Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizaynYüklə 105,28 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü105,28 Kb.
#147
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


“DİZAYN” kafedrasıQ r a f i k d i z a y n

fənninin proqramı

BAKI – 2013

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

“DİZAYN” kafedrası
Qrafik dizayn

fənninin proqramı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin il tarixli, ...... saylı əmri ilə qrif verilmişdir.

BAKI – 2013

Rəy verənlər: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dizayn” kafedrasının

dossenti Paşayev B.S., Fəlsəfə doktoru Qasımova E. N., Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universitetinin “Kompozisiyanın əsasları” kafedrasının memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru dos. Mikayılova M.N.
Tərtib edənlər: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dizayn” kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Lalə Hamlet qızı, müəllimə Dadaşova Aidə Sahib qızı.

Elmi redaktor: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dizayn” kafedrasının müdiri,

“Qrafik dizayn1,2,3” fənni üzrə

050643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi.

050321 Dizayn.

Ixtisasları üçün tərtib edilmiş tədris proqramı Ali Təhsil müəssisələrinin Bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. “Qrafik dizayn1,2” fənnində kursun həcmi 90 saatdır; “Qrafik dizayn 3” fənnində mühazirə 30 saat, məşğələ 60 saat təşkil edir. Fənnin tədrisi V, VI, VII semestrə nəzərdə tutulmuş və imtahan ilə nəticələnir.Fənnin məqsədi.

“Qrafik dizayn 1,2,3” fənninin tədrisinin əsas məqsədi tələbələrə qrafik dizaynın sahələrini tanış etməkdən, dizayn-yaradıcılıq işi aparılmasının öyrədilməsindən və tələbələri bu sahədə savadlı mütəxəssis kimi hazırlamaqdan ibarətdir.Kursun nəticələri.

Bu fənnin mənimsənilməsi bir tərəfdən gələcək mütəxəssislərin bədii zövqünü formalaşdırır, digər tərəfdən peşəkarlıq qabiliyyəti və bu xüsusi bədii sahədə biliklərə yiyələnməsi, dizaynerləri birgə məhsuldar işləmək üçün hazırlayır.

Praktik məşğələlərdə tələbə əşyanın qrafik təsvirini, detalların çertyojunu, əşya və detalların texnoloji xəritələrini çəkir. Qrafik üslubda rəsmlərin işləmə texnikasına yiyələnir.

Qrafik dizayn 1” fənninin mühazirə mövzularısaatlar üzrə bölgüsü


Sıra

sayı


Mühazirələrin mövzuları

Saat

1

Giriş. Qrafika incəsənətin bir növü kimi.

2

2

1. “Qrafika” anlayışı.

2

3

2. Qrafikanın növləri. Dəzgah qrafikası. Estamp.

2

4

Hündür və ya qabarıq çap. Ksiloqrafiya, Linoqravür.

2

5

Səthi çap. Litoqrafiya.

2

6

Dərin çap. Ofort. Ofortun üsulları; Metal üzərində kəsilmiş qravür.

2

7

Aşılanmış xətt. Quru iynə. Yumşaq lak.

2

8

Akvatinta. Lavis.Rezervaj. Qələm tərzi.

2

9

Punktir üsulu. Metso-tinto. Rəngli ofort. Monotiplik.

2

10

3. Qrafik dizayn.

2

11

4. Qrafikada kompozisiya həlli.

2

12

5. Kitab qrafikası. Kitab illüstrasiyaları.

2

13

6. Kitab illüstrasiyaları.

2

14

6. Jurnal və qəzet qrafikası.

2

15

7. Karikatura janrı. Azərbaycanda karikatura.

2
Cəmi

30s.Məşğələlərin mövzuları və saatlar üzrə bölgüsü.

(60s.)


SıraM ö v z u l a r ı n a d l a r ı

Məş.

saat

1

2

3

1

Qrafik rəsm kompozisiyalarının nümayişi. Qrafik rəsmlərdə kompoz. həlli.

2

2

Sadə naxışların qrafik rəsmi.

2

3

Sadə naxışların qrafik rəsmi.

2

4

Həndəsi fiqurlardan ibarət qrafik rəsm.

2

5

Həndəsi fiqurlardan ibarət qrafik rəsm.

2

6

Nəbati ornamentlərdən ibarət kompozisiyanın qurulması.

2

7

Gül motivinin dekorativ stilizə edilməsi, qrafik rəsm.

2

8

Ağac motivinin dekorativ stilizə edilməsi, qrafik rəsm.

2

9

Parçaların tərtibatında qrafik elementlər.

2

10

Parçaların tərtibatında qrafik elementlər.

2

11

Milli naxışlardan ibarət ornament kompozisiyasının qrafik həlli.

2

12

Milli naxışlardan ibarət ornament kompozisiyasının qrafik həlli.

2

13

Ticarət nişanları və ya loqotiplərin tərtibatı.

4

14

Dəvətnamələrin dekorativ elementlərlə qrafik həlli.

2

15

Məmulatın dizaynında qrafik rəsm və yazı qrafikası.

2

16

Qida məhsullarının qablaşdırılmasında bədii tərtibat.

2

17

Kitab üzü tərtibatı.(bədii)

2

18

Kitab üzü tərtibatı.(uşaqlar üçün)

2

19

Jurnal üzü tərtibatı.(uşaq jurnalı)

2

20

Jurnal üzü tərtibatı.(ailə jurnalı)

2

21

Dairəvi formada (rozet) ornamentin qrafik həlli.

2

22

Dairəvi formada (rozet) ornamentin qrafik həlli.

2

23

Müxtəlif əşyaların qrafik üslubda dekorativ rəsmi.

2

24

Müxtəlif əşyaların qrafik üslubda dekorativ rəsmi.

2

25

Karikatura janrında qrafik rəsm.(sərbəst mövzu)

2

26

Qrafik üslubda rəsm illüstrasiyanın çəkilməsi. (bədii)

4

27

Qrafik üslubda rəsm illüstrasiyanın çəkilməsi.(abstrakt)

4
Cəmi

60

Qrafik dizayn 2” fənninin mühazirə mövzularıvə saatlar üzrə bölgüsü.


Sıra

sayı


Mühazirələrin mövzuları

Müh

Saat


1

Qrafik dizaynda əsas terminologiya və anlayışlar.

2s.

2

Dizayn. Dizayn metdodu. Dizayner.

2s.

3

Dekor. Dekorasiya dizayneri.

2s.

4

Dekorativ tətbiqi sənətdə dizayn.

2s.

5

Forma, formanın qavranılması. Formayaranma.

2s.

6

Funksionallıq.

2s.

7

Layihə. Layihə qrafikası.

2s.

8

Mühitin dizaynı. Mühitin formalaşması. Mühitin tamlığı.

2s.

9

Rəng. Rəng harmoniyası.

2s.

10

Rəngşünaslıq.

2s.

11

Şəhər dizaynı.

2s.

12

Vizual düşünmə.

2s.

13

İşıqlanma. İşıqlılıq. İşıq texnikası.

2s.

14

Dizaynda patent xidməti. Standartlaşma.

2s.

15

Məhsulun keyfiyyəti.

2s.
Cəmi

30s.


Məşğələlərin mövzuları və saatlar üzrə bölgüsü.

(60s.)


Sıra

sayı


Məşğələlərin mövzuları

Müh

Saat


1

Ticarət nişanlarının, etiketlərin qrafik həlli.

4s.

2

Qrafik rəsm kompozisiyasının işlənməsi (sərbəst mövzu).

4s.

3

Geyimdə qrafik dizayn elementləri.

4s.

4

Uşaq geyimlərində qrafik dizayn elementləri.

4s.

5

Müxtəlif motivli ornamental kompozisiyaların qurulması.

6s.

6

Milli ornamentlərin qrafik rəsmi.

4s.

7

Parçaların tərtibatında qrafik dizayn elementlərinin tətbiqi.

4s.

8

Dekorativ dizayn elementlərinin qrafik həlli.

4s.

9

Milli naxışlardan ibarət ornamental kompozisiyanın qurulması.

4s.

10

Məhsulun qablaşdırılmasında bədii tərtibat.

4s.

11

Dekorativ məmulatların tərtibatında dizayn elementləri.

4s.

12

Siluet rəsmlərin işlənməsi.

4s.

13

Qrafik üslubda ilüstrasiyaların rəsmi(sərbəst mövzu).

4s.

14

Mürəkkəb ornamental kompozisiyaların qurulması.

4s.

15

Qablaşdırılmanın tərtibatı.

2s.
Cəmi

60s.

Qrafik dizayn 3” fənninin mühazirə mövzularıvə saatlar üzrə bölgüsü


Sıra

sayı

Mühazirələrin mövzuları


Müh

Saat


1

Qrafik dizaynın sahələri, məhsulları.

2

2

Loqotip. Marka. Emblem.

2

3

Maket. Maketdüzəltmə.

2

4

Reklam nədir.

2

5

Reklamın növləri

2

6

Zərgərlik sənətində rəssam – dizaynerin rolu.

2

7

Qrafikada istifadə olunan alətlər.

2

8

Qrafikada istifadə olunan alətlər.

2

9

Model. Moda. Modelləşdirmə

2

10

Ornament və növləri.

2

11

Ornamentin xüsusiyyətləri.

2

12

Qrafikaçı rəssamlar və əsərləri.

2

13

Qrafikaçı rəssamlar və əsərləri.

2

14

Xəttatlıq. Kalliqrafiya.

2

15

Miniatür sənətiCəmi

30

Məşğələlərin mövzuları və saatlar üzrə bölgüsü.

(45s.)


Sıra

№si


Məşğələlərinrin mövzuları

saat

1

Mürəkkəb ornament kompozisiyasının qrafik həlli.

2s.

2

Abstrakt üslubda qrafik rəsm illüsrasiyalarının tətbiqi.

2s.

3

Abstrakt üslubda qrafik rəsm illüsrasiyalarının tətbiqi.

2s.

4

Milli xalçalarda isifadə olunan ornamentlərin qrafik rəsmi.

2s.

5

Qida məhsullarının qablaşdırılmasında qrafik rəsm illüstrasiyaları

2s.

6

Geyimlərin bədii tərtibatı (qrafik rəsm).

2s.

7

Geyimlərdə milli ornamentlərdən istifadə.

2s.

8

Divar kağızlarında qrafik rəsm.

2s.

9

Loqotiplərin rəsmi.

2s.

10

Müxtəlif əşyaların qrafik üslubda, dekorativ rəsmi.

4s.

11

Təbrik açıqçalarının bədii tərtibatı. (maketin hazırlanması)

4s.

12

Kitab tərtibatı. Kitab maketinin hazırlanması.

4s.

13

Dəvətnamə tərtibatı.(maketin hazırlanması)

4s.

14

Qida məhsullarının qablaşdırılmasında bədii tərtibat.

(maketin hazırlanması)

4s.

15

Müxtəlif əşyaların dekorativ – dizaynı.(maketin hazırlanması)

4s.

16

Müxtəlif əşyaların dekorativ – dizaynı.(maketin hazırlanması)

4s.

Cəmi 45 s.
ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR:


  1. Тарасов М.В. «Графика» - М., 1993

  2. Генчаров А.Д. «Об искусстве графики» - М., 1990

  3. Звонцов В.М. «Основы понимания графики» - М., 1995

  4. Cəmil Müfidzadə “Ofort” B., 2007

  5. Məmmədova N.S. “Ksiloqrafiya və linoqravüra” B., 2009

  6. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб: Питер, 2006. — 224 с. — ISBN

  7. Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. — М.: АСТ, 2007. — 256 с. — ISBN 5-17-041011-5

Kataloq: images -> metodik
metodik -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
metodik -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «vergi VƏ vergiqoyma»
metodik -> AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
metodik -> «vergiLƏr və vergitutma» fənninin proqram I
metodik -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “Mühasibat uçotu” kafedrası
metodik -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ ÜZRƏ respublika elmi-metodik məRKƏz azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
metodik -> Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

Yüklə 105,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə