jinsiga 3. ovqatlanishiga 4. yoshiga 5. uyqusiga 6. jismoniy mashqlar bilan shugʻulanishiga 7.quyoshning ultrabinafsha nurlarini qabul qilishiga
a) 2,3,4,5
b) 1,2,3,4,5,6,7
c) 1,3,6,7
d) 1,3,5,6
183. Yurakning qaysi qismida yarim oysimon klapanlar joylashgan?
a) boʻlmachalar tutashgan joyda
b) aorta qon tomirining oʻrtasida
c) chap qorincha bilan aorta oʻrtasida
d) oʻpka venasida va chap qorinchaning tutash qismida
184. Tamaki tarkibidagi qanday moddalar yurak qon tomir sistemasiga zaxarli ta’sir koʻrsatadi?
1. nikotin 2. karbanat angidrid
3. radioaktiv poloniy 4. kadmiy
5. kobalt 6. qoʻrgʻoshin 7. margumush
a) 1,2,4
b) 3,5,6
c) 4,5,7
d) 1,2,3,4,5,6,7http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Yüklə 45,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə