Quyidagilarni juftlang ajratuvchi kurtaklari yordamida ko’payadi o’rmalovchi poyasi yordamida ko’payadi ildizpoyasi bilan ko’payadi piyozboshi mavjud tugunaklariYüklə 19,95 Kb.
səhifə1/2
tarix18.07.2022
ölçüsü19,95 Kb.
#117410
  1   2
Biologiya


1. Quyidagilarni juftlang.
1) ajratuvchi kurtaklari yordamida ko’payadi 2) o’rmalovchi
poyasi yordamida ko’payadi 3) ildizpoyasi bilan ko’payadi
4) piyozboshi mavjud 5) tugunaklari yordamida vegetativ
ko’payadi 6) novdalaridan vegetativ ko’payadi
a) qulupnay b) hilol c) elodiya d) molodilo e) batat f) kartoshka g) gulsafsar
A) a-3, b-2, c-6, d-1, e-4, f-3, g-3
B) a-2, b-3, c-1, d-6, e-5, f-5, g-3
C) a-2, b-3, c-6, d-1, e-5, f-5, g-3
D) a-6, b-3, c-1, d-4, e-6, f-5, g-3
2. DNk ning 1-zanjirida nukleotidlar GSSATGSGTA
ko’rinishida. DNk ning 2-zanjiriga mos RNK nukleotidlarini
aniqlang.
A) SGGTASGSAT B) GSSAUGSGUA
C) SGGAUSGSUA D) GSSUAGSGAU
3. Jadval asosida X+Y+Z ning yig’indisini aniqlang.

Poliploid
forma

Tuxum
hujayra

Zigota

Endosperm

4n

X

4n

Z

6n

3n

Y

9n

A)14n B) 6n C) 13n D) 12n
4. Albinizm kasalligi retsessiv autosoma kasalligi, daltonizm
retsessiv jinsga birikkan holda irsiylanadi. I qon guruhli
daltonizm va albinizm bo’yicha sog’lom gomozigotali ayol
daltonik bo’lmagan va qolgan ikki belgi bo’yicha
geterozigotali II qon guruhli yigitga turmushga chiqdi. Ushbu oilada tug’ulgan o’g’il bolalardan necha foizi I qon guruhli va ikkala belgi bo’yicha sog’lom bo’lish ehtimolini toping.
A) 0 B) 25 C) 75 D) 50
5. Qirqquloqlarning sporafiti uchun xos bo’lgan (a) va xos
bo’lmagan (b) javobni belgilang.
1) jinsiy bo’g’in hisoblanadi 2) zigota hosil qiladi 3)
sporangiyga ega 4) ildizpoyali o’simlik 5) fotosintez qladi
6) poya-bargli o’simlik 7) ko’p hujayrali anteridiyga ega.
A) a-2,4 b-1,6 B) a-2,7 b-3,4 C) a-5,7 b-3,4 D) a-3,6 b-1,2
6. O’simlik tanasidagi tirik (a) va o’lik (b) hujayralarni
juftlang.
1) elaksimon nay hujayralari 2) yog’ochlik naylar hujayralari
3) yetuk po’kak hujayralari 4) epiderma hujayralari 5) kambiy
hujayralari 6) sklerenxema hujayralari 7) kollenxema
hujayralari
A) a-1,4,5,7 b-2,3,6 B) a-2,4,5,6 b-1,3,7
C) a-1,4,6,7 b-2,3,5 D) 1,4,7 b-2,3,6
7. Quyidagi tog’ mintaqasida uchraydigan, tuxum
hujayrasining shakllanish bosqichida qo’shimcha qobiqlar
hosil bo’ladigan organizmlarni toping.
1) xo’jasavdogar 2) bo’ri 3) boltayutar 4) zarg’aldoq
5) oqquyruq 6) charx ilon 7) tog’ zog’chasi 8) kaklik
9) silovsin
A) 4,8 B) 3,7 C) 1,6 D) 2,5
8. Bir turga kiruvchi organizmlardagi dimorfizmga xos
bo’lmagan javobni belgilang.
1) planariya tanasining oldingi qismida tuxumdonlarning
ulardan keyinroqda esa urug’donlar joylashgan 2) askaridaning
erkagi kaltaroq dumi qayrilgan va urg’ochisi uzunroq bo’ladi
3) baqachanoqning erkak va urg’ochisining tuzilishi 4) g’ozlar erkak va urg’ochisining tuzilishi 5) suv shillig’I jinsiy organining joylashuvi 6) erkak tuyaqush dumi va qanotlarida oq patlarining bo’lishi 7) yovvoyi o’rdaklarning erkagi va urg’ochisining tuziishi.
A) 1,2,5,6 B) 1,3,4,5 C) 2,3,5,7 D) 1,3,4,6
9. Sahro hayvonlari tanasida ko’plab yog’ moddalarning
to’planishi(a); Ikki pallali molyuskalarning shakli kurtakka
o’xshash(b)
Yuqoridagilar moslanishning qaysi turiga mabsub
A) a-fiziologik b-morfologik
B) a-fiziologik b-etiologik
C) a-biokimyoviy b-morfologik
D) a-fiziologik b-biokimyoviy
10. Kallimaga xos ma'lumotlarni tanlang.
1) tangachaqanotlilar turkumiga mansub; 2) chumchuqsimonlar turkumiga mansub; 3) lichinkasida soxta oyoqlari bor;
4) traxeyalar orqali nafas oladi; 5) o’pkasi orqali nafas oladi;
6) ayirish sistemasi malpigi naychalaridan iborat, 7)qanotlari
shakli, naqsh va tomirlari bargga o’xshash
A) 2, 3, 4, 7 B) 3, 5, 6 C) 1, 3, 5 D) 1, 3, 4, 6, 7
11. Sutemizuvchilaming oz tishlilar (I) va hasharotxo'rlar
(II) turkumi vakillarini juftlab ko'rsating.
1) chumolixo'r; 2) yerqazar; 3) yalqov; 4) sakrovchi;
5) zirxlilar; 6) tipratikan; 7) kutora; 8) vixuxol
A) I-2, 4, 6, 7, 8; II-1, 3, 5 B) I- 3, 5, 8; II-2, 4, 6, 7
C) I-3, 6, 8; II-1, 2, 4, 5, 7 D) I-1, 3, 5; II-2, 4, 6, 7, 8
12. O`rmon ekosistemalarida ekologik piramidaning asosi
ingichka, yuqori qismi esa keng bo`lishiga sabab nima?
A) konsumentlarning produtsentlardan ko`p bo`lishi
B) produtsentlarning konsumentlardan ko`p bo`lishi
C) birinchi tartib konsumentlarni hashorotxo`r hayvonlar
tashkil etishi tufayli
D) konsumentlarning produtsentlardan kam bo`lishi
13. Itlarda malum muddat oralig’ida qo’ng’iroq chalib ovqat
berilsa, malum bir kuni ovqat bermasdan qo’ng’iroqni o’zini
chalsa xam so’lak bezlari ajrab chiqadi shu jarayonda xosil
bo’ladigan nerv yo’llaridagi impluslar ketma-ketligini to’g’ri
berilgan javobni aniqlang?
A) qo’ng’iroq tovushi → po’stloqdagi eshitish
markazini(chakkani) qo’zg’atadi→ bu qo’zg’alish miya
po’stlog’idagi ovqatlanish markazini qo’zg’atadi→bu
markazning qo’zg’alishi esa oraliq miyadagi po’stloqosti
ovqatlanish markazini qo’zg’atadi → uning nerv tolalari orqali so’lak bezlarini ishi kuchaytiriladi natijada so’lak ajraladi
B) qo’ng’iroq tovushi → po’stloqdagi eshitish
markazini(chakkani)qo’zg’atadi→ bu qo’zg’alish miya
po’stlog’idagi ovqatlanish markazini qo’zg’atadi → bu
markazning qo’zg’alishi esa uzunchoq miyadagi
po’stloqosti ovqatlanish markazini qo’zg’atadi → uning nerv
tolalari orqali so’lak bezlarini ishi kuchaytiriladi natijada so’lak ajraladi
C) qo’ng’iroq tovushi → po’stloqdagi eshitish
markazini(ensani) qo’zg’atadi→ bu qo’zg’alish miya
po’stlog’idagi ovqatlanish markazini qo’zg’atadi→bu
markazning qo’zg’alishi esa miya ko’prigidagi po’stloqosti
ovqatlanish markazini qo’zg’atadi → uning nerv tolalari orqali so’lak bezlarini ishi kuchaytiriladi natijada so’lak ajraladi
D) qo’ng’iroq tovushi → po’stloqdagi eshitish
markazini(chakkani)qo’zg’atadi→ bu qo’zg’alish miya
po’stlog’idagi ovqatlanish markazini qo’zg’atadi→bu
markazning qo’zg’alishi esa o’rta miyadagi po’stloqosti
ovqatlanish markazini qo’zg’atadi→uning nerv tolalari orqali so’lak bezlarini ichi kuchaytiriladi natijada so’lak
14. Toq (a) va juft (b) bo'yin umurtqalarga ega bo'lgan
organizmlarni aniqlang.
1) yumronqoziq; 2) agama; 3) baqa; 4) korsak; 5) ilvirs;
6) gavial; 7) salamandra; 8) gekkon; 9) qurbaqa; 10) echkemar
A) a - 1, 4, 7; b - 2, 5, 8 B) a - 4, 5, 9; b - 2, 7, 10
C) a - 1, 5, 9; b - 2, 6, 10 D) a - 3, 9, 10; b - 6, 7, 8
15. Musichaning tuxumdan chiqqan 2 ta bolasining umumiy
og’irligi 40 g. Ikkita bolasining massasi ko’paytmasi esa 396 g ga teng bo’lsa , musicha bolalarining har biriga kuniga 12 g dan oziq bersa , 10 kundan so’ng bolalarini ilon yesa , ilonning massasi qanchaga ortadi ?
A) 2,4 gr B) 2,6 gr C) 5,2 gr D) 6,4 gr
16. Chaqaloqning umurtqa pog’anasi ko’krak kifozi (a), bel
lordozi (b), kuzatiladigan vaqtda kuzatiladigan holatlarni
juftlab ko’rsating?
1) o’ziga yaqinlarni taniy boshlaydi
2) o’yinchoqqa talpinadi 3) o’zi yura boshlaydi 4) kuladi
5)boshini tik tuta boshlaydi 6) qiyqiradi 7) 10-12 ta so’zni ayta oladi 8) bemalol o’tiradi
A) a-1,2,4,6 b-3,7 B) a-2,4,6 b-3,7
C) a-1,4,6 b-3,7 D) 1,4,6 b-3,7,8
17. Hayvonlarni ozig'i va malumoti bilan to'g'ri juftlang.
1) issiq qonli umurtqali → sovuq qonli umurtqalini yeydi;
2) sovuq qonli umurtqali → issiq qonli umurtqalini yeydi;
3) sovuq qonli umurtqasiz → sovuq qonli umurtqalini yeydi;
4) sovuq qonli umurtqali → sovuq qonli omurtqasizni yeydi;
5) issiq qonli umurtqali → sovuq qonli umurtqasizni yeydi;
6) sovuq qonli umurtqasiz → sovuq qonli umurtqasizni yeydi
A) 1) yo’rg'a tuvoloq → kaltakesek; 2) kobra → kemiruvchi;
3) karakatitsa → krab; 4) ko’l baqası → o’rgimchak;
5) kalxat→ hashorat; 6) qoraqurt → chigirtka
B) 1) oq laylak → baqa; 2) kobra→ ilonlar; 3) sakkiz ayoq →
balıqlar; 4) tez kaltakesak → hashorat; 5) pingivin →
qisqichbaqa; 6) sariq chayon → orgimchak
C) 1) yorg'a tuvoloq→ kaltakesaklar; pingivin → balıqlar; 2)
gilon → qushlar; 3) meduzalar → balıq chavaklar; 4) ko’l
baqası → chıvın; 5) boyug'li → o’rgimchak; 6) qaraqurt →
chigirtka
D) 1) kalxat → baqa; oq laylak→ kaltakesak, baqa; 2) chipor
ilon → qushlar; 3) sarıq falanga → sudralib yuruvchi; kalmar
→ balıqlar; 4) ko’l baqası → o’rgimchak; 5) tuyaqush → yirik hashoratlar; 6) daryo qisqichbaqasi → molyuska
18. Ishchi arilar (a), ishchi termitlar (b) va ishchi chumolilarga (c) xos xususiyatlarni aniqlang.
1) voyaga yetmagan urg'ochilar; 2) qorin bo'limining uchida
nishtari mavjud; 3) chala hazm bo'lgan oziq bilan qurtlarini
boqadi; 4) ko'payish qobilyatini yo'qotgan urg'ochilar; 5) oq
chumolilar deyiladi; 6) boshi yirik jag'lari kuchli rivojlangan; 7) uyani qo'riqlash vazifasini bajaradi; 8) o'g'iz organi yaxshi rivojlanmagan
A) a - 2, 7; b - 6, 7; c - 1, 3 B) a - 1, 8; b - 5, 7; c - 6, 8
C) a - 1, 2; b - 1, 5; c - 3, 4 D) a - 2, 7; b - 1, 7; c - 4, 5
19. Bir jinsli (a) va ikki jinsli (b) organizimlarni juftlang?
1) perlovitsa; 2) qovoq; 3) planariya; 4) midiya; 5) qizil
chuvalchang; 6) turkiston ismalogʻi; 7) bitniya; 8) exinakkok; 10) itsigak; 11) jigar qurti; 12) terak; 13) eshakqurt; 14) ostritsa
A) a-1, 2, 4, 6; b-3, 5, 7, 8, 13
B) a-6, 12, 13, 14; b-7, 8, 10, 11
C) a-2, 4, 6, 7; b-3, 5, 8, 11
D) a-4, 6, 12, 13; b-3, 4, 5, 7, 10
20. Mitoz va meyoz bosqichlarining qaysilarining formula
holati bir xil.
A) profaza-profaza I, metafaza-metafaza I, telofaza-anafaza I
B) profaza-profaza I, metafaza-metafaza I, telofaza-anafaza II
C) metafaza-metafaza I, profaza-profaza II, telofaza-anafaza II
D) barchasi

Yüklə 19,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə